Haro Hielkema – Kerstpuzzel 1995 in 101 citaten

Van alles wat politici, artiesten, geestelijken, sportlieden en andere ‘mensen in het nieuws’ in 1995 hebben verklaard, uitgeroepen, verzucht of gezongen, verschijnt maar een fractie in de krant. Honderd en één van al die uitspraken roepen we in herinnering: citaten die verband houden met het nieuws in het afgelopen jaar en in Trouw zijn afgedrukt. Maar welke uitspraak was van wie? De ‘bronvermelding’ laten we aan de lezer over. De volgorde van de citaten is min of meer chronologisch. De letters die bij de bronnen zijn vermeld, vormen in de juiste volgorde (zonder leestekens) een citaat dat dit jaar ook in Trouw heeft gestaan. Onder de inzenders van dat citaat van 101 letters worden tien boekenbonnen van honderd gulden en vijfentwintig dozen ‘Wandelen in Nederland’ verloot. Oplossingen op een briefkaart vóór 10 januari 1996 sturen naar: Redactiesecretariaat Trouw Postbus 859 1000 AW Amsterdam onder vermelding van ‘Kerstpuzzel’. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2 Het was zacht, om niet te zeggen super zacht, en dan druk ik me nog zacht uit ook.

3 Henny Huisman is veel meer mijn voorbeeld dan Rudi Carrell. Henny kan van een drol een taartje maken.

4 Iedereen is gek geworden en vindt alles maar normaal. Ergens achter een zolderraam zit een mannetje dat het niet meer snapt.

5 Je moet alleen dat bord voor je kop zien.

6 Ik houd al langer van deze man dan ik me kan herinneren. Ik wil op zekere dag zijn vrouw zijn.

7 Het beslissende moment bestaat niet.

8 Ik heb nergens spijt van. Het is misschien een afwijkend leven maar spijt zou ontrouw aan mijn idealen betekenen. Het is moeilijk om altijd consequent te zijn en ook ik heb fouten gemaakt. Maar, om met Edith Piaf te spreken: ‘Je ne regrette rien’.

9 Ik spreek het liefst mijn eigen taal.

10 Het gaat om een experiment met 5 000 banen. Ik begin liever rustig en sla volgend jaar de grote slag, dan dat ik volgend jaar een terugslag moet verwerken.

11 Wat me het meest ergert en raakt is het wijzen met het vingertje: machtsvorming, gevaar!

Ik zou die vinger willen ombuigen en terug willen wijzen naar de machtsblokken die zeventig jaar lang hebben bepaald wat we wel en niet mochten horen en zien.

12 De Oranjes hebben geen verstand van publiciteit.

13 Het is onzin dat een preek niet lang mag duren. Mensen kunnen moeiteloos luisteren naar iets dat mooi is, al duurt het een uur. Je moet het verhaal het werk laten doen, als de bal bij Ajax.

14 Morgen ben ik de bruid.

15 Onzin. Die dijken hadden twintig jaar geleden al versterkt moeten worden. Er lag een kant-en-klaar-rapport, maar door geldgebrek zijn de aanbevelingen nooit uitgevoerd.

16 Mensen en wagens heb ik nodig.

17 Ons criterium is steeds geweest: er mag niemand verdrinken.

18 Mijn rechtszaak is het grootste circus in het land geworden.

19 Ik breng er wat meer gezelligheid in.

20 Ik hoop dat onze Kroonprins met zijn familie de Heere in dit alles erkennen mag.

21 De beschuldigingen zijn een zware belasting voor me. Ik heb geen macht, geen manoeuvreerruimte meer, alleen nog mijn geloof.

22 Ik lag daar als een ham. Een ham! En daarna ben ik dichtgenaaid.

23 Een paar groene randen van het hart mogen en moeten er wel af.

24 Paars is mij meegevallen. Eerst had ik een aarzelende houding, maar die mening heb ik bijgesteld. En tot nu toe gaat het goed met het kabinet.

25 Je hoeft elkaar in de politiek niet als suikerspinnetjes te behandelen. Vredelievender verwoorden kan ik het niet.

26 Ik stel wel vragen, maar poneer ook stellingen. Die rol past bij mij.

27 Ik heb verzuimd mijn verblijfsadres in het buitenland achter te laten. De situatie die hierdoor is ontstaan, betreur ik ten zeerste. Ik neem hier de volle verantwoordelijkheid voor.

28 Mijn oprechte verontschuldigingen voor de hachelijke situatie waarin ik u heb achtergelaten. Het was noch mijn plan, noch mijn doel dat dit zou gebeuren.

29 De verruiming van de Winkelsluitingswet komt alleen ten goede aan de Amsterdamse grachtengordel-liberalen die zonodig op zondag een stukje brie bij de delicatessenzaak willen halen.

30 Je houdt je niet bezig met ‘getrut’. Het gaat om leven en dood.

31 Schiphol vind ik eerlijk gezegd een schitterend bedrijf, magnifiek dat landen en steeds maar stijgen. Alleen dat geluid en die uitstoot, hè. Misschien moeten ook de vliegtuigen maar op urine gaan vliegen.

Heus, dat kan: tegenwoordig kunnen er wel 500 mensen in één vliegtuig. En je krijgt aan boord ook altijd veel te drinken, hè. Dus kunnen de passagiers onderweg best even helpen bijtanken.

32 Ik sluit Bolkestein in mijn armen. Als ik in Nederland zou wonen, zou ik met mijn hart op rechts-nationale partijen hebben gestemd, maar met mijn verstand op Bolkestein.

33 Er verschijnen dit jaar veel meer boeken dan er ooit verschenen zijn. Jammer dat ze niet veel eerder zijn geschreven. Want dan had ik dat materiaal kunnen gebruiken.

34 Dit is een beloning voor mijn wraak tegen de Nederlandse gemeenschap die zo vreemd omging met mensen die uit de koloniën kwamen.

35 Drie overnachtingen voor maar 75 gulden.

36 De korpschef kan er geen hout van.

37 Wim van Hanegem is onbetrouwbaar als de neten.

38 Sinds wanneer is verantwoording afleggen hetzelfde als om instemming vragen?

39 Het is eigenlijk bizar wat we doen, we stoeien met de tijd. Het is net of je een film terugdraait.

40 Ik maakte dezelfde fout als Chroesjtsjov.

41 Ik leun wat achterover, mijn standbeen strak en stevig, mijn rechterbeen flexibeler, en toucheer de bal aan de onderkant. Het is als een trekstoot bij het biljarten. Ik vind het een prachtig gezicht als de keeper verstijfd de bal nakijkt, die met een mooi boogje over hem heen dwarrelt.

42 De psychiatrische behandeling vind ik eigenlijk idioot, maar ik zal het doen, want het was de voorwaarde voor mijn vrijlating.

43 Bij mij is het pure emotie. Ik ken collega’s die grappen op papier hebben staan en ze dan een voor een afstrepen. Ik hou daar niet van. Bij mij komt het van binnenuit.

44 Ik zeg dan ook ’tot ziens’, in welke hoedanigheid dan ook.

45 Ik wilde er bij zijn. Zonder die wil was het nooit gelukt.

46 Het is de spiegel van het dagelijks bestaan, die je nooit in een studio hetzelfde verhaal zou kunnen laten vertellen.

47 Een eigen Limburgse christen-democratische partij is op dit moment niet reëel, maar ik zeg ook niet dat het nooit zover zal komen.

48 Engeland is een nieuwe uitdaging na acht jaar Italië.

49 Nooit en te nimmer, ik zou een kind nooit kwaad kunnen doen.

50 Wij moeten in staat zijn, meer dan tot nu toe, te tonen dat we dingen die de sport een slechte naam geven, meer dan beu zijn. Niet langer pikken.

51 Ik betreur oprecht dat Shell is gezwicht voor milieugroeperingen en buitenlandse regeringen.

52 Ik begrijp niet dat lieden die zoiets op hun geweten hebben, weer volop aan de bak komen. Terwijl mensen die ook maar een klein beetje met de NSB te maken hebben gehad – maar verder niets hebben gedaan – hun hele verdere leven erop worden aangekeken.

53 We beseffen nu ook dat wij meer en beter naar u, onze klanten, moeten luisteren.

54 Later pas kan ik zeggen of Leiden een goede keus is geweest.

55 Ooit zal Douwe Egberts overstag gaan.

56 Mijn religie is vriendelijkheid.

57 Ik zie mannen met zwarte maskers proberen binnen te komen. Het zal nu wel snel gaan allemaal. We zijn zowat vergast.

58 Srebrenica is ons land.

59 Uw zonen, dochters, partners hebben zich voortreffelijk gedragen.

60 Je hebt geklommen, dus moet je ook weer dalen.

61 Er zijn bad guys en good guys, alle betrokken partijen zijn schuldig.

62 Kunnen we de eieren met rust laten, misschien?

63 Ze zetten me niet voor de camera, omdat ik zulke leuke bruine ogen heb.

64 In de hoop dat zo’n vergissing in de toekomst niet meer wordt gemaakt, neem ik met een gevoel van nederigheid deze onomkeerbare historische feiten in acht en spreek ik hier nogmaals mijn gevoel van diepe spijt en een welgemeende verontschuldiging uit.

