Hedzer Faber – Frisse wind door Helderse politiek is ver te zoeken

DEN HELDER – Na de spectaculaire verkiezingswinst voor de Stadspartij beloofde een geheel nieuwe coalitie een frisse wind te laten waaien door de Helderse gemeentepolitiek.

Een van transparantie, pragmatisme en behoorlijk bestuur. Maar wat kreeg Den Helder? Een in opspraak geraakte wethouder is zonder publiek wederhoor weggestuurd, de bevolking voorgelogen over de werkelijke reden en onderzoek naar deze affaire werd in een in chaos ontaarde raadsvergadering weggestemd. Nee, die frisse wind is ver te zoeken.

Eens of oneens? Stem op
http://www.dichtbij.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/4036166/stelling-van-de-week-frisse-wind-door-helderse-politiek-is-ver-te-zoeken.aspx

NHD, 5-6-2015, 19:30 (Update 5-6-2015, 23:02)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27415300.ece/Frisse-wind-door-Helderse-politiek-is-ver-te-zoeken?lref=SL_2