Gezamenlijke persverklaring Gemeente Den Helder en Rob Scholte Museum

Rob Scholte Museum blijft in Den Helder

Gemeente Den Helder en Rob Scholte Museum geven te kennen dat de opzeggingen voor het Rob Scholte Museum en de Rob Scholte studio ingetrokken zijn. Ook de dwangsommen zijn van de baan. De overeenkomsten met Rob Scholte zal de gemeente onverkort in acht nemen. Het Rob Scholte Museum krijgt de gelegenheid uit te breiden met de begane grond en de kelder ruimte, in overleg met huidige gebruikers.

Vandaag heeft goed overleg plaatsgevonden tussen wethouder Pieter Kos en Rob Scholte. Door de bevestiging van deze afspraken is voor beide partijen ruimte gemaakt voor vervolg gesprekken. We gaan in januari ook in gesprek met de gemeenteraad om samen het proces verder vorm te geven.

Rob Scholte en Pieter Kos zijn blij dat het museum in Den Helder blijft en dat we door kunnen gaan. Scholte en Kos verheugen zich op hun samenwerking.