Hedzer Faber + Delano Weltevreden – Wat het CDA wilde + Geen coalitie met Beter voor Den Helder + Ronald Boutkan – De stekker eruit + Drie opties coalitie + Beter zonder CDA, VVD en D66

Wat het CDA in Den Helder al wilde

Een droomhuwelijk zou het nooit worden, de combinatie van Beter voor Den Helder, CDA, Stadspartij, PvdA, Seniorenpartij en ChristenUnie. Meer een huwelijk van partijen, die door de keuze van de kiezer tot elkaar veroordeeld zijn.

En de wrijving, die deze combinatie van lokaal en landelijk, oude coalitie en oppositie geeft, wordt steeds duidelijker. Beter, CU en Senioren twijfelen openlijk aan de goede bedoelingen van het CDA. Of dat wel echt zin heeft in deze coalitie.

Morgenochtend acht uur komen de zes weer bijeen en de uitkomst van dat gesprek lijkt evident: onvoldoende onderling vertrouwen om dit pad verder te bewandelen.

Een probleem voor Assorgia, want zonder de vijf zetels van het CDA heeft deze combinatie geen meerderheid. Met bijvoorbeeld de drie van PVV erbij wel, maar dat is een onzekere factor. Onervaren, voor de anderen onbekende en vanuit Den Haag en Haarlem beïnvloede raadsleden.

Beter-leider Carlo Assorgia vreest, dat het CDA pro forma heeft meegepraat, uit beleefdheid. Dat het CDA eigenlijk steeds al wilde, dat deze formatie zou mislukken. Het is ook niet gek, want de achterban van de jonge CDA leider Harmen Krul is uitgesproken kritisch over samenwerken met partijen, die bijvoorbeeld de burgemeester liever gisteren dan vandaag zouden zien vertrekken. Het is ook geen geheim, dat CDA liever met de door Beter uitgesloten VVD wil regeren.

Al voor de verkiezingen waren er gesprekken om de vorige coalitie (CDA, VVD, D66, Stadspartij, PvdA) door te starten, aangevuld met GroenLinks. Die hebben samen zestien zetels, net genoeg voor een meerderheid.

Noordhollands Dagblad, 11 april 2018 23:18

Reacties:

Adelheid Dekker · Sociale Academie
Schurkt het CDA nu tegen de burgermeester aan? Erg vreemd want ik dacht dat een burgemeester boven de partijen hoort te staan. Hier klopt dus iets niet!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/analyse-wat-het-cda-den-helder-al-wilde

Geen coalitie CDA met Beter voor Den Helder

Vrijdagmorgen is de poging om met de zes partijen, Beter voor Den Helder, CDA, PvdA, ChristenUnie, Seniorenpartij en Stadspartij Den Helder, tot een coalitie te komen stopgezet.

Dat heeft informateur Hans Huibers vrijdagmorgen gemeld. ,,De zes partijen hebben vastgesteld dat er op dit moment geen vertrouwen is om in deze samenstelling tot een stabiel college voor de gemeente Den Helder te komen.’’

Huibers informeert de raad maandag schriftelijk over zijn bevindingen op basis van de gesprekken met de twaalf partijen die hij de afgelopen week heeft gevoerd. Carlo Assorgia, de leider van de grootste partij Beter voor Den Helder beraadt zich op vervolgstappen.

Fractievoorzitter Harmen Krul van CDA zegt in een verklaring: ,, Afgelopen week constateerde ik dat de manier waarop we openlijk met elkaar omgaan weliswaar symptomatisch is voor de Helderse politiek, maar voor het CDA onacceptabel. Ik beloofde onze kiezer verandering. In de huidige samenstelling zien wij voor het CDA helaas geen basis.’’

Noordhollands Dagblad, 14 april 2018, 10:31

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Wat een slap gelul van het CDA .
Het CDA wil helemaal geen verandering maar gewoon het oude kartel aanhouden .
Aangestuurd door de burgemeester .
Dat houd in lekker op de oude voet doorgaan .
Schijt aan de burgers .

Fred Kwast
JA…… Ruud , dit Schreeuwt om vertrouwen in de politiek….. Of was dat er al niet meer

Arie A A Ruiter · Den Helder
Om een meerderheid te behalen heeft men de VVD, CDA, en de stadspartij niet nodig. Zo ligt het kartel aardig op zijn reet

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geen-coalitie-cda-met-beter-voor-den-helder

Beoogde coalitie trekt de stekker eruit (update 2)

Den Helder – De beoogde coalitie van Beter voor Den Helder, CDA, PvdA, ChristenUnie, Seniorenpartij en Stadspartij Den Helder gaat er niet komen. Formateur Hans Huibers heeft laten weten de poging om van deze zes een geheel te vormen zijn stopgezet.

“De zes partijen hebben vastgesteld, dat er op dit moment geen vertrouwen is om in deze samenstelling tot een stabiel college voor de gemeente Den Helder te komen.” De formateur doet aankomende maandag schriftelijk verslag aan de raad van zijn bevindingen, op basis van de gesprekken met de twaalf partijen, die hij de afgelopen week heeft gevoerd.

Carlo Assorgia, als lijsttrekker van de grootste partij, beraadt zich op vervolgstappen.

CDA

Het CDA voelde te weinig vertrouwen, meldt fractievoorzitter Harmen Krul. In een officiële verklaring zegt de partij meerdere malen gepleit te hebben voor verandering. “Een verandering in de wijze, waarop onze stad politiek bestuurd wordt. Een koers, waarin het draait om samenwerking en niet om tegenwerking. Het CDA wil andere politiek. Na de verkiezingen trachtten wij mee te denken en mee te doen in een nieuwe coalitie. Van meet af aan hadden wij niet het gevoel écht mee te mogen denken in de samenstelling van de coalitie. Deze was in beton gegoten.”, aldus Krul.

“Afgelopen week constateerde ik, dat de manier waarop we openlijk met elkaar omgaan weliswaar symptomatisch is voor de Helderse politiek, maar voor het CDA onacceptabel. Ik beloofde onze kiezer verandering. In de huidige samenstelling zien wij voor het CDA helaas geen basis. Ik heb de (in)formateur hierover vooraf op de hoogte gesteld. Het CDA deed de (in)formateur tevens de handreiking om vanuit de grootste partijen BvDH en CDA te kijken naar wat ons bindt en wie daarbij aanvullend is. Vanuit die gedachte willen wij graag verkennen welke coalitie onze stad verder helpt.”

VVD

Volgens Pieter Kos van de Stadspartij ligt het probleem meer in het feit, dat het CDA al weken vasthoudt aan deelname van de VVD in een coalitie. “De ronde langs alle partijen door de formateur heeft aan die positie geen verandering gebracht, dus was het snel klaar.” Remco Duijnker (Seniorenpartij) stelt, dat bij de andere partijen het idee leefde dat de delegatie van het CDA binnen de onderhandelingen niet voldoende mandaat had van hun achterban.

De Partij van de Arbeid zette vrijdag een verklaring op haar website, daarin staat onder meer te lezen: “De formateur gaf aan, dat het idee van 2 grote partijen aangevuld met 2 landelijke en 2 lokale partijen een goede invulling zou kunnen zijn gelet op de uitkomst van de verkiezingen. Duidelijk tijdens de gesprekken was een gedeeld gevoel om meer verbinding met de inwoners te zoeken vanuit de politiek en de behoefte om meer grip te krijgen op de op afstand gezette organisaties, zoals Zeestad, Willemsoord, Zeehaven en vliegveld. Waardoor de democratische legitimiteit meer kan worden verantwoord. De behoefte is er duidelijk om de zogenaamde 4e en 5e macht aan te kunnen sturen. Tijdens de gesprekken op hoofdlijnen, die hebben plaatsgevonden, hebben hierover geen inhoudelijke discussies plaatsgevonden. T.a.v het stadhuis had de formateur het idee, dat hier wel uit te komen zou zijn. Het sociaal domein was ook onderwerp van de informatieronde, waarbij het vooral zou moeten gaan over hoe wil je de komende jaren prioriteiten stellen in beleid naar de behoeften, die er leven in de stad.”

