Grumb – Het Geheim Van Den Helder (93)

Naast het station in Den Helder ligt het oude postkantoor. Momenteel in gebruik door de kunstenaar Rob Scholte die er een indrukwekkend museum van heeft gemaakt. Heel vreemd om in een stad als Den Helder plotseling een dergelijk bijzonder museum te ontdekken. In de jaren ’80 heb ik verschillende Helderse kunstenaars leren kennen zoals Jan Slagbuurt en Rudi van de Wint, die inmiddels is overleden en een prachtig kunstobject had gemaakt van de Nollen. Zijn schilderingen in de Tweede Kamer zijn beroemd. In de tachtiger jaren werden de kunstenaars zoveel als mogelijk was door het college van B&W gesteund maar het bleef altijd sappelen voor ze. Nu ben ik al jaren weg in Den Helder en verneem ik dat de Helderse wind volledig is gedraaid: een grote kunstenaar als Scholte wordt alleen maar tegengewerkt en gefrustreerd door het gemeentebestuur. Ik snap niet als ik al de schrijnende verhalen lees dat Scholte nog veel plezier heeft om in Den Helder te wonen en te werken. Ik was al lang vertrokken. Ergens in de negentiger jaren ben ik, ik geloof in Museum Boijmans van Beuningen geweest in Rotterdam waar ik het eerst iets zag van Scholte. En sinds die tijd ben ik hem enigszins blijven volgen omdat hij en zijn werk me tot de verbeelding sprak.

Nu zit hij dus in Den Helder waar men bezig is hem weg te pesten. Wat hebben ze daar voor bestuur?

grumb.nl, 01-11-2016

http://www.grumb.nl/content/%2Ade_laatste_berichten

1 Comment

  1. Jan Sluijters, een onmetelijke vakman, dat wel, maar zoetsappig braaf werk. Totdat Rob Scholte de politieke spotprenten van Sluijters ontdekte (collectie nu in museum De Fundatie te Zwolle). De combinatie van beide elementen laat zien wat een onmetelijk grote kunstenaar Sluijters is geweest. Analoog daaraan zullen kunsthistorici ooit ontdekken, dat de grootheid van Scholte niet alleen uit zijn werk blijkt, maar vooral uit het feit dat hij NIET uit Den Helder is vertrokken, maar hier in zijn eentje in een uiterst lastig tijdgewricht een verbeten strijd voor democratie bleef voeren.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.