Hans Boskeljon – Den Helder een plek, waar Evenementen nauwelijks kunnen, parkeerprobleem en het Nautische Karakter om zeep geholpen is + Ruzie Zeestad en Wethouder

Hans Boskeljon (foto Regio Noordkop)

Raadgeving van Hans Boskeljon aan het RSMuseum (foto Facebook)

Wij blijven in Den Helder straks zitten met een plek, waar Evenementen nauwelijks nog kunnen, een parkeerprobleem en waar het Nautische Karakter om zeep geholpen is

Den Helder – Wij blijven in Den Helder straks zitten met een plek, waar evenementen nauwelijks nog kunnen, een parkeerprobleem en waar het Nautische Karakter om zeep geholpen is, schrijft Hans Boskeljon, oud Wethouder voor de PvdA.

Afgelopen week was er veel te doen over het reanimeren van een eerder tamelijk omstreden Plan om een acht verdiepingen hoog Hotel met daarbij appartementen en drie extra Horeca voorzieningen op Willemsoord te bouwen.

Zeestad heeft hiervoor al een ontwikkelaar gevonden, maar er is nog geen zicht op een exploitant. Grotere Hotel ketens hebben in elk geval geen interesse, aldus de ontwikkelaar.

Willemsoord heeft sinds veertien jaar de functie van open (bruisend) stadsdeel, dat gekenmerkt wordt door haar Nautische Karakter. Dat karakter komt tot uiting door haar kenmerkende Monumentale gebouwen, Varende Monumenten en Nautische activiteiten. Als beschermd stadsgezicht moest Willemsoord bovenal een prettig verblijfsgebied zijn met ruime open pleinen en zichtlijnen in een Nautische setting, dat ook uitstekend geschikt is als Evenementen locatie.

Aantasting

Het huidige Plan is daarmee een aantasting van Willemsoord voor wat betreft het Nautische Karakter en de Haven gerelateerde werkgelegenheid. Het zal door een Stadhuis en het vol plempen van het Middenterrein van Willemsoord Zuid nauwelijks nog geschikt zijn als Evenementen terrein. De gestapelde functies geven ook veel druk op de parkeerplekken, waarvan er ook nog eens flink wat verdwijnen door dit onzalige idee.

Horeca Nederland Afdeling Den Helder vreest voor het omvallen van bestaande Horeca, Restaurants en ook de Hotel branche in Den Helder kijkt met afgrijzen naar dit slecht onderbouwde Plan. Er is niet inhoudelijk met de Hotel sector gesproken over de reguliere bezetting. Dat kon ook niet, want de betaler (met ons geld) bepaalt, en dan kun je voor de gevraagde uitkomst natuurlijk geen echte feiten benutten.

Mes in de rug

De Hotel sector, momenteel zwaar aangeslagen door de Corona Virus effecten, investeert nu juist anti cyclisch om straks klaar te zijn voor het post Corona Virus tijdperk. Dit Plan en vooral de steun van de Coalitie Partijen is dan ook een mes in de rug van deze hardwerkende Helderse ondernemers. Dit gaat de stad simpelweg werkgelegenheid kosten in plaats, dat het iets oplevert.

College en de Coalitie partijen (VVD, CDA, BvDH en PvdA) kiezen, in deze barre tijden voor ondernemers, bijzonder genoeg niet voor de eigen ondernemers, maar liever voor een ’nog te zoeken Hotel exploitant. Het zoeken van die exploitant wordt overigens nog lastig. Hans Broekmeulen, ex directeur Willemsoord, heeft dit vijf jaar zonder succes geprobeerd, omdat Hotel ketens zelf namelijk wél gedegen marktonderzoek doen.

Om het toerisme in de stad en op Willemsoord te versterken was het juist beter geweest als de vele tonnen gemeenschapsgeld aan vooronderzoek, rapporten en architect kosten, die door Zeestad aan de ’Kleine Werf’ zijn besteed waren uitgegeven om bijvoorbeeld de sfeer en het Nautische Karakter verder te versterken.

Bed and breakfast

Bijvoorbeeld, zoals GroenLinks, maar ook het CDA, in de Commissie vergadering voorstelden om de ex Hr Ms Hoogeveen in het Werf Kanaal als uithangbord extra op te knappen en hier kleinschalig, bijvoorbeeld tien of twintig overnachtingen, als Bed and Breakfast mogelijk te maken. Dit zorgt voor langdurige inkomsten en bespoedigt daarmee het behouden (door vrijwilligers) van een fraai stukje Museaal (Militair) Erfgoed door prachtige belevingsovernachtingen op één van de krappe slaapplaatsen aan boord van een oud Marine schip.

Hetzelfde zou met de Bonaire en wellicht het Lichtschip Texel kunnen gebeuren. Net als in de Kustwacht Toren is er voor deze vorm van uniek belevingstoerisme juist wél belangstelling, waarbij het Nautisch Karakter van Willemsoord, net als de bestaande Horeca niet wordt aangetast, maar juist verder wordt versterkt.

Creativiteit

De creativiteit is geheel zoek bij Zeestad. Wij blijven als inwoners straks, als Zeestad de deur achter zich dichtgetrokken heeft, echter zitten met een terrein, waar mooie Evenementen nauwelijks nog mogelijk zijn, functies, die elkaar onmogelijk maken, een parkeerprobleem, Haven gerelateerde werkgelegenheid, die uiteindelijk steeds meer moet wijken en het Nautische Karakter, die om zeep geholpen zijn.

Waarom zouden die toeristen straks dat vier sterren Hotel nog willen bezoeken als de (Evenement) ruimte, het Nautische Karakter, het aanschouwelijk vrijwillig vakmanschap, Varend Erfgoed als ziel uit dit fijne bruisende stadsdeel getrokken zijn? Dan rest nog slechts een doorsnee volgebouwde plek met kantoren en hoge Hotels op de plek, waar vroeger zowel inwoners als toeristen graag vertoefden.

Helderse Courant, 30 April 2021, 12:39

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210430_13123156

Uitleg geëist over ruzie Zeestad en Wethouder

Hans Bolkeljon (foto NHD)

Den Helder – Er komt mogelijk binnen twee weken een extra raadsvergadering. ChristenUnie eist duidelijkheid over de verstandhouding tussen Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad en PvdA Wethouder Hans Boskeljon. Aanleiding is een incident, waarbij Boskeljon een Projectleider van Zeestadop dreigende en intimiderende wijze‘ benaderde.

Ook zou de Wethouder hebben gezegd, dat hij geen vertrouwen meer heeft in Zeestad.

In een vertrouwelijke brief, waarover deze krant beschikt, schreef Zeestad directeur Ferdinand Vreugdenhil begin vorig jaar aan Burgemeester en Wethouders, dat het incident niet op zichzelf staat. “Dit is niet de eerste keer, dat Wethouder Boskeljon een dergelijke houding heeft aangenomen en ook niet de eerste keer, dat hij zich in dergelijke bewoordingen uitlaat over Zeestad. Dit voorval is voor mij de bekende druppel en is aanleiding met name de vertrouwenskwestie fundamenteel aan de orde te stellen. De houding van de Wethouder en de uitlatingen over het vertrouwen in Zeestad trekken een zware wissel op het naar behoren kunnen functioneren van Zeestad.”

Het incident vond plaats tijdens een gemeentelijk Kerstfeest. In de brief aan het College zegt Vreugdenhil, dat Boskeljon een medewerker van Zeestadop een bijzonder onaangename wijze‘ benaderde.

De Directeur schreef ook een brief aan Boskeljon. “Niet alleen heeft u de heer xxxx in bijzijn van anderen bij zijn overhemd vastgepakt, u heeft ook, naast deze fysieke handeling, zonder enige motivatie hem de toegang tot het stadhuis ontzegd. U heeft de heer xxxx vervolgens toegevoegd, dat u toch al geen vertrouwen in Zeestad had en nu al helemaal niet meer

De Directeur van Zeestad wil desgevraagd niet reageren.

De gemeenteraad was tot dusver niet op de hoogte van het bestaan en de inhoud van de brieven.

Tjitske Biersteker van ChristenUnie en PvdA Fractievoorzitter Theo Rijnten kennen ze sinds enkele dagen wel. Biersteker wil via een extra Raadsvergadering opheldering. Rijnten vindt dat niet nodig. “Ik heb geen enkele behoefte over deze eenzijdige brieven te spreken.”

Wethouder Hans Boskeljon weerspreekt, dat er een vertrouwenscrisis is tussen hem en Zeestad. “De gemeente en Zeestad spreken elkaar aan op dingen, die niet goed gaan. Dat gaat wel eens stevig, maar dat hoort ook zo. De relatie met Zeestad is in elk geval heel goed.”

Over het incident “Een ambtenaar van onze Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling was gedetacheerd bij Zeestad. Hij heeft ontslag genomen en zich de volgende dag als zelfstandige voor een hoger salaris aan Zeestad verhuurd. Dat is sterk onwenselijk, ook richting andere collega’s. Ik heb die meneer daar in afkeurende bewoordingen op aangesproken. Hij heeft dat als bedreigend ervaren. De kwestie is uitgesproken en bijgelegd. We werken in goede harmonie samen.”

Helderse Courant, 16 februari 2010, 10:26

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_91607436

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Rijnten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hotel+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Evenementen+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nautisch+Karakter+Willemsoord