Hedzer Faber – Elk jaar moet lokale omroep vragen om geld, dat Den Helder jaren terug heeft gezegd + Toch meer geld voor lokale omroep + Ronald Boutkan – Raad stemt in met begroting

Hoofdredacteur Ronald Boutkan (links) in de nieuwe studio van de LOS (foto Evert Marsmans)

lk jaar moet de lokale omroep vragen om het geld, dat Den Helder jaren terug al toe heeft gezegd: ’Kan het dan nu een keer goed geregeld?

Boutkan brengt in herinnering, dat de lokale omroep volgens de wens van de gemeente verhuisde van het centrum naar de Torplaan. Beter bereikbaar, gelijkvloers, maar ook groter. Dus: hogere huur en energie lasten.

Boutkan: ,,Dat is een verschil van 20.000 euro structureel. Maar elke keer wordt dat verschil na een hoop gelobby en gedoe steeds weer per jaar eenmalig toegekend. We weten we pas weer aan het eind van het jaar waar we het jaar erna aan toe zijn. Ik heb wel iets beters te doen, eerlijk gezegd. Kan het dan nu een keer goed geregeld?’’

115.000 euro

Wat de raadsfracties van PVV, Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief betreft wel. Zij brengen een gezamenlijk amendement in bij de raadsvergadering over de gemeentebegroting woensdagavond. De strekking: verhoog de subsidie van de omroep structureel van 95.000 naar 115.000 euro per jaar. Volgens de drie partijen is er genoeg ruimte in de gemeentelijke kas om dit te regelen.

Als het geld er niet komt, zal Boutkan moeten bezuinigen, vreest hij. ,,De huur en energie kosten gaan niet omlaag. Dus dan gaat het al snel ten koste van onze vrijwilligers en betaalde krachten. Van de journalistiek dus, terwijl we de laatste jaren op verzoek en met de financiële ondersteuning van de gemeente daar juist zulke stappen hebben gemaakt.’’

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201103_30651105/elk-jaar-weer-moet-de-lokale-omroep-vragen-om-het-geld-dat-den-helder-jaren-terug-al-toe-heeft-gezegd-kan-het-dan-nu-een-keer-goed-geregeld

Toch meer geld voor de lokale omroep in Den Helder

Den Helder – De komende drie jaar zitten ze goed bij de Lokale Omroep Stichting (LOS) in Den Helder.

De Helderse gemeenteraad heeft besloten om het budget van de omroep in elk geval tot en met 2023 te verhogen van 95.000 naar 115.000 per jaar.

Aanvankelijk werd een amendement voor het structureel verhogen van het budget weggestemd tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Met als voornaamste kritiek, dat er geen ’evaluatiemoment’ was ingebouwd. Wethouder Heleen Keur ontraadde het amendement en merkte op, dat het budget voor de omroep de laatste jaren al meer dan verdubbeld is.

Initiatiefnemers PVV, Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief kwamen na het wegstemmen van hun voorstel echter terug met een nieuwe motie, waarin wel zo’n evaluatiemoment staat: in 2023 dus.

Verhuizing

LOS hoofdredacteur Ronald Boutkan gaf eerder aan bij deze krant, dat het extra geld nodig is voor de gestegen vaste lasten van de omroep, nadat die volgens wens van de gemeente naar De Schooten verhuisde. Dat is een groter pand, met hogere huur en energielasten. Sindsdien lobbyt hij ieder jaar voor die aanvullende 20.000 euro om zijn begroting sluitend te krijgen.

Lees ook
Helders College kan aan de slag met begroting; oppositie verwijt Burgemeester en Wethouders roekeloosheid

Helderse Courant, 5 november 2020 12:02

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201105_83033759/toch-meer-geld-voor-de-lokale-omroep-in-den-helder

Raad stemt in met begroting

Den Helder – De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de gemeentelijke begroting voor 2021. Een groot deel van de oppositie stemde tegen, maar uiteindelijk werd het stuk zonder aanpassingen aangenomen. Wel konden enkele moties op een meerderheid rekenen.

Partijen als Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de PVV herkenden zich niet in de begroting. Het was te veel een stuk van de coalitie, vonden zij. Zeker nadat een motie was aangekondigd (door de coalitie, dus op voorhand een meerderheid van stemmen), die het College opriep de komende periode toch vooral werk te maken van tien aangedragen onderwerpen. Daaronder zaken als de gevelrenovaties in het stadshart, de havenontwikkeling, wijkteams, ondernemersloket en cultuur.

De vooraf aangekondigde amendementen voor ondersteuning Odensehuis en her aanbesteding huishoudelijke hulp haalden geen meerderheid. Een amendement voor het structureel maken van een hogere bekostiging van de lokale omroep werd ingetrokken en maakte plaats voor een motie. Daarin werd het college opgeroepen de bekostiging van de LOS in 2021 en 2022 te houden op het niveau van 2020 (115.000 euro) en uiterlijk bij de Kadernota van 2023 te zorgen voor een plan voor structurele dekking. Deze motie werd vrijwel raadsbreed gesteund. Alleen de ChristenUnie, Monica Anthonijsz (PvdA), Nancy List (Gemeente Belangen) en de raadsleden Daniëlle Pater en Eli Saliha van Beter voor Den Helder stemden tegen.

Den Helder Actueel, 5 november 2020

https://denhelderactueel.nl/2020/11/raad-stemt-in-met-begroting

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ronald+Boutkan
https://robscholtemuseum.nl/?s=LOS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lokale+Omroep+Stichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monica+Anthonijsz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daniëlle+Pater
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eli+Saliha

1 Comment

  1. His masters voice.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.