Hedzer Faber – Den Helder en Rob Scholte zijn uitgepraat, de rechter mag het nu zeggen

Twee dagen na uitspraak geeft de gemeente Den Helder aan kunstenaar Rob Scholte om zijn complete museum te ontruimen. Elke dag overschrijding kost Scholte duizend euro dwangsom, oplopend tot een maximum van een miljoen euro.

Dat is althans de eis van Den Helder. Maandagmiddag stonden beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank in Alkmaar. Waar de voorzienigenrechter moet besluiten of de gemeente met die eis in haar recht staat.

Scholte en Den Helder zijn al jaren verwikkeld in een steeds hoger oplopend conflict waarbij beide partijen elkaar verwijten dat met de ander niet te praten valt. De gemeente is eigenaar van het voormalige postkantoor in de stad waar het Rob Scholte Museum gevestigd is, maar wil van het gebouw af. Zijn ’gebruikersovereenkomsten’ zijn om die reden beëindigd per 1 juli, maar hij weigerde te vertrekken. Met het kort geding wil de gemeente zijn vertrek nu afdwingen.

Naast het museum (’6.000 bezoekers per jaar’) heeft Scholte er ook zijn atelier en woont hij er met zijn vrouw Lijsje Snijder en twee kinderen. ,,Den Helder zegt steeds dat met Rob Scholte niet te praten valt, dat hij onaardig is’’, sprak Scholtes advocaat Benno Friedberg. ,,En dat is hij ook, kan ik u vertellen. Maar ook onaardige mensen hebben rechten.’’

Het werd juridische haarkloverij maandag met als cruciaal onderdeel dat Scholtes advocaten vinden dat de gebruikersovereenkomsten – de gelauwerde kunstenaar mocht het pand gratis gebruiken, tegen een vergoeding voor gas, water en licht – in feite huurovereenkomsten zijn. En dan gelden er andere rechten. Er is sprake van huur als er een tegenprestatie wordt geboden. Dat in de overeenkomst van de gebruiker staat dat hij minimaal vier keer per jaar langdurige exposities moet houden, was echter ’symbolisch’, vinden de advocaten van Den Helder. Bovendien valt de gebruiker van alles te verwijten, bijvoorbeeld dat hij al vier jaar niet meer betaalt voor de nutsvoorzieningen. De achterstand is opgelopen tot een kleine 20.000 euro.

De gemeente wil hem er nu uit hebben om te kunnen beginnen met asbest sanering en zo sneller te kunnen verkopen. Scholte herhaalde dat hij nog steeds bereid is om het gebouw te kopen. Hij biedt 245.000 euro en wil dan de noodzakelijke asbest sanering zelf bekostigen. Volgens Scholte is dat bod al geaccepteerd door de gemeente, maar daarna alsnog afgewezen. Op de vraag van de rechter of Den Helder nog kans ziet om er met Scholte uit te komen, was advocaat David van Ee helder: nee. Dus doet de rechter uitspraak, over twee weken.

Na de zitting was Rob Scholte zelf als eerste buiten, voor een sigaret. ,,Nu is het in handen van de rechter’’, zei hij en hoopt er maar het beste van. En als de rechter meegaat met de eis van Den Helder? ,,Dan zullen we overwegen in beroep te gaan. Ik ben nog niet klaar om te vertrekken.’’

Lees hier over het verloop van de rechtszaak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordhollands Dagblad, 2 oktober 2017, 17:01

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Negen jaar historie kwam vandaag voorbij. Vele pagina’s. Wat verborgen bleef was de wijze waarop de schikking tot een bod van 245.000 door Scholte tot stand kwam, bereikt door de advocaten van beide partijen. Op wiens gezag handelde daar Nauta Dutilh, de advocaat van de gemeente? Het bleef in mist gehuld. Maar ik ben er wel van overtuigd dat zo’n ervaren kantoor niet op eigen houtje handelt. Want dat beweert het gemeentebestuur, immers het wil niet meer schikken. Vreemd, want er is toch al geschikt? Grote pakketten informatie stuurde het gemeentebestuur aan de rechter, zelfs op 29 september nog, maar nou net deze informatie niet. Heel opvallend en ook wel komisch was dat de advocaat van de gemeente opeens stelde dat het gebouw geen museum is. “Nee, het is een ruimte waar de kunstenaar zijn collectie toont, en er soms uit verkoopt. En dat is geen inspanning, een kunstenaar wil dat gewoon nou eenmaal graag. Dus hij levert geen tegenprestatie voor de bruikleen.” Maar laat ik nou, toen ik deze zomer op Texel kampeerde, een VVV-gids tegenkomen over uitjes op Texel en in Den Helder, met daarin twee pagina’s over Den Helder: het gemeentebestuur prees daar via stadspromotie uitbundig een uitje naar het Rob Scholtemuseum aan. Hoe kun je zo met gespleten tong in de rechtszaal praten?
De rechter zat duidelijk verlegen met de situatie. “De gunfactor is niet erg hoog nu. Kunt u niet nog gaan onderhandelen?” Scholte wilde wel, de gemeente niet. Ook een gevolg van de coup die de Junta pleegde na de implosie van de Stadspartij. Met een ander college volgens de verkiezingsuitslag was het al lang in orde gekomen. En denk eraan: als een wethouder met getuige de burger zwart op wit iets toezegt, dan geldt dat niet. Want er is een kans dat het college er niks van weet. Zo stelde het college. Nog een ernstig gespleten tong.

Heleen Kramp · Werkt bij Gepensioneerd
Duimen voor het behoud va het Rob Scholte Museum !

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/den-helder-en-rob-scholte-zijn-uitgepraat-de-rechter-mag-het-nu-zeggen