Hedzer Faber – Geurt Visser krijgt ’nee’ van Den Helder + Ronald Boutkan – Visser krijgt geen origineel document te zien

Geurt Visser krijgt ’nee’ van Den Helder

Oud-wethouder Geurt Visser krijgt vanmiddag (maandag) ’nee’ op zijn verzoek om zijn handtekening te zien.

Hij beweert dat zijn paraaf is vervalst onder een besluit tot een dwangsom in 2015, toen hij nog wethouder was in Den Helder. Het openbaar ministerie buigt zich over deze bewering, maar Visser wil dat niet afwachten. Hij kondigde aan vanmiddag vier uur naar het stadhuis te komen om het originele besluit te zien. Maar dat gaat niet gebeuren, heeft de gemeente hem laten weten: ’Het college ziet gezien het onderzoek van het OM geen reden om daaraan gerelateerde stukken te delen. En geeft daarom geen gehoor aan uw verzoek.’

,,Fascinerend’’, reageert Visser. ,,Maar ik ga gewoon heen. Ik wil die stukken zien. Onderzoek of geen onderzoek, dit gaat tussen meneer Visser en meneer Schuiling. Er wordt over mij gezegd dat ik een handtekening heb gezet en me dat niet kan herinneren. Nou, dan wil ik dat zien en neem niet het risico dat dit niet gebeurt omwille van een onderzoek waarvan we maar moeten afwachten wat daarvan terecht komt.’’

Noordhollands Dagblad, 26 juni 2017, 14:53

Reacties:

Fred Brand · Den Helder
Als je in je recht staat….[dus géén komedie] laten zien…. als je dat niet kunt mijnheer Schuiling is er “iets” niet goed!!

Ruud Van de Kerkhof · None
Tuurlijk laat die burrie dit document niet zien dat kon ik je van te voren zeggen .

Henk Doets
Hoe kun je nou niet aan dit verzoek willen meewerken? Volgens mij is het gewoon waar dat de burgervader vervalsingen heeft gepleegd. Dat wordt aftreden en dan net voor een nieuwe termijn benoemd. Petje af burgemeester.

Ruud Van de Kerkhof · None
Ja en dat hij mocht blijven is dank zij de heer H Van dongen van de Stadspartij en niet te vergeten de heer pinokkio P Reenders

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geurt-visser-krijgt-nee-van-den-helder

Visser krijgt geen origineel document te zien

Den Helder – Burgemeester Koen Schuiling is maandagmiddag niet komen opdagen bij de balie van het stadhuis, om oud-wethouder Geurt Visser te ontmoeten. Visser kwam naar Den Helder om persoonlijk uit handen van Schuiling het originele collegebesluit te ontvangen over een opgelegde dwangsom aan kunstenaar Dirk Gorter.

Visser ontkent, net als oud-wethouder Dirk Pastoor, dat besluit ooit van een paraaf te hebben voorzien, maar toch staan ze op het papier. “Vervalst door de burgemeester”, stelt Visser en Gorter deed aangifte. De Rijksrecherche is op de hoogte van de zaak en liet onlangs nog weten de aangifte door Gorter in onderzoek te hebben.

Visser had Schuiling opgeroepen maandag om 16.00 uur naar de balie te komen om de zaak voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Als de burgemeester toch het originele document met de parafen kon tonen, zou Visser zijn ongelijk erkennen. Dan had hij zich dus vergist en had Schuiling gelijk met zijn bewering dat de twee voormalig collegeleden wel degelijk het besluit van een krabbel hadden voorzien, maar dit blijkbaar waren vergeten.

Onderzoek
Visser stelde vooraf dat als Schuiling het document niet zou laten zien, hij dat als zijn gelijk zou ervaren en dan moest de burgemeester er maar de enig logische (volgens Visser) conclusie aan verbinden en opstappen als burgervader van Den Helder. Schuiling liet zich niet zien en ook het document bereikte de balie niet. “Het college ziet gezien het onderzoek door het OM nu geen reden daaraan gerelateerde stukken te delen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Helder.