65 Wat goed is, moet je niet willen hekelen. Daarvoor hebben wij te veel zelfrespect.

66 Nergens elders, niet in de kerk, niet in de natuur, niet aan een welvoorziene dis, heb ik zo grondig de verzuchting geslaakt dat ik gaarne nog een paar levens zou willen hebben, nergens zo vurig als in de boekwinkel.

67 Het is geen monopoliën voor aandeelhouders en directeuren.

68 Rot toch op naar je eigen land.

69 Trima kassi.

70 Begrijpen jullie alles wat er precies op zo’n aangifte staat?

71 Vanaf dinsdagmiddag is er maar een korte periode van een half uur geweest, waarin het stil was. Voor de rest leek het op een hel.

72 Dat wordt een mezze (feest). Jullie zullen tot je knieën in het bloed staan.

73 De overheid maakt er een prestigeslag van. Een crimineel staat binnen enkele uren weer op vrije voeten.

74 Ik weet zoveel, maar ik hoop niet dat ik gedwongen word te praten.

75 Ik kom weer bovengronds.

76 Door het donderend geluid van koor en orkest van de Matthüus Passion hoorde ik het valluik openklappen.

77 Ik heb hem gezegd: als je dat doet, dan bel ik de minister en geef ik een persconferentie en dan komt alle stront boven. Kennelijk heeft hij dat geassocieerd met doortrekken.

78 Wat is er mis met een blinde?

79 Ik ben verplicht te vertrekken, als ik deze organisatie serieus neem.

80 En dan kom ik in Japan of Korea en zeg ik dat men hier 36 uur wil gaan werken . . . ! Dat begrijpt echt niemand in het Verre Oosten.

81 Ik vroeg de zon: waar moet ik het over hebben?

82 Maar Clinton is zo slecht nog niet. Als hij braaf is, krijgt hij onze stemmen. We zullen hetzelfde doen als de joodse lobby in de VS. We zullen de kandidaat steunen die voor ons het meeste kan betekenen.

83 Dat is een fout die je maar één keer maakt.

84 Het was een van de mooiste dagen van mijn leven.

85 Je bent onze held, eenzame wolf.

86 Je zong vals.

87 Een presidentskandidatuur zou offers vereisen in ons leven die wij nu moeilijk kunnen brengen.

88 Wat had ik dan moeten doen? Had ik met het geheime rapport moeten zwaaien? Ik was de gevangene van mijn eigen ambtsgeheim.

89 Ik kom nu al vele jaren in dit mooie land en ik heb veel geleerd.

Ik moet u zeggen: Nederlanders zijn de beste onderhandelaars ter wereld. Maar ze krijgen een probleem: ik begin het ook te leren.

90 Shell staat hier terecht en het is goed dat het bedrijf hier met een advocaat vertegenwoordigd is om een vinger aan de pols te kunnen houden.

91 Natuurlijk willen vrouwen een stoere man, maar deze moet niet impotent worden van een stofzuigerslang.

92 Tweedracht binnen de Navo is geen goede zaak. Daar wilde ik niet aan meewerken.

93 Mogen ministers alsjeblieft in auto’s rijden die net zo fatsoenlijk zijn als die van de eerste de beste pooier in Amsterdam?

94 Het huidige verkeersbeleid is net zo iets als het verplaatsen van dekstoelen op de Titanic.

95 Sjalom chaver, dag vriend.

96 U zou eens aan de fiscus moeten vragen hoe een ongelooflijk goeie klant ik van ze ben.

97 Ik heb op de schaats nog nooit meegemaakt dat je bij een bord met ‘zwak ijs’ het advies krijgt langzaam door te schaatsen.

98 Laten ze dan maar Coca Cola drinken, dan gaan ze eerder dood.

99 Alle aandacht ging naar mij, niet naar mijn man.

100 Wij zijn de besten.

101 Een samenleving met winkels die open zijn van 9 tot 6 uur, is niet meer de samenleving waarin de mensen willen leven.

