Henk Geist – Stikstofcrisis te lijf met Haarlemse uitvinding: ’Naar een veeteeltsector met vrijwel geen uitstoot’

Haarlem – Heeft het Haarlemse bedrijf KapiteinLabs de oplossing gevonden voor de ammoniakuitstoot van de intensieve veeteelt? De eerste testresultaten van een door dit bedrijf ontwikkelde luchtreiniger, de BlueReactor, zijn zeer bemoedigend. “Op naar een veeteeltsector met vrijwel geen uitstoot“, voorziet directeur André Kapitein.

Kapitein baseert zijn optimisme op de uitkomsten van uitvoerige testen, die met zijn BlueReactor de afgelopen maanden zijn gehouden. Zijn uitvinding wekte de belangstelling van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dat wilde iets doen aan de geur van rotte eieren bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. De testen maakten duidelijk, dat 95 procent van niet alleen de waterstofsulfide, maar ook van ammoniak werd afgevangen door de reactor. Daarmee kan de reactor een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland, concludeert het waterschap.

Onlangs viel bij hem ook een brief van de Technische Universiteit Eindhoven in de bus, een van de kenniscentra, waarmee Kapitein vanuit de Waarderpolder intensief samenwerkt. In die brief worden de uitkomsten van de testresultaten onderschreven en wordt het door Kapitein ontwikkelde apparaat van harte aanbevolen als het gaat om het terugdringen van de ammoniakuitstoot. Het innovatieve kastje wordt gezien als een eerste stap om deze milieuproblematiek op te lossen. Precies op het moment, dat de boeren massaal in actie kwamen tegen de gevolgen van de stikstofcrisis.

Actueel

Acht jaar geleden ben ik begonnen met de ontwikkeling van deze reactor. Het was niet eens mijn bedoeling om daarmee ammoniak uit de lucht te filteren“, zegt Kapitein. “Dit werd ‘ontdekt’ tijdens diverse testen in het lab en in het veld. Maar door de huidige stikstofcrisis is die toepassing opeens ontzettend actueel. Het is in de landbouwsector nu alle hens aan dek, er moet wat gebeuren. De luchtwassers, die nu worden gebruikt bij de grote stallen halen maar veertig procent ammoniak uit de lucht, dat zijn enorme installaties. Mijn reactor is tweemaal zo efficiënt en veel compacter en gebruikt minder energie, geen water en geen chemicaliën. Door de Technische Universiteit Eindhoven is nu bewezen, dat je hiermee het snelst een bijdrage kunt leveren aan het terugdringen van de uitstoot van een stal.”

Zijn uitvinding wordt deze maand getest bij een boerderij in Brabant, waar de apparatuur wordt aangesloten op de luchtafvoer van een grote varkensstal. “We moeten de test nog uitbreiden naar een nog groter aantal boerderijen, daarvoor zijn we in gesprek met de ZLTO, een vereniging van boeren en tuinders in het zuiden van Nederland. Je kunt de reactor bijvoorbeeld ook in de stal plaatsen, waardoor er in de stal een beter binnenklimaat ontstaat. Dat is voor zowel de boer als de varkens veel gezonder.”

Kapitein is daarnaast in gesprek met grote investeerders, banken, provincies en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij om het proefproject naar een hoger plan te tillen. “We kunnen de reactor in principe in massa gaan produceren begin 2020. Een aantal Haarlemse bedrijven helpt mee met de productie. En SPIE, een internationaal ingenieursbureau, is bereid de apparatuur straks te installeren en onderhouden.

Q koorts

De uitbraak van de Q koorts zette Kapitein aan het denken over het ontwikkelen van een apparaat, dat bacteriën en virussen uit de lucht kon filteren. “Ik heb alle bestaande technieken onderzocht en kwam tot een combinatie van technieken die perfect werkt. Namelijk door plasma toe te passen in combinatie met enkele andere technologieën. Als je lucht door een wolk plasma blaast dan verandert de moleculaire structuur van stoffen als waterstofsulfide of ammoniak. Het valt uiteen in stoffen, die niet of veel minder schadelijk zijn, die kunnen we nu nog niet afvangen, maar dat moet uiteindelijk ook mogelijk worden. Het prototype bleek ook geur goed te kunnen afvangen.” Bij puur toeval kwam Kapitein in gesprek met de Haarlemse Jopen brouwerij, die introduceerde hem bij enkele brouwerijen, waar de apparatuur inmiddels al meer dan vier jaar draait.

De technologie, die we nu bij de veeteeltsector gaan gebruiken is in principe hetzelfde“, verzekert Kapitein, “alleen moet je die aanpassen naar de omstandigheden. De toepassing in deze sector begint nu op gang te komen. Als dat project slaagt, gaat het voor iedereen een hoop werk opleveren.”

Haarlems Dagblad, 23 oktober 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191023_34691384/stikstofcrisis-te-lijf-met-haarlemse-uitvinding-op-naar-een-veeteeltsector-met-vrijwel-geen-uitstoot

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stikstof