Hans Marijnissen – Heimelijk akkoord ChristenUnie en PVV + Delano Weltevreden – Besprekingen nieuwe coalitie uitgelekt + DHA – CDA: Politiek écht ziek + Verslag Nagel (PDF)

Heimelijk akkoord tussen ChristenUnie en PVV in Den Helder

In Den Helder wil de ChristenUnie samen met de PVV in het college. De grote vraag voor het bestuur is: gaan die partijen wel samen?

Binnen de ChristenUnie in Den Helder is grote beroering ontstaan over een heimelijk tot stand gekomen college akkoord tussen deze christelijke partij en de radicale PVV. Fractie en bestuur vergadert vanavond over de vraag, of die samenwerking wel wenselijk is.

De CU, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder met de slogan ‘Geef geloof een stem’ twee zetels veroverde, wil met de PVV (drie zetels met ‘Minder islam’), de Seniorenpartij (twee) en drie lokale partijen (samen negen zetels) de marinestad gaan besturen. Die samenwerking kwam stand achter de rug van formateur Jan Nagel. Deze werkte juist aan een coalitie met de Seniorenpartij, VVD en CDA. Nagel reageerde vandaag woedend, omdat er tegelijkertijd in het geheim over een alternatief is onderhandeld. “Dit is nooit eerder in Nederland vertoond. Het is onbetrouwbaar.’’

Konijn uit de hoge hoed

Het initiatief voor het in het geniep gesloten alternatieve college akkoord is genomen door de lokale partij ‘Beter voor Den Helder’, BvDH. Die werd met zes zetels de grootste. Naast de gesprekken met informateur Nagel voerde deze partij onderhandelingen met de andere fracties, omdat de fractie van BvDH verdeeld bleef over samenwerking met de VVD. Donderdagavond besloot de fractie unaniem níet met de VVD in zee te gaan, waarna het alternatief met CU en PVV als een konijn uit de hoge hoed kwam.

In het collega akkoord met CU en PVV worden de punten, waarover de partijen het eens zijn ruim, beschreven, maar blijven er meer onderwerpen buiten het document. Op die punten hebben de coalitiegenoten de vrijheid een eigen standpunt in te nemen, en zullen steeds wisselende meerderheden nodig zijn.

De grote vraag is echter, of de coalitie met CU en PVV er daadwerkelijk komt. Het plaatselijke bestuur van de CU moest het akkoord uit de krant vernemen en komt vanavond met de fractie in een spoedzitting bijeen. Volgens secretaris Piet Bras heeft het bestuur ‘moeite’ met een collegeakkoord met zoveel losse eindjes. “Er zijn veel CU punten terug te vinden, maar er zijn ook heel veel onderwerpen vrijgelaten. De vraag is, of dat wel werkbaar is.” Maar vooral speelt volgens Bras de vraag of de CU in een college wil zitten met de PVV. “Het is vooral deze principiële vraag die een antwoord behoeft.”

Trouw, 14:15, 27 april 2018

https://www.trouw.nl/democratie/heimelijk-akkoord-tussen-christenunie-en-pvv-in-den-helder~a95f7a1f/

Helderse oud formateur Nagel noemt Carlo Assorgia onbetrouwbaar

Oud formateur Jan Nagel is ervan overtuigd dat de door Beter voor Den Helder gesmede coalitie uit te veel partijen bestaat om een stabiele basis te kunnen vormen.

Dat meldt hij in zijn eindverslag over zijn werkzaamheden in Den Helder. Hij heeft er geen goed woord voor over dat Carlo Assorgia van BvDH achter zijn rug om een coalitie heeft gesmeed met ChristenUnie, Seniorenpartij, PVV, Stadspartij en Behoorlijk Bestuur terwijl hij deed voorkomen dat hij een coalitie met VVD en CDA zag zitten.

“Iedereen kan aan de hand van de bovenstaande op schrift staande feiten begrijpen waarom ik geen woord meer wil besteden aan deze in politiek Nederland nog nooit eerder vertoonde onbetrouwbaarheid’’, zegt de oud formateur in zijn verslag.

Noordhollands Dagblad, 27 april 2018, 11:50

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Wat mij betreft duwt hij dat verslag in zijn reet .
Hij is zelf onbetrouwbaar .
Had hij maar beter zijn best moeten doen .
Nee een vies spelletje met het oude kartel dat is lekker betrouwbaar .
Hij kan beter konijnen gaan fokken .
Drop…

Harmanus J Johansen · Founder bij Zelfstandig
Ach de man heeft zijn ongenoegen kunnen ventileren, ik ben blij met de gang van zaken, en wens het nieuwe team veel succes.

Jaap Holtzapffel · Werkt bij Kunstboek Sch60lte
Als je de naam JAN NAGEL op internet opzoekt en de artikelen over hem leest, kom je opvallend vaak het woord ONBETROUWBAAR tegen… De pot verwijt de ketel dus, en dan te bedenken dat Nagel BETAALD krijgt voor zijn werk in Den Helder!

Benny Vermeersch
Wat voor verdiensten zitten aan dat baantje van Jan Nagel (aan je doodskist) hij vreet alleen maar andermans belastinggeld de uitvreter.

Theo Moras · Zijdewind
Oud formateur Nagel wil geen woord meer besteden aan deze in politiek Nederland nog nooit eerder vertoonde onbetrouwbaarheid.
Maar nagenoeg hetzelfde is in de voormalige gemeente Anna Paulowna ook eerder al eens voorgevallen.
Meskers hekelde de bestuurscultuur destijds, de coalitie werd gevormd door twee partijen waar in de publieke en overheidssector domineren
De VVD, grootste partij na de verkiezingen viel toen net als de VVD nu in Den Helder ook buiten de boot.
Theo Meskers, voorman van de liberalen stelde toendertijd: “Er verandert nu niks. De verkiezingen hadden net zo goed niet gehouden kunnen worden”. Wij zijn verontwaardigd over deze minachting van de uitslag. Het CDA heeft ons al vlak na de verkiezingen de toegang tot de coalitie ontzegd.”
CDA en PvdA bezetten toen samen negen zetels in de raad. De volgende week werd voorgesteld in te stemmen met deze coalitie en behoud van beide wethouders, Lia Franken (CDA) en Fijko van der Laan (PVDA).
De reacties op het recente voorval met dhr. Nagel in Den Helder zullen min of meer met elkaar te vergelijken zijn.
Franken: “Ten opzichte van de vorige verkiezingen hebben we slechts een zetel minder, er is dus voldoende vertrouwen in ons.”
Voor de PvdA was de houding van de VVD in de afgelopen periode reden om geen samenwerking aan te gaan. Johan Veul: “De VVD bracht meermalen door de raad vastgestelde punten opnieuw ter discussie.
Het zal oud formateur Nagel nu duidelijk zijn dat deze volgens hem in politiek Nederland nog nooit eerder vertoonde onbetrouwbaarheid toch al eens eerder is voorgevallen.
Het toeval wil echter dat het toevallig net de naaste buurgemeente van Den Helder Anna Paulowna betrof.
Destijds werd dus de VVD van Theo Meskers buitenspel gezet al winnaar van de verkiezingen. Na deze verkiezingen is het dezelfde meneer Meskers en de VVD HKroon beter vergaan.
Formateur Jip Pankras van origine VVD-er heeft toch uiteindelijk gekozen voor een coalitie van SHK, CDA en VVD waar de in opspraak zijnde Theo Meskers namens de VVD als wethouder zal worden aangesteld.

Jan van der Vliet
Dat is ook op de meest gluiperige manier door Jip geregeld Theo. Volgende verkiezingen maar geen senioren meer stemmen. Dan vinden ze het raar dat het vertrouwen in de politiek tot het nulpunt daald!

Theo Moras · Zijdewind
Jan van der Vliet ja je val hier in Hollands Kroon van de ene verbazing in de andere verbazing. Had dit ook zeker niet van Jip Pankras verwacht.

Maartje Oud
Ze blyven

Antoine Berben · Erasmus University Rotterdam
Een gemeente die Jan NAGEL uitnodigt om formateur te worden geeft hiermee blijk van een geweldig gebrek aan kennis rondom NAGEL en zijn partijtjes. Het is vragen om problemen want waar Jan NAGEL komt ontstaan problemen. De hele geschiedenis zoals die hier en elders kan worden gelezen verbaast mij dan ook niet. Den Helder heeft er zelf om gevraagd.

Harm V Brussel · Chauffeur/begleider bij Vrijwillegerswerk
en nu zeggen wat je denkt en doen wat je zegt

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/helderse-oud-formateur-nagel-noemt-carlo-assorgia-onbetrouwbaar

CDA: Politiek Den Helder écht ziek

Den Helder – Formateur Hans Huibers constateerde het recent al: De Helderse politiek is ziek. Voor het CDA toen een pijnlijke constatering, nota bene door een formateur uit eigen geledingen. Harmen Krul voelt nu, samen met Kees Visser van de VVD, de pijnlijke waarheid.

In het diepste geheim formeerden al een week op de achtergrond de partijen Beter voor Den Helder, Stadspartij, Seniorenpartij, PVV, ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur, met steun van GemeenteBelangen. Onder het mom van ‘Begrip voor elkaar en Samenwerken met elkaar’. “Samenwerken?”, vraagt Krul zich geschokt af: “Samenwerken is allesbehalve leugen en bedrog.” Net als in 2014 toen uit het niets een coalitie ontstond. ‘’We zijn geschokt, ook formateur Nagel wist van niks.”

Donderdag meldt Assorgia aan formateur Nagel, dat unaniem binnen zijn fractie is besloten niet met VVD, CDA, Stadspartij en Senioren in een coalitie te willen. “Wij beraden ons op de te vervolgen weg”, aldus Assorgia in zijn bericht. Krul en Visser weten wel beter: “Eén dezer dagen komt het bericht, dat in het geheim een andere coalitie gesmeed is. Met deze coalitie zijn ze in het geheim al een week bezig. Het akkoord is inmiddels in het derde concept en moet ‘’Meer begrip voor elkaar en meer samenwerken met elkaar heten’’.

Goed gesprek

Voor Harmen Krul is de berichtgeving van Assorgia extra pijnlijk. Hij had juist met Beter voor Den Helder nog een heel goed gesprek afgelopen dinsdag. Beide partijleiders zouden elkaar vasthouden en als grootste partijen uit de verkiezingen alles op alles zetten om de ingezette koers van Assorgia te volgen. Een brede coalitie van lokaal en landelijk, links en rechts en een stevige meerderheid. Assorgia stapte over zijn schaduw heen en zou binnen de fractie overleggen. Krul is verbaasd: “Open en transparante communicatie was juist het motto van Assorgia.”

Den Helder Actueel, 27 april 2018 – 06:41

Reacties:

Hotmail 2
27 april 2018 at 07:10
Had de vorige coalitie, voor de verkiezing, ook niet een geheim overleg? De pot verwijt nu de ketel.

Harmanus J Johansen
27 april 2018 at 07:15
Gooien met modder.

fFred
27 april 2018 at 07:23
Zoals ik al zei, De Bedriegers zijn BEDROGEN. Was het al , i.v.b.m te verwachten verlies van de grote partijen, niet voor de verkiezing al beklonken ,dat de grote partijen via de achterdeur weer binnengehaald zouden worden ? Toen sprak ik al van kiezersbedrog..

flipfluitketel
27 april 2018 at 07:49
Als je steelt van een dief dan ben je zelf ook een dief

fFred
27 april 2018 at 11:21
Maar als je er met de verkiezingswinst van een ander vandoor gaat , ben je een heler.

Judge X
27 april 2018 at 10:30
De beide informateurs traden beiden buiten hun opdracht fFred en dan is het einde oefening ….
“Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat !” 🙂

Sjaak
27 april 2018 at 07:28
Het CDA kwam steeds met nieuwe eisen, eerst moest de VVD erbij en daarna de PvdA. Die landelijke kartelpartijen willen alleen maar dat je ze aan een meerderheid helpt, Als het CDA direct zonder de VVD had meegedaan hadden ze er nu nog in gezeten. Maar Krul is alleen op sabotage uit met die mooie praatjes en dubbele agenda’s. Wie het onderste uit de kan wil krijgt het deksel op zijn neus. Ik heb wel vertrouwen in de nieuwe ploeg,dat wordt een groot succes. Alle inwoners, proficiat,

George
27 april 2018 at 10:23
Krul(lejongen) behoord gewoon te luisteren naar de baas.

Roel Prins
27 april 2018 at 08:13
CDA neemt deel aan de zieke regering Rutte. Om maar eens het echte zieke te noemen.

Anton Hagen
27 april 2018 at 09:33
Maar geachte heer Prins,dat doe de C.U. ook en die gaan nu waarschijnlijk samen met de PVV in een coalitie zitten alhier.
Of dit nou vruchtbare samenwerking gaat worden waag ik te betwijfelen.En dan hebben we ook nog mevr Carla van Driesten(ex S.P.) die dan waarschijnlijk (zij het tijdelijk)fractievoorzitter gaat worden van de Ouderenpartij.En of deze dame er nou direct van gecharmeerd is om met de PVV te gaan samenwerken, ook dat waag ik te betwijfelen.

Jan Helder
27 april 2018 at 08:51
Even de grote partijtjes aan de kant, koekje van eigen deeg, en of dit beter voor Den Helder is, gaan we zien.

Henk van Kuijk
27 april 2018 at 08:58
Zelf smeed je al een coalitie voor de verkiezingen, de kiezersuitspraak negerend, en daarna wil je zoveel mogelijk van die coalitie realiseren door een blokkade op te werpen en eruit te stappen, en daarna weer erin met hoge eisen, en de kiezer weer negerend. Verbinden, samenwerken? Het CDA heeft haar hand overspeeld. Wie een kuil graaft….. deze richting voldoet aan de uitspraak van de kiezer én er zitten zo min mogelijk partijen in die de onbeschaafde, zieke actie van de ontruiming (negeren nieuwe raad) op hun geweten hebben. Overigens, het Turkije-gesprek was ook behoorlijk ziek, achterkamertje in buitenland.

Michiel Wouters
27 april 2018 at 09:29
Het CDA moet zich afvragen hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. Een coalitie van BvDH en CDA aangevuld met Seniorenpartij, CU, PvdA en stadspartij was redelijk tegemoet gekomen aan de verkiezingsuitslag. BB had waarschijnlijk op onderdelen het hieruit voortkomende beleid wel kunnen steunen. Echter zowel Huibers als Nagel hebben hun gerichte opdracht op aangeven van het CDA en anderen zelfstandig verbreedt in die zin dat de VVD er bij moest. Terecht heeft Assorgia bij de tweede poging van Nagel gezegd dat het nu genoeg was en is zelf zijn gewenste coalitie gaan bouwen die de politieke vernieuwing beleidsmatig invulling moet gaan geven. De manier waarop is inderdaad wellicht minder transparant maar daar zijn de drammerigheid van het CDA en de respectievelijke externe formateurs voor 100% debet aan.
Tot slot wordt de conclusie van Huibers dat de politiek ziek is in Den Helder op geen enkele manier door zijn rapport onderbouwd. Lokale politieke versnippering is niet per definitie een ziekte, alhoewel landelijke krachten dat graag doen geloven. Maar het gevolg van jarenlang opgelegd dwangbestuur van met name CDA, VVD D66. Een conclusie uit het ongerijmde dus van Huibers. Zie het maar als teleurstelling omdat de drammerigheid niet betaald heeft in dit geval.

Judge X
27 april 2018 at 09:39
Dit lijkt mij een duidelijke en begrijpbare tekst van u Michiel Wouters, dank daarvoor ! 🙂

flipfluitketel
27 april 2018 at 10:56
Het is mij wel duidelijk de leugen regeert als ook de fractievoorzitter van “behoorlijk” bestuur al onwaarheden en aannames als waarheid gaat verkondigen.

Judge X
27 april 2018 at 09:34
Daar de ‘grote’ landelijke partijen duidelijk moeite hadden met hun eigen schaduw, is Carlo Assorgia maar over àlle schaduwen heen gestapt; het was een grote stap, maar hij moest genomen worden …. 😉

HaKatje
28 april 2018 at 01:37
Goed gesproken Arjen!

HaKatje
27 april 2018 at 09:40
Dat vind ik nou ook flip fk Als je zelf de stiekeme achterkamertjespolitiek bedrijft die je anderen verwijt, ben je wat dat betreft geen haar beter. Heeft mij alvast het idee gegeven dat ze niet te vertrouwen zijn.

Jaap Holtzapffel
27 april 2018 at 10:34
Alle partijen de het Rob Scholte Museum als een baksteen hebben laten vallen, staan nu buitenspel… Mooi zo!

Judge X
27 april 2018 at 10:42
Dat sommige reageerders teleurgesteld zijn, omdat hun partij nu langs de zijlijn komt te staan, da’s duidelijk ….
Maar dit zijn nu de gevolgen, wanneer je de informateurs zo weet te bewerken, dat ze buiten het pad van de opdracht treden.

HaKatje
28 april 2018 at 10:57
Wat een aannames weer meneer Judge. Wie zegt dat “mijn partij” langs de zijlijn staat? Wie weet was het wat mij betreft wel diepe teleurstelling omdat ik dacht te hebben gekozen voor een integere en eerlijke partij die open en transparant wilde zijn? Die het allemaal anders wilde doen? U vergist zich wellicht in de achterban van sommige partijen.
Maar vandaag is weer een andere dag met een eigen verhaal, nu blijkt dat de cu nog helemaal niet akkoord is. Wat ik dan ook weer een merkwaardig verhaal vind. Iets naar buiten brengen zonder alle betrokkenen hierover in te lichten? Mijn vertrouwen in mevrouw Biersteker is in ieder geval weer een piepklein beetje hersteld, nu blijkt dat de cu hier toch wat zorgvuldiger mee om blijkt te gaan dan de berichtgeving deed vermoeden. Geen van de betrokken partijen moet over zich heen laten walsen. En niemand zou zich bij deze gang van zaken op de borst moeten kloppen.

Richard Smith
27 april 2018 at 10:43
Als je het misselijk makend optreden van grote roerganger Buma in de 2de kamer van afgelopen week nog even terug kijkt………………….
En van pinokkio Rutte,en om over Alex Slechthold nog maar te zwijgen.
Wat een geluk dat deze verraders van het volk geen inbreng in de Helderse politiek krijgen.Ik zeg : gefeliciteerd Carlo ! .Rest alleen nog de VVD vazal met de
naam Schuiling een enkele reis Verwegisthan te geven.

Anton Hagen
27 april 2018 at 11:19
Het volgende is een citaat uit het Noord Hollands Dagblad:Iedereen kan aan de hand van de bovenstaande op schrift staande feiten begrijpen waarom ik geen woord meer wil besteden aan deze in politiek Nederland nog nooit eerder vertoonde onbetrouwbaarheid’’, zegt de oud-formateur Jan Nagel in zijn verslag.
25 minuten gelden dus in het NHD.

Judge X
27 april 2018 at 12:23
We weten inmiddels wat de berichtgeving in het NHD – en dus ook citaten daaruit – waard is.
En als Nagel het binnenkort ook in andere media gaat bevestigen (als hij zich ‘in het kruis getast’ voelt dan kun je er op wachten), dan zal dat in ieder geval meer over Jan Nagel zeggen dan over iets anders. 😀

fFred
27 april 2018 at 11:32
Wilde hij niet hetzelfde spelletje spelen? Partijen die de verkiezingen duidelijk verloren hadden en die de kiezer spuugzat waren , er via de achterdeur weer bij halen ? Assorgia , was effe sneller . Dus , de bedrieger jammert dat hij bedrogen is .

Judge X
27 april 2018 at 12:13
Assorgia en Nagel zijn beide vervend schaakspelers en zo bleek dat zij het al snel goed met elkaar konden vinden.
Toen Nagel echter zijn kans dacht te zien om de grootmeester uit te hangen, bleek Assorgia echter een maatje te groot en dus Schaakmat voor SSchuiling, CDA, VVD en klein bier.
Mooi gespeeld Carlo ! 😀

HaKatje
28 april 2018 at 10:39
Dank voor uw stevig betoog Socioloog. Ik deel de zorgen.

HaKatje
28 april 2018 at 11:24
He mijn reactie is verdwaald, hoort onder DHsocioloog.

Monique_K
27 april 2018 at 12:21
Inderdaad, met de PvdA erbij zou het kartel CDA, VVD en PvdA 11 tegenover 10 zetels van de lokale partijen hebben gehad. Het CDA, dat zo leuk begon met ‘een koers van samenwerking en niet van tegenwerking’ en eindigde met ‘drie landelijke partijen een tegenwicht kunnen vormen tegen de drie lokale partijen’, heeft met deze uitspraken laten zien de onbetrouwbare partij te zijn. Draaiboek ‘hoe ontfutsel je de lokale partijen hun overwinning’, met behulp van niet één maar twee formateurs.

Kees Jan
27 april 2018 at 12:22
Harmen Krul van het CDA kan het alleen zichzelf verwijten dat hij niet deelneemt aan de komende coalitie. Hij heeft maandenlang geroepen dat hij verbinding wilde en samenwerken. Dit had hij kunnen doen, door in een coalitie te stappen met de winnaars van de verkiezingen; BvDH (6), CDA (5), PVV (3), CU (2), Seniorenpartij (2) samen 18 zetels.
Alleen het bestuur van het CDA, die ook horen bij het Vastgoedkartel (Bouwbedrijven en wooncoöperatie die eigenaars zijn van VVD, D66 en CDA) wilde perse als blok de macht houden in Den Helder als het gaat om stadsontwikkeling en het commercieel vastgoed. Om die reden mocht Harmen Krul niet doen wat hem voor ogen stond, samenwerken…
Harmen Krul, het is je niet gelukt door het doordram beleid van jouw achterban. Je hebt gegokt en verloren….. Nee, je bent misbruikt en je hebt verloren. Stop met de Helderse politiek voor je persoonlijk gesloopt wordt door je achterban….

skriks
27 april 2018 at 12:26
Kan iemand mij mogelijkerwijs even bijpraten?
Wat is er mis met binnen ´de politieke kaders´ praten met alles en iedereen (en desnoods in geheim overleg) om weer tot ´enig bestuur´ te komen?
Waarom dan meteen hoog van de toren blazen, zoals meneer Krul doet en zeggen dat: ´Samenwerken alles behalve bedrog is?´
Begint ´de echte samenwerking´ niet pas ná het vormen van een coalitie?
En is er in de politiek niet altijd sprake van een zekere vorm van ´bedrog´, begint dat bijvoorbeeld niet al wanneer je nu toevallig je eigen motieven goed kunt ´verwoorden´?
Ik denk dat meneer Krul wat teleurgesteld is door zijn verwachtingen na ´het goede gesprek´ dat hij afgelopen dinsdag had.
Ja, zo gaat dat meneer Krul, wat U nog mist kan tegen U worden gebruikt en tot U zich die andere politieke eigenschappen ook eigen heeft gemaakt kunt U maar beter niet Uw gekrenkte trots ventileren door de vermoorde onschuld te spelen, dat vertraagt wellicht Uw carrière.
Daarnaast …volgens de regels van Uw partij wordt ook U niet geschoond voor het ´laatste oordeel´ en alleen al de herinnering aan ´deze uitspraken van U´ klets je dan niet zomaar meer even weg.
Gewoon zo snel mogelijk bijleren is nu het devies en vooral U snel conformeren tot de beroepsgroep waarvan U graag deel wil uitmaken, dat is vooralsnog het beste medicijn.

Judge X
27 april 2018 at 13:22
Er is m.i. weinig reden om u hier bij te praten heer Skriks …., wie kan er nu om deze tekst heen …. 🙂

HaKatje
27 april 2018 at 14:06
Nou heb ik persoonlijk niets met het cda, of dhr Krul, maar zou het nou niet fijn zijn als er werkelijk “nieuwe politiek” zou ontstaan, i. p. v. dat iedereen zich de “kneepjes” van de oude politiek eigen maakt, Skriks? Laat de frisse nieuwe gezichten alsjeblieft niet ingekapseld worden in het oude niet meer werkende systeem. Dan krijgen we alleen maar meer van hetzelfde, zoals je nu al ziet. Ga pionieren en doe het eens anders, zou ik zeggen.

HaKatje
27 april 2018 at 12:28
Natuurlijk. Iedereen is onbetrouwbaar en een bedrieger behalve natuurlijk de nieuwe partijen die nu aanschuiven om onze stad te gaan besturen. Nee, dat zijn echt goudeerlijke mensen die het allemaal anders gaan doen …..
De tijd zal uitwijzen of ze zich herpakken en toch nog iets vernieuwends laten zien en ik hoop van harte dat hier iets goeds uitkomt voor Den Helder. Maar vertrouwen, nee, dat is bij mij nu wel even weg.

Jaco Batenburg
27 april 2018 at 13:10
Beste mensen van de nieuwe coalitie, laat je deze keer niet net zo uit elkaar spelen als 4 jaar geleden.
De druk op jullie zal echt enorm zijn.
De belangen van Den Haag, defensie en navo zijn zo groot dat zij werkelijk alles in het werk zullen stellen om dit te laten mislukken.
Ook Jan Nagel kwam met een opdracht uit Den Haag…
Goed gedaan tot nu
Veel succes

fFred
27 april 2018 at 15:47
Mafklapper!!

Judge X
27 april 2018 at 16:21
Rustahggg ffred …. Jaco bedoeld het volgens mij goed, maar ja het is feest vandaag hè, ook bij jou denk ik …. 😀

Kees Jan
27 april 2018 at 14:20
Het is vandaag een feestdag!
De Koning is jarig… Het is Koningsdag….
Er is in Den Helder een nieuwe coalitie….
Om het feest compleet te maken hoeft de Burgemeester alleen nog maar zijn ontslagbrief in te dienen…

Lady bug
27 april 2018 at 15:10
Goed gedaan Carlo! Je hebt je niet in laten pakken. Kennis is macht maar karakter is meer.

Marinus Vermooten
27 april 2018 at 15:28
Ik neem voor de verandering maar eens een extra oranjebitter, smaakt nog niet eens zo verkeerd vandaag, in de wetenschap met een bekend Helders weerman in het vizier, er binnenkort wel eens extra zonuren ons ten deel zal vallen.

Judge X
27 april 2018 at 15:54
Proost Marinus Vermooten, hij is u gegund ! 😀

fFred
27 april 2018 at 16:38
Geen reclame voor èèn of ander boek van je deze keer ?

Judge X
27 april 2018 at 17:09
fFredje toch hahaha …., nou ja slimheid van een historie beschrijvende politicus, die zich ook nog eens inzet voor dieren en ouderen(-zorg), het zou je in deze spannende tijden een zorg moeten zijn …. 😀

pechvogel
27 april 2018 at 15:30
De pot verwijt de ketel en de ketel verwijt de pot. Complot theorieën en achterdocht. Mensen worden met opdrachten vanuit Den Haag gestuurd, net of mensen geen eigen wil hebben. M.a.w. we zijn geen snars opgeschoten. Alles wordt nu beter, Waar hoorde ik dat eerder. De oplossing voor Den Helder is het wegsturen van de burgemeester, Zeestad geen nieuwe verbintenis, stoom sluiten of verkopen en Willemsoord korten op de subsidie, en dan is Den Helder boven jan. Mensen er zal wat meer moeten gebeuren dan tegen windmolens vechten. Daar kan je nog een historische roman over lezen, maar in Den Helder blijft de pietluttigheid en wantrouwen welig tieren. Nieuwe politiek is het oude achter je laten. Wat hier nu gebeurt is het oude versterken.

Judge X
27 april 2018 at 15:45
Ja iedereen is nu blijkbaar feest aan het vieren Kees Jan – sommigen verdrinken daarnaast ook nog hun fluitketel-verdriet – ; als republikein met een klein Alex-Oranje-sympathie en met vraagtekens bij een beetje dom-Kok, villa in Mozambique-Balkenende, villa in Griekenland met strand en twee hekken tot in zee-Rutte en kosten koningshuis 350 miljoen Rutte-Euro’s per jaar, zeg ik: Hartelijk gefeliciteerd Alex-jongen met je 51e en hartelijk gefeliciteerd met de democratie die ‘lijkt’ te werken in Den Helder en waar uw voorvaders de grondleggers van waren.
Fijne dag nog met je familie ! 🙂

Arie
27 april 2018 at 17:04
Ik begrijp niet zo goed waarom iedereen hier zo staat te juichen. De formateur is door BvDH aangesteld. De formateur concludeert uit gesprekken dat het beter is toch de VVD erbij te halen. Dat gaat hij echt niet op eigen houtje doen. Op dat moment had BvdDH ook kunnen zeggen: dat vinden we geen goed idee, we hebben u niet meer nodig en gaan het zelf wel op onze manier proberen. Dan ben je fatsoenlijk en transparant en bedrijf je de nieuwe politiek waar iedereen altijd de mond vol van heeft. Maar kennelijk is het belangrijker om andere partijen een hak te zetten want dat vindt iedereen hier geweldig. Helderse politiek uit rancune. Is dat beter voor Den Helder?

Judge X
27 april 2018 at 17:26
Nee Arie, de formateur is aangesteld; zegt hoe HIJ het ziet en gaat op ZIJN manier te werk, inclusief relaxte gesprekken onder de Turkse zon met een hoog pini-colada niveau.
Ondertussen ga je dan als BvDH gewoon het gesprek aan met mogelijke andere coalitiepartners, om te zien of er ook andere mogelijkheden zijn om de stad te besturen, mocht de inzet van Nagel niet de juiste vruchten afwerpen !
Niets – ‘Forchecking’ – mis mee dus ! 😀

HaKatje
27 april 2018 at 19:32
Hehe, eindelijk iemand die het ook zo ziet, dank voor de heldere inbreng Arie!

Dick Berts
27 april 2018 at 17:23
Wat is het verschil tussen het rovershol Sint Eustatius en het Palermo aan het Marsdiep? NUL! #regeringscommissaris
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/07/regeringscommissaris-sint-eustatius-beedigd

RB
27 april 2018 at 19:18
het verschil is Den Helder heeft een klein groepje azijnpissers die niet van ophouden weten?

Kees Jan
27 april 2018 at 19:34
Stop dan ook met reageren RB. Je bent wel de grootste azijnpisser hier. Je komt zelfde of nooit met een onderbouwde tekst…. Je lijkt Schuiling wel…. praat veel, zegt niets….

wat
28 april 2018 at 10:43
Den Helder heeft minder zon uren….

Sjakie
27 april 2018 at 17:28
Gaan we nu nog in de CU geloven na een coalitie met PVV. Ga eens uw stellingen na

Simon.H
27 april 2018 at 19:50
PVV programma is links dus past goed met CU als je alle ideologien erbuiten laat. Goed dat de CU en de PVV een verbond aangaan voor Den Helder

DHSocioloog
28 april 2018 at 09:31
‘Als je alle ideologieën er buiten laat.’ En wat blijft er dan nog over?? Als je alle ideologieën er buiten laat was Hitler’s Nazi partij gewoon best tof. Je kunt geen ideologieën ergens buiten laten, zeker niet wanneer van de ene partij ‘Geef geloof een stem’ het devies is en van de andere ‘Minder Islam.’ Ik huiver van deze Napolitaanse praktijken. De democratie van Nederland en het formeren van een coalitie gaat via een formateur, en nier via achterkamertjes, waarbij in het gezicht van de formateur én andere partijen gelogen wordt. De reacties op dit bericht zijn dan ook om te huilen. Den Helder is gevuld met mensen die te dom lijken te zijn om te poepen, dat ze dit soort praktijken normaal schijnen te vinden.

fFred
28 april 2018 at 12:23
Normaal gesproken , gaat het via een (in) formateur, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Als partijen er zelf uit kunnen komen , is een (in) formateur helemaal niet nodig.

Monique_K
28 april 2018 at 13:32
Deze formateur, die overigens niet verplicht is op gemeentelijk niveau, dient wel neutraal te zijn, en of ze dat in dit geval waren is nog maar de vraag, met hun gehamer op een coalitie met de VVD. Assorgia heeft onder voorbehoud toegestemd om dat te onderzoeken, het voorbehoud zijnde de toestemming van de leden bij de eerstvolgende ledenvergadering. Deze toestemming is niet gegeven! Dat men buiten de formateur om ook nog met andere partijen spreekt om te kijken wat men daarmee kan, voor het geval dat, lijkt me niets anders dan normaal. En met deze partijen kon men dus wel tot overeenstemming komen, en daarmee kwam men naar buiten NADAT de leden hun veto gaven aan een coalitie met de VVD. Hoe jij aan het idee komt dat er tegen de formateur en de andere partijen is gelogen is mij dan ook een raadsel, voor het gemak even vergeten dat het van begin af aan onder voorbehoud was?
Verder heeft het CDA haar hand overspeelt door, buiten de formateur om!, ook nog de PvdA erbij te willen hebben, waardoor de lokale partijen een minderheid zouden worden in het college, van ‘samenwerking en geen tegenwerking’ naar ‘een tegenwicht kunnen vormen tegen de lokale partijen’. Nogal wiedes dat daar niet op in gegaan wordt, los van de uitkomst van de ledenvergadering, zelfs los van deze hele situatie en persoonlijke voorkeuren, je zou een slechte politicus zijn als je op zo’n manier je meerderheid verkwanseld.
dan ook, dat deze formateur dus ook zou mislukken kon je zien aankomen, niet waar? Wat zou het gevolg daarvan zijn geweest, de conclusie dat het initiatief tot vormen van een college via BvdH niet lukt en in de handen van het CDA beland? Je zou je zelfs kunnen afvragen of daar bewust op aan is gestuurd, middels de toevoeging van de PvdA! Ik wil liever geloven van niet, maar gezien alle feiten op een rijtje wordt me dat wel heel erg moeilijk gemaakt. Misschien ben ik wel te dom om te poepen, maar ik meer moeite met de manipulaties van het CDA en twee formateurs die proberen je een coalitie door de strot te douwen die je eigenlijk niet wil hebben dan met een politicus die zijn verdere opties onderzoekt en het initiatief niet uit handen geeft.

Judge X
28 april 2018 at 19:37
Mooie analyse en commentaar Monigue, geen speld tussen te krijgen. 🙂

DHSocioloog
30 april 2018 at 15:52
Meerdere spelden tussen te krijgen. Er is wél degelijk tegen Jan Nagel gelogen. Een formateur is niet verplicht, nee. Maar wanneer een formateur (in opdracht van Assorgia) te werk gaat, dient deze niet voor de gek en aan het lijntje gehouden te worden, eveneens als andere partijen. Hetgeen nu wel gebeurt is.
”Dat men buiten de formateur om ook nog met andere partijen spreekt om te kijken wat men daarmee kan, voor het geval dat, lijkt me niets anders dan normaal.”
De grote grap hier is, dat dit alles anders is dan normaal. Wanneer er een afspraak bestaat, zoals deze tussen de heer Nagel en Carlo Assorgia bestond, dat men niet zelf dient te formeren tijdens het werk van de informateur, dient men zich daaraan te houden.
In dit geval was er al een derde concept van een coalitieakkoord voorhanden voordat de informateur ook maar vernomen had dat de formatie waar hij aan werkte niet levensvatbaar was.
Open en eerlijke communicatie had geweest te zeggen ‘meneer Nagel, ik merk dat u een kant op wilt die niet wenselijk is, we gaan het eerst zelf proberen, tabee.’
Dit onderhandse spel wat zich hier heeft voorgedaan is alles behalve normaal, en het is een voorbeeld van alles wat beschamend is aan de Helderse lokale politiek.
Den Helder staat landelijk bekend als een politieke slangenkuil. Het hoogste aantal verkiesbare partijen per inwoner, en allemaal met vrijwel identieke partijprogramma’s. Allemaal ontstaan uit afsplitsingen en ruzies onderling. Persoonlijke vetes staan hier hoger op de agenda dan het besturen van de stad, en dat is mede waarom er in Den Helder niets van de grond komt.
Hoe zeer mensen hier ook vasthouden aan hun eigen bizarre complottheorieën en rechtvaardigingen over waarom Jan Nagel en Hans Huibers beiden onderschrijven dat Den Helder ziek is, neemt dat niet weg dat deze beide mannen meer ervaring en kennis op het gebied van bestuur en politiek hebben dan de gehele gedroomde ‘zorgen coalitie’ bij elkaar, en hun oordeel wel degelijk veelzeggend is.
Maar nee, Den Helder weet beter, want het is allemaal een groot complot van het ‘landelijke partijenkartel’ om deze stad ten gronde te richten. Wordt toch eens wakker.
De reden dat men op deelname van de VVD ‘hamert’ is omdat de VVD de afgelopen verkiezing de op 2 na grootste partij is geworden. Deze bij voorhand, zonder een gesprek aan te gaan uitsluiten is geen gehoor geven aan de volksvertegenwoordiging die door een groot deel van de inwoners van Den Helder gekozen is. Uiteraard zal een formateur die kijkt naar partijprogramma’s zien dat dit misschien wel te verenigen valt, maar nee, laten we het manipulatie noemen.
We staan er als stad in ieder geval weer gekleurd op.

Judge X
30 april 2018 at 17:31
Informateur en formateur zijn verschillende woorden met verschillende inhoud – en opdracht DHSocioloog.
De beide ‘informateurs’ – Huiberts (Woning Stichting/Zeestad) en Nagel (Turkse-VVD) – bleven gewoon niet binnen de kaders van de opdracht die BvDH aan hen mee gaf en dus was Assorgia gerechtigd om als 2e informateur naast Jan Nagel ondertussen andere mogelijkheden te onderzoeken.

Japio
27 april 2018 at 18:18
Net als Italië maffiosi praktijken

Arjen
27 april 2018 at 19:33
Christen Unie en PVV… je naasten lief hebben. Toch echt een bijbels uitgangspunt. Doet de PVV dat ten aanzien van Moslims en de Islam? En dan met die partij samen gaan werken? Ik heb er zo mijn bedenkingen bij. Evenals de wijze waarop dit spel is gespeeld.

Judge X
27 april 2018 at 20:05
De moslims – voorgeschreven door de Koran – beschouwen anders gelovigen als ongelovigen Arjen, de betekenis daarvan is blijkbaar bij u nog niet ingedaald; als niet gelovige zoals ikzelf ben je dan helemaal aan de beurt zoals u misschien zult begrijpen.
Het beleid van de landelijke Christen Unie, staat zéér gereserveerd tegenover deze deze ideeën van de Ilslam kan ik u verzekeren.
En als u ècht goed had opgelet, kon u bij de installering van de nieuwe raad constateren, dat de lijsttrekker/fractievoorzitter van de PVV de gelofte aflegde …., ik neem aan – uitgaande van de aanwezigheid van enige intelligentie – dat dit geen verdere uitleg behoefd. 😉

Judge X
27 april 2018 at 20:16
Herstel: hij – Vincent van der Born – legde de eed af bedoelde ik hier te zeggen in plaats van gelofte/belofte.

Monique_K
28 april 2018 at 17:59
Nee Judge, dat klopt niet helemaal. Joden en christenen worden gezien als broeders van het boek, ze geloven in dezelfde god.

Judge X
28 april 2018 at 19:01
Ja Monique het is ook de zelfde God (als ‘we’ zo nodig in Goden moeten geloven).
De 3 Goden: Jaweh, God-de-vader en Allah – in volgorde van opkomst – zijn één en de zelfde God, de God van de Joden.
En voor wie het nog niet wist: Maria en haar zoon Jesus zijn G.dver….. ook Joden, niks mis mee volgens mij ! 🙂

Roel Prins
27 april 2018 at 19:34
Toch wel bijzonder van de lokale CDA om onze politiek ziek te noemen. Datzelfde CDA dat onderdeel is van een doodzieke regering. Een regering met een mp die het vertrouwen schaamteloos heeft verkwanseld. Een regering die aan mij en mijn soortgenoten de oorlog heeft verklaard. Een regering die de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen om zeep wil helpen.

Erik
27 april 2018 at 19:43
Helderse politiek ziek volgens CDA?
Stelletje stakkers dat ze zijn …
De gehele politiek is al jaren ziek….
Marionetten van Amerika!

Arjen
27 april 2018 at 20:48
Roel: waarom is onze regering doodziek? Op welke wijze heeft onze regering het vertrouwen volgens jou verkwanseld? Ben je een dier die soortgenoten heeft? En hoe heeft onze regering aan jouw ‘soortgenoten’ dan de ‘oorlog’ verklaard?
Overdrijf je niet of heb je een oranjebittertje teveel op waardoor je wat verzuurd en beschuldigend reageert? En denk je echt dat ‘onze’ regering aan jouw kinderen de oorlog verklaard? Weet je wel wat oorlog is? 4 en 5 mei staat voor de deur… ga eens goed luisteren wat oorlog inhoudt. Ik denk dat je dan wat zorgvuldiger reageert.

Arjen
27 april 2018 at 21:34
Beste Judge X,
Heb je de Koran wel eens gelezen? Die is zeer moeilijk te lezen, omdat het verzen betreft. Vaak is de doorlopende verhaallijn, zoals in de Bijbel afwezig. Om de uitleg van de Koran heen, worden nog allerlei andere geschriften gebruikt. Het probleem is dat radicale, vaak mensen die weinig hebben geleerd op een school, aan de haal gaan met bepaalde verzen uit de Koran.
Merendeel van de Moslims wil huisje en boompje en beestje. Vrede op aarde.
De PVV wakkert vijandschap tussen anders gelovigen aan. Is door angst overmant. Ik kijk dat proces met verbazing aan. De kans op een opgeluk in het verkeer is groter dan de kans om te worden vermoord door IS. Wat een angst zaait de PVV! En als een lokaal PVV-lid de EED aflegt: prima! Dan denk ik dat je in God gelooft. Waarom anders de eed afleggen? Bedenk dan wel dat God de schepper is van alle mensen, ook moslims. Bij die gedachte wringt het PVV-lidmaatschap toch…

Judge X
27 april 2018 at 23:29
Beste Arjan de Koran staat naast de bijbel en oa de Babylonische Talmoed in mijn boekenkast en ik weet precies waarover ik spreek.

Natuurlijk wil het merendeel van de moslims huisje-boompje-beesje, dat wil immers praktisch iedereen op deze wereld behalve zij die er niet voor kiezen.
Zolang de moslims ons als ongelovige honden beschouwd die je als varkens mag behandelen, moeten ze hun huisje-boompje-beestje maar stichten daar waar ze vandaan komen.
Volg je met je naïeve ideeën het wereld nieuws wel vraag ik mij af; vrede op aarde ? ja als Pasen en Pinksteren op één dag vallen en lid worden van de PVV kan helemaal niet …., dat geeft dan gelijk de status van je wetenschap aan.

HaKatje
28 april 2018 at 11:04
Hoeveel moslims heb je hierover gesproken Judge X? Ken je er eigenlijk wel één. Zo te lezen niet, dan had je namelijk beter geweten.
Ieder geloof heeft zijn extremisten.

skriks
27 april 2018 at 22:08
Nu begin ik me toch wel af te vragen of DB en RB in hetzelfde huis wonen? Elkaar wellicht zelfs horen wanneer ze achter het toetsenbord gaan zitten;), hetzelfde ´waak en slaap´ ritme hebben en mogelijk zelfs dezelfde gewoontes;) …?
@fFred, mooi woord!! ´Mafklapper en droeftoeters´ googelde ik, van de eerste had ik nog nooit gehoord …, tot nu toe lag mijn voorkeur bij ´Mafkees´, eigenlijk sinds ´De Groenteboer´ (YouTube) van Ralph Inbar (in ongeveer 1983?).
U brengt me aan het twijfelen, dat ´bekt´ toch wel heel erg lekker ´Mafklapper´, lekker bondig, ´alles´ zit meteen in één woord!

RB
28 april 2018 at 09:00
🙂 of misschien één persoon zo iets als Dr Jekyll and Mr Hyde, in het Engels is Dick namelijk een “afkorting” voor Richard

Hans
28 april 2018 at 11:23
Ik ben het helemaal eens met Arie, niet echt fraai van BvDH ze hebben hem tenslotte zelf gevraagd en als ze dan nog zeggen koekje van eigen deeg ben geen haar beter – weggegooid geld, maar daar zijn ze wel goed in. Heb weinig vertrouwen in de Helderse politiek

skriks
28 april 2018 at 11:54
@HaKatje, in zijn algemeenheid heeft U natuurlijk gelijk (elk geloof heeft extremisme). Wat ik nu zo prettig zou vinden is dat ´zaken´ bespreekbaar worden c.q blijven.
Daarmee bedoel ik dat de nuancering fier voorop loopt in elk betoog maar dat ongenoegens niet ergens blijven hangen.
Op zich zegt Judge hier geen volledig knettergekke dingen, de beschuldiging van ´naïeve ideeën´ is in mijn ogen ongepast maar ik ben natuurlijk Judge niet.
Kijk: in principe kan ik elk standpunt op papier wel verdedigen omdat ik nu eenmaal ook voor bijna elk standpunt wel begrip kan opbrengen.
Toch word ik soms zomaar overvallen door een gevoel van onrecht, mag ik U een voorbeeld geven?
Vooraf wil ik wel duidelijk stellen dat het niet mijn bedoeling is om dit voorbeeld exemplarisch te laten lijken voor mijn eigen gedachtegoed of voor één bepaalde bevolkingsgroep, het is wel een voorbeeld recht uit het hart.
Ik zag van de week de filmbeelden op tv van een Syrische vluchteling die een Duitse Jongen ´aanpakte´, die had besloten om met een keppeltje over straat te lopen en dat te filmen.
Het Keppeltje riep blijkbaar diepe haatgevoelens op bij de vluchteling die tevens dacht dat hij daarom, op straat in zijn gastland, de jongeman met zijn riem wel kon aftuigen, e.e.a is vast wel ergens op internet te vinden.
Kijk @HaKatje, mijn eerste reactie was er één van ongeloof, mijn tweede was er één van intense woede omdat de vrijheid in de openbare ruimte die ik zo enorm belangrijk vind werd aangetast en de derde ging over de twee spelers in dit drama.
Kiezen´ voor wie ik ben´ hoef ik niet en nooit gelukkig, voor mij is dat pure armoede, echter, ik besef wél dat het ontzettend belangrijk is dat woede die plots ´ergens om´ ontstaat gekanaliseerd wordt binnen de nuance.
Praten dus, in plaats van onbeweeglijk stelling nemen, verdient mijns inziens altijd de voorkeur.
En nu gaat U natuurlijk zeggen dat U juist ´oproept tot gesprek´;)

Judge X
28 april 2018 at 12:35
Kijk aan …. Skriks is weer prima leesbaar, de tekst zou zomaar een onderdeel van een goedlopende column kunnen zijn. 😉

HaKatje
28 april 2018 at 17:40
Dat is inderdaad wat ik deed. Oproepen tot gesprek : )

skriks
28 april 2018 at 20:45
@ Judge, ja die column hè. Het jeukt wel hoor maar de redactie heeft het liefst ´opinie´ is mijn gevoel, een legitieme keus natuurlijk, maar dat is nu net het genre waar ik me niet echt in thuisvoel.
Lezers ´meeslepen´ in beschouwingen en gewone belevenissen is dat wat me het meeste boeit begrijpt U?
Zo zag ik die beelden van ´de meppende vluchteling´ en die raakten me diep … maar vandaag zag ik ook ´de moedereend´ die in paniek met gestrekte hals een drukke weg probeerde over te steken, er bleef nog maar één doodsbange pul (zo heten die kleine eendjes) over, binnen een seconde ´was alles anders´, daar schrijf ik graag over.
Ik denk toch ook wel dat kleine ´verhaaltjes´ een echte aanvulling zouden kunnen zijn, ook in een regionale krant.
Daarnaast lijkt het me ook de moeite waard voor mezelf om te proberen, echter, ik respecteer elke keuze die een redactie maakt natuurlijk, dat spreekt vanzelf.
Ik heb nog wel ´een voorbeeldje´ van mijn stijl opgestuurd hoor maar helaas niets meer gehoord, waarschijnlijk was het gewoon niet goed genoeg, ik ben natuurlijk ook maar een ´nog niet gevallen´ 😉 amateur, teleurgesteld ben ik niet.
Ik probeer nu soms een beetje aan te haken in stukken over de politiek maar dat heeft me eigenlijk nooit echt geboeid die politiek, ik wordt er gewoon niet ´warm´ van begrijpt U maar wellicht komt dat nog …
Hier en daar is er dan ook nog de mogelijkheid om in een reactie een stukje ´belevenis´ kwijt te kunnen en dat is toch ook leuk om te doen.
Én … je kunt ook ´per ongeluk´ tóch een keer een opinie-stuk schrijven;), er is nog hoop voor me;) en niet te vergeten ´de lol´ natuurlijk zoals tijdens de reacties rondom het Julianadorps ´trekker´model.
Bedankt voor het compliment Judge, leuk.

Gekke Henkie
29 april 2018 at 12:29
Als de politiek u niet boeit – en daar kan ik me zeker iets bij voorstellen – kunt u beter uw vingers – of pen – er niet aan branden, mijnheer Skriks . Uw kracht ligt mijn inziens op een ander vlak. Als schrijver van memoires bijvoorbeeld. Met Judge X ben ik het eens dat uw hilarische verhaal over uw belevenissen als wafel- of pannenkoekenbakker, eerder gepubliceerd op deze site, tot uw beste werk behoort!
En wat hij eerder opmerkte over uw column ‘Van weinig meer maken’, kan ik volledig onderschrijven. Ook voor een tekst is het de kunst om met ‘weinig’ woorden ‘meer’ te zeggen. Schappen en schaven is dus het devies. En dat is soms best lastig, dat weet ik uit ondervinding… Kill your darlings!

HaKatje
29 april 2018 at 11:58
Skriks, ik lees je bijdragen aan de (soms best merkwaardige) discussies altijd met veel plezier! En ik ben het met je eens (en ik zal Judge X verder met rust proberen te laten), maar er zijn altijd zoveel kanten aan een verhaal. Even off topic:
Ik volg een heel boeiende reportageserie van de VPRO: “Onbehagen” van columnist Bas Heijne. Een aanrader voor de liefhebbers, ik denk dat jij het ook goed zal vinden Judge!
Gezien? Anders zijn ze eventueel nog op “uitzending gemist” te bekijken. Bas Heijne onderzoekt waarom de idealen van onze beschaving steeds meer onder druk komen te staan. Steengoed!

https://denhelderactueel.nl/2018/04/cda-politiek-den-helder-echt-ziek

Verslag van formateur Jan Nagel

PDF:
Verslag van formateur Jan Nagel