Hedzer Faber – Oud-wethouder Visser daagt burgemeester uit + Ronald Boutkan – ‘Burgemeester moet handtekeningen tonen’ + Bo-Anne van Egmond – College eens + Mogelijk kamervragen

Oud-wethouder Visser daagt burgemeester Den Helder uit

NHD, 23 juni 2017
Noordhollands Dagblad, 23 juni 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘Burgemeester moet handtekeningen tonen of vertrekken’

Den Helder – Geurt Visser wil maandagmiddag op het stadhuis het collegebesluit zien, dat volgens burgemeester Koen Schuiling door hem en oud-wethouder Dirk Pastoor wel degelijk van een handtekening is voorzien. Volgens Visser en Pastoor bestaat er geen origineel met inkt geschreven parafen, omdat ze nooit hebben getekend. Visser roept Schuiling op hem om 16.00 uur bij de balie van het stadhuis te ontmoeten en het originele besluit te tonen.

“Om verder moddergooien te voorkomen, wil ik graag duidelijkheid over betreffend document. Maandag 26 juni a.s. zal ik daarom om 16.00 uur aan de receptie op het gemeentehuis verschijnen. Ik verzoek u mij dan het originele collegebesluit te tonen, inclusief de met inkt geschreven parafen van u, de heer Pastoor en ondergetekende. Zullen we afspreken dat als u mij het betreffende document niet kan (laten) tonen, dat u dan uw conclusies trekt en politieke verantwoordelijkheid neemt?”, aldus Visser in een oproep aan Schuiling.

De kwestie draait om een besluit waarin een dwangsom wordt opgelegd aan Dirk Gorter. In de media liet Schuiling weten dat Pastoor en Visser onder dit besluit een paraaf met de hand hebben gezet, of hebben laten zetten, maar dat zij dit zich niet meer kunnen herinneren.”U weet dat ik tegen het oneigenlijk gebruik van mijn paraaf meerdere keren binnen het college bezwaar heb gemaakt”, schrijft Visser aan de burgemeester. “Ik betreur het dan ook ten zeerste, dat hierna minimaal nog eenmaal mijn paraaf op een collegebesluit is geplaatst, zonder dat ik deze fysiek gezet heb, zelfs zonder dat ik dit wist of kon weten. Maar ook hiervan bent u al ruim twee jaar op de hoogte.”

Snel duidelijkheid

Ook de fractie van Beter voor Den Helder meldt van mening te zijn dat er snel duidelijkheid moet komen rondom de parafen discussie, “omdat deze integriteitskwestie het aanzien van onze stad en van de lokale politiek ernstig schaadt. De fractie van Beter voor Den Helder wil daarom voor eens en altijd duidelijkheid over het al dan niet bestaan van een authentiek collegebesluit, waarop met inkt geschreven parafen van de burgemeester en de wethouders Pastoor en Visser zichtbaar zijn.” In een brief aan Schuiling vraagt de fractie de burgemeester gehoor te geven aan het verzoek van voormalig wethouder Visser en hem maandag het met inkt getekende collegebesluit te tonen. Leden van de fractie van Beter voor Den Helder zullen daarbij als getuigen aanwezig zijn.

“Wanneer u het document niet kunt (laten) tonen, dan moeten wij vaststellen dat u als burgemeester onder de aandacht van de commissaris van de Koning en de minister van BZK moet worden gebracht”, aldus BvDH.

Den Helder Actueel, 23 juni 2017 – 06:56

Reacties:

Jonathan
23 juni 2017 at 08:00
Die burgemeester heeft echt de schijn tegen. Ik hoop dat hij snel moet vertrekken, maar het is nog af te wachten of het old boys VVD netwerk hem laat vallen.

