Hans Vos – WOB-verzoek over nieuwbouw sociale koopwoningen, waar Rob Scholte voor de sloop jarenlang zijn woonhuis/studio had: Herenweg 174 te Egmond a/d Hoef

Gemeente Bergen NH
College van Burgemeester en Wethouders

VERZOEK OM INFORMATIE ONDER VERWIJZING NAAR DE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR.

Onderwerp: Sociale koopwoningen plan Rustenburg, Egmond a/d Hoef, Herenweg.

Schoorl, 30 januari 2017,

Geachte burgemeester, geachte Wethouders,

Recent heeft er een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de RAP, informatie over het Regionaal actieprogramma Wonen en ladder der duurzame verstedelijking.
Met onder andere een exposé van mevrouw Geuting (STEC) over toetsing bebouwing buitengebied.
Ook kwamen de projecten in de gemeente Bergen aan de orde, welke presentatie geheel verzorgd werd door Wethouder van Huissteden.

Bij het onderwerp plan Rustenburg, de sociale koopwoningen aan de Herenweg, Egmond a/d Hoef stelde de heer DZ een pregnante vraag:

Het was gebleken, dat nog voor de informatie verkoop-avond t.b.v. de verkoop van deze sociale koopwoningen Bij makelaar Winkel en Buis te Egmond ALLE sociale koopwoningen al verkocht waren.

En hoe dit kon.

Wethouder van Huissteden reageerde nogal verrast en nog voor hij de heer DZ antwoord kon geven, meldde mevrouw T. Glas, Raadslid van Kies Lokaal, dat alle sociale koopwoningen verkocht waren aan inwoners van Egmond a/d Hoef en dat niemand dus moeilijk moest gaan doen.

Einde kwestie.

In dit verband wil ik graag onderstaande informatie (stukken) schriftelijk van u ontvangen:

1.
Welk beleid t.a.v. bedoelde sociale koopwoningen aan de Herenweg Plan Rustenburg, Egmond a/d Hoef is er door het College en de Raad vastgesteld als het gaat om criteria m.b.t. inkomensnormen en overige eisen of toetsingen en de verkoopprocedure?
Graag dit beleidsstuk, beleidsstukken, nota, memo’s en of (college)besluiten

2.
Als onderdeel van dit vastgestelde beleid zal er een formeel tijdspad (procedure) zijn vastgestelde m.b.t. de wijze en duur van aanmelding door geïnteresseerden / potentiële kopers.
Graag een kopie van dit tijdspad met bedoelde termijnen, waarbij specifiek gevraagd wordt naar de artikelen die gaan over het tijdstip van uiteindelijke toewijzing van de woningen, alsmede de criteria waarbij deze toewijzing is geschied.
Graag )naast de al eerder gevraagde toetsingscriteria en voorwaarden t.a.v. de sociale koopwoningen) een kopie van de criteria voortoewijzing
– Voorkeursregelingen
– Loting
– Andere criteria

3.
Graag een kopie van de (informatie)stukken zoals deze zijn verstrekt aan geïnteresseerden en of potentiële kopers n.a.v. de ontvangst van benodigde gegevens van deze geïnteresseerden / potentiele kopers.
Met name die artikelen binnen deze informatie die betrekking hebben op toetsingscriteria en de procedure rond het uiteindelijke toewijzen en op welk moment de toewijzing zou plaatsvinden.

Zou die definitieve toewijzing (verkoop) plaatsvinden na bedoelde info verkoopavond?
Welk orgaan, instantie, persoon of personen waren gerechtigd deze uiteindelijke selectie en toewijzing te maken?

4.
Graag een kopie van de lijst met alle aanmeldingen voor deze sociale koopwoningen met aanmeldt data, alsmede de gedateerde ontvangstbevestiging hiervan.

5.
Graag een kopie van de lijst van uiteindelijke kopers en de datum, inclusief gedateerde toewijzingsbrief/mail aan deze uiteindelijke kopers.

6.
Graag een kopie van de, gedateerde, correspondentie aan de potentiële kopers die niet in aanmerking zijn gekomen voor bedoelde sociale koopwoningen.

7.
Viel de bouw van dit project onder de wet verplichte aanbesteding?
Zo ja: heeft deze aanbesteding plaatsgevonden?
– Graag een kopie van dit aanbestedingsproces, voorwaarden en inschrijvingscriteria voor geïnteresseerde bouwbedrijven.
– Welke bouwbedrijven hebben op deze inschrijving gereageerd?
– Op grond van welke criteria is vervolgens besloten bouwbedrijf Tervoort uit Egmond het project te gunnen?
Graag een kopie van alle in dit verband relevante stukken:
Verslagen vergaderingen en of overleggen
Aanbevelingen en of adviezen
Kopie van het uiteindelijke besluit met motivatie.

Indien er geen aanbestedingsverplichting was:
– Procedure die gevolgd is t.a.v. inschrijvingen voor het project, aanmeldingen en selectie (kopie)
– Zijn er intern bij de gemeente overleggen, vergaderingen, aanbevelingen of memo’s geweest m.b.t. de aanmeldingen van bouwbedrijven en de uiteindelijke keuze voor bouwbedrijf Tervoort? Graag een kopie van deze stukken.
– Wie (welke afdeling, persoon of personen) hebben binnen het gemeentelijk apparaat invloed gehad CQ. Beslissingsbevoegdheid gehad m.b.t. aanbevelingen inzake de zich aangemeld hebbende geïnteresseerde bouwbedrijven of het uiteindelijke besluit m.b.t. bouwbedrijf Tervoort.
Graag een kopie van alle inschrijvingen door bouwbedrijven t.b.v. dit project in casu offertes van deze bouwbedrijven.
– Graag een kopie van de afspraken, voorwaarden en contract met bouwbedrijf Tervoort.

Hoogachtend

H. F. T. Vos
Teugelaan 31b
1871 AK Schoorl

Samen Bergen Verzetten, 28 januari 2017

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/423249121351043/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image