Hedzer Faber – Leiderschapswissel VVD Den Helder: Kees Visser aan het roer

De fractie van de VVD Den Helder is woensdagavond bij elkaar gekomen om naast het reguliere fractieoverleg te praten over de de samenstelling van de fractie en de verdeling van taken binnen de raad en de commissies.

Jan Klopstra heeft aangegeven vanwege werkzaamheden het fractievoorzitterschap neer te willen leggen. De fractie heeft in goed overleg, en unaniem, besloten dat Kees Visser per direct het fractievoorzitterschap overneemt. Klopstra blijft wel actief in de raad, en zal als vice-fractievoorzitter zitting blijven houden in de agendacommissie.

Ook zal hij de rol als voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling blijven vervullen.
Kees Visser zal zitting nemen in de regioraad waar Jan Klopstra, daar waar nodig, als vervanger zal optreden.

Binnen de VVD gelederen wordt ook gezocht naar een nieuw commissielid dat de VVD fractie verder zal gaan versterken en ondersteunen.

NHD, 20-10-2016, 8:57 (Update 20-10-2016, 9:20)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28661319.ece/Leiderschapswissel-VVD-Den-Helder-Kees-Visser-aan-het-roer?lref=SL_1