Hedzer Faber – Nog één nieuw stadhuisplan + Renoveer dat stadhuis + Kees Visser – Niet verbouwen, maar verhuizen! + Delano Weltevreden – 2,5 miljoen minder + NHD – Geen duur verslag

Nog één nieuw stadhuisplan in Den Helder

Een halve maand, voordat de Helderse gemeenteraad daadwerkelijk de beurs trekt om het huidige stadhuis te renoveren, probeert VVD voorman Kees Visser het nog één keer en presenteert hij een ’veel goedkoper’ en ’verstandiger’ alternatief.

Zijn plan: het Rabobank kantoor bij de Kooybrug – nu in beeld voor tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie – kan kantoorruimte bieden en maak in het leegstaande V&D gebouw het stadhuis. In die zin: concentreer daar alle publieksfuncties en het openbaar bestuur. “Hoe je er ook aan rekent: dit kost nooit meer dan acht miljoen. En renoveren ruim dertien. Een goede werkplek voor ambtenaren en een oplossing voor een bijna onmogelijk gebouw aan de Beatrixstraat. Het is een aanbod, dat je niet kunt afslaan.”

D66, CDA en Sociaal Lokaal steunen het plan in elk geval, aldus Visser. De PvdA is verdeeld – fractievoorzitter Peter de Vrij is voor en raadslid Andries Pruiksma tegen. Samen veertien van de 31 stemmen. Het is dus de vraag of Visser voldoende steun krijgt voor 16 oktober definitief wordt besloten over renovatie. “Elk weldenkend mens moet dit op zijn minst willen overwegen. We doen een beroep op het gezond verstand.”

Noordhollands Dagblad, 29 september 2017, 21:35

Reacties:

Klaas Otten · Den Helder
Volgens mij heeft Visser lijm zitten te snuiven of e.d. … en denkt dat hij nu een bouwkundige is! Heeft Visser wel een idee wat er aan bouwkundige werkzaamheden moet worden gedaan om het oude pand te transformeren tot stadhuis? Belemmering hierin is de constrauctie van dat pand. Voorst rept visser met geen woord over de explotatiekosten als het stadhuis verdeelt wordt over 2 locaties…..

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Wat een bal gehakt is deze K Visser ga eens wat zinnigs doen en val de burgers niet lastig met je belachelijke plan .
En natuurlijk zijn die lui van D66en het CDA van het helderse politieke KARTEL voor dit achterlijke plan .
En die Peter de Vrij van de PVDA is een meelopertje en een ja knikker Geef mij dan maar Andre Pruiksma die gelukkig een eigen mening heeft en zich niet laat om lullen , maar ja die zal wel buiten spel worden gezet door zijn zogenaamde PVDA vrienden .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/nog-een-nieuw-stadhuisplan-den-helder

Renoveer dat stadhuis nou maar

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Die uitdrukking hebben we meer gehoord in de soap over het Helderse stadhuis.

Dat riepen tegenstanders van nieuwbouw, toen die er leek te komen en dat roepen de tegenstanders van renovatie al zo lang het de andere kant op gaat. Het nieuwste plan komt van de VVD: het stadhuis verdeeld over het Rabo kantoor bij de Kooybrug en het nu leegstaande V&D pand in het centrum. Dat kon zomaar eens miljoenen schelen.

Maar laat dit nou eens over zijn. Dan weten de ambtenaren waar ze aan toe zijn, wordt er niet langer onnodig geld verkwist aan onderzoeken en kan de gemeenteraad zich concentreren op al die andere uitdagingen, die deze stad in het verschiet heeft. Neem na al die jaren, dat deze kwestie sleept, nou voor eens en altijd een besluit: doorzetten dus, die renovatie. Of is Den Helder zichzelf te dom af als te elfder ure toch iemand het ei van Columbus heeft gevonden?

Noordhollands Dagblad, 15 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/stelling-renoveer-dat-stadhuis-nou-maar

Stadhuis niet verbouwen, maar verhuizen!

Het college heeft aangegeven, dat tijdens de verbouwing van het stadhuis tijdelijke huisvesting onvermijdelijk is. Dat zou dan mogelijk moeten gebeuren in het pand van de Rabobank op Kooypunt.

