Hendrik Jan Korterink – Hoos is weer eens boos

(…)

Ik zit hier even rond de 50 graden uit mijn vel te zweten en maak me dan altijd kwaad. Ik moest ineens denken aan die rechter in Middelburg, die me 15.000 gulden straf gaf voor iedere keer, dat ik mijn eigen naam schreef. Lijp. Die vent is helemaal geschift natuurlijk. Wat was er aan de hand?

Schrijft Eef Hoos, vanuit een warm Portugal. We kennen hem van het Haagse incassobureau Toetanchamon en van de (bom)aanslagen bij ADO en Sijthoffpers. Onderaan zijn mail schrijft hij, dat ik er wat doorheen moet kijken, hij ziet niet zo scherp meer.

Maar dat zijn dus andere aanslagen.

Nog een andere aanslag: die op kunstenaar Rob Scholte. Hij logeerde enige tijd bij Eef Hoos in Portugal, zijn hele villa stond vol met werken van Scholte. Vond zijn toenmalige vrouw (die van Hoos) soms wel lastig. Ze hadden nogal wat honden, als ze niet uitkeek plaste er eentje tegenaan. Vooral dingo Johnny zonder Stress was moeilijk in toom te houden.

Hoos, anno 2011, over de rechter in Middelburg:

Ik incasseer zo wel eens wat. Meestal ga ik er gelijk heen. Bespreken we de voorwaarden en neem ik gelijk de eerste termijn mee. Maar nu schreef ik een briefje, dat die eikel moest betalen. Ik dacht: wat zet je nu onder een brief als je iemand NIET mag? Als je eigenlijk een pleurishekel aan gozer hebt. Ik dacht: dat is goed, ik schrijf: je moet binnen twee dagen betalen. Anders moet ik de mij geëigende maatregelen tegen je nemen. Dat had advocaat Plasman een keer tegen me gezegd. De mij geëigende maatregelen. Daar kan niemand wat tegen doen en ze weten gelijk wat je bedoelt, maar strafbaar is het niet. Dus ik schrijf als laatste regel: Anders moet ik de mij geëigende maatregelen tegen je ondernemen.

HOO$ACHTEND

Eef Hoos

Nou, dat heb ik geweten zeg. Dat van die mij geëigende maatregelen had die Plasman goed. Maar dat ik er nog bij schreef HOOSACHTEND. Daarvoor kreeg ik 15.000 gulden boete voor iedere keer, dat ik dat woord HOOSACHTEND weer gebruiken zou.

Dat is toch lijp? Die rechter vond hoo$achtend met die $ erin een enorme bedreiging. Dus probeerde ik het nog met de $, dus hoo$achtend, maar ook daar kon hij geen begrip voor opbrengen. Als ik het weer zou doen moest ik 150.900 betalen want ik was al bedreigend genoeg.

Nou is mijn vraag: als je nu echt een tyfushekel en cholera stinkende teringhekel aan iemand heb, dan zet je toch niet Hoogachtend onder je brief of boodschap? Kunnen we nu niet een nieuw woord ervan laten maken?

HOOSACHTEND

Dan weet iedereen wat er bedoeld wordt.
Ik was bevriend met Rob Scholte. Die zei: ik maak er wel een schilderij van, dan is het kunst en dat mag die rechter niet verbieden.

Aldus vriend Hoos.

Welnu, ik zou zeggen: wie zich geroepen voelt voortaan in voorkomende gevallen dit ‘hoosachtend’ te gebruiken, al heb ik zo’n idee, dat niet iedereen in Nederland thans nog weet wie en wat Hoos was en is, en of de boodschap dan goed aankomt. Maar het is altijd leuk weer eens wat te vernemen van ‘voices of the past‘.

(…)

misdaadjournalistblog.com, 7 juli 2011

https://misdaadjournalistblog.com/2011/07/07/donderdag-7-juli-geouwehoer-om-zandpad-hoos-is-weer-eens-boos-lady-di-zo-gewoon/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dani%C3%ABl+Groen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+Dalstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+Studulski
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Blanca
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Klashorst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Holtzapffel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oscar+Hammerstein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eef+Hoos