Hart voor Bloemendaal – “Circus Bedotti komt bij u thuis!” + Elswoutshoek – Nep democratie in Bloemendaal

Marielys Roos, raadslid van Hart voor Bloemendaal (foto Dimitri Walbee, NH Nieuws)

Circus Bedotti komt bij u thuis!

Communicatie. We gaan terug naar begin januari toen raadslid Roos een brief ontving van het college, dat zij geen antwoord meer krijgt op vragen, die zij al in oktober 2018 stelde. Reden: omdat Roos aangifte had gedaan wegens valsheid in geschrifte tegen de gemeentesecretaris Wilma Atsma. Nu heeft die aangifte helemaal geen betrekking op het College. En de vragen, die zij stelde, waren gericht aan het College, zoals te doen gebruikelijk. Het is bovendien de wettelijke plicht van het College vragen van raadsleden te beantwoorden. Zo staat dat in de Gemeentewet. Roos zegt hierover zelf het volgende.

Marielys Roos – Integer?

Gepubliceerd op 14 jan. 2019

Een grof staaltje belangenverstrengeling in #Bloemendaal

Reacties
https://youtu.be/V1129F9Z-30

Vervolgens gebeurde er nog iets anders. Roos kreeg een tweede brief van het College, waarin het college uitspreekt dat publicaties op sociale media uit den boze zijn. Dat mag niet, want daarmee wordt een ‘morele grens’ overschreden. Het College laat weten pal achter de gemeentesecretaris te staan. Dat is op zijn zachtst uitgedrukt nogal opmerkelijk. Want deze gemeentesecretaris heeft wel een College besluit anderhalf jaar later ondertekend en daar nog een stukje tekst aan toegevoegd. Zij verklaart (onbevoegd) in te staan voor de waarheid van het document. Een document, dat nota bene de grondslag vormt voor een strafproces tegen Roos. En voor we het vergeten: een proces, dat al ruim vier jaar aan de gang is.

Hierna publiceerde NH Nieuws https://www.nhnieuws.nl/nieuws/239126/bloemendaal-wil-dat-raadsleden-stoppen-met-facebookfilmpjes en daarna ook het Haarlems Dagblad https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190125_51356290/oorlog-in-bloemendaal-op-sociale-media-video.

Via deze krant vernamen wij, dat het College met de brief een ‘moreel dilemma’ op tafel legt en hoopt dat de raad dit oppakt en erover wil discussiëren met het college. ‘We moeten er toch met elkaar uitkomen’.

Met elkaar,’ Ja hoor, Circus Bedotti komt bij u thuis. Hoe onoprecht is dit? Hoe gekunsteld wilt u het hebben? Nou, maak de borst maar nat, want er wordt vanavond tijdens de raadsvergadering een motie ingediend, die tot doel heeft Hart voor Bloemendaal moreel flink de oren te wassen. In plaats van het college door te zagen over de aantasting van het grondrecht ex artikel 7 Grondwet, komen de vijf landelijke partijen met een motie, waar de miezerigheid en eng geestigheid van afdruipt. Wij zien nu al op tegen de eindeloze debatten, die de komende jaren gaan volgen over de vraag wat op sociale media wordt gezegd wel of niet gepast is. Daar gaan wij natuurlijk niet aan meedoen. Wij zijn geen pleegzuster bloedwijn! Deze motie komt het college intussen erg goed uit, want dan gaat het voortaan niet meer over de inhoud (namelijk: niet integere ambtenaren aanpakken) maar over de toon. Deze oproep van het College leidt dus tot een algeheel opgelegde groep braafheid, die in de politiek volstrekt uit den boze is. Bij ons lopen de rillingen nu al over de rug. Deze actie vervuilt het debat. Wij willen gewoon kwalitatief goed en vooral integer en transparant bestuur en geen natte dweil op ons hoofd, die daar niet hoort.

Motie vreemd aan de orde van de dag (foto Hart voor Bloemendaal)

Motie vreemd aan de orde van de dag (foto Hart voor Bloemendaal)

Het vertrekpunt van alle spartelingen in het troebele water is, dat het college vindt ,dat de raad nooit de ambtenaren mag afvallen. Niet in de geringste mate. Zelfs niet als er iets gebeurt wat in het normale maatschappelijke verkeer onacceptabel is, dan nog is dat niet toegestaan. Vervolgens wordt de raad er met de haren bij gesleept en wordt uitdrukking gegeven aan het fenomeen groepsdwang. Want natuurlijk wordt door het college geëist, dat de hele raad stelling neemt tegen onze fractie. Niet de vrijheid van meningsuiting is het vertrekpunt. Nee, de bescherming van de ambtenaar staat ongeacht wat er verder ook gebeurt, bovenaan het verlanglijstje. Op onze beurt zeggen wij: het merendeel van de ambtenaren doen gewoon hun werk. Daar is niks mis mee. Het is allemaal zo volstrekt overdreven en zo uit zijn verband gerukt, dat wij denken dat het college de greep op het bestuur van deze gemeente volledig kwijt is. Dit is pure paniek. Maar het is intussen zeer schadelijk voor de reputatie van onze mooie gemeente, waar wij zo trots op zijn en voor onze inwoners.

De motie is een zielige toneelstukje. Waar wij ons natuurlijk niet aan houden, want de Grondwet is leidend. Het idee, dat wij niet meer op sociale media terecht kunnen is bespottelijk. De klacht, dat deze gemeentesecretaris, die een publieke functie bekleedt en regelmatig in het openbaar optreedt en op YouTube een bekend gezicht is, zich niet kan verdedigen is ongegrond, maar de boodschap van de zwakke en immer gekwetste en onterecht aangesproken ambtenaar (nogmaals: dit gaat niet over een willekeurige ambtenaar, maar om de baas van het hele apparaat) wordt zo vaak herhaald, dat je er bij wijze van spreken een beetje misselijk van wordt.

Nog meer over het hoofdstuk communicatie. Aangezien communicatie in de portefeuille van de burgemeester zit, heeft Elbert Roest op 28 januari j.l. zijn nieuwe communicatiebeleidsplan verdedigd in de raad. Het college koopt op kosten van de inwoners ruimte in het Bloemendaals Nieuwsblad, maar ook in Bloemendaal Magazine voor vele duizenden euro per jaar om daarin halleluja verhalen kwijt te kunnen over hoe goed het bestuur het wel niet doet. Geen woord hierin over zaken, die het daglicht niet kunnen verdragen, want dat past niet in het plaatje. Zo wordt de onafhankelijke nieuwsgaring op lokaal niveau om zeep geholpen. Hier is sprake van reputatie management.

Dit soort communicatie kunnen wij missen als kiespijn. De inwoners moeten gewoon waardevrij worden geïnformeerd. Reclame maken, dat doen ze maar in het bedrijfsleven.

De burgemeester ziet u in het fragment hieronder in actie. Zijn communicatiebeleidsplan werd door de meerderheid in de raad afgewezen. Zijn antwoord “ik ga door. Er is bestaand beleid“.

Marielys Roos – Communicatie is zeg maar echt ‘zijn ding

Gepubliceerd op 31 jan. 2019

Burgemeester Roest verdedigt zijn communicatieplan. Circus Bedotti komt bij u langs.

Reacties
https://youtu.be/Kc-emQNfOGE

Waarvan akte.

Hart voor Bloemendaal, 31-01-2019, 17:11

https://hartvoorbloemendaal.nl/circus-bedotti-komt-bij-u-thuis/?fbclid=IwAR1j2s2-LD1zmo0p1KkQXrmqewc2e6ZO5git6sekgLym81284t6Zo7SQLc4

Nep democratie in Bloemendaal

Burgemeester Roest van Bloemendaal, u staat niet boven de partijen, maar ook niet boven de wet . U heeft geen enkel recht om mij inzage in dossiers te ontzeggen, art. 40, vragen onbeantwoord te laten en art. 169 met de voeten te treden, kortom het monddood maken van een gekozen raadslid, omdat hij zijn controlerende taak uitvoert. Er is kennelijk veel te verbergen, zoals bijvoorbeeld het monddood maken van een journalist, omdat hij voor de gemeente onwelgevallige verhalen schreef. Lokale democratie in Bloemendaal…

Facebook, 17 januari 2019

Reacties

Jet Schol
Welnu, dit filmpje is ruim 2000 keer bekeken! HD zal jaloers zijn op zo een oplage. En het college zweet peentjes. Weten dat veel inwoners kennisnemen van het pandemonium in het Gemeentehuis van Bloemendaal!

Christa Bläauwbroek
Jet Schol als het je zo door gaat blijft er geen abonnee over.

Rob Slewe
Bijna 2400 plus 1000 via LinkedIn.

Jet Schol
Rob, kijk ik bedoel maar! Inwoners gaan nu autonoom hun beklag doen bij de burgemeester.

Elswoutshoek
Jet Schol 2800 jet plus 1500 linked in

Carla de Zeeuw
Hoe democratisch is dit land eigenlijk?
En tot hoe ver is onze vrije meningsuiting?
Een grote fictie !

Ollivia Biswane
Alles wordt blootgelegd dus ook bij de gemeenten. Helaas helaas is het in plaats van opbouwen voor een betere samenleving ieder voor z N eigen ego. De uitzonderingen die het anders willen, worden geïntimideerd of krijgen niet eens een kans. Wij als “stemgerechtigden” hebben veel invloed wat daar uiteindelijk in de gemeenteraden komt te zitten. Gaan wij in plaats van blijven klagen ook eens onze eigen keus overdenken?

Minnie Vonk
de corruptie viert hoogtij.

Annemarie Calon Zwackhalen
Rug recht en hoofd omhoog. Hou vol.

Jan Grondhout
Hoe moeilijk ook: Hou vol!!!

Jet Schol
Ik als inwoner van Bloemendaal sta volledig achter dhr. Slewe. Ik hoop dat meerdere dat doen en op de social media laten weten, want het rapaille schijnt dit te volgen.

Jet Schol
Aldus een inwoner – authentieke – uit Bloemendaal!

Rosina Roos
Laten er meer opkomen voor openheid van zaken trots op R.M. Slewe juist diegenen die opkomen worden het moeilijk gemaakt stop dit❤️✌🏼🌈👏🏼🙏🏼. Mensen laat je macht, ego  en verborgen items los en en kom op voor de rechten en werk vanuit zuiverheid en openheid. En stem bewuster en als ik in Bloemendaal zou wonen krijgt RM Slewe mijn stem❤️

Ollivia Biswane
En ook van mij! Dat er meer mogen gaan opstaan die het werkelijk menen voor een ieder. Niet geleidt door ego en macht.👏

Jolanda Carstens
Te gek  en belachelijk voor woorden

Yvo Dommelen
Vieze vet koppen intrappen!!

Carla de Zeeuw
Sonja Koper

Sonja Koper
Bizar! 🙄

Carla de Zeeuw
Sonja Koper echt, hè!

https://www.facebook.com/447942788598884/videos/2008569785879389/

Meer informatie
https://www.facebook.com/HartvoorBloemendaal/
https://www.facebook.com/pages/category/Landmark—Historical-Place/Elswoutshoek-447942788598884/
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoffman