Hedzer Faber – Op Goud + Redactie DHA – Gemeente draagt Twee Ton bij aan Huren Willemsoord + Casper Duin – Bezwaar Schriften tegen Krediet Stad Huis Den Helder Verworpen

Op Goud

Ach, Hoe Lang Horen we het Al Niet. Generatie op Generatie Politici en Stad Marketeers verkondigen Al, dat ’We’ op Goud Zitten in Den Helder.

Voor Al voor Eigen Parochie. Want Onder Tussen blijven de Maarten van Rossums en Helaas Ook de Algemene Publieke Opinie de Marine Stad met een Vilein Genoegen Bschimpen als die Stad, ’Waar je Niet Dood Gevonden wilt Worden’ en een Zure Appel, Waar je Nu Één Maal Door Heen Moet Om op Texel te Komen.

Maar Den Helder is Den Helder Niet Meer. Et is Niets Meer Over vsn het Optimistische Den Helder van Voor de Oorlog, of dat van de Jaren Zeventig, dat Nog Uit Ging van een Groei naar een Stad van 150.000 In Woners en Verder. Maar er is Wel Reden tot Optimisme. Een Nieuw, Realistischer Optimisme. Een Stad, die vecht tegen een Vrij Wel Zekere Krimp, maar die Zich er Ook tegen Wapent. Door te Investeren in Steden Bouw Kundige Vernieuwing. Vergelijk de Beatrix Straat van Nu Eens met die van Vijf Jaar Geleden. En het Station Gebied. En de Falga Buurt. En Zo Voort. Daar Knapt de Stad van Op en dat begint Ook Buiten de Gemeente Grenzen Op te Vallen.

Deze Week zagen mijn Kroost en ik als Trouwe Kijkers van het Jeugd Journaal Zelfs de Groene Plannen met Willemsoord op TV Voor Bij Komen. En Zo hadden Meer Landelijke Media Oog voor de Plannen.

Ik heb zo’n Kennis. Een Amsterdamse, die Net als Nog een Miljoen of Wat Nederlanders Niet Dood Gevonden wil Worden in Den Helder (Waar Eigenlijk Wel?). Een Tikje Snobistische Texel Fan, die Al Decennia Zuchtend de Binnen Haven trotseert voor het Beloofde Vakantie Land aan de Andere Kant van het Marsdiep. die Nu Toch Eens Neer Streek op de Terrassen van Willemsoord. En zei: “Dat Den Helder begint Wat te Worden, hė? Daar wil ik Toch Wel Meer van Zien.’”

Tja. Je kunt Up Goud Zitten, dat is dan Één. Dan kost het Moeite Om te Delven, en Tijd om het te Verzilveren.

Helderse Courant, 1 juni 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Gemeente draagt Twee Ton bij aan Huren op Willemsoord

Den Helder – De Gemeente draagt elk jaar bijna 200.000 euro bij aan de huur op Willemsoord. Een aantal maat schappelijke Organisaties betaalt minder huur dan de markt huur en de Gemeente legt het verschil bij, zo staat in een brief aan de Gemeente Raad. Zo kunnen het Reddings Museum, de Stichting Museum Haven en de Bonaire toch hun plek op Willemsoord behouden.

De Gemeentelijke bi jdrage komt in 2019 op totaal € 198.912. Daar boven op ontvangt Willemsoord BV in het bedrag maatschappelijke huur ook nog een jaarlijkse bij drage van € 6.000 voor het onder houd van de scheep helling en wal kanten van de Museum Haven.

Voor de berekening van de huur prijs is het bij Nederlandse Gemeenten gebruikelijk om onderscheid te maken tussen commerciële partijen en maatschappelijke partijen met een niet commerciële doel stelling. Het is Gemeenten toe gestaan onder de kost prijs te verhuren aan organisaties, die door de lokale Gemeente Raad betiteld zijn als ‘Dienst van Algemeen Economisch Belang’ (DAEB). Daar om vindt er veel al maat werk berekening plaats bij typen accommodaties, waar standaardisatie van huur prijzen niet mogelijk is gezien hun specifieke karakter. Voor beelden zijn Schouw Burgen en Zwem Baden.

Het Beleid van Willemsoord BV

Willemsoord BV bepaalt de huur prijzen op basis van een taxatie van alle panden, die eens in de drie jaar wordt uit gevoerd. De functie van een gebouw, of de functie, die het gebouw in de na bije toekomst met zekerheid gaat krijgen is een belangrijke factor in het bepalen van de taxatie waarde. Af spraken over de huur worden meer jarig gemaakt, zo dat de hoogte van huur op een bepaald moment voor een nieuwe huurder anders kan zijn dan voor een al langer zittende huurder.

Commerciële bedrijven, die zich nieuw vestigen in het gebied kunnen de eerste drie jaar een zo genaamde in groei huur krijgen, waar bij de huur prijs op 70, 80, 90% van de uit eindelijke huur prijs ligt. Dit is een gebruikelijke maat regel, die ook elders in het land vaak wordt toe gepast bijvoorbeeld voor horeca bedrijven. De lengte van een huur contract voor horeca gelegenheden is meest al 5 jaar, met daar na een stil zwijgende verlenging, maar dit kan af wijken op basis van onder handeling. Voor Willemsoord BV weegt daar in de rentabiliteit van de benodigde investering in gebouw gebonden voor zieningen. Kantoor functies hebben vaak een contract van één jaar. Ook worden ruimtes incidenteel verhuurd, bij voor beeld, de hal van Gebouw 66. Deze ruimtes worden zo wel commercieel als niet commercieel verhuurd. Waar bij een gereduceerd tarief voor niet commercieel gebruik geldt.

Schouw Burg De Kampanje

Schouw Burg De Kampanje heeft een veertig jarig huur contract. De huur prijs is voor namelijk gebaseerd op een lening, die Willemsoord verstrekt heeft voor de bouw van het theater en op het jaarlijks onderhoud. De huur bedraagt in middels, 2019, € 659.730. De huur van De Kampanje vertegenwoordigt circa 40% van de huur op brengsten van Willemsoord BV. In 2018 heeft het College de Raad aan gegeven te onder zoeken, of het niet meer voor de hand ligt om met dergelijk incourant vastgoed voor het culturele deel uit te gaan van een kost prijs dekkende huur.

Onlangs kwam het nieuws naar buiten over de op richting van de Erf Goed Organisatie, waar van het vast goed van Willemsoord deel gaat uit maken. De Kwartier Maker van deze Erf Goed Organisatie krijgt de op dracht om de boven genoemde maatschappelijke huren van het incourante vast goed tegen het licht te houden in relatie tot de doel stellingen van de nieuwe Organisatie. Hier onder vallen naast het Theater en het Reddings Museum ook de dokken op Willemsoord, vanwege de mono functionaliteit en de beperkte gebruik mogelijkheden.

Den Helder Actueel, 20 jun 19 – 07:52

Reacties

RB
20 juni 2019 at 08:54
geld zat deze gemeente…..
ben benieuwd wat ze gaan bijdragen aan huur voor het nieuwe stadhuis, zal wel een slordig miljoentje worden schat ik zo maar

Anton Hagen.
20 juni 2019 at 09:24
Citaat uit bovenstaande:Commerciële bedrijven die zich nieuw vestigen in het gebied kunnen de eerste drie jaar een zogenaamde ingroei-huur krijgen, waarbij de huurprijs op 70/80/90% van de uiteindelijke huurprijs ligt.Einde citaat.
3x raden wie daar echt voordeel van hebben.Hoe zo ons kent ons?
Dus gesubsidieerde café”s bezoeken en daarna een pizza eten bij de gesubsidieerde Italiaan.

Judge X
20 juni 2019 at 11:34
Als je ‘gedwongen’ wordt om op een andere plek nering te doen, als daar waar je al jaren ‘zeker’ was van je omzet, dan begrijp ik de regeling wel.
Van een onzekere plek door “MOETWILLIGE VERPAUPERING !” maar met bekende omzet, naar een onzekere plek met een onzekere omzet.
Deze ondernemers laten zich hier gelukkig niet zomaar even naar een andere plek sturen, door “the local MOB”.

Piet
20 juni 2019 at 09:27
Ach dat halen zze gewoon weg bij het sociaal domein,of bij de dagbesteding van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt.Werken en welzijn bv.

Roan
20 juni 2019 at 09:37
Laat dat nou net de groep zijn waar RB een hekel aan heeft

RB
20 juni 2019 at 09:44
ja en dus prima als ze die korten, de uitkeringen en toeslagen zijn veel te hoog in dit land, vandaar dat al die opvreters hierheen komen het handje op te houden, gewoon aan het werk, op ieder potje past een dekseltje….

Monique_K
20 juni 2019 at 10:14
Alsof werkgevers zitten te wachten op mensen met een beperking. Ja, als ze er een flinke hoop subsidie voor krijgen, en als de normale ziektekostenregeling niet van toepassing is, dan wel, maar zodra de subsidie wordt afgebouwd staat het mens met beperking weer op straat. Lekker ouderwets dan maar RB, gewoon dood laten hongeren?

RB
20 juni 2019 at 10:21
fout, lees hier onder

ED
20 juni 2019 at 21:20
Monique_K wat is uw visie van: Mensen met een beperking toeleiden naar behoud van werk? Na (of gedurende) de subsidieregelingen?

Monique_K
20 juni 2019 at 22:15
ED, nou gaan we wel heel erg off topic, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Daarom maar een heel beperkt antwoord: dat hangt van meerdere factoren af, wat is de beperking, wat is de baan en waar is die baan, wat zijn de mogelijkheden van de werkgever. Je moet als gehandicapte dus erg veel geluk hebben om iets te vinden dat op alle factoren aansluit, een baan die je met jouw beperking kan doen, op een voor jou redelijke afstand, bij een werkgever die zich dat verhoogde risico kan veroorloven.

ED
21 juni 2019 at 16:24
Ja, ik weet dat het van het onderwerp afwijkt (alhoewel u het zelf inbracht). Maar waar ik het om vraag is dat ik best wel succeservaringen ken en zie. Als 100 dozen per dag inpakken de maat is en om wat voor reden dan ook is er een potentiële werknemer die, door een (leer) beperking, er maar 80 kan inpakken. Dan is het toch fantastisch dat een werkgever maar 80% loon hoeft te betalen en de overige 20% wordt aangevuld? Dat zijn gewoon prima regelingen

Monique_K
21 juni 2019 at 17:48
Als de werkgever deze werknemer het volle loon moet betalen terwijl die maar 80 in plaats van 100 dozen inpakt neemt die hem niet aan. Op het moment dat die 20% aanvulling op de loon verdwijnt en de werkgever de volle mep moet betalen wordt de werknemer ontslagen. Prima regeling, ja, maar zonder die regeling is er dus geen werk, dat was nou juist het punt. En met meer bezuinigingen op het Sociale Domein komen deze regelingen steeds verder in de knel, met als gevolg dat gehandicapten nog minder werken dan nu, niet omdat ze zelf niet willen maar omdat de werkgevers liever een gezond iemand hebben die 100% kan werken.

RB
21 juni 2019 at 18:10
bent u werkgever? of praat u maar wat?

Monique_K
21 juni 2019 at 18:52
Nee, ik ben geen werkgever, en nee, ik praat niet ‘maar wat’.

ED
21 juni 2019 at 20:09
80% dozen inpakken dus 80% betaald door werkgever. 20% aangevuld met uitkering. Eventueel ondersteuning om 80% naar 85% te brengen (want in die kleine stappen gaat het).

Tot in lengte van dagen volhouden. Alternatief is ….. 100% (worst case scenario) hiermee stoppen. Pff, dat gaat pas geld kosten

Monique_K
21 juni 2019 at 23:44
Om zoiets te kunnen doen zouden er meerdere wetten moeten worden aangepast, het wettelijke minimumloon, aanvulling op salaris tot aan het minimumloon. Met de huidige wetten is dat niet mogelijk. En of het verstandig is om te gaan sleutelen aan de wet op het minimumloon, met percentages van dat minimumloon bij ‘mensen met een beperking’ … ?
Maar stel ..
hoe zit het dan als het geen 80 dozen zijn maar 70,60, 50? Wordt de bijdrage vanuit de overheid dan hoger? Dat zal wel moeten als je niemand wil benadelen. En hoe ga je om met de verschillen in werkvermogen bij verschillende banen, het individu dat in de ene baan 50% presteert en in een andere baan 90%? De bedoeling is uiteraard een zo laag mogelijke overheidsbijdrage, hoe wil je het regelen dat de gehandicapte de voor hem ideale baan vindt waarin die maximaal kan presteren? Hoe zit dat met de aanvulling als die 90% baan er niet is op een te behappen afstand, en de gehandicapte daarom maar een baantje heeft waarin hij/zij maar 70% aankan? Moeilijk te meten ook als het niet om dozen of iets soortgelijks gaat, wie bepaald er dan hoeveel werk je echt hebt verzet, en c.q. wie betaald wat? De altijd betrouwbare werkgever die er alle belang bij heeft om een lager percentage op te geven? Oftewel, mateloos ingewikkeld allemaal, vragen om moeilijkheden.

RB
22 juni 2019 at 07:38
dus doen we niets alleen weer theoretisch mekkeren, zou zo de politiek in kunnen met al dat slappe gel.. …..
zoals ik al eerder melde, op ieder potje past een dekseltje, het zou wel helpen om het dekseltje sneller en doeltreffender te matchen als bedrijven die arrogante “theoretische” recruitertjes van tegenwoordig over de muur gooit en de werkvloer weer laat bepalen

Monique_K
22 juni 2019 at 11:05
Tuurlijk RB, er is voor iedere gehandicapte werk op een voor hem/haar te behappen afstand, het ligt alleen aan de arrogante recruiters dat ze dat werk niet kunnen vinden. En dat de werkgever hoe dan ook liever een jong en gezond iemand wil hebben, waarvan er meer dan genoeg zijn, is ook volkomen irrelevant in uw fantasiewereld? Dat de werkgever nu overgehaald moet worden met een riante bijdrage in de kosten, zoals geen risico bij uitval en/of ziekte, aanpassing werkplek etc, negeert u gewoon, want ja maar ja maar potje dekseltje en zo? En dat wordt ik beschuldigt van tunnelvisie ..

RB
22 juni 2019 at 19:15
nee om eerlijk te zijn zie ik dat niet Judge X, ik zie alleen maar gemekker en mensen die alleen maar beren op de weg zien en klagen om te klagen, niets constructiefs heb ik nog mogen lezen in deze reacties, alleen maar zwart, klaag, zwart, beer, en een mevrouw die maar wat papagaait en net een hangende plaat is

Roan
20 juni 2019 at 10:07
Echt weer een dom RB antwoord : Piet heeft het hier over mensen met een beperking tot de arbeids markt.Zoals vandaag te lezen is in het nhd.Dat gaat oa over bezuinigingen op actief talent.Helemaal over geluks zoekers die hier hun hand op houden.Selctief lezen heer R B noemen we dat . Maar we zijn hier inmiddels wel gewend aan uw stemming makerij en dom geroep toeter.
Ga zelf eens wat doen ipv van de hele dag onzin uit te kramen op je lappie toppie.

RB
20 juni 2019 at 10:17
Roan, ten eerste kan Piet niet voor zichzelf antwoorden? ten tweede Piet heeft het over twee (2) zaken, én sociaal domein, én dagbesteding, ik haak in op één punt, namelijk sociaal domein, daar zit het werkschuw volk zoals u, nieuwe NL-ers en Piet zelf, en daar mag van mij best wel in gekort worden zodat werken weer loont en dus een deel werkschuwen alsnog aan het werk gaat

Monique_K
20 juni 2019 at 10:49
Niks fout RB. U leeft in een fantasiewereld als u denkt dat werkgevers gehandicapten in ‘normale’ loondienst aannemen. Sterker nog, je hoeft nog niet eens gehandicapt te zijn, een verhoogd gezondheidsrisico is al voldoende .. vandaar dat het voor ouderen zo moeilijk is om weer werk te vinden, al hebben ze 35 jaar aan een stuk gewerkt. En u maar schelden over werkschuw volk. Ik zal zeker niet ontkennen dat die ook bestaan, maar daarom de goedwillende meerderheid gaan korten op bedragen die al zo minimaal zijn dat er moeilijk van rond te komen is lijkt me geen besparing, eerder het tegendeel.

RB
20 juni 2019 at 11:20
u verdraaid de boel, ik heb het niet over dat handjevol gehandicapten en mensen die door een vervelend voorval in deze situatie terecht gekomen, als u dat nog niet eens kunt begrijpen bent u wel héél erg blind, ik heb het over opvreters en dat weet u donders goed, mensen die van gemeenschapsgeld lekker in de coffeeshop zitten, biertjes drinken en pizzapunten verorberen, dan nog niet tevreden zijn en meer willen omdat anderen ook meer “krijgen”, daarnaast de nieuwe NL-ers die zich weigeren om aan te passen en werk te zoeken, daarbij de hardwerkende NL-ers voor dingen uitmaken waar de honden nog geen brood van lusten, dat volk dat kots ik uit en die mogen van mij behoorlijk gekort worden, net op het nieuws van radio NL nog over dat Rotterdam 1,2 miljoen heeft teruggevorderd van het bovengenoemde werkschuw volk wat helemaal geen recht had op een uitkering en 1600 uitkeringen per direct stop gezet,…

RB
20 juni 2019 at 12:04
12.6 miljoen hoor ik net, 10 x meer als ik schreef, daarbij 1906 uitkeringen gestopt en 3000 huishoudens een boete gegeven, en nog denkt u dat er “een paar gevallen” misbruik maken….. het is een groter probleem dan dat u wilt toegeven

Ad
20 juni 2019 at 12:24
je praat tegen linkse oogkleppen RB.
dat (groen)linkse volk heeft tunnelvisie waarin alleen dat “bekrompen” knuffelweggetje nog zichtbaar is.
voor de werkelijke problemen, die gewoon feiten zijn, gaat de kop een metertje diep in het mulle knuffelzand.

Monique_K
20 juni 2019 at 12:25
Nee RB, u verdraait de boel, u sleept er zaken bij waar Piet het helemaal niet over had. Sociaal domein is veel meer dan alleen bijstandsuitkeringen.

Monique_K
21 juni 2019 at 10:59
Beste Ad, nee, diegenen met de tunnelvisie zijn eerder RB en consorten, met zo’n algemene verklaring dat ‘uitkeringen en toeslagen gekort moeten worden, want ze zijn te hoog’, om er later aan toe te voegen ‘ik heb het niet over het handjevol gehandicapten’. Ja, daar heeft u het wel over met zo’n algemene verklaring, net zoals u het heeft over de bijstandsmoeder en de oudere werknemer die zich suf solliciteren maar vaak nog niet eens antwoord krijgen omdat er meer dan genoeg werknemers zonder problematiek te vinden zijn. U ziet nog niet eens hoeveel ellende u veroorzaakt met uw retoriek, iedere keer weer. Maar het zal vast goed voelen om zwakkeren te pakken te nemen, al is het maar verbaal ..

Roan
20 juni 2019 at 12:25
He gast,tot jou teleurstelling : ik werk hoor,al meer dan 40 jaar en ik mag er nog 9 tot mijn pensioen

Jacobus
20 juni 2019 at 13:39
Roan, zoals RB altijd reageert heeft hij volgens mij nog nooit iets uitgevoerd, alleen maar commentaar en denigrerende opmerkingen naar alles en iedereen.

Anton Hagen
20 juni 2019 at 11:15
Monique_K, kent dit soort personen ook?
Indien zij min of meer verplicht moeten gaan solliciteren dan komen ze bij personeelszaken aan in een zo goor mogelijke kleding plus onverzorgd zodat ze zeker weten dat ze afgewezen worden en weer lekker van ons geld verder kunnen profiteren.Ook het vlak voor de verplichte sollicitatie een paar slokken drank nemen wil ook helpen om vooral niet voor een baan in aanmerking te komen en dan na de sollicitatie snel naar de voedselbank hun wekelijks rantsoen ophalen en daarna met gezwinde spoed naar de koffieshop,kent u ze?Nou ik wel.
RB komt dan wel regelmatig wat ongenuanceerd over maar hij/zij heeft in sommige dingen wel gelijk.
PS,ik heb bijna 50 jaar gewerkt en als dank wordt mijn pensioen niet verhoogd maar wel gekort.

