Hedzer Faber – Den Helder mag Scholte niet uitzetten + Deur op kier + Het Parool – Kunstenaar Rob Scholte hoeft niet weg + Blik op nieuws – Vanwege huurbescherming niet ontruimen

Rechter: Den Helder mag Rob Scholte niet uitzetten

Kunstenaar Rob Scholte heeft het gelijk aan zijn kant in zijn geschil met de gemeente Den Helder. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Rob Scholte ziet in deze uitspraak de kans om alsnog zijn droom waar te maken: de definitieve vestiging van een Rob Scholte Museum in Den Helder.

“Ik ben opgelucht.” Scholte reageert genuanceerd op de vraag, of deze uitspraak reden is voor champagne. “Ik hoop oprecht, dat we er nu samen uit kunnen komen, en voortaan een positief pad bewandelen.”

Een constructieve benadering dus, in elk geval wat Scholte betreft, na jaren van een steeds hoger oplopend conflict. Tot in de rechtszaal twee weken geleden regende het nog verwijten over en weer.

De gemeente eiste, dat Scholte (58) het oude postkantoor in het centrum van de stad ontruimt, waar hij zijn Rob Scholte Museum heeft gevestigd. Hij zou dagelijks dwangsommen à duizend euro moeten betalen voor elke dag, dat dit niet gebeurt.

Maar de rechter is het eens met de advocaten van Scholte, die menen dat de gebruiksovereenkomsten, die de gemeente met Scholte sloot feitelijk huurovereenkomsten zijn, waardoor deze overeenkomsten niet zo maar kunnen worden opgezegd. Dat is, omdat van de kunstenaar ’aanmerkelijke’ tegenprestaties worden verlangd, met name in de vorm van exposities.

Letterlijk vraagt de gemeente in de overeenkomst voor de museumruimte onder meer om ’het leveren van een bijdrage aan het culturele klimaat en de culturele uitstraling van Den Helder’. Anders gezegd: hij betaalde wel degelijk huur, maar dan in natura.

Al met al een klinkende overwinning voor de kunstenaar, al moeten we, dat niet zo noemen, vindt advocaat Benno Friedberg: “Laten we nu vooral niet praten in termen van winst of verlies. Wat ons betreft grijpen we dit aan op opnieuw het gesprek aan te gaan met de gemeente Den Helder om alsnog tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.”

Alle proceskosten van dit geding komen voor rekening van de gemeente. De kosten voor Scholte zijn begroot op zo’n elfhonderd euro.

De gemeente kan nog een bodemprocedure aanspannen. Den Helder reageert met een korte, schriftelijke reactie, met daarin ’Namens de heer Scholte is de suggestie gedaan om weer opnieuw in gesprek met elkaar te komen. In de komende tijd bepalen we wat onze volgende stappen gaan worden. De gewenste stip aan de horizon blijft in ieder geval: een kwalitatief hoogwaardige invulling van dit pand in dit deel van het stadshart.’

De gemeente Den Helder is eigenaar van het gebouw en wil het leeg hebben om het te kunnen verkopen. Gesprekken met Scholte hierover strandden tot dusver. De gemeente wilde het pand leeg opgeleverd zien om te kunnen beginnen met de noodzakelijke asbest sanering. Scholte herhaalde bij de behandeling van het kort geding twee weken geleden dat zijn bod van 245.000 euro voor overname van het pand nog steeds staat. Hij wil dan ook de kosten voor de asbest sanering dragen.

Dat er al een overeenkomst zou zijn geweest tussen beide partijen (zoals geclaimd door Scholte en bestreden door de gemeente) is volgens de rechtbank onvoldoende aannemelijk geworden.

De hele uitspraak is hier te lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:8406&pk.

Noordhollands Dagblad, 16 oktober 2017

Reacties:

Petri Hirs · Alkmaar (gemeente)
Toppie Rob!

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Er is maar een iemand die recht spreekt en dat is de rechter .
Dus je kan wel stellen dat B & W Den Helder mooi voor LUL staat .
Maar wat heeft het allemaal gekost .
De Schouwburg de Water Toren en nu het Rob Scholte museum .
Bakken met geld .
En wie zal dat betalen .
Juist de burgers van Den Helder .
Ze worden bedankt daar in het stadhuis .
ONBENULLEN .

Jaap Holtzapffel · Uitgever bij Avenue #357
Begint in Den Helder het definitieve einde van de arrogantie van de macht? Laten we het hopen!

Arie Ruiter · Den Helder
Wordt nooit wat met die kneuzen in het lokale bestuur.Op naar het volgende debacle.