Zieke stad

“Verder gaf de formateur aan veel ruis vanuit het geruchtencircuit te hebben waargenomen en deze ruis/geruchten tijdens zijn gesprekken op de man af besproken te hebben met personen/partijen, die aan tafel zaten. Hij was van mening, dat deze zaken uitgesproken en aan de kant moeten worden gezet, omdat het afleidt van de inhoudelijke discussie om de stad te kunnen besturen. Een zieke stad, aldus de formateur, met een afreken agenda. Vanuit de historie gegroeid en overgaand van agenda naar agenda. Door hier helderheid over te verschaffen en het vervolgens te parkeren kan er worden doorgepakt. Daarnaast was hij van menin,g dat alles groter wordt gemaakt dan het daadwerkelijk is.”

De PvdA meldt teleurgesteld te zijn in de uitkomst, “omdat er naar onze mening wel degelijk kansen zouden hebben gelegen in deze samenstelling van partijen om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Maar als het onderling vertrouwen onvoldoende aanwezig is zal er zeker geen sprake kunnen zijn van de door ons ook gewenste stabiliteit van besturen.”

Den Helder Actueel, 13 april 2018 – 10:19

Reacties:

Dick Berts
13 april 2018 at 10:22
Zoals ik al voorspelde; Een regeringscommissaris…..

Anton Hagen
13 april 2018 at 10:57
En zoals ik ook al voorspelde beste heer Bets:
Ze dronken een glas enz,enz,enz. 🙁

Roel Prins
13 april 2018 at 10:51
Het gaat de Barendrechtse kant op

’t Kraaiennest
13 april 2018 at 11:55
Het kan toch niet waar zijn. Krijgen we weer die arrogante oude kliek met 16-15.

Bodelo
13 april 2018 at 12:31
Citaat; “Verder gaf de formateur aan veel ruis vanuit het geruchtencircuit te hebben waargenomen en deze ruis/geruchten tijdens zijn gesprekken op de man af besproken te hebben met personen/partijen die aan tafel zaten. Hij was van mening dat deze zaken uitgesproken en aan de kant moeten worden gezet, omdat het afleidt van de inhoudelijke discussie om de stad te kunnen besturen. Een zieke stad, aldus de formateur, met een afreken agenda. Daarnaast was hij van mening dat alles groter wordt gemaakt dan het daadwerkelijk is.”
En DAT dames en heren, is precies wat er in onze mooie stad aan de hand is! Een afrekencultuur. En daarmee kom je nooit of te nimmer verder.

Dick Berts
13 april 2018 at 12:46
Bodelo, in mijn ogen is er juist sprake van een NIET afreken cultuur van criminele vriendjes die elkaar de hand boven het hoofd houden.

Judge X
13 april 2018 at 12:34
“Zieke stad” …., ja dat gaf de verkiezingsopkomst van 48,6% al aan ….

Simon.H
13 april 2018 at 16:19
Hoe komt het toch dat het CDA niet zonder de VVD kan lijkt wel één kliek. Het vernieuwde CDA blijft gewoon op dezelfde manier regeren als voorheen gaande jaren.

https://denhelderactueel.nl/2018/04/beoogde-coalitie-trekt-de-stekker-eruit/

Formateur ziet drie opties voor coalitie

Den Helder – Volgens formateur Hans Huibers is het oorspronkelijk voorgestelde motorblok van zes partijen geen verkeerde keuze. Het vertrouwen is momenteel echter zo broos, dat zijn verwachting is dat het op dit moment niet gaat lukken om tot coalitievorming over te gaan. Partijen Beter voor Den Helder en het CDA zitten op dit moment onvoldoende in hun comfort zone wat betreft het onderlinge vertrouwen. Dat valt te lezen op de website van de lokale PvdA.