Monique_K
20 juni 2019 at 12:22
Beste Anton, ik denk dat u een beetje in het verleden bent blijven hangen, de dingen die u opnoemt zorgen tegenwoordig namelijk voor een flinke korting op de uitkering. Als een groot gedeelte van de uitkering al wordt ingehouden ivm schuldsanering of iets dergelijks, en je daardoor van de voedselbank afhankelijk bent, tja, dan valt er niets meer te korten. En ja, ik erger me ook mateloos aan dat soort figuren, maar om dan maar ongenuanceerd te gaan blaten over ‘alle uitkeringen en toeslagen korten’, waar slaat dat op? Pak het misbruik aan, doe wat aan de armoedeval (waardoor mensen zoals in het door u omschreven geval hun stinkende best doen om niet aangenomen te worden), maar laat de eerlijke mensen gewoon met rust .. en dat graag incluis de hatelijke retoriek van typetjes als RB.

RB
20 juni 2019 at 12:41
12,6 miljoen aan fraudegevallen in één stad, er zitten maar weinig eerlijke gevallen meer tussen ben ik bang……

Monique_K
20 juni 2019 at 13:27
Het zijn er wel meer, in Rotterdam. Veel van die bedragen zijn mensen die zwart hebben zitten klussen terwijl ze in de bijstand zaten. Ik gok zomaar dat het in de meeste gevallen gaat om oudere werknemers, op een leeftijd dat de meeste werkgevers ze niet meer willen hebben vanwege het verhoogde gezondheidsrisico plus dat ze veel duurder zijn dan een jonger mens. Het is een stukje complexer dan u het hier wil neerzetten RB.
Daarnaast gaat dat over Rotterdam, niet over Den Helder. En dat is waarom het hier gaat, Den Helder dat heftig bezuinigt op het Sociaal Domein enerzijds en aan de andere hand bakken met geld uitgeeft voor onder anderen huren op Willemsoord, en stuk of wat andere prestatie-projecten. Hoeveel miljoen ook alweer voor een stadhuis in een historische lege schil, of dat wip-wap geval dat ze op de dijk willen plaatsen?

Judge X
20 juni 2019 at 15:35
Bij uitleg van complexe problemen, is gokken niet de weg.

Monique_K
21 juni 2019 at 11:43
Cijfers hierover zijn moeilijk te vinden Judge.
Ik quote uit de Volkskrant:
In 2017 constateerden gemeenten ruim 30 duizend overtredingen van de inlichtingenplicht – oftewel mogelijke fraude, door bijstandsgerechtigden, meldde de Volkskrant onlangs in een artikel over de bestrijding van bijstandsfraude. Dit aantal komt neer op 6,7 procent van alle bijstandsgerechtigden, blijkt uit cijfers van Divosa, de koepel van managers van sociale diensten. Het percentage is waarschijnlijk lager, omdat sommige bijstandsgerechtigden meerdere overtredingen plegen.
Ik quote van de site Sociale Vraagstukken, geschreven door Menno Fenger, medeauteur van het boek ‘Uitkeringsfraude in Perspectief’:
We weten eigenlijk te weinig van bijstandsfraude, maar uit wat we weten, komt naar voren dat 30 procent van de mensen die frauderen met een uitkering dat willens en wetens doen.
Even grof berekent is dus iets meer dan 2% van alle bijstandsgerechtigden kwaadwillende misbruiker zijn. Hoeveel van deze 2+ percent stiekem klust, hoeveel er bewust samenwonen, en hoeveel er bezit in het buitenland hebben verzwegen, daar zal ik dan inderdaad naar moeten gokken.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/harde-aanpak-uitkeringsfraude-werkt-fraude-juist-in-de-hand~bc82216f/
https://www.socialevraagstukken.nl/misbruik-van-bijstand-komt-vaak-voort-uit-onhandigheid/

Judge X
21 juni 2019 at 16:49
Dank voor uw werk Monique, de eerste link laat zich niet openen (geen abonnee), maar de 2e link vind ik wel een serieus kwalitatief stuk die de omstandigheden van de materie duidelijk uitlegt.

de 1e link komt waarschijnlijk hier wel bij in de buurt ?:
https://www.rug.nl/rechten/news/archief/2018/harde-aanpak-uitkeringsfraude-werkt-averechts

RB
21 juni 2019 at 18:06
als u uitzoekt hoeveel ontvangers van sociale uitkering er zijn met een niet westerse migratieachtergrond heeft u meteen antwoord op uw laatste 3 vragen en hoeft u daar niet te gokken…..

Monique_K
21 juni 2019 at 18:59
Zoek het anders even zelf uit voor u zulke uitspraken doet. Maar ik snap het wel, het gaat u helemaal niet om feiten, het gaat u enkel erom uw hatelijkheden te kunnen spuwen.

Monique_K
22 juni 2019 at 00:04
@ Judge, wat vreemd, ik ook niet. Even cookies verwijderen misschien?
Maar klopt, dat is het onderzoek waarop het artikel gebaseerd is. Daarnaast een interview met Hertogh, een van de onderzoekers. Het stukje dat ik heb geplaatst komt overigens niet uit het artikel zelf maar uit het addendum

Andrea
20 juni 2019 at 13:07
Laten we het er op houden dat er heel veel mis is binnen het sociaal domein…
Uitkeringstrekkers die niet willen werken moeten gewoon zwaar gekort worden. Drinken ze meer dan 3 blikjes bier per dag dan zijn ze gewoon alcoholisten en moeten ze naar een afkickkliniek. Willen ze dit niet of gaan ze na hun ontnuchtering niet aan het werk volledige uitkering intrekken.
De mensen die wel willen, maar niet kunnen gewoon de sociale zekerheid laten houden die er is.
Ook de mensen in de problemen weer op beide voetjes zetten en weer aan de arbeid.
De gemeente kan heel wat besparen als ze een harde lijn volgen.
Maar dit bericht gaat niet over het sociale vangnet van Den Helder.
Het gaat hier weer om subsidie die nergens voor nodig is. Onrechtmatige staatssteun voor commerciële bedrijven moet eens stoppen in Den Helder.
Sinds wanneer is het een taak van de gemeente om (commerciële) bedrijven huurverlaging te geven? Kan ik als burger (zonder uitkering/ zonder huursubsidie) ook een huurverlaging bij de gemeente aanvragen? Mijn huur van Woningstichting loopt ook de spuigaten uit.
In Nederland gaat een (commercieel) bedrijf wat niet levensvatbaar is gewoon failliet! Dus ook als dit ondernemers zijn die bevriend zijn met een college van Burgemeester en wethouders en/of raadsleden.
En de “maatschappelijke bedrijven” als de Kampanje, wat in werkelijkheid gewoon een commercieel bedrijf is wordt steeds meer overladen met subsidies. Linksom of rechtsom moet de failliete boedel overeind gehouden worden omdat er anders een aantal politici gezichtsverlies leiden. Jammer dan, ook deze organisatie genaamd de Kampanje blijkt niet levensvatbaar te zijn en zal gewoon failliet gaan als ze niet op eigen benen kunnen staan.
En heeft er iemand wel opgelet, dat de nog op te richten erfgoedorganisatie alleen maar bedoeld is om nog meer onnodig geld in Willemsoord en stelling Den Helder te pompen. Dit is echt niet voor het behoud van de panden, maar puur om de huidige huurders nog meer ongeoorloofde staatssteun te geven. Want erfgoed is niet belangrijk voor de dames en heren politici. Als een pand in de weg staat wordt het gewoon afgebroken…

Jans
20 juni 2019 at 13:56
Zal het biertje of de pizza 30 % goedkoper zijn,of zal elke heldenaar korting krijgen bij het tonen van id kaart .

Judge X
20 juni 2019 at 15:47
Dat kan liggen aan de toekomstige aanloop Jans, begin 4e jaar gaan de huurprijzen naar het normale niveau en dat betekend waarschijnlijk duurder biertje of grotere schuimkragen en pizza’s met gereduceerd beleg.

Monique_K
20 juni 2019 at 17:19
Nee natuurlijk niet, de Heldenaar is diegene die deze korting moet gaan ophoesten via de gemeentelijke belastingen.

Roan
20 juni 2019 at 16:11
Piet is als kind mishandeld door zijn vader die in een Jappenkamp heeft gezeten en toen van de commode gevallen.Als kind zwaar trauma opgelopen.
Maar volgens R B is het werkschuw tuig .Die alleen zijn hand ophoud en de hele dag bier zit te zuipen.Het is dat ik Piet ken en RB niet want ik zou toch zweren dat de laatste een hersen beschadiging heeft.Die leeft zeker nog in een andere tijd.Toen gingen mensen waar je niks aan had met de trein mee.En we weten allemaal hoe dat is afgelopen.

RB
21 juni 2019 at 09:44
wat heeft dat Jappenkamp hier mee te maken? nog meer irrelevante info die u wilt delen, zweetvoeten, haarkleur, aambeien?

Piet
21 juni 2019 at 10:07
Net zoveel als al de vluchtelingen,gelukszoekers,linkse ( in uw ogen) politici,criminelen,bijstandstrekkers,junkies, en nog veel meer die u er altijd bijhaald in uw reacties.KUNT U ZICHZELF NOG WEL IN DE SPIEGEL BEKIJKEN ?
Voor als het u intersseert : ik ga ff lekker met mijn honden naar het strand en een bakkie doen bij nogal wiedeus.Dat is gezonder dan je de hele dag zitten ergeren aan je mede mens achter je compu.

RB
21 juni 2019 at 11:24
op de manier hoe u uw reactie geschreven heeft kunnen we deze op twee (2) manieren opvatten:
– of u vind het Jappenkamp relevant en dus ook mijn opmerkingen over vluchtelingen, gelukszoekers, linkse ( in mijn ogen) politici, criminelen, bijstandstrekkers, junkies en stemt hier dus mee in
– of u vind het jappenkamp net zo irrelevant als ik net zo als u mijn opmerkingen over vluchtelingen,gelukszoekers,linkse ( in mijn ogen) politici, criminelen, bijstandstrekkers, en junkies ook irrelevant vind,
zegt u het maar? welke richting gaan we op?
.
p.s. ik kan héél goed in de spiegel kijken, ben niemand ook maar iets verschuldigd en heb nog nooit een cent van de gemeenschap mogen ontvangen…. veel plezier met het door mij betaalde bakkie al zou u daar best wat dankbaarder voor mogen zijn….

`e
20 juni 2019 at 17:15
Weten jullie het dan niet ? RB is zelf een uitkeringstrekker !!

Richard
20 juni 2019 at 18:28
Daarom heeft hij zoveel tijd om overal op te reageren.

Judge X
21 juni 2019 at 01:21
Ja, dat is erg prettig als je met pensioen bent, vraag maar aan `ei boven u …. 😀

`e
21 juni 2019 at 12:10
Ik kom er tenminste voor uit, dat ik met pensioen ben en een Aow uitkering heb. Niets mis mee . En ja ik heb een zee van tijd, die ik zeker niet verspil aan het constand reageren hier op DHA. Ik Heb wel wat anders te doen.

Judge X
21 juni 2019 at 12:34
Ja ik vermoede al dat u in een min of meer zelfde situatie verkeerde als RB, zo zie je maar …. 😉

`e
21 juni 2019 at 18:21
Ik heb dat nooit onder stoelen of banken gestopt. “”Ïn dezelfde situatie als…”” U, doet het voorkomen, dat AOW en pensioen een kwalijke”” situatie is waarin iemand beter maar niet kan verkeren. En ik verkeer bij lange na niet in dezelfde situatie als…Ik sta ver boven die hansworst.

Judge X
21 juni 2019 at 19:14
Nee hoor u begrijpt mij verkeert, AOW en pensioen daar is niets mis mee en ik denk dat hansworst daar ook van geniet; wat dát betreft verkeert u beiden dus qua vorm van inkomen ongeveer in de zelfde situatie.

In uw reactie van 20 juni 2019 at 17:15 echter, lijkt u te doen voorkomen dat RB een profiteur is en dat wens ik te betwijfelen – wat wij verder ook van RB mogen vinden.

Voor de volledigheid, hier nog even uw reactie in citaat:
“Weten jullie het dan niet ? RB is zelf een uitkeringstrekker !!”

Hijneken
21 juni 2019 at 09:22
De gemeente? Volgens mij is dat de belastingbetaler.

Roan
21 juni 2019 at 09:37
We hoeven natuurlijk niet de boel te sponseren.Gewoon met zijn allen al die projecten met een luchtje boycotten.Dan is het met een jaartje wel over.
Kan een nieuwe burgemeester meteen de bezem erdoor halen.

e
21 juni 2019 at 13:30
Al die projecten , worden betaald met belastinggeld dat de burger mag op hoesten. Dus uw redenering volgend , moeten wij met z’n allen de belasting (boycotten) niet meer betalen ? Ik denk dat uw idee de deurwaarders aan onze adressen over uren bezorgd.

Richard
21 juni 2019 at 14:04
Volgens mij bedoeld Roan het volgende : als die kliek geen klanten krijgt dan helpt daar geen subsidie tegen en zijn we binnen 2 jaar van ze af.
( in Jip & Janneke taal )
Nou ik blijf gewoon eten hoor bij de beste pizza hut van Den Helder.
Ik hou eten en de politiek gescheiden.

Judge X
21 juni 2019 at 14:25
Nou Jip, u nuttigt anders regelmatig popcorn en bier, terwijl u politiek probeert te bedrijven. 😉

RB
21 juni 2019 at 14:28
Roan antwoord voor Piet, Richard antwoord voor Roan, zal ik de trend volgen met: volgens mij bedoeld Monkie_K prestige ipv prestatie ……

Piet
21 juni 2019 at 18:18
Domme beledigende reacties bent u goed in : als je iemand als Monkie_K gaat wegzetten ? sneu hoor

Judge X
21 juni 2019 at 19:32
Piet, ieder is gerechtigd, om de inhoud van reacties, te vergelijken met de daartoe gestelde regels, voor het reageren op dit forum.
Meent u dat de inhoud van een reactie in strijd is met de regels, dan kunt u de redactie aanspreken.

Heeft u de regels wel gelezen ?
U kunt ze vinden onder de bovenste blauwe balk van de pagina onder “Spelregels voor het reageren”.

Richard
21 juni 2019 at 22:49
Hallo RB ,Zoek de zon op dat is zo fijn,want een beetje zonneschijn dat moet we zijn…………….

Judge X
21 juni 2019 at 15:45
Bovendien klopt de uitleg niet qua tijd, want daar zit dan minimaal(-tje) één jaar tussen.
En dan vraagt “luchtje” ook nog om beantwoording.

