Gert van der Maten – Noord West vreest fikse vertraging + Sombere voorzitter actiegroep tegen bomen kap: ’Nu begint de ontluistering van de Alkmaarder Hout’ + Kappen bij NWZ mag doorgaan

Noord West vreest fikse vertraging

Oordeel rechter over bomen kap cruciaal in bouwplan

Alkmaar – Het Noord West Ziekenhuis (NWZ) in Alkmaar vreest, dat zijn nieuwbouw acht maanden vertraging oploopt als de rechter de bomen kap rond het gebouw enige tijd stillegt. De rechter beslist vandaag.

Dat zei de advocaat van Noord West tijdens een rechtszaak over de bomen. NWZ heeft toestemming van de gemeente Alkmaar om te kappen en een ontheffing (onder voorwaarden) van de Omgevingsdienst om de dieren in de Alkmaarder Hout te verstoren. Tegen beide besluiten heeft Stichting Red de Hout bezwaar aangetekend.

Zo’n bezwaar legt het kappen niet stil, dus vroeg Red de Hout om een voorlopige voorziening, oftewel een kapverbod, zolang de bezwaren nog in behandeling zijn. Anders krijgen de bezwaarmakers straks misschien gelijk, maar hebben ze daar niets aan, want dan zijn alle bomen al om.

Broedseizoen

Het ziekenhuis, dat op verzoek van de rechter nu even niet kapt, is tegen zo’n voorlopige voorziening. Het broedseizoen staat immers op uitbreken. Dan worden wellicht de bezwaren van Red de Hout wel verworpen, maar dan kan het kappen toch niet voortgezet worden vanwege de vogels.

De vertraging, die dat alles oplevert, kost het ziekenhuis geld, aldus de advocaat van Noord West. Essentiële voorzieningen als operatiekamers, die aan vervanging toe zijn, moeten nu langer in bedrijf gehouden worden. Daarnaast zijn er inmiddels afdelingen verplaatst uit gedeelten van Noord West, die tegen de vlakte moeten. Het hele ziekenhuis is daardoor kleiner behuisd.

Door de vertraging zal ook de parkeergarage later opgeleverd worden, die straten tot ver in de omtrek moet ontlasten.

Vleermuizen

Actiegroep Red de Hout kwam vooral op voor de zes beschermde vleermuis soorten in het bos (waarvan er twee niet in bomen willen wonen). Noord West is veel te laat met het aansporen van de dieren tot een verhuizing, waardoor hun overleving in gevaar komt, aldus de actiegroep.

Alternatieven

De actiegroep stelt verder, dat alle procedures en toestanden rond de het nieuwe ziekenhuis niet nodig waren geweest, als het ziekenhuis en de gemeente tijdens de inspraakperiode geluisterd hadden naar de alternatieven van de actievoerders. De advocaat van Red de Hout herhaalde de beschuldiging, dat gemeente en Noord West die inspraak expres hebben laten mislukken.

Meteen aan het begin van de rechtszaak was er onduidelijkheid over hoeveel bomen er nou eigenlijk om moeten, hoeveel er kunnen worden verplaatst en wanneer en waarheen dan wel. Met een grote kaart op tafel kwam daar uiteindelijke enige duidelijkheid in.

Meteen

Als de rechter vandaag de voorlopige voorziening weigert, gaat meteen de zaag in De Hout, zo zegt Noord West. Er moeten dan nog een of twee dagen lang enkele procedures worden gevolgd, maar dan kunnen de houthakkers hun gang gaan.

Vandaag behandelt de beroep en bezwaarcommissie van de gemeente de tegenwerpingen van Red de Hout tegen de kapvergunning.

Helderse Courant, 23 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Sombere voorzitter actiegroep tegen bomen kap: ’Nu begint de ontluistering van de Alkmaarder Hout

Alkmaar – Het Noord West Ziekenhuis in Alkmaar is blij met de uitspraak van de rechter, dat het kappen van bomen voor de nieuwbouw mag doorgaan.

We zijn ook heel blij, dat we het broedseizoen nu voor kunnen blijven.” Als dat niet het geval was geweest, had de nieuwbouw van het ziekenhuis en alles wat daarmee samenhangt acht maanden vertraging opgelopen.

Voorzitter Johan Bos van Red de Hout noemt de uitspraak ’het failliet van Alkmaar’. “Let op mijn woorden, dit is het begin van de ontluistering van De Hout. Dit geeft een domino effect van zaken, die opgelost moeten gaan worden. Straks bijvoorbeeld gaan die ambulances door het bos rijden over een te smalle weg. En dan moeten er nog meer bomen om. En dit is nog maar de eerste fase van de nieuwbouw. De rust is er weg.”

Stoppen

Bos overweegt om te stoppen met actievoeren. Wat heeft het voor zin. Je zag het bij Schiphol en bij Tata. Als je in Nederland de druk maar blijft opvoeren, kun je gewoon je gang gaan. Op papier zijn er heel veel natuurbescherming regels, maar ze werken niet.

Het ziekenhuis heeft de gemeente handig bespeeld”, zo vindt hij. “Bovendien hebben ze de participatie om zeep geholpen.”

NWZ zegt, dat de aanbesteding van de nieuwbouw waarschijnlijk in april tot de keuze voor een aannemer gaat leiden. Met dat bedrijf zal een planning en een startdatum voor de bouw worden bepaald.

Helderse Courant, 24 januari 2020, 17:10

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200123_18085286/sombere-voorzitter-actiegroep-tegen-bomenkap-nu-begint-de-ontluistering-van-de-alkmaarder-hout

Kappen bij NWZ mag doorgaan

Alkmaar – Het Noord West Ziekenhuis in Alkmaar mag doorgaan met het kappen van bomen ten behoeve van de nieuwbouw.

De rechtbank wees een verzoek van Stichting Red de Hout af. Die had een voorlopig verbod gevraagd zo lang een bezwaarprocedure tegen de kap nog in behandeling is. Dat het kappen vleermuizen verstoort, is evenmin reden het kappen stil te leggen, omdat de provincie daar een ontheffing voor heeft verleend, aldus het vonnis. De rechter ziet geen reden om het belang van de bomen zwaarder te laten wegen dan het algemeen belang van een nieuw ziekenhuis. Een alternatief van Red de Hout, dat de bomen zou sparen, is volgens de rechter door de Raad van State al afgewezen. Het ziekenhuis moet nu laten vaststellen, dat er inderdaad geen vleermuizen zijn.

Helderse Courant, 25 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=NWZ
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alkmaarder+Hout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Red+de+Hout
https://robscholtemuseum.nl/?s=bomenkap
https://robscholtemuseum.nl/?s=vleermuis