Harry Spek – Raadsleden gaan op elkaar lijken + Harry Spek @harryspek

Raadsleden gaan op elkaar lijken

Vanaf de discussie in 2013 over de drie Stadhuis varianten probeer ik de lokale politiek te volgen. Ik ben niet betrokken bij een politieke partij en ik woon pas sinds 2010 in Den Helder. Toch wil ik hier graag een paar opmerkingen maken over de rolverdeling tussen gemeenteraad en raadscommissies.

In de gemeenteraad gaat het meestal over zaken, die eerder in een raadscommissie besproken zijn. Er zijn drie raadscommissies met elk een eigen taakgebied.

De echte meningsvorming vindt meestal plaats in de commissies. Dat is merkwaardig, want een commissie bestaat geheel of gedeeltelijk uit mensen, die niet in de raad zitten en dus niet zijn gekozen. Voor een betrokken bewoner is het moeilijk om de raadscommissies te volgen. De samenstelling van de commissies ligt niet vast; per commissievergadering kunnen partijen zelf bepalen wie zij afvaardigen. De drie raadscommissies vergaderen altijd tegelijk.

Gedachtewisselingen

Door de rol van de commissies zijn in de gemeenteraad bijna geen gedachtewisselingen meer. Raadsleden zullen daardoor steeds minder zichtbaar worden. Goede raadsleden kunnen zich niet meer profileren, matige raadsleden kunnen zich makkelijk verschuilen.

Langzamerhand gaan alle raadsleden op elkaar lijken en dat is jammer. De raad en de raadsleden onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid en schuiven te veel zaken af naar de commissies.

Voor de inwoners van Den Helder zal de politiek hierdoor alleen maar minder gaan leven. Het volgen van een raadsvergadering is niet echt interessant meer. In de raadsvergadering gebeurt niet veel meer dan het oplezen van voorstellen en meedelen, dat het al of niet is aangenomen.

Inspreken

Momenteel is men bezig het inspreken door inwoners bij raadsvergaderingen een prominentere plek te geven. Dat is echter compleet zinloos. Tegen de tijd dat een voorstel in de raad komt, zijn alle standpunten al ingenomen. Elke fractie en elk individueel raadslid heeft al een mening gevormd. Er wordt beleefd geluisterd, maar verder wordt er niets mee gedaan.

Inspreken heeft misschien wel zin in een eerder stadium, namelijk in de commissievergadering. Uiteraard is succes dan niet verzekerd, maar het is dan wel echt in een eerder stadium van de politieke opinievorming.

Bestuurlijke vernieuwing?

Er moet nu echt een denk en praatproces in gang worden gezet. Ongetwijfeld zijn er raadsleden en oud raadsleden, die hier zinvolle dingen over te melden hebben. Raad en daad!

Harry Spek is voorzitter van ’Helder Positief’, een informele groep van bewoners met een optimistische kijk op de lokale politiek.

Helderse Courant, 30 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Harry Spek @harryspek

Toch is het maf. College reageert niet echt op de raad. Maar raad lijkt ook tandenloos. De omstreden bezuinigingen worden alleen maar genoemd, niet krachtig bestreden.

Twitter, 31 okt. 2018 – 23:00

https://twitter.com/harryspek/status/1057754317468459008

Harry Spek @harryspek

Volgende week komen enkele amendementen en moties aan de orde. Daar wordt dan over gestemd en dan is het klaar. Geen echte discussie, begroting aangenomen.

23:05 – 31 okt. 2018

https://twitter.com/harryspek/status/1057755368615501825

Harry Spek @harryspek

Maar toch heb ik hier vandaag geen echt debat gezien. Evenmin in de commissie enige tijd terug. Ook weinig ophef in de krant, in de stad. Wel enkele insprekers, maar daarvoor is het te laat als je dat in de raad doet.

Twitter, 31 okt. 2018 – 23:16

https://twitter.com/harryspek/status/1057758149179043841

Harry Spek @harryspek

Er is nog wel wat te doen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Het is niet te hopen dat men de komende tijd elkaars meningen alleen maar aanhoort en er verder niets mee doet.

Twitter, 31 okt. 2018 – 23:20

https://twitter.com/harryspek/status/1057759342794039296

Harry Spek @harryspek

Gezamenlijk werken aan Den Helder vereist ook dat er serieuze inhoudelijke gedachtenwisselingen plaatsvinden. Daarbij dient iedereen bereid te zijn om naar argumenten te luisteren en zelf met argumenten te komen. En men moet dan standpunten ontwikkelen die niet onwrikbaar zijn.

Twitter, 23:27 – 31 okt. 2018

https://twitter.com/harryspek/status/1057761039494848512

1 Comment

  1. “Raadsleden gaan op elkaar lijken”. Daarom moet je ook met een spuitbus een kruis in verschillende kleuren op hun wol aanbrengen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.