Hedzer Faber – Overeenkomst oude postkantoor Den Helder toch openbaar + Ronald Boutkan – Gemeente openbaart deel stukken postkantoor

Overeenkomst oude postkantoor Den Helder toch openbaar

Werd kunstenaar Rob Scholte nog teleurgesteld, toen hij vroeg om de originele, notariële overeenkomst voor de verkoop van het oude postkantoor, donderdag is dat document alsnog ongecensureerd geopenbaard via de raadsleden.

Scholte twijfelde of bouwer A. Tuin wel echt 650.000 euro had geboden voor het pand, waar hij zijn museum heeft.

In het document waar hij inzage in kreeg, was het bedrag weg gevlakt. In het nu gedeelde document staat dat bedrag wel (zie foto).

Noordhollands Dagblad, 7 december 2017, 16:02

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Diep droevig dat dit via raadsleden moet gebeuren. Wel maakt het college het bod van Scholte openbaar, maar niet dat van Tuin. Manipulatie 21. Mensen gelijkwaardig behandelen? Nooit van gehoord. Dit college valt niet te helpen….. ja, pas na 21 maart.

Jeroen Bodewus
Onwillekeurig moet ik opeens aan het artikel hier op de site denken; “Rob Scholte laat zich niet helpen”. De reden? Nu blijkt dat de biedingsprocedure is verlopen volgens de regels?

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Jammer dat alleen de democratie niet volgens de regels verloopt. Als de biedingen andersom waren geweest in tijd, reken maar dat het college alles openbaar had gemaakt. Doorgestoken kaart.

Monique Kohn · Den Helder
Jeroen, sec bekeken is het bod van Scholte hoger dan dat van Tuin! Bij het bod van Tuin moet je eigenlijk die geschatte 450.000 euro aftrekken want bij zijn bod komt de asbestverwijdering op kosten van de gemeente (of beter gezegd van ons, de burgers) terwijl Scholte dat op eigen kosten zou doen.

Jeroen Bodewus
Klopt Monique, zo wordt het in de publiciteit gebracht. Ik ben echter niet in staat (noch gemachtigd) om deze details te beoordelen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/overeenkomst-oude-postkantoor-den-helder-toch-openbaar

Gemeente openbaart deel stukken postkantoor

Den Helder – Het college heeft donderdag alle raadsleden voorzien van twee documenten ten aanzien van de bieding en verkoop van het voormalige postkantoor. Het betreft het biedingsformulier, zoals door de firma Tuin ingevuld, en het proces-verbaal openbare inschrijving, opgemaakt door de notaris. Beide stukken waren eerder al aan Rob Scholte overhandigd, maar op het laatste stuk waren toen nog de bedragen zwart gemaakt.

Op het biedingsformulier staat het bedrag te lezen, wat Tuin voor het pand overheeft, de eerder genoemde 650.000 euro. Scholte vermoedde, dat de ondernemer in werkelijkheid lager had geboden, maar ook op het proces-verbaal staat ditzelfde bedrag genoemd.

Op het biedingsformulier staat onder meer te lezen “Onze Eerste prioriteit is met de heer Scholte in overleg te treden om zo het Rob Scholte Museum voor Den Helder te behouden en een onderkomen te bieden in het herontwikkelde postkantoor”. Ook staat het voornemen genoemd om op de verdieping zo’n tien woningen te realiseren. Duurzaamheid is bij de herontwikkeling van groot belang. Het formulier vermeldt ook, dat Woningstichting het initiatief steunt.

Geen collegebesluit

Het collegebesluit met betrekking tot de gunning van het pand aan Tuin wordt door de gemeente niet openbaar gemaakt. “Dit is een vertrouwelijk stuk, omdat het diverse financiële en vertrouwelijke gegevens bevat”, zo laat een woordvoerder weten.

Den Helder Actueel, 8 december 2017 – 05:39

Reacties:

’t Kraaiennest
8 december 2017 at 07:45
Rob Scholte heeft meerdere malen aangegeven dat hij het hele pand nodig heeft voor z’n museum.
Dat overleg tussen Tuin en Scholte zal dus weinig zin hebben.

