Hans Vos – SLAG OM BERGEN IS BEGONNEN + AMBTENAREN VAN DE GEMEENTE BERGEN VERKRACHTEN WILLENS EN WETENS DE RECHTSTAAT + KWELSPREKENDHEID​

SLAG OM BERGEN IS BEGONNEN

Ja lieve KVV-ers en reservisten,

Jullie lezen het goed: de finale slag om Bergen is begonnen.
Ons vlaggenschip, de Reinaert, heeft om half een vanmiddag het openingsbombardement ingezet om de stellingen van de vijand zoveel mogelijk buiten gevecht te stellen.
Want het is nu officieel oorlog.
En hoe dan ook, wij gaan die oorlog uitvechten en winnen.

Want natuurlijk ging en gaat het ten principale om de woning, het lijfsbehoud, de genoegdoening en de financiele compensaties van en voor de vosjes.

Maar gaandeweg die strijd is Samen bergen verzetten daarnaast een platform voor de burgers geworden. De ZEMBLA en ARGOS van Bergen.
Want de Vosjes stonden niet op zichzelf.
Er waren en zijn helaas heel veel familie Vosjes.
En die hebben ook recht op een spreekbuis, steun en hun verhalen in de openheid.
En er zijn teveel misstanden, blunders, financieel wanbeleid, arrogantie, vriendjespolitiek, willekeur en volslagen onkunde.
En Hafkampf&Co zijn te ver gegaan: de volkomen verziekte, hun eigen koninkrijk regerende en compleet buiten de wet opererende ambtenaren, meer specifiek sommige juristen, zijn al veel te lang mijlenver over het randje gestapt.

En dus is het gelijk krijgen van de Vosjes lang niet voldoende.
Aan die volkomen verziekte cultuur en volslagen lamgeslagen en zwaar onder de maat presterende en inefficiënte ambtenarenapparaat moet een einde komen. Aan de machtspelletjes en willekeur moet een einde komen. De angstcultuur.
De mega oplopende schuldenlast moet stopgezet worden.
Er moeten bestuurders komen in plaats van ja-en-amen knikkende, leuterende en totaal onwetende wethouders en raadsleden.
Er moet een goed functionerende burgemeester komen die niet vies is om de bezem er door te halen.

En daar gaan wij, Samen Bergen verzetten, vanaf nu helemaal voor.
En er zullen koppen gaan rollen.
En voor sommige zaken die de Spookkastelers geflikt hebben zal er vervolging worden ingesteld.

En let op, lieve lezers.
We voorspellen het:
Het bombardement was raak. Paniek en gewonden bij de gemeente. Alles en iedereen in rep en roer.
En dus zullen we het meemaken dat de huidige coalitie haarzegeningen gaat tellen en inventariseert hoe de wind nu waait en gaat waaien.
Want uiteraard willen ze wel meedobberen op de nieuwe stroom en bij de meerderheid blijven behoren.
Al moeten ze alles wat ze gisteren nog zeiden 180 graden omdraaien.
Want uiteraard waren ze al lang achter de schermen bezig om zaken uit te zoeken en de koerswijziging in te zetten.
Ook zij waren het al lang zat en wilden verandering.
Zoiets heeft alleen wat tijd nodig toch?

Kijk; als ze een handje helpen om onze Oppertrol de laan uit te sturen, be our guest.
Maar dat pleit ze nog lang niet vrij.
En dat gaan ze weten ook.
En alleen Hafkampf weg is maar een klein deel van de oplossing.
En wij weten het al een tijdje zeker: de huidige politici gaan het tij niet keren en hebben bepaald niet de kwaliteiten en de drive om de onvoorstelbare hoeveelheid problemen en ingeslepen culturen aan te pakken en veranderingen in te zetten.

Dus blijven wij voorlopig doorgaan met onze inleidende beschietingen.
En zoals Karel Doorman al zei:
Ik val aan; volg mij.

