Hedzer Faber – ’Hef Den Helder dan maar op’ + Peter Cruijff – ’Fusie is enige redmiddel voor Den Helder’

Hef Den Helder dan maar op

Er is maar een echte oplossing voor het ’politiek tot op het bot verrotte’ Den Helder: hef de hele gemeente maar op. Fuseer tot een Noord kop gemeente met het politiek constructieve Schagen als ’spin in het web’.

Dat stelt een gefrustreerde ex formateur Peter Cruijff in een schriftelijke verklaring, donderdag in Helderse Courant. Hij geeft een inkijkje in de totstandkoming van de ’stiekeme’ coalitie met Beter voor Den Helder, PVV, ChristenUnie, Seniorenpartij, Stadspartij en Behoorlijk Bestuur. Die kwam er niet en tot slot was hij ook wethouderskandidaat af.

Overigens bestrijdt Cruijff de lezing van BvDH leider Carlo Assorgia, dat hij aan de kant is gezet.

Noordhollands Dagblad, 3 mei 2018, 07:19

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Nee, de politiek hier is niet “tot op het bot verrot”. Probleem is, dat de Haagse partijen een afkeer hebben van de opkomende lokalen, een proces, dat leidt tot een afhoudende houding en blokvorming. Dat zie je in meer steden na de verkiezingen, het is niet specifiek voor Den Helder. In Barendrecht won een lokale partij 14 van de 29 zetels, en werd door een groot blok van vooral Haagse partijen buiten de coalitie gehouden. Lak aan de kiezer. Zie ook het alleen maar zagen aan de poten van het vooral lokale college van 2014 tot 2015 door de Haagse partijen hier, niets was goed wat ze deden. Met de bedoeling te stoken in de Stadspartij met hun 11 zetels. Een minder standvastige vleugel van die partij brak af en stak over, ook verraad aan hun kiezers. De coup was geslaagd. Een fusie van twee steden met een totaal verschillend karakter lost niks op, en de afstand tot de burger wordt alleen maar groter. De oplossing is, dat de Haagse partijen gelijkwaardig gaan denken over lokalen, en een andere, democratische gezindheid gaan tonen, overeenkomend met de keus van de kiezer. Inclusief basis inspraak bij belangrijke besluiten. En ja, dat geldt ook voor de burgemeester. Hij had lak aan de nieuwe raad bij de uitzetting van het Rob Scholte Museum. En dus aan de kiezer.

Arie A A Ruiter · Den Helder
Niet alleen de lokale politiek is verrot. De politiek op zich is verrot. Het begint al op Europees niveau, vervolgens landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Je zou het tij kunnen keren om politici na hooguit 2 termijnen van 4 jaar weg te sturen en vervangen door nieuwe mensen. Net zoals een presidentstermijn. Zo houdt je steeds vernieuwing en handjeklap baantjes carrousel verdwijnt dan ook. Tevens dient de wachtgeldregeling ook afgeschaft te worden. Ik ben bang, dat niemand meer de politiek in wil, want politiek bedrijven uit idealisme bestaat al lang niet meer.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/hef-den-helder-dan-maar-op

’Fusie is enige redmiddel voor Den Helder’

Peter Cruijff was formateur van de ’stiekeme’ coalitieoptie Beter voor Den Helder, PVV, ChristenUnie, Seniorenpartij, Stadspartij en Behoorlijk Bestuur en beoogd wethouder voor BvDH.

Als wethouderskandidaat voor Beter voor Den Helder heb ik mij steeds stil gehouden ten aanzien van de soap, die ontstond rond het aanvankelijk bereikte en inmiddels ten grave gedragen coalitieakkoord van BvDH, PVV, ChristenUnie, Seniorenpartij, Stadspartij en Behoorlijk Bestuur. Het artikel ’Wethouders onervaren’ (HC 30 april) en ondermijnende opmerkingen over het bereikte coalitieakkoord hebben mij doen besluiten de stilte te verbreken.

Op 19 april accepteerde ik het verzoek van de lijsttrekker van Beter voor Den Helder, Carlo Assorgia, om in overleg met de lijsttrekker van de Stadspartij, Pieter Kos, de rol van formateur op mij te nemen om te trachten met voornoemde partijen een coalitieakkoord tot stand te brengen. De reden was, dat formateur Jan Nagel zich niet hield aan wat hem was opgedragen: ’geen coalitie met de VVD en D66’.

Binnen 24 uur werd van mij een raamwerk verwacht voor het coalitieakkoord. Ga er maar aan staan! Via internet heb ik tot diep in de nacht een duik genomen in bestaande coalitieakkoorden van heel veel gemeenten. Daarbij heb ik gekeken welke onderdelen daarvan op Den Helder zouden kunnen worden toegepast. Daarbij bleek het Wageningse coalitieakkoord veel bruikbare onderdelen in zich te dragen.

Geslepen

De Stadspartij bracht zelfs nog een inleidend stuk in van de hand van Marcel van Dam. Niks mis mee, zolang de groep het maar omarmt. Het op deze wijze verkregen raamwerk (de ruwe steen) werd door de voornoemde partijen vervolgens in vier vergadersessies geslepen tot een Helders coalitieakkoord (de diamant) en zo konden de partijen elkaar op 25 april jongstleden feliciteren met het behaalde resultaat: het Helderse coalitieakkoord. Gelijktijdig werden ook de wethouderskandidaten benoemd.

Echter bleek de door de kiezers behoorlijk afgestrafte Stadspartij (van 11 naar 2 zetels) de grote onbetrouwbare factor. Want Pieter Kos bleek achter zijn rug de bij christenen bekende steen in zijn hand te hebben. Daarmee gooide hij op zondagavond jongstleden een coalitieakkoord aan diggelen, waarmee deze partijen Den Helder heel veel goeds hadden kunnen bezorgen. Met onder meer Tjitske Biersteker als prima wethouder op het sociaal domein.

Maar nee, de heer Kos als wethouder van ’de ouwe hap’, gesteund door zijn Stadspartij, meende zich de arrogantie te kunnen veroorloven om dát Den Helder te onthouden. Maar dan komt het! De beoogde wethouders worden ’een hele club volstrekt onervaren mensen genoemd, die ook nog eens in een heel broos vertrouwen, in een ingewikkelde omgeving bruggen moeten slaan naar partijen, die niet aan de coalitie deelnemen. De Stadspartij bij monde van Kos acht dat team daar niet toe in staat.’

Frisse wind

De Stadspartij gaat er aan voorbij, dat het juist nú eindelijk eens tijd wordt voor een frisse wind, die door Den Helder gaat waaien. Pieter Kos is zelf medeverantwoordelijk voor bijvoorbeeld de gevaarlijkste splitsing van Nederland (Fabrieksgracht/Ruyghweg) en de schandalige ontruiming van het Rob Scholte Museum. Politiek Den Helder is verrot tot op het bot. De stank ervan is tot in alle hoeken van het land te ruiken. Mijns inziens kan slechts één maatregel redding brengen en dat is zo snel mogelijk de gemeente Noord kop tot stand brengen met Schagen als spin in het web, waardoor zowel de raad als het college van Den Helder, dus inclusief de burgemeester, kan worden opgeheven.

Ik ben tot de conclusie gekomen, dat ik als belangenbehartiger met als slogan ’Van Krom naar Recht’ meer kan bijdragen aan het welzijn van de Helderse bevolking (zie het Van de Wint Museum, dat nu afgebouwd wordt na een vernietigende rechtszaak tegen het arrogante bestuur van Stichting De Nollen), dan zitting te nemen in een college, dat in mijn ogen bij voorbaat failliet is.

Ik onderschrijf de stelling van de fractievoorzitter van de Helderse PVV, dat ’de suffe garde weer in het zadel wordt geholpen’. Dit heeft mij met pijn in het hart, maar in goede harmonie met Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder – doen besluiten te bedanken voor de eer om in deze gemeente wethouder te worden.”

Noordhollands Dagblad, 3 mei 2018, 07:19

Reacties

George Bethlehem · Den Helder
Krijgen we direct al een “probleem”. Welke zichzelf respecterende gemeente wil nu met deze prutsers fuseren.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/gastschrijver-fusie-enige-redmiddel-voor-den-helder

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/peter-cruijff-kwart-over-twaalf/