Helder Onafhankelijk! – Persbericht: Den Helder in greep van vastgoed kartel + Akse Media – Stadshart op Koers! 2018 Jubileumjaar + Petra Bies – Ook huurflat komt te koop

Persbericht: Den Helder in greep van vastgoed kartel

Opmerkingen en wetenswaardigheden over de verplaatsing van de horeca naar Willemsoord

In hoog tempo raakt Den Helder in de greep van een vastgoed kartel, dat wordt gefaciliteerd door het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Den Helder (nu nog bestaande uit het partijkartel VVD, D66, CDA, PvdA en Stadspartij Den Helder).

De Woningstichting Den Helder en aannemer Kees-Jan Tuin verkrijgen steeds meer een monopolie in het commerciële vastgoed op Willemsoord en in rest van de binnenstad van Den Helder.

Woningstichting DH koopt op dit moment zo veel als mogelijk strategisch winkelvastgoed en horeca vastgoed in de stad. Hun directe zakenpartner, Kees-Jan Tuin met zijn gelijknamige bedrijf, krijgt het monopolie op het horeca vastgoed op Willemsoord. Na eerder de verbouwing van gebouw 51 te hebben gedaan, is hij nu de beoogde ontwikkelaar en de uiteindelijke verhuurder van het nieuw te bouwen horeca plein aldaar.

Recentelijk heeft de gemeenteraad van Den Helder op verzoek van de aanvrager Willemsoord BV, waarvan de gemeente Den Helder 100% aandeelhouder is, € 850.000,- beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van de horeca uit de Koningstraat naar Willemsoord.

Willemsoord BV gaf de gemeenteraad het idee, dat hun BV de ontwikkelaar zou worden van de drie horeca gelegenheden, die zich in gebouw 51 zouden moeten gaan vestigen. Willemsoord BV verzweeg, dat buiten de drie horeca zaken ook een shoarma tent naar Willemsoord wordt verplaatst.

Willemsoord BV is echter niet de uiteindelijke ontwikkelaar van de drie horeca zaken in gebouw 51.

Zij leveren het pand slechts casco op aan de daadwerkelijke ontwikkelaar: Stichting Puik. Dat is de nagenoeg lege stichting van de horecaondernemers in de Koningstraat.

In het raadsbesluit van 12 februari 2018 wordt de gemeenteraad van Den Helder voorgespiegeld, dat Willemsoord BV en gemeente Den Helder en dus de burger geen enkel risico lopen en dat de €850.000,- in zijn geheel wordt terugbetaald uit de verwachte huurinkomsten.

De getekende intentieverklaring tussen de hen voorgespiegelde ontwikkelaar Willemsoord BV en horeca exploitanten zegt iets heel anders:

“Bullet 6: Indien partijen eerder uitstappen als afgesproken is de ontwikkelaar aansprakelijk voor eventuele verhuurschade tot een max. van 5 jaar (totaal).”

Het is aannemelijk, dat twee van de drie horeca gelegenheden na vijf jaar het huurcontract opzeggen en gaan verhuizen. Deze twee hebben namelijk al aangegeven, dat zij op het terrein van Willemsoord willen investeren in een nieuw horeca gebouw.
Willemsoord BV verliest daardoor vanwege deze twee na vijf jaar al 75% aan huurinkomsten bij een contract met een looptijd van 20 jaar en is zelf aansprakelijk voor deze huurschade.

Dan is het risico van extra kosten voor de burger door de verbouwing nog niet eens ingecalculeerd.

Aannemer Kees-Jan Tuin gaat de verbouwing voor Willemsoord BV uitvoeren. Hij heeft hiervoor een raming gegeven van de kosten. Deze raming is geen bindende offerte met een finaal bedrag, waarvoor aannemer Tuin het kan uitvoeren.

Het risico van een kostenoverschrijding is bij een dergelijke raming zeer hoog. Het gaat om een snelle berekening op een bierviltje. De raming zal al snel 20% kunnen afwijken van de daadwerkelijke kosten.
20% van € 850.000,-  betekent € 170.000 extra risico!
Dan spreken we nog niet eens over de prijsstijgingen, die veroorzaakt worden door het tijdsverloop, dat zit tussen het moment van de raming en de uiteindelijke verbouwing.

Helder Onafhankelijk! vindt de gebruikte financiële constructie voor de verplaatsing van de Helderse horeca verdacht lijken op de in het dossier Dok 51 gebruikte methode.
De bouw van Dok 51 heeft ruim € 3.000.000,- gekost. De enige, die daar beter van werd, is Kees-Jan Tuin met zijn aannemersbedrijf. Hij heeft met het bouwen van Dok 51 € 1.650.000,- omgezet. Ook was Tuin betrokken bij de verbouwing van het inmiddels ook failliete Waterworld Café.

Casco verhuur

Willemsoord BV gaat de drie horeca ruimten in gebouw 51 casco opleveren. Casco huur betekent in feite de huur van een kale en lege ruimte. Zonder voorzieningen of installaties, zoals een cv, luchtbehandeling, airco, toiletgroepen, etc.

Dat betekent, dat de huurder zelf moet zorgen voor deze voorzieningen, voor de aanschaf en het onderhoud ervan. Deze (veelal dure) voorzieningen worden op kosten van de huurder door henzelf aangebracht.

Stichting Puik (Plezierig uit in Koningstraat) coördineert dus de verhuizing van de horeca gelegenheden naar Willemsoord. Voor zover bekend gaat deze partij de gehuurde ruimten indelen en inrichten.

De nieuwe huurders zullen buiten de casco huur, ook via Stichting Puik, waarschijnlijk zelf gaan betalen voor de inrichting. Opmerkelijk is , dat stichting Puik gevestigd is in een pand, dat eigendom was of is van Kees-Jan Tuin.

Gezien de hoge huurkosten en dure inrichting van de nieuwe horeca zal het voor veel ondernemers moeilijk worden om te overleven.
De lasten zullen namelijk vele malen hoger zijn dan in de Koningstraat. De panden van de drie waren in eigendom, zijn inmiddels afbetaald of hadden een lage hypotheek, omdat zij al vele jaren bestonden.

Wij zijn van mening, dat de verplaatsing van de horeca naar Willemsoord de laatste doodsteek wordt voor het uitgaansleven van Den Helder.
Er zullen binnen enkele jaren veel nieuwe faillissementen ontstaan, zoals eerder bij Dok 51, dat toen ook in gebouw 51 zat.

Grote terrassen voor nieuwe horeca zal het aantal parkeerplaatsen sterk doen afnemen.
Door het horeca plein blijft er straks geen parkeerplaats meer over op dat deel van het terrein. Alles wordt volgebouwd. Hele grote evenementen kunnen wegens ruimtegebrek met zekerheid niet meer op Willemsoord plaatsvinden.
De parkeerdruk is nu al groot, als er feesten zijn bij de Hachi Lounge, Studio 62 of in de Kampanje.

Wij kunnen duidelijk constateren wie er van de gemeentelijke steun aan Willemsoord BV beter wordt: uiteindelijk alleen aannemer Kees-Jan Tuin!
Hij doet alle verbouwingen en als het klaar is, gaan de huurders failliet.

In welk ander gemeentelijk hoofdpijndossier komen we Tuin ook zo prominent tegen?
Juist in de kwestie van gemeente Den Helder contra het Rob Scholte Museum.
Maar ook in het stadhuisdossier, waar hij samen met andere Helderse aannemers het gemeentebestuur souffleert om vooral niet mee te  werken aan renovatie.
U kent het resultaat.

Wie er armer van wordt, dat is de burger, die via Willemsoord BV opgezadeld wordt met de torenhoge lasten van de aangegane verplichtingen, zoals nu ook het geval is bij Schouwburg en Bibliotheek.

Ook kunnen we ons afvragen, of de inwoners van Den Helder niet nog veel meer wordt ontnomen, nu de Woningstichting DH zich opsplitst in een privé deel Helder Vastgoed BV voor de ontplooiing van puur commerciële activiteiten (denk aan de aankoop van de V&D)  en een openbare stichting voor de sociale huurwoningen

Een ding is zeker!

De inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen gaan permanent nog jaren lang de dupe zijn van deze samenwerking door het huidig College van B & W Den Helder met Woningstichting DH en het aannemersbedrijf van Kees-Jan Tuin, die er beiden dik aan verdienen.

Den Helder, 19 maart 2018

Helder Onafhankelijk!

Stadshart op Koers! 2018 Jubileumjaar

Het kan niemand ontgaan zijn, dat er keihard gewerkt wordt in en rondom Den Helder!
Woningstichting Den Helder kijkt vooruit, maar geeft ook een terugblik met het prachtige magazine ‘Stadshart op Koers’. In dit unieke bewaarmagazine vooral veel aandacht voor de projecten, die ‘net’ gereed zijn of waar nog keihard aan gewerkt wordt. Bijvoorbeeld: Horeca Willemsoord, De Kamerheer, De Zusters, School 7, Over het Wad, gevelverbeteringen Stadshart etc. etc.

Daarnaast vindt u een aankondiging van een ‘vrij toegankelijk’ feest in de Helderse binnenstad & Willemsoord wat plaats vindt op 31 augustus en 1 en 2 september 2018. Nieuwsgierig of dit prachtige exemplaar nog niet in de brievenbus gekregen? Hier kunt u het magazine digitaal inzien: https://indd.adobe.com/view/cc37e469-7226-4f5a-9cd1-52ccf0d37f15

Akse Media Print en Digitaal, 14 maart 2018

https://aksemedia.nl/2018/03/14/stadshart-op-koers-2018-jubileumjaar/

Ook huurflat komt te koop

Helderse Courant, 12 maart 2018

Helderse Courant, 12 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tuin