Hijneken
24 juni 2017 at 19:03
Nee want waarschijnlijk hebben ze zelf ook vieze handen…

scherpe ogen en oren
23 juni 2017 at 08:29
Ik roep iedereen op om maandagmiddag naar het stadhuis te gaan om samen de Burgemeester te overtuigen het college besluit met inkthandtekeningen te overhandigen aan de heer Visser. Het zou toch verdacht zijn als de Burgemeester dit niet zou kunnen/willen want dat brengt zijn vertrouwens positie richting de burgers van Den Helder ernstig in gevaar.
Hoe makkelijk is het om een ieder de te overtuigen dat er niets aan de hand is door maandag het college besluit te overhandigen.

Dick Berts
23 juni 2017 at 08:37
“Remember that all through history, there have been tyrants and murderers, and for a time, they seem invincible. But in the end, they always fall. Always.” (Mahatma Gandhi).

t Kraaiennest
23 juni 2017 at 09:22
Gaat volgens mij niet gebeuren. Er loopt namelijk een onderzoek bij het OM.

Kees Jan
23 juni 2017 at 10:19
Hoezo wachten tot maandag. Laat Koen Schuiling direct komen met de originele handtekeningen.
.
Als Geurt Visser en Dirk Pastoor echt niet hebben getekend dan mag Schuiling ons ook niet vertegenwoordigen met Sail 2017
.
Was Geurt Visser trouwens niet woonachtig in het complex van Dirk Gorter ten tijde van de dwangsom?
Politici naaien iedere dag de burger. het lijkt af en toe wel of ze er voor betaald worden.
Maar ik kan me niet voorstellen dat Geurt Visser “vergeten” zou zijn dat hij vriend en huurbaas een dwangsom zou opleggen. Dat zijn dingen die je nooit vergeet.
.
Zeker ook als Dirk Pastoor zegt niet te hebben ondertekend, dan zijn de 2 oud wethouders geloofwaardiger dan de toch al ongeloofwaardige Koen Schuiling.
.
Kom maar op Schuiling met die originele handtekeningen. Zo niet vertoon je dan niet als onze vertegenwoordiger op Sail 2017.

roodborstje
23 juni 2017 at 10:48
Wat een relnicht, die Geurt.

Fred
23 juni 2017 at 12:02
In ieder geval , moet Schuiling met de billen bloot. Hoe dan ook , Hij wordt hier met deze actie mooi met zijn kloten voor het blok gezet.

Fred
23 juni 2017 at 16:38
Oh !!, vergeet ik bijna , Bij de VVD , zijn ze goed in het laten verdwijnen van bonnetjes.

Judge X
23 juni 2017 at 14:00
’t Kraaiennest heeft gelijk ….
Ik zou dus graag de d.d. ….-2014 van het besluit willen weten.
En Henk van Kuijk memoreerde al in een reactie bij het vorig artikel; ‘er zijn notulen van de college-vergadering’.
http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/burgemeester-schuiling-onderwerp-onderzoek-om/
De betreffende notulist ten tijde was zeer waarschijnlijk S.Dijkstra; ook mogelijk aanwezig M.Wouters (voor communicatie).

Anton Hagen
23 juni 2017 at 16:36
Kom op mensen,laten we de resterende 2 dagen van Sail alleen maar POSITIEF reageren op Sail en de rest bewaren voor MAANDAG a.s.
Dan doe ook ik weer mee,ik geniet nu met volle teugen van Sail,moeten jullie ook gaan doen!

Judge X
23 juni 2017 at 18:14
Ga maar lekker Sail-genieten Anton Hagen,dan houden ‘wij’ het vuurtje wel gaande. 😉

Uit tijdschrift ‘De republikein’ :
https://robscholtemuseum.nl/rene-zwaap-burgemeestersterreur-vvd-burgemeester-houdt-den-helder-in-wurggreep/

Judge X
24 juni 2017 at 16:43
….De republikein,jaargang 12 – nr.4 – 22 december 2016.

F.B.
24 juni 2017 at 09:26
Eerlijkheid duurt het langst !!

