Gijs Zandbergen – Streng en toch gezellig

Binnenkort beginnen de middelbare scholen met hun introductiedagen en traditioneel springt Elsevier in het gat met de jaarlijkse scholenranglijst. Het blad heeft gekeken naar het aantal zittenblijvers en naar de examencijfers…

Wat losser uit de pols is het advies: zoek een niet te grote christelijke school, liefst een strenge, waar het toch gezellig is.

Die twee schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen leiden namelijk tot de beste resultaten. De NS zou er een voorbeeld aan kunnen nemen. Daar is het namelijk helemaal niet gezellig en streng zijn de NS bazen ook al niet. Dat kunnen we niet zeggen van D66 tweede kamer lid Bert Bakker, die het onmogelijk acht, dat de D66 fractie voor de missie stemt. Bakker, een eigenzinnige man, die liever met Rita Verdonk van doen heeft dan met de ‘farizeeër‘ Klaas de Vries en wiens kamer lidmaatschap hem zijn huwelijk heeft gekost. Bakker vraagt zich af, of hij Wouter Bos serieus moet nemen. Voor een antwoord op die vraag kan hij mooi HP/De Tijd opslaan, dat het omslagartikel aan de komende premier heeft gewijd. Het artikel begint met de kop ‘Tovenaar‘.

Maar het toveren moet nog wel beginnen. Volgens het blad, dat enige sociaal democraten heeft geraadpleegd, ontbreekt het de ‘charismatische heelmaker’ aan visie en strategisch inzicht. In zijn voordeel pleit echter dat hij bindend vermogen bezit en geen kringetje getrouwen om zich heen verzamelt. Conclusie: Bos is een premier voor een land, dat op adem wil komen. Die rust is voor kunstenaar Rob Scholte voorbij. Er is een tentoonstelling van nieuw werk, maar of zijn werk ‘nieuwe vitaliteit’ bezit, moet een volgende tentoonstelling aantonen. Over beeldende kunst schrijven blijft een vak apart.

Net als alle ander bladen heeft HP/De Tijd uiteraard Ariel Sharon. Al is het buitenland meer het pakkie-an van De Groene Amsterdammer, dat de uitgeschakelde premier uitgebreid portretteert. Andere buitenlanden in De Groene zijn: Libanon, Suriname, Scandinavië en India. De Groene begint ook een serie interviews met kunstenaars. De eerste is Leon Giesens (43). De muzikant en filmer heeft haast. Niet omdat hij succes wil hebben, maar, omdat hij op de helft van zijn leven is.

Al veel verder in zijn leven is Edwin de Vries. De in 1950 geboren toneelspeler en schrijver is nog wel op zoek naar roem, of in elk geval naar erkenning. Vrij Nederland heeft een lang artikel gewijd aan de man, die zowel ijdel als bescheiden is. VN is trouwens ook de wereld ingetrokken.

Naar Grozny in Tsjetsjenië en naar Ruanda, waar nog veel resten van de oude narigheid zijn te vinden. Het parlement van Ruanda bestaat voor de helft uit vrouwen, wat niet wil zeggen, dat de positie van vrouwen sterk is verbeterd. Schijn bedriegt. Wat dat betreft lijkt het een beetje op de prostitutie in Nederland. Tippelzones in Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten. Den Haag volgt binnenkort en het Spijkerkwartier in Arnhem is ook al dicht. Maar we moeten niet denken, dat de problemen daarmee uit de wereld zijn.

De Volkskrant, 12 januari 2006, 0:00

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/streng-en-toch-gezellig~b751228d/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rita+Verdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wouter+Bos
https://robscholtemuseum.nl/?s=prostitutie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Deep+water+horizon
https://www.lotsearch.net/lot/rob-scholte-b-1958-deep-water-horizon-ii-signed-and-dated-rob-45591497