Hedzer Faber – Texel verwacht: het valt best mee met meer auto’s op het vasteland

Den Helder – ‘Betaald parkeren op heel #Texel voor 15 euro per jaar wordt door bewoner en toerist als ontzorgen gezien.’

Zo reageerde de Texelse wethouder Eric Hercules dinsdagmiddag op twitter naar de Helderse wethouder Jacqueline van Dongen. Dit nadat deze krant haar woorden optekende dat Helderse bedrijven en en inwoners beschermd moeten worden tegen de parkeerdruk van Texelgangers.
Texel voert namelijk per 1 januari op het hele eiland betaald parkeren in per parkeervignet. Van Dongen vreest dat meer Texelgangers hun blik in Den Helder zullen achterlaten en gebruikt dat als argument waarom vrij parkeren in Den Helder niet in te voeren is.

Haar Texelse collega schat in dat dit zo’n vaart niet zal lopen. ,,De meeste mensen willen toch hun auto mee voor de bagage. Dan gaat het hooguit om een paar dagjesmensen en dan nog: het Texelvignet is niet nieuw. Toen we het vijf jaar geleden invoerden was er ook best wat weerstand onder bijvoorbeeld ondernemers, die vreesden dat het ze omzet zou kosten. Maar dat is alles meegevallen. De ondernemersvereniging TOP en de VVV zeggen nu bijvoorbeeld het Texelvignet juist als heel prettig te ervaren. Economische hinder hebben we niet, sterker: de economie draait hier als een tierelier. Je kunt zo’n vignet ook in je voordeel gebruiken. Er zijn logiesverstrekkers die het vignet opsturen als attentie. Dan ben je als bezoeker qua parkeren helemaal ontzorgd.” Want: een keer vijftien euro en je kunt je hele vakantie overal gratis parkeren. ,,Als ik naar het Concertgebouw in Amsterdam ga, ben ik dat in een avond al kwijt.”

In januari kondigde Texel aan de haalbaarheid van een parkeergarage aan Helderse zijde te willen onderzoeken. Daar wilde Den Helder best over praten, maar daar lijkt het nog niet van te zijn gekomen. ,,Bij mijn weten in elk geval niet”, aldus gemeentewoordvoerder Remko van den Belt.

Hercules, die vanuit zijn portefeuille ruimtelijke ordening bestuurlijk overleg voert met veerdienst Teso, zegt dit desgevraagd opnieuw op de agenda te willen zetten. Destijds was Texel niet bereid mee te betalen. Op de vraag hoe dat nu zit, antwoordt Hercules wat cryptisch. ,,We hebben goed overleg, ook over de verkeersproblematiek bijvoorbeeld en hebben zeker de bereidheid om mee te werken.”

NHD, 31-8-2016, 8:10 (Update 31-8-2016, 8:11)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28449342.ece/Texel-verwacht-het-valt-best-mee-met-meer-autos-op-het-vasteland_?lref=r_regionaal