Hijneken
24 juni 2017 at 19:04
Wie eerlijk is hoeft niet lang na te denken.

Fred
24 juni 2017 at 10:18
Komen al vragen over Schuiling in de tweede kamer.

Roel Prins
24 juni 2017 at 23:58
Volgens de gemerntewet dient het college zijn reglement ter inzage aan de gemeenteraad geven. Zal wel niet gebeurd zijn. Raadsleden lezen de gemerntewet niet. Doen ze dit wel dan kan de bewering van Schuiling betreffende de stemprocedure gechecked worden Z( tenminste hoe dexe procedure geacht wordt te verlopen). Wethouder Kuipers deed ern duit in het zakje over de stem procedure. Omdat hij ten tijde van het geval gern wethouder was, zit hij er niet mee ern getuigenis af te leggen over iets waarbij hij niet betrokken was. Typerend.

Fred
25 juni 2017 at 09:08
Het uit de wind houden van Schuiling is begonnen. Zelfs degene die er niet bij waren beginnen hem te dekken. Zal mij benieuwen , welke elleboogwerkers nu boven komen drijven.

Roel Prins
25 juni 2017 at 00:07
De suggestie van wethouder Lolke dat een meerderheid in het college het stemgedrag van allen bepaalt is merkwaardig en zou van ern kwalijke gewoonte getuigen. Immers wethouders zitten namens hun partij in het college. Zou het echt zo zijn dat, wanneer een partij het niet met een besluit eens is, het stemgedrag van hun wethouder door andere wethouders die voor zijn, wordt bepaald? En zou het zo zijn dat een zieke wethouder, zelfs bij afwezigheid, ook stemt? Is dat alles niet vreemdsoortig en onwenselijk?

Sigmund
25 juni 2017 at 09:06
Zolang men deel uitmaakt van een bestuur wordt men geacht het eens te zijn met ELK door dit bestuur genomen besluit, tenzij men daarvan expliciet afstand neemt (en dat ook laat vastleggen). In het uiterste geval kan dat laatste betekenen dat men van dit bestuur niet langer meer deel wenst uit te maken. Dit principe geldt voor ieder bestuurlijk orgaan, dus óók voor een college van B en W, aangezien een organisatie anders domweg onbestuurbaar wordt.
En los van de vraag of iemand het met een collegiaal genomen bestuursbesluit eens is of niet, is iemand die deel uitmaakt van dat bestuur in principe natuurlijk ALTIJD gehouden om IEDER bestuursbesluit uit te (laten) voeren en dus ook VERPLICHT om zo nodig zijn of haar paraaf te (laten) zetten. Het zou een mooie boel worden als dat niet zo zou zijn en eenieder die prijs stelt op behoorlijk bestuur zou dat toch moeten inzien.
Kortom: Men maakt zich druk over een juridisch non-probleem en Visser opereert weer eens in troebel water.

Kees Jan
25 juni 2017 at 09:49
Sigmund, Als je als wethouder ergens niet mee eens bent hoef je ook op dat punt niet te tekenen. Als wethouder heb je (normaal gesproken) ook een eigen geweten. Dus als je ergens principieel op tegen bent hoeven ze dat niet te ondertekenen.
.
Een besluit wordt bij meerderheid aangenomen. Dit hoort dan inderdaad uitgevoerd te worden, maar als raadslid of wethouder hoef je dit niet tegen je wil te tekenen.
.
Neem als voorbeeld de renovatie van het stadhuis. Een raadsmeerderheid heeft voor renovatie gestemd. Maar VVD Kees Visser, CDA Roy Slort, D66 Hans Verhoef en Pvda Peter de Vrij hebben echt hun handtekening niet onder dit besluit gezet.
.
Geurt Visser opereert dus helemaal niet in troebel water… Koen Schuiling speelt voor de zoveelste keer met vuur.
Dirk Pastoor en Geurt Visser wilde geen handtekening zetten onder een dwangsom. Dus mag een burgemeester dit niet zomaar wel laten doen.
.
De Gemeenteraad moet Koen Schuiling op non actief zetten tot de waarheid boven tafel is. En dat kan alleen maar met het originele besluit en originele handtekening.
.
Als Lolke Kuipers blijft volhouden dat niets ondertekend word in een college vergadering. Dan is er ook nooit een daadwerkelijk besluit genomen. Iedereen die sinds het aantreden van dit college het niet eens is met een collegebesluit, kan dit besluit makkelijk aanvechten. Zonder ondertekend besluit is er namelijk geen besluit genomen.

