Hans Brandsma – Nu burgemeester Hafkamp van Bergen op de korrel & ‘Afdeling handhaving heeft haar eigen baas te pakken’

Nu burgemeester Hafkamp van Bergen op de korrel

BERGEN – Rob Zeeman, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, verhuurde appartementen in het voormalig pension Zomerlust in het centrum van Bergen.

Dat bleek uit het WOB-verzoek dat Fred Vos uit Schoorl had ingediend. Vos maakt er geen enkel geheim van dat hij door rancune is gedreven en dat hij met de Wet Openbaarheid Bestuur de wethouder heeft laten struikelen. ,,Rob Zeeman wilde mij uit mijn woning jagen en ik heb hem met gelijke munt terugbetaald.’’

De vete tussen Vos en verantwoordelijk wethouder Zeeman bereikte in september 2015 haar hoogtepunt. ,,Volgens de gemeente was mijn woning aan de Teugelaan in Schoorl een kippenschuur en woonde ik daar illegaal, maar het was al 25 jaar bewoond. Ook uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, dat door makelaars en notarissen wordt geraadpleegd, bleek dat dit een woonhuis is.’’
Kippenschuur

Vos kreeg nul op rekest in een persoonlijk onderhoud met Zeeman die werd gesouffleerd door twee ambtenaren. ,,De boodschap van Zeeman was: ’ik zie een kippenschuur, dus het is een kippenschuur’. Ik woonde er illegaal en de arrogantie waarmee dat werd verteld was stuitend.’’

Vos zinspeelde op een tegenzet en kreeg de munitie die hij wenste. ,,Rob Zeeman verhuurde zelf appartementen in zijn voormalige hotel. Daar ben ik achtergekomen en daar heb ik hem nu mee om zijn oren geslagen. De voormalige hotelzaal was een breiwinkel en aan de vuilheffing kon je ook opmaken dat er meerdere bewoners waren. Zijn fout is geweest dat hij daar geen vergunningen voor had aangevraagd. Hij had geen omgevings- en geen exploitatievergunning.’’

Samen met zijn adviseur – planoloog en voormalig wethouder Frans Zomers – blijft Vos op oorlogspad. ,,Ik kom met nog meer WOB-verzoeken, waarbij ik ook burgemeester Hafkamp op de korrel heb. Bij haar buren aan de Molenstraat staat een vakantiewoning waar permanente bewoning wordt gedoogd. Waarom daar wel en bij mij niet?’’

Zomers voorspelt dat Zeeman niet de eerste wethouder is, die zich vergaloppeert aan dit dossier. ,,De volgende wethouder sneuvelt ook. Ik heb dertig rechtszaken in voorbereiding waarbij bewoners van de gemeente Bergen planschade claimen. Wethouder Zeeman heeft letterlijk tegen mij gezegd ’je hebt gelijk, maar je krijgt het niet’. Dat wachten we af. De gemeente heeft geen geld en in de toekomst kunnen ze de gaten in de begroting niet meer vullen.’’

NHD, 6-4-2016, 8:53 (Update 6-4-2016, 8:55)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article27976295.ece/Nu-burgemeester-Hafkamp-van-Bergen-op-de-korrel_?lref=r_regionaal

‘Afdeling handhaving heeft haar eigen baas te pakken’

BERGEN – Slachtoffer van een ragfijn geregisseerd machtsspel of een wethouder die de door hem zelf opgestelde spelregels niet heeft nageleefd? Of beide? De val van Rob Zeeman kent een absurdistisch verloop, zo vindt zijn voormalig collega Hans Haring.

Zeeman kocht begin deze eeuw pension Zomerlust aan de Dorpsstraat in het centrum van Bergen van Hans Haring. De voorman en voormalig partijgenoot van Gemeentebelangen botste eind 2013 met Zeeman omdat laatstgenoemde voor gemeenteraadsverkiezing op een onverkiesbare plek was gezet. Zeeman verhuisde naar Kies Lokaal en met die partij behaalde hij een monsteroverwinning tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Haring noemt de situatie rond Zeeman een absurdistisch drama. ,,Als wethouder zag ik het niet zitten in Rob, maar voor de mens is dit verschrikkelijk. Ik weet zeker dat hij te goeder trouw is geweest. Het pand is destijds opgesplitst en Rob heeft er een woonhuis van gemaakt waarbij sommige hotelkamers intact bleven. Dat was inpandig, dus de gemeente hoefde zich daar niet mee te bemoeien.’’

Dat uit het WOB-verzoek bleek dat uitgerekend Zeeman appartementen verhuurde, is volgens Haring een bizarre samenloop van omstandigheden. ,,De afdeling handhaving van de gemeente heeft haar eigen baas te pakken.’’

Zeeman hield de eer aan zichzelf en voormalig VVD-wethouder Cees Roem noemt dat besluit ’de enige juiste beslissing die hij kon nemen’. ,,Wat Rob deed was in strijd met het bestemmingsplan. Een andere inwoner komt er misschien mee weg, maar als wethouder heb je een voorbeeldfunctie. Opzettelijk of niet opzettelijk. Door zijn keuze escaleert het niet.’’

Janina Luttik-Swart van Kies Lokaal, de partij van Zeeman, betreurt het vertrek van haar wethouder ten zeerste. ,,Ik begrijp het standpunt van Rob, maar de politiek in Bergen verliest een heel goede wethouder. Hij had niet de minste dossiers in zijn portefeuille en dat heeft hij binnen dit college prima gedaan. Ik ben ook overtuigd van zijn goede bedoelingen.’’

Hugo Snabilie, momenteel raadslid namens Kies Lokaal, is de beoogde opvolger van Zeeman. Over de herverdeling van portefeuilles binnen het college van Bergen wordt nog gesproken.

NHD, 6-4-2016, 10:00 (Update 6-4-2016, 10:00)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article27976299.ece/Afdeling-handhaving-heeft-haar-eigen-baas-te-pakken_?lref=r_regionaal