RB
8 december 2017 at 09:22
we gaan hier nu niet toch weet het hele lijstje standaard reacties krijgen……

Dick Berts
8 december 2017 at 11:58
Zeker RB en die van jou is dat zeker! Tegen anonieme campagnes tegen Scholte heb ik mega bezwaren. Niemand kan immers weten of jij niet de gemeentesecretaris, een raadslid van de Stadsslooppartij, of zelfs Lolke Kuipers bent.

Fred
8 december 2017 at 09:25
Dat opeens Woningstichting ten tonele verschijnt, en dat bepaalde stukken wegens vertrouwelijkheid niet mogen worden ingezien, geeft te denken, en geeft aanleiding tot speculaties. Kom er maar in RB , je zal toch wel wat te zeiken hebben. of vergis ik mij daarin ?

Dick Berts
8 december 2017 at 12:00
DEELS openbaar….Alsof het niet over ONS gebouw en ONS geld gaat!

hans privee
8 december 2017 at 10:12
Vind het jammer dat de gemeente niet meteen de stukken openbaar heeft gemaakt. Je kunt beter commotie voorkomen. Zou nu graag reactie willen zien van de heer Berts waarin hij zijn opmerkingen terug neemt of vermindert. Neemt niet weg dat de gemeente erg sterk opereert in deze zaak en dat is nogal zwak uitgedrukt. Maar het is het eind van het jaar dus kunnen er weer goede voornemens gemaakt worden en beleven we het dat deze zaak tot een goed einde komt volgend jaar. Always look on the bright side of life.

Dick Berts
8 december 2017 at 12:07
Beste Hans, als je de boel doorrekent was het bod van Scholte hoger. Ik begrijp dus echt niet wat ik terug zou moeten nemen. Als je dat nader specificeert, dan ga ik daar goed naar kijken. Ik ben de eerste om een eventueel gemaakte fout toe te geven, want ik heb de wijsheid niet in pacht. Wel is me hier en daar vertrouwelijk wat verteld…. Ik voorspel je dan ook dat de gemeente het tweede kort geding weer gaat verliezen. En weer gaan de ‘rechtvaardigen’ op deze site dan schrijven; Ik word zo moe van Scholte en niet ik word zo moe van de gemeente. En weer zal de raad dit college in het zadel houden, hoe onrechtmatig hun gedrag ten opzichte van Scholte ook is. En beste Hans, ik voorspel je nog iets. Dit dorp gaat uiteindelijk volkomen kapot. En niet aan Scholte of aan mij, maar aan alle meelopers en lafaards.

flipfluitketel
8 december 2017 at 17:44
Heel misschien had de Hr Scholte een bod via de officiële kanalen moeten indien en niet onderhands de boel willen regelen. Dan had je nu niet als mosterd na de maaltijd alles hoeven door te rekenen.

Monique_K
8 december 2017 at 11:16
Wat zou er vertrouwelijk kunnen zijn bij een zakelijke transactie als deze?
Daarnaast blijft het een feit dat het bod van Scholte onder de streep hoger

Fred
8 december 2017 at 12:20
Dat vertrouwelijke, zou b.v kunnen bestaan uit de naam van een nog niet bekende “derde partij” of misschien wel “vierde” partij in dit spel, die b.v garant staat voor de financiele kant.

Ziener
8 december 2017 at 12:39
Het enige “vertrouwelijke en financiële” gedeelte van een dergelijk besluit zijn gegevens die de gemeente bij toekomstige projecten nadeel zouden kunnen berokkenen en als gegevens nadrukkelijk vertrouwelijk zijn meegedeeld aan de overheid. Fabricagegegevens vallen daar bijvoorbeeld onder. Partijen kunnen dan anticiperen op reeds openbaar gemaakte gegevens van een concurrent.. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij aanbestedingsprocedures waarbij de overheid prijzen bedingt voor realisatie en een partij inschrijft waaronder zij kunnen leveren.
Wat in de verkoop postkantoor echter gebeurt is van een geheel andere orde. Dit betreft een inschrijvingsprocedure om mee te dingen voor het pand. Uiteindelijk is de gunning aan Tuin BV. gedaan met een bekend gemaakte prijs van 6,5 K. Het is dan een raadsel wat de andere “vertrouwelijke en financiële gegevens” zouden moeten zijn. Het is namelijk niet relevant welke kosten Tuin gaat maken bij eventuele verbouwing. Dat is geheel voor zijn eigen rekening. Het onder de pet houden van bepaalde gegevens omdat het misschien politiek nogal gevoelig ligt is geen reden om het dan maar geheim te houden.