Ziener
25 juni 2017 at 10:12
De discussie is niet of er sprake is van een collegiaal bestuur, collegiaal besluit (wel interessant, kijkend naar de ondertekening van wethouder Kos onder een gebruikersovereenkomst op 9 december 2014 tbv het Rob Scholte museum) maar de discussie gaat over hoe het kan en mogelijk is dat een burger een document toegestuurd krijgt waarop parafen prijken van collegeleden die stellen niet te hebben getekend en daarvoor ook geen toestemming hebben gegeven.
Commissie bezwaren, rechtbanken en andere meervoudig samengestelde organen beschikken allen over een verordening waarin een zogeheten minderheidsstandpunt kan worden genoteerd. Burgers kunnen dan kennis nemen van een minderheidsstandpunt en begrijpen waarom een rechter, commissielid of anders het niet eens zijn met een beslissing of advies.
Dat heet democratische besluitvorming.
Misschien kunt u zich wat verdiepen in stemmen binnen een orgaan.
Aan de andere kant, als u fervent aanhanger bent van liberaal gedachtegoed kan ik uw redenering wel begrijpen. Want die houden namelijk niet van andere meningen.

Sigmund
25 juni 2017 at 10:02
Sorry Kees Jan, maar met jouw laatste zin suggereer jij dat voor het nemen van een wettelijk geldig besluit vereist zou zijn dat ALLE betrokkenen dit besluit ondertekenen en dat is gewoon niet zo.
Bij verenigingen is het heel gebruikelijk dat bijvoorbeeld uitsluitend de voorzitter en de secretaris de notulen na goedkeuring ondertekenen en ik weet uit ervaring dat dit in een juridische procedure voldoende is om ter vergadering genomen besluiten bindend te laten zijn!

Henk W
25 juni 2017 at 10:13
Als er nooit door wethouders wordt ondertekend, omdat dit niet nodig is, waarom staan onder dit betwiste besluit dan juist wel de parafen van Visser en Pastoor? En ook alleen maar die twee parafen, de overige wethouders (Kos, Van Dongen, Wagner) hebben geen paraaf gezet.

Judge X
25 juni 2017 at 11:41
Mogelijk waren Kos,van Dongen en Wagner niet aanwezig Henk W; als u de besluitenlijsten bestudeerd dan ziet u dat het zeer regelmatig voorkomt,dat één of meerdere wethouders niet aanwezig zijn tijdens het vastleggen van besluiten tijdens de college-vergaderingen.
Altijd aanwezig is een notulist,de notulen zullen dus uitwijzen wie aanwezig was en wat er verder tijdens de betreffende vergadering heeft plaatsgevonden.
(Ook wordt er gesproken van paraaf en een paraaf is een verkorte handtekening).

Judge X
26 juni 2017 at 01:04
Nou ik heb het betreffende besluit gevonden Henk W.
Het staat in de besluitenlijst van d.d. dinsdag 27 januari 2015; Adviesnummer: a15.00022, Onderwerp: Opleggen last onder dwangsom Molenstraat 1.

Aanwezig: Schuiling (Burg. / port.h.); Kos, van Dongen, Visser, Pastoor (portefeuillehouders); Cox (gem.secr.).
Afwezig: Wagner (port.h.).