“Heel jammer, ik had graag duidelijkheid gehad en dat lijkt me voor de stad ook beter”, aldus Visser. “Ik heb vandaag nog contact gehad met het OM en die benadrukte dat het college of Schuiling zelf op dit moment geen onderwerp van onderzoek is, wat het OM betreft kan het stuk gewoon getoond worden. Dat het college er nu voor kiest zich achter het onderzoek te verschuilen, zegt genoeg.”

Den Helder Actueel, 26 juni 2017 – 17:26

reacties

Jonathan
26 juni 2017 at 17:54
Ik hoop dat we van die ‘burgemeester’ en zijn slippendragers van VVD D66 CDA PvdA en bijwagen Stadspartij heel snel verlost zijn.

Henk van Kuijk
26 juni 2017 at 18:05
Dit college is gewoon niet zo goed in openheid. Ons WOB-verzoek over de financiële gegevens verhuizing schouwburg is afgewezen door het college én de Commissie Beroep en Bezwaar, omdat het Gemeentebestuur niet over de gegevens zou beschikken, en kan beschikken (ondanks dat ze grootaandeelhouder van Zeestad is). Het college speelt daarin gewoon een een-tweetje met Zeestad b.v., die ze “de poortwachter van de gegevens” noemden, tijdens de zitting van de Bezwaarcommissie. Met de burger die een extra lening van publiek geld van 1.7 miljoen ziet passeren naar Zeestad en Schouwburg, hebben ze niks te maken. Geen verantwoording, geen openheid.

Anton Hagen
27 juni 2017 at 08:33
Waar is Dirk Pastoor?
Die heeft toch ook verklaard dat hij GEEN paraaf c.q handtekening heeft geplaatst onder het bewuste stuk en dit ook nog eens onder ede zou willen verklaren,indien nodig.
Althans volgens een stuk in de Helderse Courant van een tijdje terug!
Of heeft hij nu zijn keutel ingetrokken??

Judge X
27 juni 2017 at 09:32
Wie heeft de tekst onder het schilderij (foto) van Schuiling geplakt ?
Was het Visser,Schuiling of de ‘onbekende’ fotograaf …. 😛

Anton Hagen
27 juni 2017 at 10:07
Ik denk beste Judge X dat dit een actie is geweest van de nu regerende coalitie fracties.
U weet wel,de fracties die te pas en te onpas meejanken met ,,onze” burgervader zodat het gelik en geslijm nog even door kan gaan tot maart 2018 ,want dan komt hopelijk de eindafrekening voor deze coalitie.
En komen er eindelijk mensen te zitten met een ECHT hart voor Den Helder.En NIET alleen hart voor hun portemonnee!!!!!!!

Bodelo
27 juni 2017 at 14:16
Die tekst hangt er al enige tijd.
Hij kan ook simpelweg betrekking hebben op het schilderij an sich.

Stefan
27 juni 2017 at 12:26
Azijnzeikers
Azijnzeiker is een prachtig woord en het geeft precies weer waar het over gaat, dat zure en wrange dat iemand maar om zich heen loopt te sproeien en waarmee elk onderwerp van doordrenkt wordt. Je kunt het volgens mij niet helpen, als je de zaken wat somber en donker voelt en het daarvan blijk geven hoeft nog geen azijnzeikerij te zijn. Maar als je het afkraken van alles om je heen als levensmotto hebt, kun je concluderen: “Ik ben er één.”
Wat zou de azijnzeiker bezielen? Goed, hij zal negativiteit in zichzelf ervaren, maar waarom het voortdurend besmeuren van mensen en zaken? Is het een gevoel van genoegdoening de ander mee te sleuren in zijn zwartigheid?
Ik zal ze af en toe moeten gedogen, maar ik zie ze niet graag. Al denkend over dit onderwerp merk ik dat ik nogal negatieve gevoelens heb met betrekking tot azijnzeikerij, waarmee volgens mij is aangetoond dat het nogal besmettelijk is. Ik verklaar hierbij dan ook plechtig: “Azijnzeikers, blijf ze uit de buurt!”