Facebook, 16 september 2016, 14:47 uur

Reacties;

Hans van Tilborg
Luctor et emergo

Kaija Bronkhorst
Vos, Veni, Vidi Vici

Loet Spaanstra
‘Dan maar liever de lucht in’, zei Van Speijk.

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/344017385940884/

AMBTENAREN VAN DE GEMEENTE BERGEN VERKRACHTEN WILLENS EN WETENS DE RECHTSTAAT

Of: hoe proberen de apparatsjik een zitting bij de raad van State te torpederen.

Ja lieve matennaaiers, verklikkers en verlinkers,

In de zaak van de Vosjes is de bom ontploft. En het is een fragmentatiebom en cluster bom ineen.
En alles draait om de zitting van de Vosjes bij de RVS aanstaande maandag, 19 september, om 10.30 te Den Haag.
Inzet: eigen afgesplitst perceel, als zelfstandig perceel te zien en te behandelen, met een eigen bouwvlak ( gebouw)en met de bestemming wonen.

Even vooraf:
Vanaf oktober2014 leutert de gemeente dat de Teugelaan 31 met al haar bewoners 1 onlosmakelijk perceel zou zijn met een te allen tijden te behouden historische stolpboerderij als hoofdgebouw.
Hou die even vast.
En doe een extra broekriem om, want jullie broek gaat geheid​​ afzakken:

Al in juni 2015 kreeg Guus Poen te horen dat hij zijn illegaal gesloopte en illegaal nieuw gebouwde schuur plat moest gooien.
Dankzij zijn connecties met Hetty Strafkamp en de op eigen houtje opererende apparatsjik (juristen) die al jaren volkomen van het padje zijn en totaal oncontroleerbaar hun gang gaan, is er tot 6 september jl. een meer dan smerig spelletje met de vosjes gespeeld door deze Volkspolizei-sadisten op juridische zaken samen met de opeenvolgende wethouders Zeeman en Snabilie van verlies lokaal. Met Frau Hafkampfstat als politiek regisseur.

Even terug.
Aankomende maandag, 19 september dus de zaak van de vosjes bij de RVS.
En dus zijn alle stukken al verplicht ingeleverd.
Tenminste: de stukken die de Vosjes al hadden.

Want onze Stalinistische wetsverkrachters hebben doelbewust, systematisch en ten koste van veel geld, boetes en een enorme hoeveelheid stress en PSYCHISCHE EN LICHAMELIJKE pijn bij de vosjes, alle illegale registers open getrokken om te voorkomen dat de waarheid rond de Teugelaan boven water zou komen:
– WOB-verzoeken werden niet beantwoord. Dwangsommen daarna werden gewoon verbeurd.
– De Bestuursrechter kreeg alleen maar briefjes met verzoeken tot uitstel maar geen stukken.
– En dit is werkelijk het toppunt van misbruik van bevoegdheid, verkrachting van de rechtstaat en wederom bewuste onwettige manipulatie van de zitting bij de RVS van de Vosjes:
Onze totaal verknipte en rioolrat-politiek bedrijvende ambtenaartjes hadden het al gepresteerd om de uitspraak over de illegale schuur van Gus poen 15 maanden te traineren zodat er pas op 6 september formeel een besluit viel.
Lekker pech voor de vosjes, want de motivatie voor dit besluit, toch gewoon slopen!, kan niet meer naar de RVS als bewijs voor vos zijn stelling.
Dat die motivatie erg belangrijk is komt straks.

Bij het besluit over Guus Poen is ook afgesproken en VASTGELEGD dat de Vosjes meteen nadat Guus Poen geïnformeerd was op 7 september de vosjes EN HUN GEMACHTIGDE, als bezwaarmaker en als belanghebbende onmiddellijk ook op 7 september alle stukken zouden krijgen. Besluit, advies van de commissie en de motivatie van het besluit.
En jullie raden het al: noppes. Niets. Rien ne va plus.
Zelfs zo’n afspraak leggen de eigen Poetin-juristjes gewoon naast zich neer. Het ligt nog steeds op hun bureau.
Want fuck de rechtstaat en fuck de Vosjes.
Dezelfde VOPO-sadisten die doodleuk de Bestuursrechter wilde flessen met hun briefje dat Vos te laat zou zijn geweest met de zitting destijds.
Gewoon bewust antidateren……….
Gewoon een ambtenaar laten liegen over een fundering van onze Gus Poen.
Kan en mag gewoon in Bergen. Van die sukkelige Wethoudertjes en die Ikea zitzakraadsleden trekken zij zich echt niets aan.
Zij zijn de macht.

En waarom krijgen de Vosjes het besluit over Guus Poen niet?
Omdat de commissie in haar laatste advies de vosjes op alle fronten gelijk geeft:
Het perceel van Guus Poen (en dus automatisch ook dat van de Vosjes!!!!!) moet als een zelfstandig stuk perceel worden gezien, waarbij de schuur van Guus Poen GEEN bijgebouw is van de oorspronkelijke bedrijfswoning maar een eigen, zelfstandig hoofdgebouw met bestemming wonen. En de commissie was het ook met de Vosjes eens dat het gewoon gesloopt moet worden.
Niks onlosmakelijk terrein met een of andere stolp als enig hoofdgebouw.
Daar staat dus in dat advies wat de Vosjes van af het begin stellen en waar het maandagmiddag om 14.00 bij de RVS over gaat.
En dat advies lag er al een tijdje. Al een heel tijdje.
En dus onthouden de maffia- moerasjuristen van Bergen de Vosjes alle stukken over dit besluit . No way dat zoiets bij de RVS mag komen……….Gewoon als ambtenaar een besluit van je baas negeren.
En dat kan en mag gewoon in Bergen.
Met portefeuillehouders die zelf de wet niet zo nauw nemen als het om een pension gaat en een stotterende en mompelende L.O.I-cursist. De man van 40 miljoen.
Tja, dat krijg je als je geen burgemeester hebt.

Maar het kan nog erger lieve lezers:
Op de Duinweg speelt een identieke situatie. Ook daar heeft de Commissie al gesteld dat het om een zelfstandig perceel gaat met bouwvlak en woonbestemming. Net als bij de Vosjes.
En ook daar gaat de gemeente dit advies opvolgen. Maar lekker pas op 20 september!!!!! Kunnen de vosjes ook dit lekker niet meenemen in hun zaak bij de RVS.

En opeens, na 6 maanden, aanzeggingen en aanhangig maken bij de Bestuursrechter, jullie geloven het nooit…..
Ook op 20 september komt opeens de planschade-expert bij de Vosjes…..Hoe is het mogelijk.

En dus komt er een tweede Sloopfestival. Niet op het voormalige Anematerrein maar op het Spookkasteel zelf.
Met traditioneel Bergense spellen als matennaaien, achter-de-elle bogen-werken, de onderlinge competitie pootje lichten en de prijsuitreikingen voor de (juridische) ambtenaar die aantoonbaar de meeste stress, psychische klachten en of persoonlijk faillissement bij de burgers voor elkaar heeft gekregen en een aparte prijs voor de topper die het meeste geld voor een individuele handhavingszaak over de balk heeft gesmeten.

Het lijkt ons toch sterk dat jullie, wethouders, raadsleden en ambtenaren nog steeds denken dat we spelletjes spelen en toch niets doen.
Want we hebben nieuws:
Aankomende maandag hebben we, na afloop van de zitting bij de RVS, overleg met twee gespecialiseerde juristen over deze flagrante schending van rechten, verkrachting van de rechtstaat en de misselijk makende illegale praktijken van sommige ambtenaren.
Want er gaat vervolging komen. In welke vorm dan ook.
En dan worden wij populisten en cowboys genoemd door een of andere Groen Slinks Miep.
En dan leuteren we wat over betrokkenheid bij mogelijke boskap, wip kippen en emmertjes met schepjes en vormpjes.
Of we schrijven een stukje over windmolens….tendentieus en vol fouten en aantoonbaar onzinnige stellingen.
We laten de vloek uit Leeuwarden gewoon lekker liegen in de krant en mensen als criminelen wegzetten….
H​​​​Zoals gezegd, echte Ikea zitzakken zijn tenminste nog nuttig.
Nou kudde makke lammetjes die jullie zijn: jullie krijgen problemen. Hele grote juridische problemen.
Met veel publiciteit.

Facebook, 16 september 2016, 12:33 uur

Reacties:

Han Thomasse
Tjoh, en doorzetten, vriend: voor volk en vaderland! (naar Fred T.)

Theo Tromp
Hans het kadaster bepaald of er een of meerdere percelen zijn als het afsplitsen toen niet mocht had het kadaster het niet op naam van je vader gezet. Er is nog hoop voor je de Raad van Staten heeft in het verleden ook de burgemeester al eens als oplichter ontmaskerd. Onbehoorlijk bestuur is een term die hier op zijn plaats is.

Hans Vos
Volgens het bestemmingsplan 1977 mocht afsplitsen ( wat ook gebeurt is ) en ook voor woondoeleinden

Han Thomasse
Wat lult die Erik de Man dan? Soms ‘niet geremd door kennis’.

Erik De Man
Jawel hoor. Maar als je wat beter leest Han(s Anders?) dan lees je dat ik uit mijn onderbuik spreek. Dit hele verhaal gaat ook voor Hansje Vos slecht aflopen. Let maar op. Met terug werkende kracht alles ongesplitst. Er is toen ook vast wel een vormfoutje gemaakt. Er zijn nu mensen die daar vast heel erg naar op zoek gaan. Het verhaal “we hadden graag gepraat” lijkt me een redelijke dooddoener, en dat zeg ik als niet belanghebbende. En dat alles staat los van de wantoestanden bij de gemeente. Ombudsman al ingeschakeld ?

Han Thomasse
Ok, Erik. Als we allemaal maar positief blijven meedenken.

Erik De Man Ik hoop het Han Thomasse. Dat iedereen zijn ding kan blijven doen. Incl Poen en de andere percelen.

Erik De Man
Maar ik begin ook wel een soort van vergeldingsdrang te ontwikkelen (Vosje bedankt 🙂 ) naar elke ambtenaar die ook maar enigzins een bijdrage aan het meten met twee maten levert binnen BES. Daar krijg ik fysieke klachten van namelijk, die onbehandelbaar zijn. Jeuk. Rode vlekken. Bulten en een waas voor mijn ogen. Dat soort onkunde mag van mij op persoonlijk niveau aangepakt worden niet verschuilend achter je ambtenaarschap. Misschien leren ze dan eens wat normale mensen al heel hun leven doen: Goed werk afleveren.

Theo Tromp
Hans het komt goed

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/343956979280258/

KWELSPREKENDHEID

Ja lieve lezers, om maar niet te stellen dat het meer gaat om een soort anti-welsprekendheid.

Ons valt de manier van communiceren binnen de Bergense politiek steeds flagranter op.
Of liever gezegd, het gebrek eraan.
Soms bekruipt je zelfs het gevoel dat het een bewuste poging is om elke vorm van interesse in of bemoeienis met de politiek, middels deze manier van non-communiceren te ontmoedigen.
Op voorhand durven wij wel te stellen, dat dit het enige coalitievoornemen is dat bijzonder goed geslaagd is.

Enkele voorbeelden:
Gisteren troffen wij bij de RVS onze Ambivalentius Hink die namens de gemeente het langste strootje had getrokken om het standpunt van de gemeente in de zaak van de vosjes toe te lichten.

En we laten elke vorm van satire en cynisme even weg maar quoten even wat uitspraken van deze begaafde redenaar:
Minimaal 3 keer: Dat zou ik u niet kunnen zeggen.
Minimaal 3 keer: Dat weet ik niet.
Minimaal 2 keer: dat is kennelijk beleid, dus zal het wel ergens staan.
Positief punt is echter wel, dat de beste man, omdat hij in de ik-vorm praatte zowaar eens een eigen mening op na hield, wat toch opmerkelijk genoemd mag worden.
Ga zo door zouden wij willen zeggen.

We hadden beter moeten weten, want we waren al een keer getuige geweest van het verpletterende optreden van zijn ex-collega rumboon visser, die het bij de Bestuursrechter niet veel verder bracht.
Alleen zag hij kans om ook nog te gaan stotteren en mompelen en om verontrustende rode vlekken en strepen in gezicht en hals te krijgen.

In de categorie dialoog mijdende arrogantie en intimidatie:
We waren al verrast door een wethouder die, uiterst begaan met het lot van de vosjes en strevend naar een oplossing, de dialoog niet schuwend, botweg stelde: Ik zie een kippenschuur dus is het een kippenschuur. Dus je gaat eruit.
Einde van welke vorm van dialoog dan ook.

Een burgemeester, Frau Hafkampf, die er niet voor terug deinsde om middels de krant te laten weten dat ze door leden van ons Samen Bergen Verzetten bedreigd zou worden. Een flagrante leugen en je reinste intimidatie.

Een ambtenaar die ongehoord genoeg spontaan in een woede-uitbarsting een tirade van heb ik jouw daar hield.

In de categorie ergerniswekkend en stomvervelend:
Een wethouder die om de haverklap 10 tot 15 seconden nodig heeft om behhhh en uhhhh te formuleren. Zijn toch al wazige bedoeling wordt er bepaald niet begrijpelijker op.

Bij het terugkijken en luisteren van behoorlijk wat raadsvergaderingen valt het gewoon op, dat er een angstcultuur heerst. Een soort zelfbeschermingsdrang om maar zo min mogelijk te zeggen.
Laat staan dat iemand, gewapend met een stevige portie dossierkennis, passie en initiatiefnemend het debat ingaat. waar zijn de Jan Marijnissen en Femke Halsema’s in bergen?

En als er al een keer vragen worden gesteld of kanttekeningen worden geplaatst……
Sorry GGristen Democratisch Aplomb, want jullie steken af en toe best nog wel je nek uit, maar dan wordt het op zo’n monotone en trage manier voorgelezen dat elke interessespier lamgelegd wordt.
Maar we denken wel dat alle slaapklinieken in Nederland baat zullen hebben bij de door jullie ontwikkelde therapie.

En verder heerst er doodse stilte.Dankzij of ondanks 4 communicatiespecialisten?
Af en toe een geflipt fractielid dat meent even belangrijk te moeten zijn door lachwekkende en domme dingen op internet te roepen:
Verlies Lokaal: Wij schuiven onze beste man naar voren
Groen Slinks: in een vlaag van zelfreflectie verwarde ze even wie de cowboys waren en de Trumpps en Erdogan.….
Maar verder……..kop in het zand.
Eigen politiek volkje eerst.
Blaffen, ontwijken, misleiden of helemaal niets zeggen.
Je zou haast een hekel aan politiek krijgen.

Facebook, 20 september 2016, 16 uur

Reacties:

Rita Ibink
wat een stumperts

Han Thomasse
2018: ruimuhhhhh!

Els Roecoert
Zo erg !

Loet Spaanstra
Hoho, ik krijg juist zin in politiek. In Bergen zijn meters te maken. Ik zie noodzaak voor een complete verandering van zowel de structuur als de cultuur.

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/346440695698553/

Samen Bergen Verzetten
Openbare Groep

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28530834.ece/Raad-van-State-geeft-kritiek-op-dubbele-dwangsom-Teugelaan_?lref=r_regionaal

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image