De parafen van Kos en van Dongen staan dus waarschijnlijk ook op het stuk,waar die van Wagner ontbreekt.
Van Kos en van Dongen wordt in het verhaal van Dirk Gorter mogelijk geen gewag gemaakt,omdat zij geen schriftelijk-bezwaarlijke verklaring hebben afgelegd.
Maar wie het weet mag het zeggen …. ; verder zijn er dan nog steeds de notulen – al wordt de notulist hier niet vermeldt – .

Dick Berts
25 juni 2017 at 11:48
Erg handig van Schuiling en zijn maatjes om de discussie te verleggen naar allerlei ingewikkelde bestuurlijke zaken, want dan verzand de discussie (zie hierboven). Maar in de kern is deze zaak uiterst simpel. Heeft Schuiling al dan niet de handtekeningen van twee wethouders (laten) vervalsen. Dat is namelijk een misdrijf.

Judge X
25 juni 2017 at 12:18
Hopelijk doen de Tweede Kamer,Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie hun werk in deze naar behoren,zo simpel zou het uiteindelijk moeten zijn.
Schuiling laat zich maandag echt niet zien.

Dick Berts
25 juni 2017 at 12:22
Eens Judge. Helaas zijn de Rijksrecherche en het OM in politiek beladen zaken niet meer objectief. Henry Keizer en Koen Schuiling gaan dan ook zeker vrijuit.

Judge X
25 juni 2017 at 17:02
De zaak zit waarschijnlijk als volgt in elkaar:
Burgemeester Schuiling is de portefeuillehouder van Veiligheid,Vergunningen en Handhaving.
Voor deze portefeuille heeft hij een persoonlijk mandaat,naast het gemeenschappelijk mandaat van B&W voor het nemen van besluiten en dit betekent dat deze besluiten – onttrokken aan het zicht van de rest van het college – genomen en vastgelegd kunnen worden,terwijl het complete college van B&W verantwoordelijk blijft voor het besluit.

Mooi voorbeeld is het besluit met Adviesnummer: a14.00965
Classificatie: Openbaar; embargo op publicatie 1 week na het besluit.
Afdeling: Veiligheid,Vergunningen en Handhaving.
Portefeuillehouder: Burgemeester Koen Schuiling.
Onderwerp: Oplegging van een last onder dwangsom Middenweg 174 (betreft Rob Scholte – Judge X)

Terug te vinden in de besluitenlijst van d.d. dinsdag,19 augustus 2014.
Aanwezig: Koen Schuiling,burgemeester; P.J.R. Kos, J.E.T.M. van Dongen, D.R. Pastoor, (portefeuillehouders).
Afwezig: O.R. Wagner, G.K. Visser, (portefeuillehouders).
Voorts aanwezig: M. Wouters, (communicatie), S. Dijkstra (notulist) .

Zie de besluiten lijsten en het Mandaatregister Den Helder d.d. 16 november 2012 (separaat ivm goedkeuring DHA).

Judge X
25 juni 2017 at 17:04
Het Mandaat register:
https://www.yumpu.com/nl/document/view/8392215/mandaatregister-16-november-2012-gemeente-den-helder

Judge X
25 juni 2017 at 17:09
…en deze (zie blz. 20; 1.4 Mandaat):
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160203-attributie-mandaat-en-delegatie.pdf

Rasjutter
25 juni 2017 at 18:07
Nooit eens gedacht dat het ook anders kan zijn?
Een paraaf is zo gezet en een copy zo gemaakt 😉

Judge X
26 juni 2017 at 13:10
Jazeker en ik dacht ook gelijk “zo makkelijk gaat een hoogopgeleide bestuurder,gespecialiseerd in bestuursrecht,niet door de mand vallen”. 😉

Judge X
26 juni 2017 at 13:18
Nog 2 uur en 42 minuten ….; ben je er klaar voor Geurt jongen,zit m’n jasje goed,zit m’n dasje goed … ?
Ach …. hadden we maar een von Stauffenberg,dan was de hele zaak in één klap geregeld.
Succes man ! 😉

Judge X
26 juni 2017 at 15:00
Nog een uurtje Geurt …,spannend hoor !

