Hans Werkman – De gelaagdheid van veranderen

Er beweegt veel in het veld. Veel besturen en scholen zijn gestart, maken een start of denken na over de veranderkundige opgaaf voor de nabije toekomst. Mooi daarin is hoe sommige organisaties er goed in slagen de essentie weer te geven van het proces wat ze voorstaat.

Ik kreeg laatst een brochure in handen van een scholengroep die haar betoog ondersteunde met foto’s van kunstwerken. Taal en beeld vertellen dan een verhaal. We zijn op dit moment bezig met die scholengroep handen en voeten te geven aan een ingrijpend proces van veranderen. We hadden het over ‘morsig’ veranderen.

Veranderprocessen kunnen soms rafelig zijn, niet altijd overal even goed afgehecht. Los van of je het zou kunnen realiseren is het vaak ook wenselijk die morsigheid er in te houden. Daar aan de rand gebeuren interessante dingen. Gedurende een van de bijeenkomsten kreeg een van de medewerkers een associatie met de kunst van Rob Scholte die op dit moment in de Fundatie in Zwolle hangt. Rob Scholte laat daarin de achterkant van borduurwerk zien.

Scholte merkt dat de borduurwerken vooral tot leven komen aan de achterkant, met de vaak rafelige afwerking

Een mooie metafoor voor veel veranderprocessen waarin de min of meer strakke vormgeving aan de ene kant een veelzijdig en levendig beeld kent aan de andere kant. Met zijn eigen schoonheid en gelaagdheid.

Praktijk voor Schoolontwikkeling, 2 september 2016

https://praktijkvoorschoolontwikkeling.nl/veranderen/de-gelaagdheid-van-veranderen/