Gert van der Maten – Parkeer kelder NWZ + Foute steun? + Alkmaar gerieft Den Helder + Accountants zien risico’s + Bezwaren + Steun + Is plan ziekenhuis Alkmaar uitvoerbaar?

Parkeer kelder NWZ

Alkmaar betaalt ziekenhuis 2,6 miljoen en staat voor 20 miljoen garant

Alkmaar – Gemeente en Noordwest Ziekenhuis (NWZ) zijn het in principe eens over de bouw van een ondergrondse parkeergarage op het ziekenhuisterrein.

De bouw gaat niet ten koste van bomen in De Hout, maar levert juist groene ruimte op, aldus de gemeente, namelijk recht boven de garage. Die komt ruwweg onder het parkeerterreintje tegenover de huidige hoofdingang en onder het terrein daarachter. De capaciteit wordt 450 auto’s.

De bouw zou meteen bij aanvang van de vernieuwing van het ziekenhuis moeten beginnen. Met een jaar of drie zou de slagboom omhoog kunnen. Dat heeft als voordeel, dat er maar voor drie jaar tijdelijke parkeervoorzieningen in de omgeving hoeven te bestaan. Zonder garage duurt het zeventien jaar voor er een definitieve parkeeroplossing kan worden gemaakt. Dat levert de gemeente flink geld op. Drie jaar tijdelijk parkeren kost Alkmaar 550.000 euro, zeventien jaar 2,8 miljoen.

Rood

De ondergrondse garage is een wens van de gemeenteraad. Maar de vernieuwingskosten van het ziekenhuis zouden er 10,2 miljoen van in het rood schieten, aldus het NWZ. In het principeakkoord, dat er nu ligt, is dat tekort nog 5,6 miljoen, een bedrag, dat het NWZ zou kunnen opvangen.

De gemeente komt het NWZ tegemoet met een garantie van 20 miljoen voor de extra lening, die nodig is. Daarnaast stort Alkmaar 2,6 miljoen in de pot als ’maatschappelijke bijdrage’. Er is geen sprake van ongeoorloofde staatssteun, zo zegt de gemeente zelf.

Voorwaarde voor de bouw is nog wel, dat de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe ziekenhuis goedkeurt. Woensdagochtend behandelt de RvS die zaak, die is aangespannen door tegenstanders van de vorm waarin het NWZ de nieuwbouw wil gieten.

Alkmaarse Courant, vrijdag 4 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Foute steun? College zegt ’nietes’

Alkmaar – De gemeente Alkmaar vindt zelf niet, dat ze over de schreef gaat met de financiële steun, die ze verstrekt voor het nieuwe ziekenhuis.

Dat antwoordt het college op vragen van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Die twee vinden, dat de gemeente ongeoorloofde overheidssteun verleent aan de NoordWest Ziekenhuisgroep (NWZ). Daarbij baseren ze zich op een rapport van dé deskundige in Nederland op het gebied van staatssteun, advocaat Allard Knoop van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaten en notarissen uit Den Haag.

Staatssteun, financiële ondersteuning door overheden van bedrijven, is aan strikte Europese regels gebonden om concurrentievervalsing te voorkomen. Een ziekenhuis verricht weliswaar ook niet commerciële activiteiten, maar wordt wel als een bedrijf gezien.

Lokaal

Knoop ziet in de afspraken tussen gemeente en ziekenhuis diverse punten, die in strijd zijn met de regels.

Maar het college is het niet met hem eens. Burgemeester en wethouders vinden, dat de Europese voorschriften hier helemaal niet van toepassing zijn. De afspraken zijn puur van lokale aard, aldus het college. De staatssteun regels zouden pas gelden als financiële hulp van Alkmaar er toe zou leiden, dat het NWZ er patiënten uit andere EU landen mee zou wegkapen. En dat acht het college niet erg waarschijnlijk.