Jaap Holtzapffel · Uitgever bij Avenue #357
Heeft ooit iemand binnen het Helderse gemeentebestuur er ook maar een moment bij stilgestaan dat Rob Scholte niet alleen in het voormalige postkantoor woont, maar met echtgenote en twee schoolgaande kinderen? Wat zou het met deze kids hebben gedaan dat hun papa in kort geding werd gesommeerd zo snel mogelijk op te hoepelen? Schande!

Dennis Aarnoutse · Den Helder
Is er op dat pand dan een woonvergunning..sinds wanneer mag je met je gezin wonen in een bedrijfspand

Jaap Holtzapffel · Uitgever bij Avenue #357
De voorzieningenrechter heeft gesproken: Rob Scholte heeft gelijk gekregen, en de lokale overheid van Den Helder staat voor paal!

Harry de Beuker
Weer erg typerend deze situatie voor iemand die de hele dag niks uitvoert en de tijd heeft alle mazen in de wet uit zoeken. Lekker uit de staatsruif vreten dmv subsidies ed, een dak boven je hoofd krijgen, daarbij vooraf weten waar je aan toe bent en daarna huilie, huilie doen als je aan de voorwaarden herinnerd wordt. Lekker eruit trappen, mooie oefening voor de ME. Dat we in dit land aardig kansloos geworden zijn is aan de rest van de reacties wel te merken……

Arie Ruiter · Den Helder
Verander we in ik.Dan komt je betoog meteen in een ander perspectief te staan.

Janneke Rootlieb · Koningin wilhelmina mavo
Vind ik ook Arie Ruiter, ik denk dat Harry de Beuker niets anders te doen had dan zijn verhaal op te tekenen.

Annemieke Knuwer · Docent bij Hogeschool INHOLLAND
Gefeliciteerd Rob en Den Helder!

Hilde Wendt · Zaandam
Gefeliciteerd,Rob.

Alex Post · Persoonlijk begeleider bij ’s Heeren Loo
Gefeliciteerd… Rob helemaal top..

Jaap Holtzapffel · Uitgever bij Avenue #357
Inmiddels 24 uur na de uitspraak van de voorzieningenrechter… Heel Nederland lacht zich slap om de nederlaag van Burgemeester en Wethouders van Den Helder! Misschien is dit een leuke slogan om meer toeristen naar Den Helder te lokken: DEN HELDER LAAT JE LACHEN!

Jan Langedijk · Lerarenopleiding d’Witte Leli, Amsterdam
Den Helder wil:’ een kwalitatief hoogwaardige invulling van dit pand in dit deel van het stadshart.’
De gemeente Den Helder is eigenaar van het gebouw en wil: ‘ het leeg hebben om het te kunnen verkopen.’
Den Helder ziet het niet helder. Den Helder, geef Rob Scholte de ondersteuning die nodig is om van zijn museum een succes te maken. Voor een goed museum komen mensen van ver, zelfs naar die boomloze streken benoorden Schagen waar de wind nooit luwen wil.
Rob, veel succes.

Janneke Rootlieb · Koningin wilhelmina mavo
Gefeliciteerd, toppie!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/rechter-den-helder-mag-rob-scholte-niet-uitzetten

Deur op kier voor Rob Scholte

Helderse Courant, 17 oktober 2017

Helderse Courant, 17 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Kunstenaar Rob Scholte hoeft nog niet weg uit pand

De Amsterdamse kunstenaar Rob Scholte hoeft het voormalige postkantoor in Den Helder voorlopig niet te ontruimen.

Dat heeft de kort geding rechter in Alkmaar maandagmiddag bepaald. De gemeente Den Helder had Scholte twee weken geleden voor de rechter gedaagd om hem definitief weg te krijgen (https://www.parool.nl/kunst-en-media/den-helder-is-uitgepraat-met-rob-scholte-over-museum~a4519648/) uit het gebouw, zodat het in de openbare verkoop kan.

Scholte weigert te vertrekken. Hij wil het gebouw, waarin het Rob Scholte Museum is ondergebracht, overnemen. De gemeente wilde daar aanvankelijk aan meewerken, maar trok afgelopen zomer definitief de stekker uit de onderhandelingen.

Politiek gekrakeel

Scholte kreeg een deel van het oude postkantoor bijna tien jaar geleden in bruikleen van de gemeente, die op dat moment nog plannen had op diezelfde locatie een nieuw stadhuis te realiseren. Naarmate dat plan door politiek gekrakeel steeds verder naar de achtergrond werd gedrukt, ontwikkelde Scholte steeds concretere plannen om van het oude postkantoor een permanent museum te maken.