Fred
8 december 2017 at 13:06
Ik zou mij b.v. kunnen indenken, dat Tuin , niet de helemaal de “middelen “voor aankoop van het gebouw voorhanden heeft gehad, en dat hij geholpen is achter de schermen en dat die namen niet in de publiciteit mogen komen. Ik weet het , het is speculatief. Maar daar vragen ze met gedeeltelijke geheimhouding om.

Kobus
9 december 2017 at 11:12
maar wie zou dat dan moeten zijn? Een gemeentelijke ondernemer met een eigen ontwikkelingsmij.? Zijn er niet zoveel.Misschien de gemeente zelf die ergens garant voor gaat staan.

RB
8 december 2017 at 14:19
en dan de berichten in de gaten houden als de knutselaar Scholte met een paar vriendjes om kosten te besparen zelf aan het asbest begint te klooien en de bewoners van de Boerhavestraat en werknemers city house een claim indienen vanwege asbestvergiftiging …..

Fred
8 december 2017 at 14:27
Asbest, Mag alleen door gecertificeerde bedrijven worden verwijdert en afgevoerd. Dat weet jij ook RB . Je zit hier alleen maar te voeren.

RB
8 december 2017 at 14:58
en wie verzekerd ons dat de knutselaar zich aan de regels houdt?
.
van zijn site: “Zo wilde de gemeente er zeker van zijn, dat we de herstelwerkzaamheden en asbestverwijdering konden betalen.
Door hen werd er natuurlijk geen rekening mee gehouden, dat dit kostenplaatje er voor ons heel anders uitzag, dan voor de gemeente zelf.
We kunnen met sponsoring en vrijwilligers de kosten enorm drukken.
.
nee ik denk dat we allen beter af zijn als Tuin dit op zich neemt

Peter
8 december 2017 at 15:04
Je hebt gelijk met je laatste zin RB. Kijk maar naar de bouw zwembad Heersdiep en de parkeergarage achter Beatrixstraat. Prima is dat voor elkaar gekomen.

HZdwg
8 december 2017 at 15:30
Verzekert!
Normaliter maak ik geen aanmerking op taalfouten, geen beginnen aan hier, ik maak ze eerlijk gezegd zelf ook weleens, Geen wonder omdat zelfs die stakende onderwijzers, pardon leraren, ook geen tienen halen voor Nederlands, hij heb moeite met zijn taal hoorde ik zo´n zogenaamde leraar eens zeggen. En dan hebben we het nog niet over rekenen.
Maar RB, God mag weten wie dat juichaapje van Schuiling is en wat hij ervoor krijgt, die de belastingbetalers van Den Helder erin wil laten tuinen, wil ons nog weleens vergasten op een college Nederlands, daarom: het is wie verzekerT, RB!
P.S. En, RB, een zin begint met een hoofdletter.

RB
8 december 2017 at 15:41
lekker on topic

Judge X
8 december 2017 at 15:48
Koekje van eigen deeg RB. 😀

Fred
8 december 2017 at 16:27
Weleens bij stil gestaan, dat er onder de vrijwilligers ook asbest saneerders kunnen zitten ?

Kees Jan
8 december 2017 at 16:28
RB, wat wilt u met uw “trollen” bereiken. Uw reacties wijzen steeds meer in de richting dat u werkt voor Burgemeester Koen Schuiling, Lolke Kuipers en/of de partijen VVD, D66, CDA, PvdA en Stadspartij.
.
Zoals Fred al zei moet asbest verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Dit word door overheidswege gecontroleerd. In Noord Holland Noord is de RUD verantwoordelijk voor deze controle. Deze organisatie weet ongetwijfeld dat het oude postkantoor asbesthoudend is, dus zullen zij alle werkzaamheden controleren.
.
Peter, Was het zwembad niet zo lek als een mandje, en parkeergarage Sluisdijk net een zwembad?

HZdwg
8 december 2017 at 16:52
RB, wie van ons was de eerste die off-topic zout op taalslakken strooide?

Peter
8 december 2017 at 19:54
Kees Jan: Het was dan ook cynisch bedoeld. Tuin is niet zo’n geweldige bouwer als RB doet overkomen. Inderdaad, zwembad is een drama geworden en voor de parkeergarage heeft Tuin per abuis de constructietekeningen van het zwembad gebezigd. Ook hier heeft de Gemeente fors geld ingeleverd. Ook een feit dat onder de pet is gehouden. Ook de Raad sliep op het moment van oplevering van het zwembad. Was al te laat qua oplevering wat een hoop geld heeft gekost en met de afspringende tegels is de Gemeente Tuin ook tegemoet gekomen.

RB
8 december 2017 at 20:02
je weet het weer goed uit z’n verband te trekken

Peter
8 december 2017 at 20:24
Uit z’n verband trekken? Kan er helaas niets anders van maken. Duik er maar eens in RB!. En dan bedoel ik niet het zwembad.

RB
8 december 2017 at 20:41
ik melde dat ik dacht dat we beter af zouden zijn met Tuin ipv dat de knutselaar met z’n vriendjes daar zelf ging lopen klooien met asbest etc en jij maakt daar meteen van dat ik Tuin een geweldige bouwer zou vinden, je bent al net zo’n fantast als die knutselaar zelf, misschien een goed idee om de koffieshops ook maar in dat pand te plaatsen, houden we alle psychoses mooi bij elkaar…..

Kees Jan
8 december 2017 at 20:43
Nee, wat Peter net zegt, de tegeltjes van het zwembad zijn letterlijk uit het verband getrokken door een ondeugdelijke zwembadbak…
.
De zakelijke verbanden tussen Woningstichting, Tuin, van der Wal, gemeente Den Helder en de privébedrijven van Lolke Kuipers komen steeds verder boven drijven…
.
De beerput gaat zo langzamerhand open. Zodra de deksel er helemaal af is komt alle stront boven. Ook in alle andere zaken. Het is geen kwestie van jaren of maanden meer, maar slechts enkele weken of dagen…

RB
8 december 2017 at 20:55
tuurlijk, je maakt er een regelrechte soap van, goede tijden is er niets bij……
je past precies in het knuffelclubje wat het zogenaamde museum van de knutselaar vergelijkt met een hermitage, keep on dreaming …..

Kees Jan
8 december 2017 at 21:11
RB, ik wordt liever geschaard bij een knuffelclubje van een burger die vecht voor zijn bestaan. Dan bij een knuffelclubje die alle misstanden van dit college, VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij afdekt.
.
Ik schrijf me bij deze in voor alle knuffelclubjes die vechten voor hun rechten en bestaan. En worden dwars gezeten door bovenstaande politieke partijen die alleen aan zichzelf denken.
.
Wie sluit zich aan?

RB
8 december 2017 at 22:03
ga jij je maar lekker laten scharen bij je knuffelclubje,scharen in Engels scissoring, zal het eens opzoeken op google……
prettig weekend allen, bijna kerst, dan weer aardig tegen elkaar zijn

Kees Jan
8 december 2017 at 11:25
Het collegebesluit is in deze dus het belangrijkste stuk wat de gemeenteraad moet lezen… De echte deal staat dus in dit document.
.
Gemeente Den Helder sluit regelmatig deals die lijken op de verboden ABC-constructies en koppeldeals.
.
Het is al meer gebeurd dat de gemeente panden laat overnemen door bevriende partijen. En dan naast die deal wat terug geeft om het met gesloten beurs de zaken te regelen.
.
Woningstichting is in het verleden op deze manier eigenaar geworden van het terrein Huize Tydverdrijf. Dat had te maken met de deal van de Schouwburg.
.
Overigens mag de woningstichting volgens de woningwet 2015 dit soort initiatieven niet meer ondersteunen. Zeker niet als er andere marktpartijen zijn die een bod willen doen op een bepaald gebouw.

Judge X
8 december 2017 at 11:39
Dat het bedrag van € 650.000 in de beide stukken zou kloppen had ik wel verwacht.
Dat de Woning Stichting in de papieren op zou duiken zou zeer verrassend zijn, dus bracht Waltmann tevoren nog even snel een bezoekje aan Rob Scholte om die rimpel glad te strijken.
Waarom staat de steun van WS op het formulier vermeld en waaruit bestaat die steun ?
Waarschijnlijk bestaat die steun uit financiële garantstelling en vandaar de vermelding.

