Henk-Jan den Ouden – Aansluiting Heiloo op A9 gaat hoe dan ook door, melden provincie en gemeenten

Heiloo – De aansluiting van Heiloo op de A9 moet hoe dan ook doorgaan, zo vinden de partners in het project, de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar en de provincie. ’Het project stoppen is uiterst onwenselijk en wordt daarom niet overwogen, staat in een memo van de provincie.

Het memo is opgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State om de bestemmingsplannen, die de aansluiting mogelijk maken te vernietigen vanwege het failliet van het Plan Aanpak Stikstof. De gemeenten Heiloo en Castricum zijn daartegen in verzet gegaan.

Als dat verzet wordt aanvaard, dan horen de partijen dat uiterlijk begin april. Dan worden de beroepen tegen de bestemmingsplannen alsnog inhoudelijk behandeld tijdens een zitting van de Raad van State.

Het projectteam A9 werkt aan een plan van aanpak om de Raad van State ervan te overtuigen, dat de aansluiting per saldo geen effect heeft op de stikstofhuishouding in de beschermde natuurgebieden in de regio. Van de bezwaren van belanghebbenden, die geen betrekking hebben op de stikstofhuishouding, denkt het projectteam, dat ze ’goed te weerleggen’ zijn. Verder wordt er alvast allerlei onderzoek gedaan, waardoor de het project direct herstart kan worden als de Raad van State, dat toestaat.

Ontheffingen

Als dat verzet niet wordt aanvaard, komt daarover bericht uit Den Haag halverwege januari. Dan moeten de gemeenten de bestemmingsplannen opnieuw in procedure brengen. Dat moet dan met aanpassingen voor de stikstof uitstoot. Ook zullen er onderzoeken opnieuw moeten worden gedaan en ontheffingen opnieuw moeten worden aangevraagd.

In beide gevallen zal er extra geld moeten komen, omdat het project lang heeft stilgelegen en de bouwkosten daardoor hoger worden. Bovendien moeten er extra kosten worden gemaakt voor nieuwe onderzoeken. Hoeveel dat is, is afhankelijk van wat er nog moet gebeuren en is nog niet te bepalen, zo staat in het memo van de provincie. Als de kosten bekend zijn, gaan de partners van het project daarover met elkaar in overleg.

Alkmaarse Courant, 31 december 2019, 11:13

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191231_2924484/aansluiting-heiloo-op-a9-gaat-hoe-dan-ook-door-melden-provincie-en-gemeenten

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heiloo
https://robscholtemuseum.nl/?s=A9
https://robscholtemuseum.nl/?s=stikstof