Opnieuw

De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie willen de kwestie morgen opnieuw aankaarten in de gemeenteraad. Volgens fractievoorzitter Janine Visser van de PvdD blijft mr. Knoop er bij, dat er wel degelijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun. CU fractievoorzitter Ronald van Veen zegt, dat Knoop nog met aanvullende argumenten komt.

Volgens Visser is hier sprake van een grondtransactie. “Die vallen per definitie onder staatssteun.”

Van Veen zit met het dilemma. dat hij niet de vernieuwbouw van het ziekenhuis wil torpederen, maar dat hij wel wil, dat daarbij geen regels worden geschonden.

De twee hadden graag Knoop zelf willen laten inspreken, maar dat staat het reglement van orde van de gemeenteraad niet toe.

Alkmaarse Courant, vrijdag 4 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190104_40221416/alkmaar-en-ziekenhuis-eens-over-ondergronds-parkeren

Alkmaar gerieft Den Helder

Garant stelling voor ziekenhuis onlosmakelijk ook voor verbouwing Gemini

Alkmaar – Als Alkmaar financieel borg gaat staan voor het nieuwe ziekenhuis, dan doet ze dat automatisch ook voor de verbouwing van het ziekenhuis in Den Helder. Het lijkt onmogelijk om die zaken uit elkaar te houden.

Dat schrijven de accountants van Price Waterhouse Coopers (PWC) in een korte analyse van de risico’s, die Alkmaar loopt bij de financiële ondersteuning van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ).

PWC vraagt zich af, of Alkmaar zich nog wel garant kan stellen. Waar de gemeente zich richt op afspraken over de Alkmaarse tak van de ziekenhuisgroep, daar heeft NWZ het over een andere boeg gegooid. In juni kreeg de groep een zogenaamde A+ status, toegekend van kredietbeoordelaar Fitch. Dat betekent, dat er makkelijker geld te lenen valt, ook bij andere instanties dan banken.

Bovendien hanteert NWZ nu volgens PWC één integraal pakket. Dat betekent, dat ze 171 miljoen wil ophalen voor én de nieuwbouw in Alkmaar, én de verbouwing in Den Helder, én het opzetten van een elektronisch patiëntendossier.

Onduidelijk

Als Alkmaar zich garant stelt, dan is het volgens NWZ nu niet meer helemaal duidelijk waarvoor precies. Door het toegenomen aantal geld verstrekkers is er bovendien minder goed zicht op de zekerheden, die NWZ tegenover de garanties en leningen moet stellen. Wie kan nog zekerheid ontlenen aan wat?

Raad van State

Maar het wachten is op dit moment op de Raad van State. Die behandelt morgenochtend het bestemmingsplan, waar bezwaren tegen zijn aangetekend. De RvS heeft vervolgens zes weken (laatste week februari) om tot een oordeel te komen. Die termijn kan met nog eens zes weken worden verlengd (half april).

Mocht de Raad van State het bestemmingsplan afkeuren, dan moet dat plan worden aangepast en is er een nieuwe gang langs de gemeenteraad nodig. Dat geeft vertraging. Nu is de planning, dat er begin 2020 gebouwd kan gaan worden en dat de nieuwbouw begin 2022 in gebruik genomen wordt. Dat gaat dan om de eerste fase (van drie). Die betreft onder meer operatiekamers, spoedeisende hulp en intensive care.

Maar ook moeten waarschijnlijk onderhandelingen met het ziekenhuis worden heropend. Gemeente en ziekenhuis pasten in 2017 hun oorspronkelijke akkoord over de nieuwbouw aan. Als het bestemmingsplan wordt vernietigd, vervallen die aanpassingen. Die gaan onder meer over tijdelijke parkeervoorzieningen zolang de ondergrondse parkeergarage nog niet klaar is.

Alkmaarse Courant, 7 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190107_12674980/alkmaar-gerieft-den-helder

Accountants zien nogal wat risico’s + Bezwaren ter tafel bij Raad van State + Rijke melange aan steun ziekenhuis

Alkmaarse Courant, 8 januari 2019

Alkmaarse 8 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Is plan nieuwe ziekenhuis in Alkmaar wel uitvoerbaar?

Alkmaar – Als je als gewone grootoorvleermuis in een boom bent geboren, wil je niet in een vleermuis kast. “O, een beetje als iemand, die in een woonwagen wordt geboren en die je met geen tien stokken in een huis krijgt. Hier bij de Raad van State leer je elke keer weer wat”, zo grapte mr. D.A.C. Slump woensdagochtend bij de behandeling van de bezwaren tegen het bestemmingsplan voor het nieuwe ziekenhuis in Alkmaar.

Staatsraad Slump zat de langverwachte zitting voor, waarin de stichtingen Red de Hout en Animo samen met de bewoners van de Metiusgracht het bestemmingsplan aanvochten. De vleermuizen waren een van de hoofdschotels op het menu.

Want de diertjes wonen in bomen achter het ziekenhuis, die misschien omgehakt moeten worden voor de nieuwbouw. En vleermuizen zijn beschermde beestjes. Dus is er een ontheffing nodig van het verbod om ze te verstoren.

En als het onwaarschijnlijk is, dat die ontheffing wordt verleend, is het bestemmingsplan onuitvoerbaar en heeft het überhaupt geen zin om dat plan goed te keuren. Als de beestjes hun neusjes ophalen voor een nestkast, dan worden ze dakloos en is zo’n ontheffing helemaal ondenkbaar.

Maar een juriste van de gemeente was niet voor één gat te vangen. “Dan boren we gewoon nieuwe holtes in andere bomen.” De vleermuis kenner van Red de Hout wees nog net niet op zijn voorhoofd. “En ik had al moeite met die enorme hoeveelheid vleermuizen in Nederland”, verzuchte mr. Slump.

Staatssteun

Onuitvoerbaar zou het bestemmingsplan ook zijn, als hulp van Alkmaar aan het ziekenhuis ongeoorloofde staatssteun zou blijken te zijn.

Die moet het Noordwest Ziekenhuis dan terugbetalen en dan raken de financiën van het NWZ in het ongerede. Red de Hout toverde dit argument ter zitting uit de hoed.

Slump erkende, dat het een relevante kwestie is, maar hij vond, dat de andere partijen er mee overvallen werden. Die hadden nu geen weerwoord kunnen voorbereiden, wat de advocaat van de gemeente graag bevestigde.

Eerder ontkende Alkmaar al ongeoorloofd te steunen. Slump zei met de andere staatsraden te zullen afwegen, of het argument desondanks wordt toegelaten. Anders komt er een aanvullende zitting en moet iedereen nog een keer naar Den Haag.

Parkeergarage

Bewoners vereniging Metiusgracht voelde zich daarnaast ook een beetje overvallen door de aankondiging vorige week, dat er een akkoord is over een ondergrondse parkeergarage met 450 plaatsen. De bewoners zijn blij met die garage.

Zo blij zelfs, dat ze niet langer vragen of de Raad van State het bestemmingsplan in de prullenbak wil gooien. Tenminste als de garage er ook echt komt, want groen licht is er op zijn vroegst op 24 januari als de gemeenteraad een beslissing neemt. Andere bezwaren dan het parkeren rond de vernieuwbouw willen de bewoners dan apart bespreken.

De Raad van State doet in principe binnen zes weken uitspraak (voor eind februari), tenzij er dus nog een aanvullende zitting nodig is. Die zes weken kunnen nog eens met zes weken worden verlengd.

Alkmaarse Courant, 10 januari 2019, 22:43

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190109_79485617/is-plan-nieuwe-ziekenhuis-in-alkmaar-wel-uitvoerbaar

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=ziekenhuis
https://robscholtemuseum.nl/edzard-dideric-esopet-ofwel-beestachtige-fabels-fabelachtige-beesten-de-laffe-vleermuis-46/