Delano Weltevreden – Griffie stuurt brieven erfgoed stichting niet door naar gemeenteraad Den Helder, zegt voorzitter Schaap | Griffier Menno Huisman noemt het onzin en stemmingmakerij

Voorzitter Paul Schaap , voorzitter van erfgoedorganisatie SBCE (foto NHD)

Griffie stuurt brieven erfgoedstichting niet door naar de gemeenteraad Den Helder, zegt voorzitter Schaap: Griffier Menno Huisman noemt het onzin en stemmingmakerij

Den Helder – Houdt de griffie van de Helderse gemeenteraad brieven van erfgoedorganisatie SBCE achter voor raadsleden? Raadsgrifier Menno Huisman ontkent dat ten stelligste. Maar enkele raadsleden bevestigen, dat zij niet alle brieven ontvangen.

De stichting is onder meer fel gekant tegen de vestiging van een stadhuis in twee gebouwen op Willemsoord. SBCE is ervan verzekerd, dat dat de doodsteek zal zijn voor veel maritieme activiteiten op het complex. De stichting heeft er diverse brieven over geschreven aan Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Den Helder.

Consequent

Voorzitter Paul Schaap: ,,Wij zijn er achter gekomen, dat brieven van de stichting, bestemd voor de leden van de gemeenteraad van Den Helder, consequent worden achtergehouden door de griffie op het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft daardoor haar wettelijk verplichte controlerende taak niet naar behoren kunnen uitvoeren.’’

Opmerkelijk

Schaap vindt het ’heel opmerkelijk,’ dat geen van de eenendertig raadsleden op de vele brieven heeft gereageerd. ,Je mocht toch aannemen, dat er van zowel de kant van de coalitie als de oppositie een raadslid zou reageren. Toen dit niet gebeurde, besloot ik bij diverse raadsleden mijn licht eens op te steken. Allen reageerden verbaasd op mijn vraag en stelden, dat zij via de griffie geen brieven van de SBCE onder ogen hadden gekregen. Eén ding is zeker. De brieven zijn wel op het gemeentehuis aangekomen. Ik lever ze namelijk altijd persoonlijk af bij de receptie van het gemeentehuis en krijg dan een stempel met datum op een kopie van deze brief als ontvangstbevestiging.’’

Controlerende taak

,,Doordat essentiële informatie is achtergehouden, heeft de gemeenteraad haar controlerende taak niet naar behoren kunnen uitvoeren. Ik wil graag weten wie voor het achterhouden verantwoordelijk is en waarom dit steeds wordt gedaan.’’

Stemmingmakerij

Raadsgriffier Menno Huisman noemt de beschuldiging van Schaap stemmingmakerij. ,,Ik ben erg benieuwd over welke brieven dat dan gaat. Wij stellen álle brieven die gericht zijn aan de raad namelijk beschikbaar aan de raadsleden. Het zou een beetje raar zijn als wij dat niet zouden doen. Het is een beetje jammer, dat de heer Schaap niet eerst contact met ons opneemt, maar meteen een persbericht verstuurt.’’

Zeker twee

Frans Klut van D66 zegt zeker twee brieven van SBCE niet te hebben gezien. ,,Ik heb daarover vragen gesteld aan de griffie, maar antwoorden heb ik nog niet gehad.’’ Zijn fractievoorzitter, Henk Mosk, heeft ook niet alle brieven gezien. Hij heeft bredere kritiek op de communicatie binnen het stadhuis en van de gemeente met burgers. ,,Dat stoort mij.’’

Niet met zekerheid

Leo van Esdonk (Behoorlijk Bestuur) durft niet met zekerheid te zeggen, of de griffie alle brieven van SBCE doorstuurt. ,,Bepaalde brieven krijg ik van verschillende bronnen. Als ik voor de tweede of derde keer dezelfde informatie over een bepaald onderwerp ontvang, kijk ik daar niet meer naar. Ik weet wel dat de griffie het recht heeft om informatie die binnen komt op een bepaalde manier af te handelen. Maar het zou jammer zijn als bepaalde informatie van de stichting ons niet bereikt.’’

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201002_6820771/griffie-stuurt-brieven-erfgoedstichting-niet-door-naar-de-gemeenteraad-den-helder-zegt-voorzitter-schaap-griffier-menno-huisman-noemt-het-onzin-en-stemmingmakerij

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=SBCE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Menno+Huisman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Griffie+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Klut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk