Grootse Vlaams-Nederlandse Sinterklaasconferentie

In Nederland laait het Pietendebat dezer dagen weer hoog op. In Vlaanderen is het thema veel minder een maatschappelijke splijtzwam, maar ook hier voelt men zich toch wat ongemakkelijk bij die Zwarte Pietenkwestie. Wim Vanseveren, directeur van deBuren en in een vorig leven producer van de tv-reeks Dag Sinterklaas (VRT), vindt dat tradities kunnen evolueren. “Wat een feest moet zijn, is angst geworden. Door tradities moet je af en toe de bezem halen, anders verliezen ze hun glans, worden ze dof en verstarren ze.”

Sinterklaasconferentie
deBuren zet in het voorjaar van 2016 een grootse Sinterklaasconferentie op, waarin we op zoek gaan naar vaardige compromissen, een leefbare Vlaams-Nederlandse consensus.
We brengen Vlaamse en Nederlandse ervaringsdeskundigen, belangengroepen, erfgoedexperten, kunstenaars, pedagogen, ouders en kinderen, academici en kleuteronderwijzers samen, en laten hen los op dit aspect van het culturele erfgoed van de Lage Landen. De conferentie wil concrete conclusies trekken wat de naam en het profiel van Piet betreft en voorstellen formuleren over de manier waarop we hem in beeld brengen op de televisie, in liedjes, boeken en in commerciële campagnes.

Benieuwd?
De Sinterklaasconferentie zal plaats vinden in Nederland en wordt voorbereid in Brussel. Wie graag mee nadenkt over het thema, kan dat laten weten via wim@deburen.eu.

Contact: Wim Vanseveren: wim@deburen.eu – +32 (0)475 93 99 00

Geschreven door deBuren op 4 december 2015

http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/grootse-vlaams-nederlandse-sinterklaasconferentie