Judge X
27 juni 2017 at 13:29
Ja hoor Stefan,wat mij betreft ben je door de ballotage ….,welkom bij de club 😛

Bodelo
27 juni 2017 at 14:20
Geurt kwam persoonlijk naar Den Helder? Wat een krachtig statement!
De persoonlijke banden tussen Visser en Pastoor werden in de HC van afgelopen zaterdag nog eens haarfijn uitgelegd. Of is dat niet “beter voor Den Helder”.
Nee, dan liever de Hr. Pastoor met een groot stuk in de Telegraaf (die hier van smult natuurlijk!). Dat is wel “Beter voor Den Helder”.
Nog “Beter voor Den Helder” is het als Pastoor de inhoud van het stuk tot zich neemt zonder zich te bekommeren om wie nu de parafen heeft gezet.
DAT zou pas goed zijn voor Den Helder!

Judge X
28 juni 2017 at 04:28
Toch eens even meedenken met Geurt, Gort. en de handelingen die de partijen in deze zaak verrichten,want we willen natuurlijk wel van Schuiling af. 😉
Geurt deed op het moment dat hij zich bij de balie van het stadhuis meldde,in feite een mondeling WOB-verzoek,dat direct op onterechte gronden werd afgewezen; want ten eerste is de zaak nog niet onder de rechter (dat kon een criterium zijn) en bovendien meldde het OM dat het college noch Schuiling zelf,op dit moment onderwerp van onderzoek zijn.
Dat laatste klopt ook wel want de Rijksrecherche liet ‘onlangs’ nog weten de aangifte van/door Gorter in onderzoek te hebben.
Dit soort ‘fraaie’ onderzoeken vindt ook regelmatig plaats bij klokkenluiders: klokkenluider meldt een misstand/misdrijf en wordt vervolgens zelf het onderwerp van het onderzoek; ‘leve de rechtsstaat!’

Pas dus op Dirk,de Rijksrecherche kan nog maanden – zo niet jaren – bezig zijn met het onderzoeken van de aangifte brief van d.d.30 november 2016 (inmiddels dus 7 maanden geleden door Dirk Gorter verzonden !); er komt niets in beweging en u beland in een situatie – ‘traineren van het recht’- die Dick Berts zo knap schetst in zijn reactie van 27 juni 2017 at 02:58 onder het artikel ‘Beter voor Den Helder stapt naar minister inzake Schuiling’.

De vervolgactie van Geurt Visser zou dus een 2e – nu schriftelijk – WOB-verzoek moeten zijn,voorzien van een gemotiveerd bezwaar tegen de mondelinge afwijzing van het 1e eveneens mondelinge verzoek.

Intussen weet Dirk Gorter ook weer wat hem te doen staat tav de zombies bij Rijksrecherche en het OM.

Jonathan
28 juni 2017 at 07:20
Jullie kunnen als lezers van den Helder Actueel zelf een forse bijdrage aan het vertrek van Koen Schuiling leveren door op een andere partij te stemmen en niet op zijn vrienden van VVD D66 CDA PvdA Stadspartij en ook GroenLinks. Als massaal op de andere partijen gestemd wordt is hij over 9 maanden heel snel weg en die tijd overleven we wel.
Ik geloof niet dat we vanwege deze affaire Schuiling snel kwijtraken, maar via het stemhokje wel. Een motie van wantrouwen is zo ingediend en als er 16 raadsleden dat steunen kan hij direct weggestuurd worden. Dus help allemaal een beetje mee en stem op 21 maart op een andere partij dan dit vreselijke partijkartel dat Schuiling door dik en dun steunt. Dan krijg je ook een veel beter bestuur waar inwoners wel meetellen. Doen hoor!

http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/visser-krijgt-geen-origineel-document-zien/