Hans Brandsma – ’Den Helder profiteert van historisch lage rente’, wethouder Kees Visser gaat uit van structureel voordeel van vijf ton per jaar

Investeringen zijn onder meer nodig voor de Port of Den Helder (foto NHD)

Den Helder profiteert van historisch lage rente’, wethouder Kees Visser gaat uit van structureel voordeel van vijf ton per jaar

Den Helder – Het College van Den Helder wil een aantal leningen vervroegd aflossen om tegen een historisch lage rente nieuwe leningen af te sluiten. Ondanks een boeterente levert het financieel voordeel op. “Minimaal 500.000 euro per jaar“, rekende wethouder Kees Visser de commissieleden voor.

Het college wil bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vier leningen voor een totaalbedrag van 46 miljoen euro aflossen. Dat gaat gepaard met een boete van 15,7 miljoen euro, die over twintig jaar kan worden uitgesmeerd.

Tegelijkertijd sluit de gemeente tegen een lagere rentestand tot en met 2022 voor 154 miljoen euro aan nieuwe leningen bij de BNG af. Dat geld wordt volgens Visser niet alleen gebruikt voor de investeringen in Port of Den Helder, maar ook voor (her)financiering van projecten zoals het Stadskantoor, Willemsoord en de afwikkeling van het baggerbeheer.

De rentestand is momenteel historisch laag en daar willen we gebruik van maken”, aldus Visser, die erkende dat de nieuwe leningen wel ten koste gaan van de solvabiliteit, de mate waarin de gemeente aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. “Maar net als de leenquota blijft de solvabiliteit binnen de wettelijke grenzen“, motiveerde Visser.

De meeste partijen konden zich maandagavond in commissieverband wel vinden in de plannen van Visser. Dat het tijdens de raadsvergadering ter tafel komt, was op voorspraak van Behoorlijk Bestuur. Leo van Esdonk miste een goede onderbouwing. “We gaan niet besparen, maar uitgeven en ik vind een boete van ruim 15 miljoen euro veel geld, vooral omdat er geen plan is.”

Helderse Courant, 12 januari 2020, 06:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210111_23615875

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=BNG
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bank+Nederlandse+Gemeenten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadskantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Baggerbeheer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Historisch+Lage+Rente