Het advies van de formateur is aan Beter voor Den Helder en het CDA om toch weer in gesprek te gaan om te bezien, of het vertrouwen kan worden hersteld. Hij ziet verder maar drie mogelijkheden om te komen tot coalitievorming. De oude coalitie aangevuld met een andere partij. “Maar dit zou niet in belang van Den Helder zijn, omdat er dan mogelijk op de oude voet zou worden doorgegaan. Terwijl er behoefte is aan verandering in stijl van besturen. Andere mogelijkheid alleen lokale partijen. Ook dit zou niet in belang van de stad zijn, omdat dit een instabiele, broze en onervaren samenstelling zou zijn.”

Het advies nu is: bouw een tussenstap in en laten Beter voor Den Helder en het CDA elkaar eens diep in de ogen kijken en zich afvragen “willen wij dit?”. Wat zijn dan de noodzakelijkheden om dit te laten slagen. Waarna aanvulling gezocht moet worden van de coalitie met partijen waarbij recht wordt gedaan aan de landelijke partijen en lokale partijen.

Den Helder Actueel, 13 april 2018 – 12:12

Reacties:

Judge X
13 april 2018 at 12:46
Misschien moeten BvDH en het CDA (optie 4) eerst maar een coalitie vormen, om te laten zien hoe je goed en transparant kunt samenwerken.
De voltallige raad kan dan voorlopig ja of nee op alle plannetjes stemmen, terwijl de nieuwkomers ervaring op kunnen doen. 🙂

Dick Berts
13 april 2018 at 13:02
Mijn advies aan de formateur; gewoon de oude coalitie herstellen. Dat is de kortste weg naar een revolutie en alleen die kan ons nog redden. Altijd van dik hout zaagt met planken die Berts? Wacht maar…..

https://denhelderactueel.nl/2018/04/formateur-ziet-drie-opties-voor-coalitie/

Beter gaat nu voor coalitie zonder CDA, VVD en D66

Den Helder – Beter voor Den Helder gaat proberen een coalitie te smeden zonder CDA, VVD en D66. Dat zegt fractievoorzitter Carlo Assorgia na het mislukken van de beoogde coalitie met het CDA. Die partij wil de VVD er graag bij, maar voor Beter waren VVD en D66 van begin af aan al uitgesloten.

“Uiteindelijk was het punt, dat wij met de genoemde zes (Beter, Stadspartij, CDA, CU, PvdA en Seniorenpartij) verder wilden gaan met formeren, maar het CDA wilde een andere samenstelling. En dat bleek voor beide partijen een hard punt”, meldt Assorgia. “Dus gaan we het nu proberen zonder het CDA.” Over een nieuwe combinatie wil hij zich nog niet uitlaten, behalve dan dat Beter buiten de genoemde drie verder geen enkele partij uitsluit.

VVD, CDA en D66 hebben samen 11 van de 31 zetels in de Helderse gemeenteraad. Om een meerderheidscoalitie te vormen zijn tenminste 16 zetels nodig. De kans lijkt groot, dat nu dus ook gesproken gaat worden met nieuwkomer PVV (3 zetels). Een andere optie is Beter, Stadspartij, PvdA, CU, Senioren, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen. Die combinatie is goed voor 16 zetels, aangevuld met GroenLinks zelfs 17.

Formateur

Ook voor Hans Huibers zit het werk er al weer op. “Deze formateur was er alleen voor deze combinatie”, aldus Assorgia. “Het is overigens een prima kerel, die echt boven de partijen staat. Wat dat betreft complimenten aan het CDA, Hans is een menselijke en kundige man.”

