Hans Brandsma – Hans Boskeljon gaat los op Twitter: ’Maak jij nog even de Hitler groet voor je gaat slapen’ + DHA – Voorzitter lokale omroep opgestapt na ‘onhandige uitspraken’

Lokale Omroep Stichting Den Helder (foto Radiojingle.nl)

Hans Boskeljon (foto NHD)

De gewraakte tweet van Hans Boskeljon met het ’advies’ aan Nicole Moinat (foto NHD)

Door PVV belaagde Hans Boskeljon gaat los op Twitter: ’Maak jij nog even de Hitler groet voor je gaat slapen’ Aangifte wegens smaad of laster dreigt voor oud wethouder

Den Helder – Voormalig wethouder in Den Helder Hans Boskeljon moet zich waarschijnlijk verantwoorden voor een omstreden Twitter bericht dat hij heeft verstuurd. Boskeljon vroeg Nicole Moinat, fractievoorzitter van de PVV in Purmerend, de Hitlergroet te brengen, voordat ze haar bed op zou zoeken. Moinat overweegt aangifte te doen van smaad of laster.

De mededeling van Boskeljon was de apotheose van een Twitter ruzie, die dinsdagavond was ingeleid door het Helderse PVV raadslid Frank Feeburg, die het optreden van Tjitske Biersteker Giljou bekritiseerde. De wethouder wilde in de digitale commissievergadering geen antwoorden geven op vragen over de asielopvang in Den Helder. Zij had onder meer aanstoot genomen aan de uitspraak van Feeburg, dat alle asielzoekers gelukszoekers zijn. En aan zijn recalcitrante houding toen hij daarop daar andere fracties werd aangesproken. Hij bepaalt zelf welke bewoordingen hij gebruikt, zei Feeburg.

De PVV’er noemt de weigering van de wethouder schandalig. Boskeljon – Twitter naam ’Snah1961’ – ging vervolgens verhaal halen bij Feeburg. Nadat ook Moinat zich in de ’Twitter fittie’ mengde, ging Boskeljon los. Eerst noemde hij de PVV een ’kots cluppie’, waarna Moinat Boskeljon adviseerde om een even lekker een boom te knuffelen om zo te relaxen. Het antwoord van Boskeljon – in Den Helder voorzitter van Lokale Omroep Stichting en verbonden aan GroenLinks – laat niet lang op zich wachten” ’Goed plan. Maak jij nog even de Hitlergroet voor je gaat slapen dan.’

Het leidde tot de nodige verontwaardiging op sociale media, waarbij het Twitter account ’Links Ontmaskerd’ de uitspraken van Boskeljon overnam en daarmee een stroom van reacties ontlokte. Boskeljon vindt, dat zijn Twitter uitspraken uit de context zijn gerukt. “Met de opmerkingen in de richting van Tjitske werd er vol op de man gespeeld met stoten onder de gordel. Daar heb ik op gereageerd en vervolgens word ik op Twitter aangevallen door een roedel PVV wolven. De fractievoorzitter van de PVV in Purmerend, bemoeit zich ermee, foto’s uit mijn tijdlijn worden gekopieerd en bij de discussie geplakt, ik moet met bomen gaan knuffelen en word in een adem genoemd met de voormalig Sovjet leider Stalin. Toen heb ik mij laten verleiden tot deze uitspraken. Dat is misschien niet slim, maar het is ook een keer genoeg. De PVV moet ook beseffen, dat het op deze manier niet prettig werken is.”

Laster

Moinat was verbijsterd door Boskeljons mededeling, dat ze de Hitlergroet moest brengen. “Over en weer wordt er tussen de PVV en andere partijen van alles geroepen en vaak is dat niet netjes, maar nu is er een grens overschreden. Dit zijn uitspraken, die ik niet pik en met een aantal mensen kijk ik wat we juridisch hiertegen kunnen doen. Dat zou uit kunnen draaien op een aangifte van smaad en laster.”

Moinat heeft inmiddels contact gehad met PVV leden uit Den Helder. “Ook daaruit begreep ik dat het geen incident was en dat hij als vanaf 2018 allerlei beledigende Twitter berichten verspreidt. Ik begrijp dat zijn partner (Marije Boessenkool, Redactie) fractievoorzitter van GroenLinks is en als hij het voor haar op wil nemen: prima, maar blijf wel weg van deze idioterie. Deze man is nota bene ook voorzitter van de plaatselijke radiozender, die flink wordt gesubsidieerd met geld dat de raad hem beschikbaar heeft gesteld. Gedraag je dan in ieder geval.”

Slap excuus

Frank Feeburg, raadslid van de Helderse PVV, wil net als zijn partijgenoot Vincent van den Born zo weinig mogelijk met Boskeljon te maken hebben. “Als Hans Boskeljon zegt, dat het misschien niet zo slim is, vind ik dat een buitengewoon slap excuus. Het is hartstikke dom om de link met Hitler te leggen, hoewel ik er ook niet helemaal door ben verrast. Hij is via Twitter al veel langer heel uitgesproken in zijn oordeel over de PVV en daarom heb ik hem op Twitter ook geblokkeerd.”

Feeburg vindt, dat hem zelf geen blaam treft. “Of ik de ruzie heb aangewakkerd? Nee, na de commissie van dinsdag was ik teleurgesteld in de beantwoording van mijn vragen door de wethouder en dat heb ik via Twitter laten weten. Je kunt het daarmee eens of oneens zijn, maar gedraag je wel. De voorzitter van de LOS en de oud wethouder van Den Helder heeft dat niet gedaan.”

Helderse Courant, 14 januari 2021, 14:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210114_1873273

Voorzitter lokale omroep opgestapt na ‘onhandige uitspraken’

Den Helder – Hans Boskeljon heeft vrijdag zijn taak als voorzitter van de lokale omroep van Den Helder (LOS) neergelegd. Aanleiding is een op Twitter gevoerde discussie tussen hem en enkele leden van de PVV, waarin de ex voorzitter enkele onhandige uitspraken heeft gedaan.

Boskeljon maakte die opmerkingen overigens als privépersoon en nadrukkelijk niet namens de omroep. Toch werd er daarna door de PVV (raadslid Frank Feeburg) al snel een link met de omroep gelegd. “Dat vind ik jammerlijk”, aldus de aftredend voorzitter, “want formeel heeft de omroep hier part noch deel aan.” Om verdere imago schade voor de omroep te voorkomen heeft Boskeljon besloten de eer aan zichzelf te houden en per direct op te stappen.

Dat de PVV een link legde met de omroep is misschien begrijpelijk, maar wel uiterst onterecht en dat weet Feeburg zelf ook wel. Als democratisch gekozen raadslid met een nadrukkelijk gevoel voor law and order weet hij ook, dat het als raadslid ‘not done’ is een link te leggen tussen door de raad (overigens bij wet verplicht) toegekende subsidie en een publiek mediabedrijf. Het is zelfs bij wet verboden voor de politiek, dus ook als dat politici van de PVV zijn, voorwaarden te verbinden aan de subsidie voor een lokale omroep.

Onafhankelijk

Laat staan dat de politiek van mening kan zijn, zoals de PVV nu doet vermoeden, dat wie geld krijgt niet kritisch mag zijn, geen eigen mening mag hebben en de politiek naar de mond moet praten. Dat deden we niet en dat gaan we ook niet doen, al gaat Feeburg nog zo te keer. Het bestuur van onze lokale omroep heeft bovendien nul komma nul invloed op de redactionele onafhankelijkheid, op de inhoud van programma’s of op de mening van medewerkers. Ook dat weet Feeburg, want zijn eigen PVV behoort tot de fracties die met grote regelmaat te gast zijn in onze programma’s, alwaar ze keer op keer met respect en zonder vooroordelen worden behandeld.

Van onze medewerkers eisen we, dat ze gasten met respect behandelen en dat ze hun werk zo objectief mogelijk en zonder vooroordeel uitvoeren. Directie en bestuur dienen het goede voorbeeld te geven en dat is dit keer helaas niet gebeurd. Gedane zaken nemen geen keer, de verkeerde opmerkingen zijn gemaakt en onze voorzitter heeft daar zijn conclusies aan verbonden. Dat respecteren we, al is het natuurlijk wel jammer, dat een en ander zo heeft moeten lopen. Boskeljon “Ik wens de omroep verder al het goede toe en hoop dat met deze stap verdere imagoschade wordt voorkomen”.

Bestuur en directie LOS Den Helder

Den Helder Actueel, 15 januari 2021

Reacties

Riet
15 januari 2021 At 15:53
Hoe zal dit verlopen voor het imago van mevrouw Boskeljon in de gemeenteraad? Zal zij zich distantiëren van het gedrag van haar man? Zal het haar ook imago schade opleveren?
Vervelend voor meneer Boskeljon, dat hij nu een keer tegen de verkeerde te keer is gegaan.
Schandalig, schofterig en asociaal, zoals hij zich verwoord op de sociale media, onhandig kan ik het niet eens meer noemen. Onhandig is een foutje, deze man doet niet anders dan schofferen en kleineren.

RB
15 januari 2021 At 16:22
ik heb de bewuste uitspraak eens opgezocht. Weet niet wat die man gedronken had, maar dit kan dus echt niet. Zo’n heerschap wil je dus echt niet als voorzitter of welke functie dan ook laten vervullen, zeker niet bij een omroep. Hij kan wel honderd keer melden, dat dit geen invloed heeft op de neutraliteit van de omroep, maar met dit soort uitspraken als voorzitter maak je dit de kat nog niet wijs.

dekameel
15 januari 2021 At 16:30
Voor degenen, die de uitspraken op de sociale media hebben gemist.

https://twitter.com/linksontmaskerd/status/1349345273051537408?s=21

Gijs
15 januari 2021 At 18:01
Het lage niveau, dat je gewend bent van onderontwikkelde PVDA mensen.

Dick Berts
15 januari 2021 At 18:16
Hans Boskeljon is een botte hond, die zichzelf regelmatig overschreeuwt. Maar dat gebeurt ons allemaal wel eens. Voor mij ligt de grens bij strafbare bedreigingen en die zijn hier in de verste verte niet geuit. Wat mij betreft mag Hans gewoon voorzitter van de LOS blijven. De golf van censuur, die de sociale media nu overspoelt en de benepenheid van alle fatsoensrakkers op deze site, vind ik veel enger dan Boskeljon, die zichzelf – terecht – zo weinig serieus neemt, dat hij dit moet overcompenseren met uitspraken, die zo grof zijn, dat zelfs een botte hond zich daar diep voor zou moeten schamen. Maar niet te lang. Een opwelling, een paar woorden. Als je (vermeend) onrecht en onfatsoen te hard gaat bestrijden, dan bedrijf je het maar al te gauw zelf. De uitspraken van Boskeljon EN de reacties daarop bewijzen dat.

piet
15 januari 2021 At 19:07
Wat ik wel een beetje hypocriet vind. Als iemand van de PVV in deze zaak iets zegt over subsidies naar de semi werkgever van de hoofdrolspeler, zijn ze er als de kippen bij om te zeggen, dat dit niet kan, politiek en wet, bla bla bla.
Wanneer een VVD’er zoiets doet: ene Damien Dekker over subsidie en nautische monumenten, dan worden daar weinig woorden over vuil gemaakt.

https://denhelderactueel.nl/2021/01/voorzitter-lokale-omroep-opgestapt-na-onhandige-uitspraken/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frank+Feeburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nicole+Moinat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Damien+Dekker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hitler+Groet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lokale+Omroep+Stichting