Hedzer Faber – Werken tijdens saneren asbest is niet uitgesloten

DEN HELDER – Het is niet ondenkbaar dat ambtenaren in Den Helder ’gewoon’ door moeten werken terwijl het gebouw wordt ontdaan van asbest.

Het potentieel kankerverwekkende asbest is tijdens onderzoek van Schutte Arbeidsinventarisaties uit Wieringerwaard aangetroffen in vensterbanken, gevelpanelen bij de kantoren en in de cv-ruimte van het gebouw. Als het stadhuis moet worden verbouwd, zoals de raad heeft besloten, wordt het asbest gesaneerd.

Een meerderheid van de raad verschilt van mening met het college over wat dit betekent voor het personeel. Waar burgemeester en wethouders vinden dat er tijdens de sanering een alternatieve werkplek geregeld moet worden, uitten oppositie plus Stadspartij dat ambtenaren moeten kunnen doorwerken.

Volgens experts van de Inspectie SZW en directeur Harry Schutte van het inventarisatiebedrijf is het echter niet aan de politiek om dat te besluiten. Er zijn strenge regels en richtlijnen waaraan saneringsbedrijven zich moeten houden. Hiervoor moet een plan van aanpak worden gemaakt, een zogeheten saneringsplan.

Expert Schutte acht het aannemelijk dat het ontruimen van het stadhuis niet nodig is. Het gaat blijkens zijn inventarisatierapport om ’hechtgebonden asbest’ ’in goede staat’, waardoor er geen risico is op dwarrelende asbestdeeltjes. Dan volstaat het afsluiten van een enkel kantoor tijdens de sanering.

Het is opvallend dat politici zo’n stellige mening hebben over wel of niet doorwerken tijdens asbestsanering en verbouwingswerkzaamheden. Want volgens experts is dat eerste zonder gedegen onderzoek niet te beantwoorden.

Asbest kan levensgevaarlijk zijn. Het inademen van asbestvezels kan ziektes als stoflongen, longkanker en buikvlieskanker veroorzaken. Maar daarbij is wel onderscheid te maken in zes soorten met verschillende risico’s en rijst de vraag of er kans is dat er losse vezels vrijkomen. Hiervoor wordt een zogeheten asbestinventarisatierapport gemaakt, de risicoklasse van de sanering en een saneringsplan. Voor een verplicht gecertificeerde saneerder aan de slag kan, moet ook de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) worden ingelicht.

Paul van der Burg, SZW-woordvoerder: ,,Werknemers moeten gevrijwaard blijven van het inademen van asbest. Wel kunnen zich situaties voordoen waarbij per verdieping asbest wordt verwijderd en er afdoende maatregelen zijn genomen om werknemers niet in aanraking te laten komen met asbestvezels in de lucht. Maar deze vraag kan niet goed beantwoord worden als er geen rapport is en geen werkwijze voor de te verwijderen asbest.’’ Het inventarisatierapport is er in dit geval wel en een ’beheersplan’ waarin wordt beschreven dat het asbest dat er nu zit geen acuut gevaar oplevert. Maar niet hoe dit te saneren. Harry Schutte van Schutte Asbestinventarisaties in Wieringerwaard zette zijn handtekening onder de bestaande rapporten. ,,Dat moet goed worden bekeken. Welke maatregel je moet treffen, verschilt van één ruimte een dag afsluiten tot het hele gebouw ontruimen. Op basis van wat ik weet, verwacht ik dat het hier meevalt.’’

NHD, 16-7-2016, 7:20 (Update 16-7-2016, 7:20)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28297374.ece/Werken-tijdens-saneren-asbest-is-niet-uitgesloten_?lref=L2