Het Rob Scholte Museum trekt inmiddels zo’n 6000 bezoekers per jaar naar het vroegere Helderse postkantoor, maar de gemeente wil van het gebouw af. Omdat het niet lukte om het met Scholte eens te worden over de verkoop van het pand, zei Den Helder afgelopen zomer de gebruiksovereenkomsten met de kunstenaar op.

Niet voldoende

Volgens de rechter is dat niet voldoende. Hoewel hij in zijn uitspraak beklemtoont, dat de gemeente een spoedeisend belang heeft bij de ontruiming en dat Scholte niet kan terugvallen op recht van koop, is volgens de rechter niet duidelijk of de gebruiksovereenkomsten in essentie huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten zijn.

In dat geval kan voor de gemeente een opzegtermijn voor een jaar gelden. Een zo genoemde bodemprocedure moet daarover duidelijkheid geven.

Door: ANP

Het Parool, 16 oktober 2017, 14:35

https://www.parool.nl/kunst-en-media/kunstenaar-rob-scholte-hoeft-nog-niet-weg-uit-pand~a4521985/

Den Helder mag Rob Scholte museum vanwege huurbescherming niet ontruimen

Alkmaar/Den Helder – De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft maandag de vordering van de gemeente Den Helder tot ontruiming van het voormalige postkantoor tegen Rob Scholte afgewezen. Dit heeft de rechtbank maandag bekend gemaakt.

Voorlopig niet ontruimen

De gemeente Den Helder had in kort geding gevorderd, dat Rob Scholte het pand met daarin het Rob Scholte Museum op korte termijn moet ontruimen, omdat de gemeente de beide gebruiksovereenkomsten, die zij in 2008 en 2012 met hem had gesloten, per 30 juni 2017 heeft opgezegd en het pand op korte termijn wil verkopen. Vandaag besliste de voorzieningenrechter dat Rob Scholte het voormalige postkantoor aan de Middenweg in Den Helder voorlopig niet hoeft te ontruimen.

Spoedeisend

De voorzieningenrechter vond, dat de gemeente een spoedeisend belang voor haar vordering heeft, omdat zij het voormalige postkantoor op korte termijn wil verkopen en het eerst nog asbestvrij wil maken. Dat wil nog niet zeggen, dat de vordering ook toewijsbaar is.

Van belang is, dat een eventuele ontruiming grote gevolgen heeft. Wil de rechter een vordering in kort geding toewijzen, dan moet het in hoge mate waarschijnlijk zijn, dat het ook in een eventuele bodemprocedure tot een toewijzing zal komen.

De voorzieningenrechter oordeelt vervolgens, dat het niet aannemelijk, is dat de gemeente Den Helder Rob Scholte heeft toegezegd dat het museum permanent in het voormalige postkantoor gevestigd mag blijven, of dat het pand aan hem verkocht zal worden.

Huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten

Desondanks is de vordering van de gemeente afgewezen, omdat de voorzieningenrechter, binnen de marge van het kort geding, aannemelijk vindt, dat de beide overeenkomsten, op basis waarvan Rob Scholte het pand gebruikt, huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten zijn.

Dit, omdat Rob Scholte zich als tegenprestatie voor het gebruik van het voormalige postkantoor heeft verplicht een bepaald aantal exposities per jaar te organiseren. Deze verplichting is te beschouwen als een tegenprestatie, omdat deze moet worden gezien als een bijdrage aan het culturele klimaat en de culturele uitstraling van Den Helder.

Huurbescherming

Nader onderzoek is nodig om te beoordelen, of het om ‘middenstandsbedrijfsruimte’ of ‘zogenaamde overige bedrijfsruimte’ gaat. Maar er moet serieus rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat het om ‘middenstandsbedrijfsruimte’ gaat. In dat geval komt aan Rob Scholte huurbescherming toe, zoals die ook geldt voor bijvoorbeeld huurders van winkels en zijn de mogelijkheden van de gemeente om de overeenkomsten op te zeggen beperkt. Voor zo’n opzegging geldt een termijn van een jaar. Die is hier niet in acht genomen. En dus wordt de vordering tot ontruiming afgewezen.

Blik op nieuws, 16-10-2017, 14:00, Update: 16-10-2017 14:31

http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/257690/den-helder-mag-rob-scholte-museum-vanwege-huurbescherming-niet-ontruimen.html