Rasjutter
8 december 2017 at 13:05
Hoop mensen tellen het bod van Scholte en de kosten die hij zou dragen voor de asbestsanering bij elkaar op. Maar hoe verplicht je iemand waar je als gemeente al geen afspraken mee kan maken nou tot asbestsanering? Denk dat de oplossing die er nu is, voor alle partijen het beste is.

RB
8 december 2017 at 13:13
mee eens!

Dick Berts
8 december 2017 at 13:19
RB is het er altijd mee eens als je de feiten op zijn kop zet ten nadele van Rob Scholte. Eng….

flipfluitketel
8 december 2017 at 17:47
Helemaal mee eens 🙂
Rasjutter

Kees Jan
8 december 2017 at 13:17
Afspraken worden gemaakt in contracten. Deze zijn hard en juridisch aanvechtbaar. Zo kun je in een contract opnemen in hoeveel tijd de asbest moet worden gesaneerd. En er een clausule inzetten dat bij contractbreuk het pand terugvalt naar de gemeente. waarbij alle investeringen door koper gemaakt niet terug te vorderen vallen van gemeente.
.
En welke afspraken zou Scholte niet zijn nagekomen? De gemeente wil gewoon niet verkopen aan Scholte vanwege rancune. Alleen durven ze dat niet hardop te zeggen.

blokje
8 december 2017 at 13:59
Wat dacht je van de maandelijkse vergoeding of is die achterstand verzonnen??

Kees Jan
8 december 2017 at 16:11
Dat is aan de rechter…. Ook dat zijn harde afspraken en juridisch aanvechtbaar.
In de eerste rechtszaak is het punt van de vergoedingen door de gemeente meegenomen. En inmiddels weten we dat de gemeente volledig in het ongelijk is gesteld, dus uw opmerking is niet meer valide.

Dick Berts
8 december 2017 at 13:18
Heeft u wel eens van de rechter gehoord? Die heeft in een door de gemeente aangespannen en verloren kort geding uitgesproken dat het de GEMEENTE is waarmee geen afspraken te maken zijn. U keert dat om! Bovendien beschikt de gemeente over een dodelijk arsenaal aan (bestuursrechtelijke) dwangmiddelen om een asbestsanering af te dwingen. Zie hier weer het nadeel van anonieme reacties. Er kan een goede reden zijn om anoniem te reageren, dat heb ik ooit van Monique geleerd. Maar de anonimiteit kan ook misbruikt worden door belanghebbenden (Schuiling, Kuipers en vrienden) om een smerige propaganda oorlog tegen Scholte te voeren, waarbij de feiten op zijn kop worden gezet, zoals in deze reactie van Rasjutter.

Judge X
8 december 2017 at 13:57
Ik vind dat u over het algemeen nogal hysterisch en paranoïde reageert Dick Berts en daarmee ons uw mening probeert op te leggen.
Rasjutter, RB en Stefan alsook alle anderen met een nick-name, initialen of alleen een voornaam voldoen aan de regels die DHA hier voor stelt en als dat u niet bevalt heeft u ook het recht om hier niet te reageren.
De nick-name afschaffen zou dodelijk zijn voor dit forum en ik zit er niet op te wachten om elke dag alleen de Dicktaten van Berts te moeten lezen.

Roel Prins
8 december 2017 at 18:21
Mett de bewering dat afschaffen van nick namen dodelijk zou zijn voor dit forum, is het grafschrift geschreven. Overigens duidt het gebruik van nick namen op slapjanusheid. En een maatschappij waarin het nodig wordt geacht om nick namen te gebruiken is ook overleden. Waarom wordt dit niet begrepen?

Sigmund
8 december 2017 at 15:58
Anonimiteit blijkt anders (door “belanghebbenden” met andere belangen) evengoed te kunnen worden misbruikt voor een smerige propagandaoorlog tegen de gemeente, c.q. tegen burgemeester Koen Schuiling…..

sukkels
8 december 2017 at 16:13
meneer berts u word erg vervelend met u praatjes over schuiling en andere gemeente ambtenaren kruip asjeblieft terug onder die steen waar je onderuit bent gekomen of in de reet van scholte

Fred
8 december 2017 at 17:11
Typisch een reactie van iemand die , uit onmacht niet meer weet wat hij zeggen moet.

HZdwg
8 december 2017 at 17:24
Met gemeenteambtenaren bedoelt sukkels waarschijnlijk wethouders en raadsleden. Ambtenaren en politieke ambtsdragers, geen klein verschil. Wat is het gewicht van de mening van mensen die zo duidelijk geen benul hebben?

Kees Jan
8 december 2017 at 17:37
Sukkels, het wordt tijd dat u de spelregels van DHA nog eens doorneemt… https://www.denhelderactueel.nl/2015/09/aangepaste-spelregels-voor-reageren-op-den-helder-actueel/
.
Uw reactie is zeer ongepast. Als u zonodig wil reageren, doe dat dan inhoudelijk.

Rasjutter
8 december 2017 at 16:53
Kijk nu gewoon naar de muziekschool, daar komen ook dwangsommen aan te pas en rechters, en daar moet je nou gewoon eens van af. Verkopen aan Tuin, die maak er iets mooi van, Scholte kan blijven zitten en kan er misschien nog een mooi appartement bij huren is die voor laten we zeggen 6000 (voorbeeld) per maand klaar. Heeft het gebouw een mooie invulling, en goed onderhouden, en de schuilkelder kan aan de heer Berts worden verhuurd, heeft die ook een mooi plekje.

Fred
8 december 2017 at 17:27
Die schuilkelder functioneert als zodanig niet meer. Destijds , is alles eruit gesloopt. ( Bergen asbest ) De oude kelder is maar de helft van het gebouw. (achterste gedeelte) het voorste gedeelte was fietsen stalling en stookruimte voor de olie gestookte verwarmingsketels. Maar wie weet , misschien hebben we als bevolking, die kelder in de toekomst nog nodig gezien de verhoudingen in de wereld.

Anton Hagen
9 december 2017 at 06:23
Zijn die olietanks al wel verwijderd beste Fred?Anders krijgt Scholte die kosten ook nog aan zijn broek.
Uiteraard indien het postkantoor hem UITEINDELIJK dan toch wordt gegund.
EN HET LAATSTE HOOP IK VAN HARTE.!!!!

Fred
9 december 2017 at 07:24
Eerlijk gezegd, dat weet ik niet Anton. Met die vraag zal men bij de laatste eigenaar moeten zijn of bij de toenmalige RGD ( Rijksgebouwendienst) Ik heb wel de verwijdering van het asbest en de stookketels uit de stookruimte in de kelder meegemaakt , en de verbouwing van de twee garages aan de achterzijde van het gebouw tot stookruimte met gasgestookte ketels. Maar of de olietanks bij die verbouwing ook verwijderd zijn weet ik echt niet.

sukkels
8 december 2017 at 20:01
dan wel de deur dicht lassen graag en geen kabel aansluiting

HZdwg
8 december 2017 at 17:09
Verkopen aan Tuin, die maakt er iets mooi van, zegt Rasjutter.
Met het pand van Krul als bijvoorbeeld, zie hoe dat pronkjuweel de Loodsgracht siert.
Dat bij opbod openbaar verkocht zou worden, maar dat ging niet door want er was al een bod, ook van Tuin.
Den Helder boft maar, in de klauwen van dat Schuiling – Tuincomplex.

Judge X
8 december 2017 at 17:21
Ja inderdaad HZdwg, de gemeente moest Tuin maar eens met dwangsommen aan gaan moedigen !

14 februari 2016 :
https://www.denhelderactueel.nl/2016/02/vragen-over-voormalige-woning-johanna-krul/

Fred
8 december 2017 at 17:32
Herhaling van zetten, de verkoop van Johanna’s pand is net als het Postkantoor gewoon een èèn tweetje tussen Tuin en de Gemeente .

Rasjutter
8 december 2017 at 23:02
Pand van Krul is verkocht aan Peter Tuin uit ’t Zand, even bij de les blijven 😉

Fred
8 december 2017 at 17:17
Het pand van Johanna , staat er nog net zo bij als toen zij er nog woonde . Toen werd het als gevaarlijk beschouwd ( instortingsgevaar ) En dat gevaar is er in de loop der tijd alleen maar groter geworden. De koper , doet er niets aan. Als het de zelfde Tuin is , als Tuin die het postkantoor wil hebben , dan ben je mooi klaar.

Judge X
8 december 2017 at 17:29
Voor weinig in handen van de Holding Tuin gekomen en daarna met tienduizenden euro’s winst doorverkocht aan broertje Peter Tuin.
Er zullen dus wel weer mensen flink ingeTuind zijn.

Rasjutter
8 december 2017 at 23:05
Peter Tuin en Tuin Den Helder hebben niets met elkaar te maken.

Kees Jan
8 december 2017 at 17:51
Tuin is eigenaar en is bezig met een tweetje met de Woningstichting…
.
De woningstichting aasde al op Johanna haar woning in de tijd dat ze nog leefde. De woningstichting wil al jaren het huis van Johanna samenvoegen met het Majoor Bosshardt huis, om die reden heeft de huisaannemer (Tuin) het pand aangekocht..

Fred
8 december 2017 at 18:14
Gemeente , Woningstichting, Tuin. Geen èèn tweetje , maar een Trio.

strandloper
8 december 2017 at 22:10
Aannemer Tuin zou het pand van Johanna weer omtoveren tot een ‘pareltje’. Helaas, dat ging niet door omdat de staat waarin het pand verkeerde nog slechter was dan hij al dacht. Dat durft zich aannemer te noemen!
Bij het postkantoor ligt het uiteraard weer helemaal anders, want dat komt beter uit voor de gemeente. Nu per se wel een openbare verkoop door inschrijving.
Weer komen dezelfde toneelspelers opdraven, te weten Schuiling, Tuin en Waltmann en nu aangevuld met Kuipers. Bleef het maar bij toneelspelen dan zouden zij minder stukmaken dan hen lief is.
Deze heren in driedelig grijs moeten zich diep schamen en zo snel mogelijk vertrekken of daartoe worden gedwongen. Inwoners worden regelmatig kapot gemaakt door deze fijnen van geest. Zij strijden uiteraard voor de stad, u weet wel, stenen en wegen en paleizen daar gaat het om en zeker niet om de mensen die slechts bepalen hoeveel inwoners er zijn.
Als de heren met de glad gestreken witte boorden de kans krijgen om voor eigen gewin iemand de kop af te hakken, zullen zij dat zeker niet laten.
Onze vriend Schuiling voorop, die er totaal geen moeite mee had om als VVD fractievoorzitter in Groningen de destijds functionerende burgemeester Oudkerk (PvdA) een extra duwtje te geven aan de rand van de afgrond.

Peter
8 december 2017 at 23:19
Huis van Krul is gekocht door Tuin Zijpe. Niets met A. Tuin te maken.
Strandloper heeft gelijk. Heb de krantknipsels erover gelezen. Feitelijk is het gedrag van Schuiling niet veranderd. Opruimen van tegenstanders.

strandloper
8 december 2017 at 23:46
Altijd meende ik te weten, dat het om een en dezelfde tuin ging in welk verband dan ook. Ik neem graag van je aan, dat het anders ligt en in dat geval zit ik er naast. Mijn reactie verandert er niet door.

Peter
9 december 2017 at 11:26
Tuin Zijpe heeft in het verleden wel opdrachten gedaan voor Woningstichting. O.a. het appartementencomplex aan de Jan Hoogerwerfstraat. Dus een lijntje is er wel. K. v.d. Tuin uit Breezand is wel een dochteronderneming van A. Tuin Den Helder.

https://www.denhelderactueel.nl/2017/12/gemeente-openbaart-deel-stukken-postkantoor/

PDF:
Proces verbaal openbare inschrijving bieding postkantoor

1 Comment

  1. DEELS openbaar. Dan weet ik genoeg. En het gaat nota bene over ONS gebouw en ONS geld. De gemeentekas en het onroerend goed bezit van Den Helder zijn eigendom van de inwoners van Den Helder en niet van een klein clubje dat elkaar de bal toespeelt en erger. Waarom mogen wij niet weten wat er met ons geld en onze gebouwen gebeurt??

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image