Gert van der Maten – Burgemeester van Alkmaar wil de grenzen opzoeken met camera’s op straat + Bruinooge vs Kloos: ’Daar gaat u niet over’

Burgemeester van Alkmaar wil de grenzen opzoeken met camera’s op straat

Alkmaar – Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar is bereid om ’de grenzen op te zoeken’ bij de regels rond de inzet van camera’s op straat. Dat zei hij dinsdagavond tegen de commissie Bestuur en Middelen van de Alkmaarse gemeenteraad.

Die besprak de grote lijnen van het veiligheidsbeleid, dat de burgemeester wil gaan voeren tot en met 2022. In dat beleid staat dat er in de afgelopen jaren in Alkmaar ’een uitgebreid en hoogwaardig systeem van cameratoezicht is gerealiseerd’. Bruinooge kondigde aan, dat in de komende jaren dat systeem verder wordt verbeterd. De eerste camera’s zijn inmiddels aan vervanging toe, waarbij meteen nieuwe technieken zullen worden toegepast.

Nuttig

Bruinooge zei, dat de camera’s zeer nuttig blijken te zijn. “Ze hebben objectief geleid tot meer veiligheid. De beelden worden vaak direct meegekeken ook die van de bodycams van de BOA’s.”

Met ’grenzen opzoeken’ zei Bruinooge zaken te bedoelen als het langer bewaren van beelden en het toepassen van nieuwe technieken als bijvoorbeeld beeldanalyse (waarbij een computer afwijkingen ’ziet’ in het vaste beeld en alarm slaat, red.)

Ook noemde hij als voorbeeld het koppelen van systemen. “Als we bijvoorbeeld zouden overgaan tot het digitaliseren van de parkeercontrole, zouden we die gegevens kunnen koppelen aan andere databases en zouden we als bijvangst andere zaken aan het licht kunnen brengen.”

Bruinooge zei in al die gevallen tot het randje te willen gaan, maar niet er over. “U kunt van de burgemeester niet verwachten, dat die over de grenzen gaat. Er zijn wettelijke kaders, waar ik aan gebonden ben.”

In het debat botste Bruinooge regelmatig met OPA leider Victor Kloos. Die had in het vorige college het veiligheidsbeleid als portefeuille, beleid, dat nu weer terug is bij de burgemeester. Kloos probeerde de raad mee te krijgen met het aan banden leggen van de burgemeester door hem doelstellingen op te leggen. Bruinooge trok echter harde grenzen tussen wat de bevoegdheden van de raad zijn en welke bij hem rusten. Op 4 april stemt de gemeenteraad over de veiligheidsnota.

Alkmaarse Courant, 27 maart 2019, 23:16

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190326_81738752/burgemeester-van-alkmaar-wil-de-grenzen-opzoeken-met-camera-s-op-straat

Bruinooge vs Kloos:’Daar gaat u niet over’

Alkmaar – Alleen al de lichaamstaal sprak boekdelen deze week tijdens het veiligheidsdebat in het Stadhuis.

Burgemeester Piet Bruinooge hield zijn ogen voortdurend strak gericht op OPA leider Victor Kloos. Af en toe wendde hij zich dan wel tot de rest van de zaal, maar dan vlogen die ogen meteen weer terug.

Het was een duidelijk signaal, dat hier iets meer aan de hand was dan een gewoon debatje over een of ander beleidsdingetje. Hier probeerde Kloos grip te krijgen op het veiligheidsbeleid van de gemeente en bewaakte de burgemeester zijn vrijheid van handelen op dat terrein. Dit was weer een slag in een oude oorlog tussen die twee.

Koekoek

Wettelijk is de burgemeester degene, die waakt over de openbare orde. En omdat die zaken zo dicht bij elkaar liggen heeft hij doorgaans ook veiligheid in zijn portefeuille. Dat was ook in Alkmaar zo, totdat Victor Kloos in het vorige college zichzelf uitriep tot wethouder Veiligheid. Als een koekoeksjong stapte hij het nest binnen van ’de driehoek’, het vaste overleg tussen burgemeester, politie en justitie, waar onder meer hoogst vertrouwelijke zaken als misdaadbestrijding ter tafel komen.

Geen recht

Voor Bruinooge is het overduidelijk, dat sommige informatie niet bij de gemeenteraad terecht mag komen. Alles wat daar beland is in principe openbaar. En dat dat mag -wettelijk – bijvoorbeeld niet gebeuren, aldus de burgemeester, met gegevens over bepaald personen uit politiebestanden. “U hebt geen recht op die gegeven”, zo hield hij de gemeenteraadsleden voor. En hup daar gingen die ogen weer.

Kloos, die sinds vorig jaar weer in de oppositiebankjes zit, deed verwoede pogingen om ook vanuit zijn nieuwe rol toch de burgemeester aan te lijnen. Zo’n Kadernota Veiligheid, zoals die nu werd besproken, dat kon toch geen vat vol algemeenheden zijn, zo vond hij. Daar moesten streefgetallen in, bijvoorbeeld over een gewenste vermindering van inbraken of over een groter aantal camera’s op straat.

Bruinooge was resoluut: Niets daarvan. Hij wilde Kloos duidelijk geen middel in handen spelen om hem als een mislukkeling te kunnen neerzetten in het geval, dat hij bepaalde doelen niet haalt. “Als er ergens een inbraakgolf is, willen we flexibel kunnen zijn en ons daar op kunnen richten en dan zullen autodiefstallen wel wat minder aandacht krijgen.”

Kiezers

Met andere woorden: Bruinooge wil niet geframed kunnen worden als iemand. die niets aan misdaadbestrijding doet als hij een of ander getalletje niet haalt. Vooral niet als Kloos daar alleen maar naar de kiezers toe mee wil suggereren, dat veiligheid bij OPA in veel betere handen is.

Eenzelfde bek vechterijtje ontstond over het cameratoezicht. Kloos refereerde aan zijn tijd toen gestreefd werd naar meer cameratoezicht, omdat de mensen zich volgens hem veiliger voelen als ze zo’n ding zien. En weer was Bruinooge overduidelijk. “De camera’s zijn een bevoegdheid van de burgemeester. Daar gaat u niet over. Ik ben bereid om de grenzen van cameratoezicht op te zoeken, maar niet met het eendimensionale doel van meer.” Bruinooge ziet ook heil in betere technieken en soepelere regels.

Alkmaarse Courant, 27 maart 2019, 18:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190327_64138852/analyse-bruinooge-vs-kloos-daar-gaat-u-niet-over

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Piet+Bruinooge
https://robscholtemuseum.nl/?s=Victor+Kloos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Achterdam