Hans Brandsma – ’Dit is geen rapport, dat in de onderste la zal belanden’, weet wethouder Heleen Keur

Sweco onderzocht verschillende mogelijkheden zoals verplaatsing van de Moormanbrug, een onderdoorgang en de toegang tot het marineterrein (foto Sweco)

Dit is geen rapport, dat in de onderste la zal belanden’, weet wethouder Heleen Keur

Met de stofkam door alle eerdere plannen voor de drukste verkeersader van Den Helder

Den Helder – Ingenieursbureau Sweco onderzocht de druk op de N250, de verkeersader, die in Den Helder onder meer wordt gebruikt door defensie en haven personeel, toeristen voor het eiland Texel en bezoekers van het Helderse stadshart. Het resultaat is meer dan bemoedigend, vindt wethouder Heleen Keur. “Dit is geen rapport, dat in de onderste la zal belanden.’” Uitleg aan de hand van zes vragen aan Keur.

Wat maakt het onderzoek van Sweco beter en completer dan voorgaande onderzoeken?

Alle mogelijkheden om verkeer beter te laten doorstromen zijn onderzocht en beoordeeld. Sweco is met de stofkam door alle plannen gegaan en heeft ze goed tegen het licht gehouden. Is ondertunneling een goede oplossing? Kunnen we via omleidingen of een zogeheten gele route de filevorming verminderen? Wat is het effect van de aanleg van de Ravelijnbrug? Op die vragen geven de onderzoekers antwoord en een extra aspect, dat het belang van dit onderzoek weergeeft, is de timing. Naast de N250 spelen ook de ontwikkelingen rond het maritieme cluster een grote rol, waarin de toekomst van de haven van groot belang is.”

Sweco geeft in het rapport impliciet aan dat de haalbaarheid van de Ravelijnbrug – een brug vanaf de N250 over het Noordhollands Kanaal naar de Zuid poort van het marineterrein – een pittig opdracht zal opleveren. Hoe concreet is de aanleg van de brug?

Sweco is daar duidelijk in. Het is de meest kansrijke oplossing, omdat deze een structureel karakter heeft. Dat weten we nu en het is een eerste stap in een heel lang proces, waarbij eerst de haalbaarheid tot in detail wordt uitgezocht. Alles wat Sweco ons voorschotelt, pellen we af en daar gaan wij mee aan de slag. In 2021 willen we weten wat wel en niet mogelijk is.”

De eerste schets van de nieuw aan te leggen Ravalijnbrug met een aftakking langs de Boatex (foto Sweco)

De Ravelijnbrug is een verbinding met de zuidpoort van het marineterrein. Eerdere plannen daarvoor sneuvelden omdat aan de Zuid kant veel munitie is opgeslagen en een goede ’vluchtroute’ zou ontbreken. Is het plan daardoor niet bij voorbaat kansloos?

Nee, het zal zeker geen showstopper zijn en dan verwijs ik toch weer naar het maritieme cluster. De marine wil uitbreiden en heeft ook meer ruimte nodig. De uitbreiding voorziet in een groei van vijftienhonderd vacatures. Dat zal ongetwijfeld betekenen dat er voor het marineterrein een ontsluiting zal komen die toereikend is voor het aantal verkeersbewegingen.”

In het eerste ontwerp voor de Ravelijnbrug is er een nieuwe rotonde ingetekend, waarvan de aftakking naar de brug direct langs de wijk Boatex loopt. Vreest u geen bezwaren?

Die tekening is een eerste aanzet en ik snap, dat de bewoners van de Boatex schrikken als ze deze tekening onder ogen krijgen. Het is een algemene schets, waarmee we alle kanten op kunnen. Beschouw het als een eerste verkenning. Als de Ravelijnbrug er komt, zal dat zeker impact hebben op het gebied en dat kan ook niet anders. Maar het is ook een plan, dat we samen willen gaan doen. We zoeken verbinding met de bewoners en met het bedrijfsleven. In de toekomst willen het beste van beide werelden samenbrengen.”

De Ravelijnbrug is een aftakking voor het defensie en haven personeel. Bestaat er ook een kans dat bestemmingsverkeer voor Texel er gebruik van kan maken?

Daar zal geen aanleiding voor zijn. Verkeer. dat naar het stadshart of de boot naar Texel wil, heeft veel meer ruimte als het verkeer voor het marineterrein eerder afbuigt. Vlak daarbij ook de invloed van een betere afstemming van de verkeerslichten op de N250 niet uit. Dat is een maatregel, die op korte termijn al merkbaar zal zijn. Alle verkeerslichten zijn inmiddels aangesloten op een gezamenlijke centrale. Op piekmomenten denken we door een goede afstemming de doorstroming met vijftig procent te verbeteren.”

Welke winst kan er het komend jaar worden geboekt?

Het belangrijkste is, dat er verbindingen worden geslagen. De verkeersdruk op de N250 en de ontwikkelingen rond het maritieme cluster lopen volgens verschillende sporen, maar zullen voor de toekomst van Den Helder wel een organisch geheel gaan vormen. Beide projecten vloeien in elkaar over. Met het regionale bedrijfsleven, de provincie Noord Holland, de betrokken ministeries, Port of Den Helder en de Koninklijke Marine hebben we ook partijen, die een belang hebben in beide projecten.”

De Kop Werkt!

Het project N250 valt onder verantwoording van De Kop Werkt!, het regionale stimuleringsprogramma voor Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon.

Lees ook
Nieuwe brug haalt angel uit verkeersdrukte in Helder binnenstad’. Ingenieurs buigen zich over hoofdpijndossier
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201119_76749914

Helderse Courant, 21 november 2020, 06:57

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201120_42955163

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=N250
https://robscholtemuseum.nl/?s=Texel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadshart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moormanbrug
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ravelijnbrug
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordhollands+Kanaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boatex
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Kop+Werkt!