Henk-Jan den Ouden – ’Boskap duinen kon zonder vergunning’ + Matthie Bergman – Protesterende stichting stapt uit commissie voor Schoorlse Duinen

’Boskap duinen kon zonder vergunning’

Egmond-Binnen – PWN heeft inderdaad geen vergunning aangevraagd voor het kappen van een bos in het Vogelwatergebied tussen Egmond-Binnen en Bakkum. Maar een vergunning was ook niet nodig.

Dat is het antwoord van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie op vragen daarover van Statenlid Dannij van der Sluijs (PVV). De Duinstichting had er al aangifte van gedaan. GS antwoordt, dat de meldingsplicht en herplantplicht niet van toepassing zijn als het gaat om het beschermen of in stand houden van ’houtopstand’. “Omdat de maatregel wordt uitgevoerd voor de uitbreiding van het areaal en de verbetering van de kwaliteit is er vrijstelling”, aldus GS.

Er is bovendien volgens GS geen verplichting om de gekapte bomen elders terug te plaatsen (compensatie), aldus GS. Het gaat om 3,85 hectare naaldbos, dat gekapt is ten behoeve van de ontwikkeling van grijs duin.

Planning

GS heeft ook een overzicht opgesteld van de boskap, die in de jaren 2019 tot en met 2021 in de planning staat. Daarin staat, dat in het hele Noordhollands Duinreservaat in drie jaar tijd in totaal 17 hectare zal worden gekapt vanwege herstelmaatregelen. Deze zijn in het kader van bescherming van het Europese Natura 2000 netwerk en het Plan Aanpak Stikstof, zo meldt GS.

Alkmaarse Courant, 8 februari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Protesterende stichting stapt uit commissie voor Schoorlse Duinen

Schoorl – De Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied is uit protest opgestapt uit de zogenoemde ’monitoringcommissie’ voor de Schoorlse Duinen.

De stichting meent dat de provincie allerlei toezeggingen niet nakomt en kondigt tevens een demonstratie aan.

Kap

De commissie meet de invloed die de kap van twee bossen in de Schoorlse Duinen hebben op flora en fauna, door regelmatig en systematisch van een aantal soorten de aanwezige hoeveelheid te tellen.

De provincie Noord-Holland heeft daarvoor een lijst gemaakt.

Aan die lijst heeft de provincie specifieke soorten toegevoegd die een signaalfunctie zouden vervullen.

Invloed

De stichting is op uitnodiging in die commissie gaan zitten, onder meer om enige invloed uit te kunnen oefenen.

De stichting stelde bijvoorbeeld voor de te volgen soorten uit te breiden. Dat verzoek is echter niet gehonoreerd.

De vertegenwoordigers van de stichting hebben daarop besloten uit de commissie te stappen, omdat zij het gevoel hebben dat zij niet serieus worden genomen.

Demonstratie

De stichting kondigt verder voor 16 maart een demonstratie aan.

Alkmaarse Courant, 24 februari 2019, 22:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190224_23394525/protesterende-stichting-stapt-uit-commissie-voor-schoorlse-duinen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schoorlse+Duinen