…WAS VAN WIE?

v Giulio Andreotti, oud-premier van Italië r Noa Ben Artzi, kleindochter van Jitschak Rabin r Marinus Baan, herv. predikant (geref. bond)/synodelid t Raymond van Barneveld, darter d Koningin Beatrix r Ria Beckers, voorzitter Natuur en Milieu e Bert Beekman, voorzitter stichting Max Havelaar e Dennis Bergkamp, voetballer e Prins Bernhard i Guus van Bladel, reclasseringswerker in Singapore d Margreeth de Boer, minister van Vrom s Frits Bolkestein, VVD-fractieleider Tweede Kamer o Allan Boesak, ANC-politicus Zuid-Afrika l Paul de Bot, directeur meubelfabriek Culemborg u Wien van den Brink, leider boerenactie r Elco Brinkman, CDA-politicus-/voorzitter AV Bouwbedrijf d Hanny Bruinsma-Kleijwegt, burgemeester Zaanstad n Vincent Bijlo, cabaretier t Boudewijn Chabot, psychiater te Haarlem d Willy Claes, secretaris-generaal van de Navo e Bill Clinton, president van de Verenigde Staten i Werry Crone, fotograaf van het jaar (Trouw) m Jane Dietze, directeur reclamebureau Universal Media ij Adriaan van Dis, schrijver n Ricus Dullaert, pastor onder drugsverslaafden d Peter Duncan, topman Shell Duitsland o Joop van den Ende, tv-producent e Louis van Gaal, voetbalcoach Ajax t Jack van Gelder, voetbaljournalist v Michael Gorbatsjov, oud-president van Sovjet-Unie e Steffi Graf, tennisster r Ruud Gullit, voetballer d Rob van Gijzel, lid Tweede Kamer PvdA h Eitan Haber, naaste medewerker van Jitschak Rabin n

Enneüs Heerma, CDA-fractieleider Tweede Kamer e Youp van ’t Hek, cabaretier o Hans Helgers, voorzitter CDA n Ben Holthuis, hoofdredacteur Weekend r Miguel Indurain, wielrenner a Michael Jackson, popzanger l Lou de Jong, historicus n Annemarie Jorritsma, minister van verkeer en waterstaat n Moammar Al-Kadafi, leider van Libië a Radovan Karadzic, leider Bosnische Serviërs a Ton Karremans, overste Dutchbat in voormalig Joegoslavië r Andries Knevel, tv-presentator EO-programma Het elfde uur e Joke de Kruijf, zangeres/actrice n Dalai Lama, boeddhistisch geestelijke r Nick Leeson, effectenhandelaar Barings Bank Singapore g John Lilipaly, lid Tweede Kamer PvdA n René van der Linden, lid Tweede Kamer CDA d Nico ter Linden, voormalig predikant Westerkerk n Irene van Lippe-Biesterfeld, schrijfster e Ruud Lubbers, voormalig CDA-politicus/hoogleraar l John Major, premier Groot-Brittannië o Hanja Maij-Weggen, CDA-Europarlementariër w Ad Melkert, minister van sociale zaken en werkgelegenheid t François Mitterrand, president van Frankrijk n Ratko Mladic, Bosnisch-Servische legeraanvoerder h Linda de Mol, tv-presentatrice e Tomiichi Murayama, premier van Japan e Erik Nordholt, hoofdcommissaris van politie Amsterdam p Reinout Oerlemans, acteur n Camilla Parker Bowles, Engelse r Anna Corina Peeze, au pair u Colin Powell, Amerikaans generaal a Marga van Praag, nieuwslezeres e Jan ‘Poncke’ Princen, mensenrechtenactivist/deserteur a Jitschak Rabin, premier van Israël n Dennis Richardson, gezaghebber Sint Maarten e André Rieu, violist en dirigent s Rintje Ritsma, schaatser i Carl Rohde, cultuur-socioloog r Salman Rushdie, Britse schrijver r Ken Saro-Wiwa, Nigeriaans schrijver v Jürgen Schrempp, topman Daimler-Benz (Fokker-Dasa) n Rob Scholte, kunstenaar l Jan Willem Schulte Nordholt, historicus en dichter k O. J. Simpson, Amerikaans acteur en ex-footballspeler e Cees Smaling, topman PCM (Perscombinatie Meulenhoff) a Winnie Sorgdrager, minister van justitie i Maarten Spanjer, acteur/’taxichauffeur’ d Diana Spencer, Princess of Wales k Carry Tefsen, actrice ij Jan Terlouw, commissaris van de koningin in Gelderland i Erica Terpstra, staatssecretaris welzijn en sport a Jean-Luc Thierry, medewerker Greenpeace n Ed. van Thijn, oud-minister, oud-burgemeester Amsterdam e Jan Timmer, president van Philips i Lee Towers, zanger n Ben van der Valk, bedrijfsleider motel Akersloot ij Philippe Vasseur, minister van landbouw in Frankrijk n Bas van der Vlies, SGP-fractievoorzitter Tweede Kamer r Joris Voorhoeve, minister van defensie o

Trouw, 23 december 1995, 0.00

https://www.trouw.nl/home/kerstpuzzel-1995-in-101-citaten~a9cb1a16/