Jonathan
26 juni 2017 at 15:59
https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geurt-visser-krijgt-nee-van-den-helder

Jonathan
26 juni 2017 at 16:01
Jammer genoeg kunnen we de burgemeester en zijn lakeien nu niet wegsturen, op 21 maart (raadsverkiezingen) misschien wel

Dick Berts
26 juni 2017 at 16:09
De kans is groot dat het originele stuk verdwijnt en bewijs maar eens dat S. daar iets mee te maken heeft.

Dick Berts
26 juni 2017 at 16:27
Geurt Visser wilde zich nota bene verdedigen toen hij als wethouder werd weggestuurd. En nu wil hij zelfs zijn eigen handtekening komen bekijken. Hij dient om de haverklap schandelijke verzoeken in. Althans in een dictatuur.

Judge X
26 juni 2017 at 16:50
Geurt Visser had zich kunnen verdedigen als hij geen ontslag had genomen.
Als je meent onschuldig te zijn,dan neem je geen ontslag.
In dit soort gevallen staat ontslag nemen gelijk aan schuld bekennen en dat weet iedere oetlul.

Gekke Henkie
27 juni 2017 at 17:05
Met andere woorden: Geurt Visser is een oetlul. Daar ben ik het van harte mee eens, hoewel ik de beste man niet persoonlijk ken. Hij acteert voor de bühne. Alsof Schuiling maar een moment zou overwegen om de gesjeesde wethouder tegemoet te komen en hem het gevraagde document met de gewraakte handtekeningen te tonen.
Visser deugt niet, dat staat als een paal boven water. ’s Mans tronie straalt dat van alle kanten uit; dat ziet iedereen met een beetje mensenkennis. En het kan best zijn dat Schuiling van hetzelfde laken een pak is, en wellicht een despoot genoemd mag worden, maar je gelooft toch niet dat hij, gepokt en gemazeld als hij is als bestuurder, zo dom is om te frauderen en te falsificeren? Dat verwacht je eerder van een oetlul als Visser, met dat gedegenereerde kliekje rondom zich.
Reken er maar op dat Schuiling wordt vrijgepleit na het onderzoek. En niet omdat de VVD zijn leden goed weet te ‘beschermen’, zoals hier alom wordt beweerd, maar omdat hem in dit geval geen blaam treft. Helaas voor de Schuiling-haters, maar het is niet anders. En nee, ik ben geen vriend van Schuiling….

Judge X
28 juni 2017 at 20:11
…. nee jij bent gewoon Gekke Henkie,dat druipt er van af. 😛

Bodelo
27 juni 2017 at 14:12
Tja Dick, hier sla je de plank volledig mis. Ik sluit mij aan bij Judge, Geurt Visser heeft nimmer de intentie gehad om zich te verdedigen. Sterker nog (ook in de krant) heeft hij nimmer de aantijgingen ontkend.

Kees Jan
27 juni 2017 at 15:07
Bodelo, bent u in dienst van Koen Schuiling? U blijft hem wel met hand en tand verdedigen.
Tijdens de raadsvergadering waarbij Visser werd weggestuurd, mocht hij van Voorzitter Koen Schuiling zich niet verdedigen.
.
Dit misschien wel omdat Visser, Schuiling zou meetrekken in zijn val.

Bodelo
27 juni 2017 at 15:56
Kees Jan, op basis van Uw reacties kan ik ook vragen of U werkt voor …. Maar dat is niet zinvol, om niet te zeggen zinloos.
Tijdens de vergadering kreeg Visser inderdaad de gelegenheid niet. Dat is een juiste constatering. Echter, in de publiciteit buiten de raadsvergadering om heeft Visser nooit of te nimmer de aantijgingen ontkent. Sterker nog, hij gaf zelfs toe dat hij zijn diensttelefoon wel wat minder voor “privé gebruik” kon gebruiken.
Om verder te speculeren in Uw veronderstelling “misschien omdat Visser, Schuiling zou meetrekken”; misschien om Visser tegen verdere gedetailleerde aantijgingen (en daarmee tegen zichzelf) te beschermen?

