Helderse Courant | Lezers schrijven – J. Klootwijk – Stadhuis (1) + A.T. Nijenhuis – Stadhuis (2) + Nico de Vos – Stadhuis (3) + Anton Launspach – Stadhuis (4)

Brieven van lezers zijn welkom. Houdt u er rekening mee, dat de lengte beperkt blijft en dat het een onderwerp betreft, waarover de krant heeft bericht. De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren of in te korten. Insturen kan ook via email naar redactie.hc@nhd.nl met vermelding van uw postadres.

Stadhuis (1)

Den Helder – Ik las dat er architectenbureau is uitgekozen om een stadhuis op het werfterrein te ontwerpen (Helderse Courant, 23 januari 2020). De Helderse bevolking is in overgrote meerderheid tegen, maar kan hiertegen niet in beroep gaan, omdat er geen raadsbesluit is genomen. Slim, maar niet getuigend van net bestuur. Dus gemeenteraad, breng het plan voor een gemeentehuis op de werf zo snel mogelijk in de raad in stemming en geef uw burgers de kans zich hiertegen wettelijk te verzetten.

Stadhuis (2)

Den Helder – Bestemmingsplan, bestemmingsplan, ik hoor en lees niets anders met betrekking tot het bouwen van een ’nieuw en of ander gemeentehuis’. Als nu eens het bestemmingsplan van het weiland aan de Waddenzeestraat voor het gebouw van de politie en brandweer veranderd wordt van ’groene long’ in bouwgrond voor het gemeentehuis dan vangen we diverse vliegen in een klap.

Ruimte in overvloed voor de bouw van een centraal gelegen, energie neutraal gemeentehuis, met voldoende parkeergelegenheid. De driehoek burgemeester, politie en brandweer zit naast elkaar.

Voor wat betreft het inleveren van de groene long’. Toen dit begrip werd ingesteld was dit misschien noodzakelijk voor Den Helder. Maar aan dat begrip wordt heden ten dage ruimschoots voldaan. We hebben immers geen zware industrie. Prachtige parken zijn er gerealiseerd. Het gebied ten zuiden van de Donkere Duinen, bijna tot aan de Middenvliet, met onder ander de kanoroute, is natuurgebied geworden, evenals het gebied tegen westen van Station Zuid.

Zet al die plannen van Willemsoord overboord en laat de gebruikers van Gebouw 66 en 72 lekker hun gang blijven gaan. Iedereen tevreden.

Stadhuis (3)

Julianadorp – Voorafgaande aan de verkiezingen van 2018 werd afgesproken dat de gemeente tijdelijk zou verhuizen naar Kooypunt en dat de loketfunctie gedurende de verbouwing op de Drs. F. Bijlweg zou blijven. Op het toppunt van de campagne gaven diverse partijen, waaronder Seniorenpartij, Beter voor Den Helder, ChristenUnie et cetera aan, dat zij tegen de bouw van een nieuw stadhuis waren. Dit gegeven was niet specifiek in hun programma opgenomen, maar werd wel met veel bravoure door de lijsttrekkers verkondigd. Net zoals het niet korten op de WMO bijvoorbeeld.

Echter onverwacht en tegen het coalitieakkoord in, zonder dat dit in welk verkiezingsprogramma was aangekondigd, verscheen er ineens het plan om het stadhuis te ontwikkelen op de Oude Rijkswerf in oude nautische panden. Wat was nu de waarde van het coalitieakkoord? Nee, er moest en zou een nieuw stadhuis komen en wel op locatie Willemsoord. Kosten geschat op tientallen miljoenen. Weg beloftes en toezeggingen en coalitieakkoord in de prullenbak.

Ik begrijp wel dat men het hoofdstuk stadhuis wilde oplossen, maar waarom niet geluisterd naar de inwoners en via een open en eerlijke enquête, uitgevoerd door een uitgeloot inwonersorgaan? In dat onderzoek zou ook een simpele oplossing naar voren geschoven kunnen worden, die voor velen waarschijnlijk wel aanvaardbaar zou zijn geweest.

Mijn oplossing: het oude stadhuis aan de Kerkgracht zou permanent in gebruik genomen worden als hoofdzetel van college en raad inclusief trouwlocatie. Tevens zou hier een loketfunctie zijn voor Den Helder en Huisduinen. Op de huidige locatie RABO Kooypunt zal het backoffice zetelen. Dit pand is al gedeeltelijk in gebruik en voldoet aan de eisen van de tegenwoordige tijd. In dorpshuis Julianadorp bevindt zich al een informatiepunt van de gemeente. Daar zou voor weinig kosten een deel bij gehuurd kunnen worden met na enige verbouwing een loketfunctie voor Julianadorp.

Om de gemeente ook bereikbaar te maken voor ouderen en minder mobiele inwoners zou uit de besparingen ten opzichte van de realisatie van een nieuw stadhuis op Willemsoord een bezoekprogramma van de gemeente opgezet kunnen worden. Dit door middel van een mobiele kantoor bus die, bemand met twee ambtenaren, op vaste tijden locaties in de wijken, zoals verzorgingstehuizen, aandoet. Bedenk wel beste politici: belofte maakt schuld en er zijn al een aantal beloften gebroken.

Stadhuis (4)

Den Helder – Met enige verbazing lees ik dat opnieuw toch weer de huisvesting van ons raadhuis en de combinatie daarvan op locatie ter discussie staat. Het lijkt erop, dat een lokaal raadslid van de PVV en voormalig hoofdofficier bij de Koninklijke Marine, zijn voormalige collega’s bij de vloot en nu raadsleden en ook een bestuurder bij B&W torpedeert. Als vanuit een onderzeeboot onder water, wordt de gevestigde orde in de Helderse raad en B&W duidelijk gemaakt, dat de plannen altijd binnen een bestemmingsplan dienen te passen. Zo niet, dan volgt de torpedo. Zelfs, als de gevestigde orde in de raad deze torpedo aanval van de voormalige marineleiding vanuit de PVV afslaat, dan is er een plan twee. De aanval via de bestuursrechter, omdat de vergunningverlening niet past binnen de richtlijnen van de Algemene Wet Bestuurswet. Hadden we dit niet eerder kunnen bedenken en zonder de Italiaanse pizza’s?

Helderse Courant, 1 februari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=J.+Klootwijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=A.T.+Nijenhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nico+de+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anton+Launspach
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia