Hans Brandsma – Wouters moet opstappen + Delano Weltevreden – College wist niet, dat Gebouw 72 hoger werd en een Planschade Overeenkomst was getekend met Zeestad

Wethouder Remco Duijnker (foto Twitter))

Hans Brandsma – Wouters moet opstappen, Helderse Courant, 4 mei 2021

Wethouder Wouters van Den Helder moet opstappen, vindt Senioren Actief: ’Er is informatie achtergehouden over het Stadhuis Plan, en dat is een doodzonde

Carla van Driesten, raadslid in Den Helder voor Senioren Actief (foto Facebook)

Den Helder – Zowel Senioren Actief als Behoorlijk Bestuur heeft inmiddels Raadsvragen gesteld over de zogeheten Planschade Overeenkomst, die is gesloten tussen Ontwikkelingsbedrijf Zeestad en de gemeente Den Helder. Gebouw 72, onderdeel van het nieuwe Stadhuis Plan op de Oude Rijkswerf, zou hoger worden, dan is toegestaan.

Het College en gemeenteraadsleden van de Coalitie hebben tot nu toe steeds volgehouden, dat het Stadhuis Plan past binnen het Bestemmingsplan“, aldus Carla van Driesten van Senioren Actief.

De Omgevingsvergunning is in december 2020 aangevraagd en naar verluidt is dit Plan in strijd met het Bestemmingsplan, dat erkennen nu ook het College en Zeestad. De gemeenteraad is ondanks de vele vragen vanuit de Oppositie hierover op het verkeerde been gezet. De juiste informatie is achterwege gebleven en dit is een doodzonde.’’

Van Driesten en haar collega Marinus Vermooten vinden, dat verantwoordelijk Wethouder Michiel Wouters zijn conclusies moet trekken en opstappen. “De Oppositie in de Raad kan hierdoor het Raadswerk niet naar behoren doen. Hiervoor zou de desbetreffende Wethouder zijn consequenties moeten nemen. Het liefst hadden wij ook een dezer dagen ook een extra Raadsvergadering belegd, maar daarvoor hadden we steun van minimaal zeven Raadsleden moeten hebben. Ook door het korte reces bleek dat te moeilijk.’’

Wantrouwen

Wat Van Driesten vooral steekt is, dat Wouters tijdens de ingelaste Raadsvergadering van 31 maart geen open kaart heeft gespeeld. “De Planschade Overeenkomst bleek al op 9 maart getekend. Als de Wethouder een Gentleman was geweest, had hij dat op zijn minst kunnen melden, dat het was gebeurd. Dat heeft hij niet gedaan en daar zijn wij erg teleurgesteld over. Voor de eerstkomende Raadsvergadering van 25 mei bereiden wij een Motie van Wantrouwen voor. Het Stadhuis zal er wel komen gezien de Raadsmeerderheid, die zich daarvoor heeft afgetekend, maar via de Raadsvragen willen we duidelijkheid over het rookgordijn, dat rond het Bestemmingsplan is opgetrokken. De Wethouder heeft keer op keer niet de waarheid verteld. Wij willen graag de Gespreksverslagen inzien. Raadsleden hebben het Recht de niet openbare College Overleg met bijbehorende Besluiten te bekijken.”

Zeestad kreeg van de gemeente de opdracht het Stadhuis te bouwen in de Gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. Daar heeft het Ontwikkelingsbedrijf Zeestad een Omgevingsvergunning voor nodig. Die is in december vorig jaar aangevraagd. Het Plan zou in strijd zijn met het Bestemmingsplan, erkennen het College en Zeestad in een Planschade Overeenkomst. De verbouwing betekent, dat Gebouw 72 hoger wordt dan is toegestaan. In de Overeenkomst staat, dat de Omgevingsvergunning daarom geweigerd moet worden, tenzij de gemeente bereid is mee te werken aan een afwijking van het Bestemmingsplan. Het College wil dat ook doen, maar dat kan leiden tot Planschade Claims.

Behoorlijk Bestuur

Afgelopen zaterdag liet Leo van Esdonk namens Behoorlijk Bestuur al weten, dat Wouters een politieke doodzonde had begaan. “De gemeenteraad is niet geïnformeerd, dat is onfatsoenlijk bestuur. Bovendien heeft de Wethouder keer op keer niet de waarheid niet verteld.” Van Esdonk gaf aan eerst de Beantwoording van de Vragen af te wachten, voordat zijn partij besluit om de Motie van Wantrouwen te steunen.

Helderse Courant, 3 mei 2021, 12:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210503_89345930

Helders College wist niet, dat Gebouw 72 iets hoger werd en dat er een Planschade Overeenkomst was getekend met Zeestad: ’Onze Ambtenaren zijn Bevoegd om bepaalde Besluiten te nemen’, zegt Wethouder Remco Duijnker

Den Helder – De geringe overschrijding van de Bouwhoogte van Gebouw 72 en de Planschade Overeenkomst tussen de gemeente en Ontwikkelingsbedrijf Zeestad zijn niet langs het College geweest. ,,Het gaat namelijk om Gemandateerde Besluiten, besluiten die ambtenaren mogen nemen’’, legt Wethouder Remco Duijnker uit. Hij is verantwoordelijk voor Vergunningen.

Gebouw 72 en Gebouw 66 moeten worden verbouwd tot Stadhuis. Omdat het College het goede voorbeeld wil geven met betrekking tot Duurzaamheid, worden op het dak van het Gebouw onder andere Zonnepanelen geplaatst. Daardoor wordt het Gebouw iets hoger dan het Bestemmingsplan toestaat.

,,Het Stadhuis Plan valt Qua Gebruik binnen het Bestemmingsplan’’, zegt Duijnker. ,,Als er sprake is van kleine afwijkingen, is het College Bevoegd om daar Toestemming voor te verlenen. Daar hoeven geen Speciale Procedures voor gevolgd worden. Die kleine afwijkingen vallen onder de zogenoemde Kruimellijst. Onze ambtenaren zijn Gemandateerd om bepaalde besluiten te nemen, die binnen het beleid vallen. Dat was nu dus het geval en dat hebben zij ook keurig en professioneel gedaan. Zo’n Planschade Overeenkomst hoort er Standaard bij als er sprake is van een Afwijking van het Bestemmingsplan, het is een formaliteit. Daarom is dit hele verhaal niet in het College behandeld.’’

Opstappen

Twee Oppositie Partijen vinden, dat Wethouder Michiel Wouters, verantwoordelijk voor het Stadhuis Plan, moet opstappen. Zij verwijten hem, dat hij Informatie heeft Achtergehouden. ,,Dat klopt niet’’, zegt Duijnker. ,,Deze kwestie is niet in het College behandeld, omdat het valt binnen Bevoegdheden, die onze Ambtenaren hebben. De Ambtenaren hebben keurig hun werk gedaan. Bij elk Overleg hamer ik er op, dat zij mij moeten laten weten, of er in het proces van de Vergunningverlening zaken voordoen, die tot problemen kunnen leiden. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het Overschrijden van Termijnen. Dit is een politiek gevoelig dossier. De Ambtenaren is nu gevraagd om ook daarop te letten en het College meteen in te seinen als zij iets tegenkomen, dat onze aandacht behoeft.’’

Daarmee schuift het College de schuld niet af op de Ambtenaren, benadrukt de Wethouder. ,,Ik vertel alleen wat zich achter de schermen afspeelt, welke Werk Afspraken zijn gemaakt en hoe bepaalde zaken zijn geregeld. Onze ambtenaren doen hun werk prima. Het College is verantwoordelijk.’’

Door de beperkte afwijking van de Bouwhoogte zou de Omgevingsvergunning voor het Stadhuis Plan niet in gevaar kunnen komen, zegt de Wethouder. ,,Het had dus niets aan de Zaak verandert als de Wethouder de Gemeenteraad wel over die kleine afwijking had verteld. Het valt binnen de Bevoegdheden van het College.’’

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210506_73547692

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Planschade+Overeenkomst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ambtenarij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mandaat

1 Comment

  1. Het zou toch wel zonde zijn om Wouters te ontslaan. Binnen de huidige bestuurscultuur is hij een van de meest capabele wethouders van ons land. Wouters kan ieder denkbaar standpunt innemen en weer verlaten, binnen vijf minuten naar een andere politieke partij overstappen, waarheden verkondigen waarvoor je kleine of grote breuken kunt zetten, dingen goed onthouden of goed vergeten, alles naar ambtenaren delegeren, of zich juist achter ambtenaren verschuilen. En Wouters is gewoon een hele aardige vriendelijke man. Ook al komt dat laatste in zijn kringen vaker voor.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image