Vier etages van in totaal zo’n 4.000 vierkante meter, die geheel of gedeeltelijk kunnen worden gebruikt, we kunnen er zo in. Nu is dit op zich al verbazingwekkend, want voorstanders van renovatie van het stadhuis hebben altijd bezworen, dat tijdelijke herhuisvesting niet nodig zou zijn. Immers, er kon wel in de avonduren en in de weekenden gesloopt en gebouwd worden.

Maar het is helemaal vreemd als je bedenkt, dat het Rabobank gebouw eigenlijk een geweldige locatie is voor definitieve huisvesting voor een groot deel van onze ambtelijke organisatie! Het gebouw voldoet aan alle eisen voor een moderne werkplek, is duurzaam en kan nog lange tijd mee. Het is ook echt bedoeld als kantoor en is van alle gemakken voorzien. Flexibel in te richten werkplekken, geschikt voor flexwerken en arbo technisch op orde. Kortom; de OR zal er van smullen!

Een prachtige back office centraal in de regio bij de entree van onze gemeente.

Een motie van de Stadspartij gaf op basis van eigen bevindingen opdracht aan het college om alleen nog renovatie te overwegen en verder elk ander alternatief ter zijde te schuiven. Het is sindsdien onmogelijk gebleken om alternatieven in de coalitie of in het college bespreekbaar te maken.

In gesprekken met de Woningstichting kwam ooit Halter Bellevue ter sprake als mogelijke stadhuislocatie. Dit nadat de plannen voor een nieuw stadhuis en nieuw station op de stationslocatie waren geschrapt. Ook het V&D gebouw werd steeds vaker genoemd als alternatief.

Halter Bellevue is reeds in ontwikkeling en gaat er zeker komen. Maar een nieuwe invulling voor het V&D gebouw? Het V&D-gebouw met ruim 6000 m2 aan winkelruimte over drie etages. Dat komt nooit meer vol!

De oplossing; de kelder als fietsgarage, twee etages van totaal 4000 m2 ingericht als front office, bezoekerscentrum, wijksteunpunt, politiepost, vergaderplaats en het huis van de democratie in het stadshart. Het staat nu leeg, we kunnen dus direct beginnen.

Het liefst met een mooie, gemetselde gevel net als alle andere prachtige projecten in de omgeving. Inspiratie voor die gevel kan worden opgedaan in Amsterdam waar het C&A gebouw aan het Damrak een prachtige metamorfose heeft ondergaan.

Kunnen we twee bestaande panden hergebruiken, die anders voor een groot deel leeg blijven staan? Is de Woningstichting nog voornemens om het oude stadhuis over te nemen als een deel van het stadhuis alsnog naar het stadshart komt?

Kunnen we dit geld dan inzetten voor dit alternatieve plan? Kunnen we miljoenen aan renovatie kosten besparen en risico’s beperken? Of gaan we gokken met gemeenschapsgeld en een bejaardenhuis renoveren?

Het is inmiddels 5 voor 12. Op 16 oktober ligt er een besluit voor in de raad om ruim 13 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van het huidige stadhuis. Een besluit, dat vol staat met mogelijke risico’s bij de aanbesteding, tijdens de werkzaamheden of na oplevering. Politiek is compromissen sluiten, belangen afwegen en oplossingen zoeken. Het is zeker niet halsstarrig blijven hangen in verkiezingsretoriek of eigen wijsheid. De combinatie Rabobank gebouw en V&D gebouw biedt een uitstekend alternatief voor het onzalige plan van renovatie van het huidige stadhuis. Dat hoef ik u toch niet voor te rekenen…

Julianadorper Kees Visser is fractievoorzitter voor de VVD in Den Helder. In de vorige periode was hij wethouder voor zijn partij met onder meer financiën, sociale zaken en economie in zijn portefeuille.

Reacties van sleutelfiguren:

Peter Schmidt, voorzitter gemeentelijke ondernemingsraad:

“Ik ben gematigd enthousiast. Formeel zijn we niet van het plan op de hoogte. Het gebouw van de Rabo is beter dan een gerenoveerd stadhuis. Als een deel van de ambtenaren in het Rabo gebouw moet gaan zitten, moet wel goed gekeken worden naar de bereikbaarheid. Dat is ons enige bezwaar. Veel collega’s komen met de trein en er is geen goede verbinding met de Rabo.”

