Hedzer Faber – Nollen project Den Helder ’gaat ten onder’ + Wie zijn de Van de Wints?

Nollen project Den Helder ’gaat ten onder’

Het geld is op bij het Nollen project in Den Helder, het levenswerk van de befaamde kunstenaar Rudi van de Wint (1942-2006). En dat vraagt om serieuze maatregelen, aldus Stichting De Nollen, verantwoordelijk voor de exploitatie. Neef Paul Jan van de Wint staat aan het hoofd van die stichting en eiste dinsdag bij de Alkmaarse rechtbank het uitzetten van Gijs en Ruud van de Wint, zonen van de kunstenaar.

Zij wonen nu in het binnenduin landschap, waar de voor Van de Wint kenmerkende stalen objecten een plaats hebben gekregen. Beiden in een bunker. In ruil zorgen zij voor het beheer van het project. Voor de begeleiding van bezoekers, onderhoud en bewaking.

Maar intussen staat het water de stichting aan de lippen. De drie miljoen aan publiek geld, die al in het project is gestoken – aldus Paul Jan van de Wint – is op en subsidie verstrekkers hebben onvoldoende vertrouwen, dat het nog goed komt, zo lang de exploitatie niet wordt recht getrokken. Met andere woorden: er moeten nieuwe inkomsten komen. Paul Jan van de Wint: “We kunnen de energierekening al niet meer betalen, de OZB niet, niks. Het Nollen project gaat ten onder.”

Verpieteren

De bouw van het museum, waar de schilderijen van Rudi van de Wint permanent ten toon moeten worden gesteld, ligt al maanden stil door het geldgebrek. Het betonnen casco staat te verpieteren achter station Den Helder Zuid.

De enige oplossing, die het stichtingsbestuur ziet, is het verhuren van de bunkers, waar de erfgenamen van de kunstenaar wonen, een derde bunker en een blokhut, die schrijvers zouden kunnen betrekken om in afzondering aan hun boek te werken, zegt Paul Jan van de Wint. Auteur Peter Buwalda zou daar oren naar hebben. Belvilla Vakantieparken (https://www.belvilla.nl/) moet het gaan exploiteren. En dus moeten de broers er uit, met in het geval van Gijs van de Wint ook zijn vriendin en twee jonge kinderen.

Het was nota bene zijn idee geweest om zo wat extra inkomsten te genereren en hij legde het eerste contact met Belvilla. Maar dan alleen voor de derde bunker, wellicht de blokhut en in het hoogseizoen ook de zijne. Gijs van de Wint en gezin zouden zo lang wel bij zijn moeder en grootmoeder verblijven.

Zouden alle vier gebouwen worden verhuurd, dan betekent dat geen beheerders meer en juist dat zou het einde betekenen voor De Nollen. Want dan moeten bewaking, onderhoud en dergelijke extern worden ingekocht en dat kan zo maar het drievoudige kosten van de opbrengsten uit ’cultuurtoerisme’ en ’zakelijk verblijf’.

Ze beroepen zich op huurrecht, net als kunstenaar Rob Scholte onlangs, omdat ze een tegenprestatie leveren voor hun woning. Dan hebben ze recht op huurbescherming. De erven kwamen zelf ook met een dagvaarding, waarin ze het ’opstalrecht’ op het terrein opeisen, dat de stichting ze wil afnemen. Dat betekent, dat zij eigenaar zijn van alle kunst en gebouwen in het landschap, zoals hun vader wilde. Gijs van de Wint: “Het is persoonlijk. Paul-Jan wil ons, erven, helemaal uit beeld hebben.”

Net als de stichting dreigen de broers met hoge dwangsommen en de toon was ook in de zittingszaal fel. Het is een ontaarde familievete. Volgens de broers is Paul Jan van de Wint uit op eigen gewin. De aandelen zouden op zijn naam moeten komen en hij wil ook het huis van de overleden kunstenaar in Huisduinen hebben, als waardering voor tien jaar werk.

Doodsbedreiging

Andersom verwijt Paul Jan van de Wint de broers ook van handelen uit eigenbelang. Het conflict was daarbij zo hoog opgelopen, beweert hij, dat zijn neef Gijs hem al eens met de dood bedreigde. Die ontkent dat.

De rechter sprak de kijvende partijen minuten lang vaderlijk streng toe. Hij vond, dat dit een zaak is, die ’schreeuwt’ om bemiddeling. En kreeg de partijen ook zo ver. Ze gaan toch nog een keer praten, met een bemiddelaar. Al wist de stichting nog niet, waar ze die bemiddelaar dan van moeten betalen.

Noordhollands Dagblad, 25 oktober 2017, 10:35

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/nollenproject-den-helder-gaat-ten-onder

Wie zijn de Van de Wints?

Helderse Courant, 25 oktober 2017

Helderse Courant, 25 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo