Hedzer Faber – Raadsvragen VVD Den Helder over ‘ontmantelen’ VVV

DEN HELDER – Ziet het college het niet als kapitaalvernietiging om ‘VVV Top van Holland’ te ontmantelen, voordat er met partijen (waaronder raad en ondernemers) eerst goede afspraken zijn gemaakt over de voortgang van dit erfgoed?

Dat is wat de coalitiepartij VVD Den Helder van burgemeester en wethouders wil weten. Deze en nog zeven raadsvragen stelt raadslid Jan Klopstra naar aanleiding van berichten in deze krant.

De liberalen zijn verrast door het bericht en vragen zich af wanneer de gemeenteraad eens bij deze ontwikkeling wordt betrokken.

De bedoeling is dat VVV Top van Holland opgaat in de zogeheten destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam, waarbij diverse VVV-kantoren worden gesloten.

Samen met de VVV’s Enkhuizen en Hart van Noord-Holland (regio Alkmaar) wordt dan gewerkt aan een gezamenlijke promotie van noordelijk Noord-Holland.

NHD, 28-11-2015, 22:40 (Update 28-11-2015, 22:48)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27587659.ece/Raadsvragen-VVD-Den-Helder-over-ontmantelen-VVV