Robbert Waltmann, algemeen directeur Woningstichting:

“Ik vind het een sympathiek idee. Er zitten veel sterke kanten aan. Het zwakke punt is, dat niet het hele stadhuis naar de binnenstad gaat. Elke euro, die aan het huidige stadhuis wordt verspijkerd, is naar mijn mening verloren geld. Het zal nooit het gevoel van een echt kantoorgebouw geven. Ik snap dus wel, dat wordt gezocht naar andere oplossingen. Wij hebben er alle belang bij, dat het drukker en gezellig wordt in de binnenstad. Ik vind wel, dat er een winkeldeel in het V&D-pand moet blijven. Het is erg belangrijk, dat er een goede verbinding komt tussen de Beatrixstraat en de Kroonpassage.”

Nel Dol (fractievoorzitter GroenLinks):

“We hebben als gemeenteraad de stap gezet om te renoveren. We zijn er bijna en moeten niet weer helemaal opnieuw beginnen. Anders blijven we aan de gang. Ik sta achter het renovatieplan. We moeten afronden, waar we voor gekozen hebben.”

Peter Reenders (fractievoorzitter Stadspartij):

“Het gebouw van de Rabo staat al een hele poos gedeeltelijk leeg. Waarom is de VVD niet eerder met dit plan gekomen? Sommige partijen krijgen het nu benauwd. Op 16 oktober neemt de gemeenteraad het definitieve besluit om te renoveren en dit is de zoveelste poging om dat proces te vertragen en de discussie over het stadhuis over de verkiezingen heen te tillen.”

Hans Verhoef (fractievoorzitter D66):

“De renovatie van het stadhuis is een heilloze weg. Als de gemeenteraad op 16 oktober het krediet beschikbaar heeft gesteld voor de renovatie, moeten we nog afwachten of de aanbesteding gaat lukken. Ik doe een beroep op het gezonde verstand van de voorstanders van renovatie. Ik hoop, dat zij inzien dat dit plan op elk gebied meer voordelen biedt dan renovatie. Bij de Stadspartij en Beter voor Den Helder zitten volgens mij wel mensen, die dat zullen inzien. Als alle partijen, die voorstander zijn van renovatie, daaraan vasthouden, kunnen ze hun logo allemaal veranderen in een struisvogel, die zijn kop in het zand steekt. Want dan zijn ze bezig met struisvogelpolitiek.’’

Carlo Assorgia (fractievoorzitter Beter voor Den Helder):

“In onze fractie zitten allemaal mensen met gezond verstand. Maar de kans, dat er iemand met dit plan mee gaat is minder dan nul procent. Natuurlijk zeggen VVD en D66, dat dit een geweldig plan is. Maar dat zeiden ze ook over de verplaatsing van de schouwburg en we hebben inmiddels gezien wat voor ellende, dat heeft geleid. De beslissing om te renoveren is door een ruime raadsmeerderheid genomen. Daar gaan we dus mee door.”

Jan Mooij, centrummanager:

“Ik ben hier heel erg enthousiast over. Het is een fantastische oplossing. Er komt een prachtige gevel bij aan de Beatrixstraat, mensen, die naar het stadhuis gaan, kunnen dat combineren met een wandelingetje en een kop koffie in de binnenstad. In de kelder kan een prachtig fietsparkeerterrein komen. Het zou geweldig zijn als de raad zo verstandig is om met dit plan akkoord te gaan.”

Andries Pruiksma (PvdA, voorstander van renovatie):

“We hebben nu twee locaties. Dat vonden we niks, daarom wilden we naar één gebouw. Als we dat willen oplossen door naast het Rabo gebouw een extra gebouw van dezelfde kwaliteit te plaatsen, zodat we alle ambtenaren daar kwijt kunnen, kom je duurder uit dan renovatie. Dan de binnenstad. Met meer traffic verhoog je de parkeerdruk. Dat is niet op te lossen met de huidige capaciteit. Om die reden alleen vind ik dit plan niks.”

Noordhollands Dagblad, 29 september 2017, 21:38

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/opinie-stadhuis-niet-verbouwen-maar-verhuizen

2,5 miljoen of toch minder

Helderse Courant, 30 september 2017

Helderse Courant, 30 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Geen duur verslag meer

Helderse Courant, 29 september 2017

Helderse Courant, 29 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo