Hedzer Faber – Analyse: Als de paraaf van Geurt Visser is vervalst, dan is het wel heel dom uitgevoerd + Visser kan op weinig sympathie rekenen in raad: ‘Paragrafen kwestie gaat nergens over’

Analyse: Als de paraaf van Geurt Visser is vervalst, dan is het wel heel dom uitgevoerd

Laten we er eens van uit gaan dat oud-wethouder Geurt Visser gelijk heeft. Dat zijn paraaf in 2015 willens en wetens is vervalst, onder verantwoordelijkheid van burgemeester Koen Schuiling.

Dan rijst de vraag: waarom? Welk groot belang is zó groot dat er wordt overgegaan op een onwettig middel; dat van valsheid in geschrifte?

Dat belang is er niet. Het parafenblad waar het steeds over gaat is niet het besluit zelf. En gaf dus niet de doorslag op de vraag of kunstenaar Dirk Gorter een last onder dwangsom opgelegd zou moeten worden. Dat besluit is de week erna bekrachtigd in een collegevergadering.

Visser zegt dat hij zich zeker zou hebben onthouden van stemming om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. En onder meer daarom zo zeker is van zijn zaak. Hij woonde namelijk een deel van zijn periode als wethouder in huis bij Gorter en diens echtgenote – Beter voor Den Helder raadslid Joke Vorstman.
Wie?

Interessant is in dat verband van wie er parafen onder het stuk staan: die van Schuiling, Visser, Dirk Pastoor (die ook bestrijdt deze zelf te hebben gezet) en van toenmalig gemeentesecretaris Joost Cox, die geen stemrecht heeft in het college.

Geen krabbel van de wethouders Odd Wagner, Pieter Kos en Jacqueline van Dongen. Uitgaande van boze opzet geen voor de hand liggende keuze. Het zijn nou net niet de meest Schuiling getrouwe wethouders wiens handtekening er onder staat. Waardoor – nog altijd uitgaande van kwade wil – de kans het grootst is dat het uitlekt en dat er stennis van komt.

Voorts zijn het drie krabbels tegen drie ontbrekende; áls de parafen uit kunnen worden gelegd als stemmen, dan zijn die gestaakt.

Alles resumerend: áls er sprake is geweest van valsheid in geschrifte, dan is dat wel heel erg dom uitgevoerd.

Wat de kans dat dit door of met medeweten van Koen Schuiling is gebeurd, wel heel erg klein maakt. Je kunt van burgemeester Koen Schuiling veel vinden. Dat hij formeel is, wat afstandelijk misschien. Maar vriend en vijand zijn het er over eens dat hij een intelligente, slimme man is. ’Geslepen’ wordt hem zelfs toegedacht, juist uit het tegenkamp.

Formeel was in elk geval het antwoord op het verzoek van Visser om het originele document te tonen. Nee, want justitie is een vooronderzoek gestart. Dat betekent dat het openbaar ministerie nu bekijkt of de aangifte van Dirk Gorter een onderzoek rechtvaardigt.

Het is gebruikelijk dat bestuurders hangende die vraag niet tot nietszeggend communiceren over zo’n zaak. De uitkomst van Vissers komst naar het stadhuis was dan ook voorspelbaar, al zegt hij zelf oprecht hoop te hebben gehad op een bevredigend antwoord.

Maar in dit geval lijkt de burgemeester zichzelf geen dienst te bewijzen door te weigeren. Hij had deze week de gelegenheid om de op zijn ondergang gerichte campagne in de kiem te smoren. Door Geurt Visser de in pen getekende paraaf te tonen. Elke dag die deze affaire langer sleept, betekent immers meer munitie voor Visser en zijn kampgenoten.

Tenzij natuurlijk dat originele papiertje niet meer bestaat. Schuilings woordvoerder kon daar desgevraagd nog geen uitsluitsel over geven. Uiteraard worden dergelijke documenten bewaard, maar dat kan ook digitaal zijn. Wat zowel Geurt Visser en zijn lijst Gemeentebelangen als bondgenoot Beter voor Den Helder zou verzekeren van voldoende campagnemateriaal tot de raadsverkiezingen van 2018.

Noordhollands Dagblad, 28 juni 2017, 07:43

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/analyse-als-de-paraaf-van-geurt-visser-vervalst-dan-het-wel-heel-dom-uitgevoerd

Geurt Visser kan op weinig sympathie rekenen in raad: ‘Paragrafenkwestie gaat nergens over’

Helderse Courant, 29 juni 2017

Helderse Courant, 29 juni 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

2 Comments

  1. “Dit document was niet het besluit zelf en had dus geen waarde. Ik snap het probleem niet”, aldus Reenders. Ik moest echt naar adem happen toen ik dit las. Wat een totaal moreel verval. Reenders zegt hier in feite; Als je zelf maar vindt dat een document niet al te veel waarde heeft, dan mag je rustig het misdrijf ‘valsheid in geschrifte’ plegen. Dit Palermo aan het Marsdiep is verloren.

  2. Het meest onbelangrijke document dat ik ken? Het paspoort van de heer Reenders. Nu mag ik dat van hem dus vervalsen. Man, man, man wat een mengeling van criminaliteit en domheid.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.