Hedzer Faber – Bezuinigingen op cultuur in Den Helder teruggedraaid, van geld dat er (nog) niet is

Den Helder – ’Ongehoord’, ’onbehoorlijk’ en ’onjuist’: een meerderheid van de oppositie had maandagavond geen goed woord over voor hoe PvdA-wethouder Trees van der Paard de raad haar cultuurnota voorlegde.

Verhit raadsdebat over geld uitgeven dat er (nog) niet is

Weliswaar zijn ChristenUnie, Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur, Fractie Vermooten en Beter voor Den Helder-raadslid Marcel de Knijf grosso modo voor de inhoud van het plan – het terugdraaien van jaarlijks vier ton aan bezuinigingen op culturele instellingen in de stad – het feit dat elke financiële onderbouwing ontbreekt is ’principieel onjuist’, aldus die fracties. De gemoederen liepen tijdens het debat hoog op. ,,Als college moet je dit niet eens willen, als je jezelf respecteert’’, sprak CU-leider Tjitske Biersteker de wethouder moederlijk maar toch vooral streng toe.

PvdA-fractievoorzitter Peter de Vrij reageerde fel op Biersteker: ,,Het college heeft goed geluisterd naar onze bezwaren. Nou moet u niet opeens oppositietje gaan spelen.’’

De coalitiepartijen en ook Helder Onafhankelijk nemen genoegen met de belofte van Van der Paard dat de financiële dekking toch echt gevonden gaat worden. Met Biersteker toonde vooral Behoorlijk Bestuur-fractievoorzitter Michiel Wouters zich wederom een fel en vasthoudend raadslid. Hij interrumpeerde zich – weliswaar continu minzaam glimlachend – een slag in de rondte en bleef onophoudelijk de confrontatie aangaan met met name coalitiepartij VVD en het college.

Van der Paard liet daarop doorschemeren dat zij rekening houdt met financiële meevallers. Verwachte negatieve resultaten lijken toch positieve te worden, anders gezegd: er lijkt geld over te blijven en zij steekt die graag in de gebleken onhaalbare bezuinigingen op theater, bibliotheek en muziekeducatiecentrum Triade. Dat kon de tegenstanders in de oppositie niet overtuigen. Ze probeerden tevergeefs het voorstel van de agenda te halen en te amenderen, maar de slotsom was dat de meerderheid van de raad voor de cultuurnota stemde. Hiermee zijn de bezuinigingen vooralsnog ongedekt teruggedraaid.

NHD, 12-9-2016, 21:39 (Update 12-9-2016, 21:45)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28496967.ece/Bezuinigingen-op-cultuur-in-Den-Helder-teruggedraaid-van-geld-dat-er-nog-niet-is_?lref=SL_1