Hans Boskeljon – Stadhuis op Willemsoord, historisch of hysterisch? + Jan Klootwijk & Harry Spek & Henk van Kuijk – Stadhuis (1 & 2 & 3) + Marischka de Jager – Zorgen om voortbestaan

Stadhuis op Willemsoord, historisch of hysterisch?

Paspoort

Hans Boskeljon is oud wethouder in Den Helder. In de periode 2006-2010 had hij namens de PvdA onder meer het stadhuis in zijn portefeuille. Inmiddels is hij niet meer politiek actief.

Den Helder – Met grote verbijstering heb ik afgelopen week kennis genomen van de commissievergadering over een nieuw stadhuis op Willemsoord.

Verbijstering enerzijds vanwege het gebrek aan diepgang en welhaast desinteresse bij vrijwel de volledige coalitie, met uitzondering van de Seniorenpartij en de Stadspartij, anderzijds over de matige en wazige verdediging van dit dramatisch slechte voorstel door het college.

Complex

Waar de oppositie zich goed had ingelezen en vele kanttekeningen en vragen had over vestiging van een stadhuis in een rijksmonument, op een zeer complexe en slecht bereikbare plek, beperkte de coalitie zich tot korte inhoudsloze reacties van blijdschap. Er werd slechts gerept over een historisch besluit van het college, maar zelfs daar is niets historisch aan. Eenzelfde besluit is in het recente verleden immers al minstens driemaal genomen.

Gedachteloos

De inhoud lijkt bij deze partijen ondergeschikt aan het zo snel mogelijk van tafel duwen van dit slepende dossier.

Hiermee verzaakt de coalitie haar plicht jegens de inwoners door ons gedachteloos in de volgende langslepende en financieel bodemloze put te storten.

Immers het college gaat met deze ondoordachte proefballon rechtstreeks in tegen vele eigen beleidsnota’s en belemmert, naast het Nautisch Kwartier, hiermee ook de haven gerelateerde activiteiten naar de toekomst (milieu categorie 5 voor wat betreft geluid en fijnstof). Ook in het scenario onderzoek geeft het college een verkeerde voorstelling van zaken door bij Halter Bellevue wel de kosten van parkeren mee te rekenen en bij Willemsoord niets rekent voor parkeren of de noodzakelijke extra ontsluiting.

De wethouder had op geen enkele relevante vraag van de oppositie een ander antwoord dan ’we zullen wel zien…, we hopen dat…, vermoedelijk kan het wel…,’ et cetera. Dit ondoordachte voorstel doet de komende tien jaar het ergste vermoeden wat betreft problemen en financiële overschrijdingen.

Sensitiviteit

Ook lijkt er geen enkele politieke sensitiviteit meer aanwezig bij met name de coalitiepartijen. Woensdagavond werd immers duidelijk, dat vrijwel de gehele oppositie bereid was tot een nieuw stadhuis op de oude schouwburglocatie, halter Bellevue. Een buitenkans, want een wél adequaat nieuw stadhuis in de binnenstad, aangenomen middels een unaniem raadsbesluit, dat zou pas echt historisch zijn!

Helderse Courant, 9 februari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (1)

Helderse Courant, 9 februari 2019

Helderse Courant, 9 februari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (1) (vervolg)

Helderse Courant, 9 februari 2019

Helderse Courant, 9 februari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (2)

Helderse Courant, 9 februari 2019

Helderse Courant, 9 februari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (3)

Henk van Kuijk - Stadhuis (3) , Helderse Courant, 9 februari 2019

Helderse Courant, 9 februari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (3) (vervolg 1)

Helderse Courant, 9 februari 2019

Helderse Courant, 9 februari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis (3) (vervolg 2)

Helderse Courant, 9 februari 2019

Helderse Courant, 9 februari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Zorgen om voortbestaan museumhaven oude werf

Den Helder – De Stichting Y 8122 heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad haar zorgen geuit omtrent de komst van het stadhuis naar Willemsoord.

De stichting houdt zich bezig met de restauratie en reparatie van twee voormalige sleepboten van de Koninklijke Marine, de Y 8122 en de Dombo.

De stichting maakt daarvoor gebruik van gebouw 73 en de Medemblikkerloods. Tussen deze werkplaatsen in ligt een scheepshelling en gebouw 66, een van de twee gebouwen waarin het stadhuis is gepland.
Lawaai

“Tijdens de werkzaamheden wordt vaak veel lawaai gemaakt, veroorzaakt door de machines, die gebruikt worden aan boord van de schepen, in de werkplaatsen en op de scheepshelling en ook op de schepen, die in de museumhaven afgemeerd liggen. Aan de kade, naast gebouw 73 liggen ook schepen, die gerestaureerd worden. Ook dit veroorzaakt vaak veel lawaai”, zegt Joost Verspuij namens de stichting in de brief. Verspuij denkt, dat de werkzaamheden in de museumhaven beslist voor geluidsoverlast gaan zorgen bij ambtenaren. “Ik ben bang, dat wanneer ambtenaren overlast ondervinden, dit leidt tot de teloorgang van de museumhaven. Ik ben ervan overtuigd, dat de museumhaven dan ten dode is opgeschreven.” Hij verwacht dat werkzaamheden tijdens kantoortijden stilgelegd zullen moeten worden.

Nieuwe sluis

Ook benadrukt Verspuij in zijn brief, dat wanneer er een nieuwe sluis in het Boerenverdriet wordt gebouwd, er voor monumentale schepen geen plek meer is. “Zodra deze nieuwe sluis gebouwd is, kunnen wij gezien de breedte van het vaarwater naar die sluis, geen gebruik meer maken van deze kade.”

Noordhollands Dagblad, 12 februari 2017, 17:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190212_64540408/zorgen-om-voortbestaan-museumhaven-oude-werf

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harry+Spek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+van+Kuijk

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image