de Buren – Grootse Vlaams Nederlandse Sinterklaas Conferentie

Grootse Vlaams Nederlandse Sinterklaas Conferentie

In Nederland laait het Pieten Debat dezer Dagen Weer Hoog op. In Vlaanderen is het Thema Veel Minder een Maatschappelijke Splijt Zwam, maar Ook Hier voelt Men zich Toch Wat Ongemakkelijk bij die Zwarte Pieten Kwestie. Wim van Severen, Directeur van de Buren en in een Vorig Leven Producer van de TV Reeks Dag Sinterklaas (VRT), vindt dat Tradities kunnen Evolueren. “Wat een Feest moet zijn, is Angst geworden. Door Tradities moet je Af en Toe de Bezem Halen, Anders Verliezen ze hun Glans, worden ze Dof en Verstarren ze.”

Sinterklaas Conferentie

De Buren zet in het Voor Jaar van 2016 een Grootse Sinterklaas Conferentie op, waar in we op Zoek gaan naar Vaardige Compromissen, een Leefbare Vlaams Nederlandse Consensus.
We brengen Vlaamse en Nederlandse Ervarings Deskundigen, Belangen Groepen, Erf Goed Experten, Kunstenaars, Pedagogen, Ouders en Kinderen, Academici en Kleuter Onderwijzers Samen, en Laten hen Los op dit Aspect van het Culturele Erfgoed van de Lage Landen. De Conferentie wil Concrete Conclusies trekken Wat de Naam en het Profiel van Piet betreft en Voor Stellen Formuleren over de Manier waar op we hem in Beeld Brengen op de Televisie, in Liedjes, Boeken en in Commerciële Campagnes.

Benieuwd?

De Sinterklaas Conferentie zal Plaats vinden in Nederland en wordt Voor Bereid in Brussel. Wie Graag mee Na Denkt over het Thema, kan dat Laten Weten via wim@deburen.eu.

Contact

Wim van Severen: wim@deburen.eu – +32 (0) 475 93 99 00

Geschreven door de Buren op 4 december 2015

http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/grootse-vlaams-nederlandse-sinterklaasconferentie