Den Helder Actueel, 13 april 2018 – 13:25

Reacties:

Kobus
13 april 2018 at 14:14
Carlo. Hou je haaks . Hoop dat het gaat lukken.
Beter voor Den Helder is Beter zonder zeestad en VVD en Anti Democraten. 66

Beer
13 april 2018 at 15:14
Wie heeft er nu boter op zijn hoofd. Eerst negeren (PVV) of de stad uit schoppen (GB) en nu tegen elkaar aan schuren. Wie is nu nog geloofwaardig in Den Helder. CU slikt PVV niet. Geurt Visser is 8 mensen van zijn kandidaten lijst kwijt door het niet nakomen van afspraken en roddel en achterklap door mevr. List. Lekkere clubjes bij elkaar. We gaan het zien, maar homogeen is het geen van allen. Programma van die coalitie: Schuiling weg, stadhuis half renoveren, zeestad, willemsoord en woningstichting afstoten of aan de ketting. Kan gezellig worden in die stad.

Henk van Kuijk
13 april 2018 at 18:44
Hé Nico, moet dat nou?

Simon.H
13 april 2018 at 16:10
Beter komt er wel, het is netjes dat ze in het spel van anderen zijn meegegaan wetende dat de achterdeurtjes hard aan het werk zijn. Tijd dat de PVV de kans krijgt om hun linkse en in het voordeel van de stad zijnde programma samen laat smelten met die van beter & CO. Rancune Beer is een nare eigenschap die niemand siert.

Nico
13 april 2018 at 22:29
dat men mij zaken in de schoenen wilt schuiven. Ik ben een van de mensen die uit gemeentebelangen gestapt is Er zijn met mij nog minimaal 4 mensen meegegaan. Maar om mij zaken in de schoenen te schuiven laat ik maar aan de anderen over. Ik zeg maar zo: hoe de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Ik richt mij al weer op 50PLUS en de LOS. De rest zien we wel. Dus, laat de ander kletsen en ga mijn eigen weg.

Beer
14 april 2018 at 07:01
Beste Henk van Kuijk, ik ben niet als jongen geboren dus zal het raar zijn als ik Nico zou heten. Beste Simon rancune is iets wat niet in mijn woordenboek staat. Wat ik schreef is gewoon de waarheid. Ik heb met mensen gesproken die uit GB zijn gestapt en die zaken gehoord hebben en waar uitspraken tegen gedaan zijn. U kunt dat in twijfel trekken, dat is uw goed recht. Waarheid is dat er al een groot aantal mensen GB de rug toe hebben gekeerd. Ook kunt u niet ontkennen dat zowel Assorgia, Duijnker als Visser meerdere aanvaringen hebben gehad met onze burgervader en hem graag kwijt zijn. Ook willen zij af van zeestad, financiele donaties aan willemsoord stoppen of in ieder geval drastisch terugbrengen en woningstichting aan de ketting leggen. Wat het stadhuis betreft baseer ik mij op verkiezingsprogramma’s waarin uitlatingen gedaan zijn. Ik gun ieder zijn of haar mening. Die heb ik ook, maar ik heb de indruk dat je hier in Den Helder altijd in een kamp geplaatst wordt. Je bent voor of tegen, een middenweg is er niet. Dat is jammer want met deze attitude kom je er niet en zullen groepen altijd tegenover elkaar blijven staan. Het wij gevoel hier in onze stad is nog ver te zoeken, de tegenstellingen blijven hier regeren.

Henk van Kuijk
14 april 2018 at 10:54
Ik bedoel natuurlijk gewoon: als je een partij en naam noemt in een flinke aanklacht, wees dan ook zo flink te zeggen wie je bent, meisje of jongen met naam. In plaats van vanachter een boom te schieten. Dat geeft niet bepaald een wij-gevoel.

https://denhelderactueel.nl/2018/04/beter-gaat-nu-voor-coalitie-zonder-cda-vvd-en-d66/