Fred
27 juni 2017 at 16:24
visser heeft of kreeg vlak voor dat hij zich wilde verdedigen ontslag. Derhalve , maakte hij geen deel meer uit van het Gemeente bestuur en had daardoor geen spreekrecht meer. Dat is hem op een slimme manier ontnomen.

Judge X
27 juni 2017 at 18:44
Precies Fred – althans bijna precies – Geurt Visser nam ontslag op staande voet en toen hij hier op terug wilde komen,werd dit niet door de gemeenteraad geaccepteerd.
Hij heeft door ontslag te nemen,zichzelf op dat moment ook belangrijke rechten ontnomen.
Daar heb ik maar één woord voor … en misschien gaat Dirk Gorter bewijzen dat Koen Schuiling ook een Oetlul is,maar zo ver zijn we helaas nog niet.

Rasjutter
26 juni 2017 at 16:37
Zoals ik al zei het originele stuk met paraaf kan ook wel eens ergens anders liggen dan op het stadhuis 😉

Dick Berts
26 juni 2017 at 16:42
Bij HVC? Inkt en papier keurig gescheiden.

Judge X
26 juni 2017 at 16:44
O …,waar zei je dat ? 😉

http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/burgemeester-moet-handtekeningen-tonen-vertrekken/

Hele college was het eens

Helderse Courant, 24 juni 2017

Helderse Courant, 24 juni 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Mogelijk Kamervragen over burgemeester Schuiling Den Helder

Martin Bosma, Tweede Kamerlid voor de PVV, gaat komende dinsdag mogelijk tijdens het vragenuurtje vragen stellen over burgemeester Koen Schuiling van Den Helder.

Het Kamerlid doet dit naar aanleiding over de berichtgeving rondom het onderzoek dat het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche uitvoeren naar het handelen van de burgemeester. Volgens kunstenaar Dirk Gorter zouden de parafen van ex-wethouders Geurt Visser en Dirk Pastoor in opdracht van de burgemeester vervalst zijn.

Bosma vraagt hierover volgens ingewijden waarschijnlijk opheldering aan de minister. Het vragenuurtje is dinsdagmiddag vanaf twee uur.

Helderse Courant, 23 juni 2017, 23:54

Reacties:

Fred Kwast
De stoel van schuiling wordt steeds kleiner door dat gezaag aan zijn poten.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/mogelijk-kamervragen-over-burgemeester-schuiling-den-helder

 

2 Comments

  1. In de verklaringen waarmee Odd Wagner Schuiling direct steunt, zie je de totale verrotting van de Helderse politiek. Zelfs als het om een zeer ernstig strafbaar feit zou kunnen gaan, dat een zware aanslag op de democratie betekent, begint ‘wet-houder’ Wagner Schuiling meteen te dekken met allerlei zwam verhalen, zonder dat Wagner zich in de eenvoudige kern van deze zaak heeft willen verdiepen. Namelijk de vraag of onder het besluit de originele handtekeningen van Dirk Pastoor en Geurt Visser staan of dat ze vals zijn. Hoe graag ik dictator Schuiling ook zie vertrekken, het is nu nog te vroeg om in deze zaak een oordeel over hem uit te spreken. Maar witwasser Wagner die de feiten kennelijk niet WIL kennen, verdient nu al een motie van wantrouwen. En dat is niet voor het eerst….

  2. Eerlijkheid duurt het langst, en het spreekwoord zegt ” Al is de leugen …..” kennen we allemaal.
    Geniet nog van sail en de marinedagen.
    Recht zal zegevieren.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image