Judge X
21 juni 2019 at 16:25
Incourant vastgoed op Willemsoord moet je courant maken, door het te gebruiken voor datgene waar het voor bedoeld is of er daarnaast een neven functionele oplossing voor te bedenken.
19-06-2019 RI19.0033: Huren vastgoed Willemsoord.pdf
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief

Richard
21 juni 2019 at 22:42
Ik heb het even doorgelezen.Ik moet toegeven ben zelf niet zo van de ambtelijke taal .Mijn conclusie : als je wilt gaan ondernemen moet je dus met de gemeente in zee gaan want dan vang je subsidie of huur vermindering.Zie boerderij de schooten en diverse ondernemers : lees : de pizza bakker en van de Berg en Tuin.Nou speelt Zeestad ook een kwalijke rol ? waarin woningsichting en de gemeente ook een vinger in de pap hebben.Dan lees ik vandaag en gister dat Aktief talent ook onder vuur ligt wat bij mij weer een linkje legt naar Zee stad staal ,wat weer een gesubsidieerde fietsen fabriek ( doen tegenwoordig ook wat anders) door Zeestad ,die aktief talent uit hun pandje joeg ( met dank aan Willimsoord bv ) wat in de toekomst ook de stichting stelling Den Helder gaat opslokken enz enz enz .En dat alles betaald door de gemeente Den Helder die het geld weer weghaald bij sociaal domein en zo…………….
SCHIET MIJ MAAR LEK

Anton Hagen.
22 juni 2019 at 10:34
En ondertussen is het motto van de gemeente ,,rekken en er bij blijven” i.s.m. de verantwoordelijke personen /bedrijven welke verantwoordelijk zijn voor het debacle zwembad.
Zie de Helderse Courant/NHD van vandaag

https://denhelderactueel.nl/2019/06/gemeente-draagt-twee-ton-bij-aan-huren-op-willemsoord/

Bezwaar Schriften tegen Krediet voor Stad Huis Den Helder worden Verworpen door Commissie

Den Helder – Vier partijen hebben tevergeefs bij de Bezwaar Schriften Commissie protest aan getekend tegen het besluit van de Gemeente Den Helder om een investering krediet van 15,8 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de komst van een stad huis op Willemsoord.

Onder hen de Belangen Verenigingen Julianadorp en Vis Buurt. Het beklag van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder was reeds bekend. De vierde partij is een Natuurlijk Persoon, van wie de Gemeente de naam niet prijs geeft.

Het kwartet Bezwaar Makers trekt voor al fel van leer tegen de wijze, waar op het besluit is genomen. ’Uw besluit is misleidend. Het gevraagde besluit is kort door de bocht en draagt alle kenmerken in zich van ’Slikken of Stikken’. Het mist een gezonde discussie’, schrijft de individuele Bezwaar Maker, als om wonende van de zo geheten ’Texel Route’ een direct belang hebbende.

In Breng

De Belangen Vereniging Vis Buurt stelt, dat ’er geen enkele ruimte is geboden voor in breng van burgers en dat daar mee het directe belang van de burger is geschaad’. Ook is het Verzoek tot een Referendum volgens de Belangen Vereniging geblokkeerd.

De ’Collega’s’ uit Julianadorp vallen er voorts over, dat het toe komstige stad huis op acht kilometer af stand van het dorp komt, waar dat nu drie kilometer is. “Julianadorpers worden door plaatsing van een stadhuis op Willemsoord ernstig in hun belangen geschaad. Immers, een stad huis hoort het huis van elke burger te zijn. De burger moet politici makkelijk kunnen bereiken, op de Publieke Tribune kunnen zitten en moet kunnen in spreken. Het stad huis gaat naar de meest decentrale plek van de stad“, schrijft de Belangen Vereniging in de brief aan de Bezwaar Schriften Commissie.

De vier bezwaarmakers wijzen tevens op de ’Verkeer en Parkeer Problematiek,’ die zou ontstaan bij de komst van een stadhuis op Willemsoord. ’Er is geen onder bouwing van de door U gewenste openbaar vervoer faciliteiten. Geen onder bouwing van hoe het dreigende verkeers infarct aan de Texel Route wordt aan gepakt. Niet een begin van een plan hoe U de parkeer druk in dit gebied wilt aan pakken. Alleen vage beloften en halve maan regelen’, oordeelt de bewoner.

Financieel

De vier Bezwaar Schriften zijn door de Commissie Niet Ontvankelijk verklaard. Dat daar mee de Gemeente Raad adviseert de Bezwaren als zo danig te beoordelen en niet in houdelijk te behandelen. De Raad buigt zich hier komende maandag over tijdens een vergadering van de Gemeente Raad. “Het investering krediet is een financieel besluit, dat enkel is gericht op de interne financiële huis houding van de Gemeente. Dit is een interne machtiging van de Gemeente Raad aan het College, dat is bedoeld om de beoogde definitieve Gemeentelijke huisvesting verder te doen ontwikkelen en het daar toe beschikbaar stellen van financiële middelen. Hier tegen is geen Bezwaar mogelijk’, zo luidt de boodschap van de Bezwaar Schriften Commissie aan de Gemeenter Raad.

Helderse Courant, 21 juni 2019, 15:37

Reacties

Fred Kwast
Lijkt wel afgsproken werk. Het zal en moet hoe dan ook op Willemsoord komen. Alle bezwaar schriften worden zo de oudpapierbak in gesmeten. Typisch het Dramdram gedrag.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190620_21593779/bezwaarschriften-tegen-krediet-voor-stadhuis-den-helder-worden-verworpen-door-commissie

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord