Hedzer Faber – BvDH sluit samenwerking VVD en D66 uit + Lijsttrekkers + Bekende gezichten + Ronald Boutkan – Welstands commissie afschaffen + DHA – Geen gebiedsgerichte aanpak

Beter voor Den Helder sluit samenwerking VVD en D66 uit

Het is ’Den Helder first’ voor Beter voor Den Helder. En met die instelling verwacht beoogd lijsttrekker Carlo Assorgia de grootste te worden bij de raadsverkiezingen in maart volgend jaar. Samen werken met VVD en D66 sluit hij bij voorbaat uit.

“Het moet allemaal minder regionaal en meer lokaal. Dat willen de mensen in Den Helder ook. De boel weer in eigen hand. En daarom gaan wij dertien zetels halen. De kiezer heeft al lang door, dat dit met die landelijke partijen niet gaat werken. D66 en VVD zijn al zo lang aan de macht en hebben zoveel lijntjes met allerlei mensen in de stad, dat vervuilt de discussie. Het zou goed zijn voor die partijen om zeker eens een jaar of acht de oppositie in te gaan.”

De vorige keer was het nog de Stadspartij, die zo’n monsterzege boekte: van 3 naar 11 zetels. De huidige vijf raadsleden van ’Beter’ werden eerder deze periode uit de Stadspartij gezet na onmin over het weg sturen van wethouder Geurt Visser.

Assorgia vond, dat Visser steun verdiende en niet op basis van anonieme aantijgingen aan de dijk mocht worden gezet. Toen hij de positie van fractieleider Reenders ter discussie stelde, was dat het begin van de breuk.

Trots

Nu verwacht Assorgia weinig van zijn oude partij. De Stadspartij is zelf fier op verwezenlijkte verkiezingsbeloften als ’geen nieuw stadhuis’ en ’gratis parkeren’, maar zal door de kiezer niet worden beloond, denkt hij. “Niks naar de mensen hoor, maar deze partij is toch weer in zee gegaan met al die landelijke partijen, net als Trots destijds. En dus heb je nog steeds een Zeestad, Willemsoord, De Kop Werkt, HVC, noem het maar. Allemaal clubs, die de raad buiten spel zetten. Waarom moet je in regio verband praten over het opknappen van een plein in Huisduinen? Dat kunnen we heel goed zelf. Stadspromotie van ’Holland Boven Amsterdam’. Denk je, dat Den Helder daar iets mee op schiet? Tuurlijk niet. Dat moeten we ook weer zelf doen.’’

Assorgia zou willen zoeken naar brede meerderheden in de raad, ’voor gewoon goede plannen’. Bijvoorbeeld voor een duurzame oplossing voor het Gemini Ziekenhuis. Dat kan wat Assorgia betreft nieuwbouw bij station Zuid zijn, en vakantiewoningen op de huidige plek aan de Huisduinerweg.

“Heel bijzonder”, reageert VVD-voorman Kees Visser op het bij voorbaat uitsluiten van zijn partij door Beter voor Den Helder.

“Vooral omdat Carlo Assorgia begint over ’verwevenheid’ – dan bedoelt hij dus eigenlijk vriendjespolitiek. En als er nou één partij is, die steeds naar de pijpen heeft gedanst van individuele connecties, dan is dat wel die van Assorgia. Denk aan Joke Vorstman en Dirk Gorter (het fractielid Vorstman is getrouwd met de kunstenaar, die in de clinch ligt met de gemeente, red.) en Assorgia zelf en de ontwikkeling van ’zijn’ Assorgiaplein.”

“Hij mag wel eens in de spiegel kijken”, zegt D66-fractieleider Hans Verhoef ook. “Ik vind sowieso, dat je als fatsoenlijke partij anderen altijd moet beoordelen op de inhoud. Maar er is nog geen verkiezingsprogramma bekend, niks. Nee, dit heeft niks met de inhoud te maken. Dit is puur populistisch: lekker scoren.” Kees Visser: “Het past volledig binnen de framing, van ’het partijkartel’, zoals Thierry Baudet (Forum voor Democratie, red.) dat doet. Ik had het liever gehad over de inhoud. Carlo Assorgia is een goedkope kopie van Baudet.”

PVV

D66 en VVD zeggen zelf nu geen enkele partij uit te sluiten van samenwerking, ook niet als de PVV meedoet. Verhoef: “Het ligt natuurlijk niet voor de hand. Maar we willen eerst over de inhoud oordelen. Als het ook lokaal gaat over het uitsluiten van mensen of ’minder Marokkanen’, dan zijn we snel uitgepraat.”

Noordhollands Dagblad, 1 november 2017, 21:31

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/beter-voor-den-helder-sluit-samenwerking-vvd-en-d66-uit

Lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen Den Helder

Helderse Courant, 2 november 2017

Helderse Courant, 2 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Veel bekende gezichten

Helderse Courant, 2 november 2017

Helderse Courant, 2 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Stadspartij wil welstandscommissie afschaffen

Den Helder – De Stadspartij komt tijdens de begrotingsvergadering van woensdag met het voorstel de gemeentelijke welstandscommissie helemaal af te schaffen. Een dergelijke commissie is wettelijk gezien al sinds 2013 niet meer nodig en alle regels ten aanzien van bouwen op andere wijze al zijn vastgesteld.

Alle voorwaarden op het gebied van bouwen, milieu, veiligheid en ruimte staan in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), zo stelt de partij. En regels waaraan bouwplannen moeten voldoen staan in het bouwbesluit of het bestemmingsplan. Het is sinds 1 juli 2013 bovendien niet meer nodig, dat gemeenten een onafhankelijke welstandscommissie hebben voor het toetsen van welstandseisen, gemeenten mogen dit ook ambtelijk toetsen en op die manier kunnen vergunningen bovendien sneller worden toegekend.

Plannen voor monumenten of beschermde stadsgezichten hoeven wat de Stadspartij betreft in de toekomst alleen nog door een monumentencommissie te worden beoordeeld.

Den Helder Actueel, 6 november 2017 – 11:44

http://www.denhelderactueel.nl/2017/11/stadspartij-wil-welstandscommissie-afschaffen/

Aantal fracties wil geen gebiedsgerichte aanpak

Den Helder – De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, de ChristenUnie en Fractie Vermooten zijn voornemens bij de behandeling van de programmabegroting 2018 een amendement in te dienen over het opheffen van het programma gebiedsgerichte aanpak.

Het programma “Gebiedsgerichte aanpak” is volgens de fracties zonder een deugdelijke afstemming met de raad in deze begroting voorgesteld. Voorts is volkomen onduidelijk, hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk vorm moet krijgen. “Het toewijzen van geld aan programma’s, waarvan hoe en wat niet duidelijk kan worden gemaakt, is het recept voor ondoelmatige besteding.”

Tot slot worden financiële middelen toegewezen aan gebiedsgerichte aanpak voor een belangrijk deel onttrokken aan de door het college zelf geïdentificeerde twee grootste problemen in de stad, zijnde achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en armoede. “Bij de behandeling van de kadernota 2019-2022 (of het alternatief daarvoor) kan een inhoudelijke discussie worden gevoerd over de wenselijkheid van een apart programma en de consequenties hiervan voor de kaderstellende rol van de raad”, zo stellen de fracties.

“Dit sluit ook aan bij artikel 2 van onze Financiële verordening, waarin is bepaald dat ‘de raad bij aanvang van iedere raadsperiode een programma indeling voor die raadsperiode vaststelt’.”

Den Helder Actueel, 6 november 2017 – 11:47

http://www.denhelderactueel.nl/2017/11/aantal-fracties-wil-geen-gebiedsgerichte-aanpak/