Gerard van Engelen – College hekelt onderzoek + Alkmaar wil fusie + ‘Historische mijlpaal’ + Arie Bergwerff – Coalitie in voornemen + Gert van der Maten – Minder kwetsbaar + Geen fratsen meer

College hekelt onderzoek

Gerard van Engelen - College hekelt onderzoek, Alkmaarse Courant, 15 augustus 2018

Alkmaarse Courant, 15 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Alkmaar wil weer een fusie

Alkmaar – De gemeente Alkmaar wil snel weer eens met Heerhugowaard en Langedijk om tafel om te kijken naar mogelijkheden voor een gemeentelijke herindeling.

De invitatie komt net op het moment, dat Langedijk en Heerhugowaard gaan beslissen, of er een onderzoek moet komen naar een gemeentehuwelijk.

Op de dag, dat de politiek in zowel Heerhugowaard en Langedijk vergaderde over de fusiemogelijkheden, kwam het college van Alkmaar in de lucht met de uitnodiging voor een gesprek over regionale samenwerking. De brief werd, gezien het tijdstip van verzending, door het Heerhugowaardse raadslid Rene Schoemaker (HOP) betiteld als ’een kaap momentje’ in de aanloop naar een historische mijlpaal: beide raden besluiten volgende week vrijwel zeker tot een ambtelijke fusie en een verder onderzoek naar een gemeentehuwelijk. En dan komt de afgewezen minnaar ineens met zo’n verzoek. Tijdens de forumvergadering in Langedijk werd duidelijk, dat de Alkmaarse uitnodigingsbrief nog bij lang niet alle (burger-)raadsleden bekend was. De Langedijkse wethouder Jasper Nieuwenhuizen gaf aan, dat het college nog geen overleg over de brief had gehad. Maar, zei hij, “het is een uitnodiging die wij waarderen en met beide handen aanpakken.” Hij verwacht op korte termijn een gesprek.

Alkmaar heeft eerder een blauwtje gelopen bij Langedijk. Samen met Heerhugowaard was de gemeente in de race om samenwerking met vooruitzicht op een fusie. Uiteindelijk koos Langedijk er voor om verder te gaan met Heerhugowaard.

In de brief vraagt Alkmaar om ’op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen’. Daarnaast worden beide gemeenten uitgenodigd om nog eens samen te komen praten over ’regionale ontwikkeling’.

Daarbij wil Alkmaar ook graag ’de mogelijkheden voor het realiseren van één bestuurlijk geheel verkennen’. De commissie in Heerhugowaard is van mening, dat een gesprek met Alkmaar kan, maar dat dat de voorgenomen fusieplannen met Langedijk niet mag vertragen.

Arie Bergwerff – Coalitie kan zich vinden in voornemen colleges

Heerhugowaard en Langedijk waren aanvankelijk op weg naar een ambtelijke fusie. Maar de colleges van beide gemeenten willen een stap verder: naar een echte fusie. Gisteravond werden tegelijkertijd in beide plaatsen commissievergaderingen gehouden.

Alkmaarse Courant, 13 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Heerhugowaard koerst af op ’historische mijlpaal’

Heerhugowaard – Het wordt een historische raadsvergadering volgende week, voorspelden diverse leden van de commissie Stad en Ruimte gisteravond. Heerhugowaard ziet alleen maar voordelen in de naderende fusie met Langedijk, die moet leiden tot één gemeente.

De discussie in Heerhugowaard begon met een verwijzing naar de geschiedenisboekjes van de toekomst. René Schoemaker (HOP) sprak van ’een grote, belangrijke stap in de historie van Langedijk en Heerhugowaard,’ die volgende week wordt genomen als beide gemeenteraden besluiten tot een ambtelijke fusie en een onderzoek naar een bestuurlijke fusie oftewel een gemeentelijke herindeling. Als de politieke partijen het over een agendapunt eens zijn, wordt dat normaal een ’hamerstuk’ in de gemeenteraad. Schoemaker drukte zijn collega’s op het hart om dat niet te doen. “Ik wil dit nog wel een keer bespreken in de gemeenteraad, het is een mijlpaal”, sprak hij lyrisch. Ook Christiaan Kwint (GL) en zelfs wethouder Gido Oude Kotte lieten doorschemeren, dat er in de komende gemeenteraad natuurlijk nog wel even plechtig stilgestaan moet worden bij de historische beslissing om een onderzoek te starten naar één gemeentelijk huishouden met één gemeenteraad en één college.

Trijntje Visser van de CU begon als eerste over de verzoenende brief uit Alkmaar. Zij vroeg zich zelf even af, of de hele besluitvorming niet zou moeten worden uitgesteld nu Alkmaar ineens weer een fusiegesprek wil. Daar was de commissie duidelijk over: gewoon doorgaan met de fusie, dat gesprek met Alkmaar kan altijd. ,,Een kaap momentje’’, noemde Schoemaker de brief. “We moeten ons niet laten afremmen door dit soort acties.”

Sebastiaan Visser (ND) vroeg zich af, of de dorpen in de gemeenten nog geconsulteerd moeten worden. Hij noemde Sint Pancras, waar de dorpsraad zich sterk maakt om de bewoners zelf te laten kiezen voor Langedijk en Alkmaar.

Wethouder Oude Kotte bracht in herinnering, dat datzelfde dorp in de jaren negentig per bus afreisde naar Den Haag om een ’annexatie’ door Alkmaar te voorkomen.

Alkmaarse Courant, 13 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Coalitie kan zich vinden in voornemen colleges

Langedijk – De late brief van de gemeente Alkmaar zorgde gisteravond voor verwarring in de forumvergadering in Langedijk.

De brief haalde de aandacht weg bij het werkelijke agendapunt: de afronding van fase 1 richting ambtelijke fusie. En, mopperde de oppositie, er was al zo weinig tijd voor een goede discussie over dit punt. De forumvergadering werd aan het eind van de avond afgesloten met de afspraak om het rondje meningsvorming over dit onderwerp maar mee te nemen naar de raadsvergadering van volgende week dinsdag.

Dan ligt er, zoveel werd gisteravond wel duidelijk, in ieder geval een amendement van de vijf coalitiepartijen op tafel, waarin het college gevraagd wordt om niet alleen een bedrijfsplan naar de haalbaarheid van een ambtelijke fusie, maar ook zo’n plan naar de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie op te stellen. Daarmee scharen de partijen zich min of meer achter het eerder uitgesproken voornemen in die richting van de twee colleges. GroenLinks beloofde ook alvast met een motie te zullen komen, waarin gevraagd wordt om toch vooral de eigenheid van Langedijk te bewaken. “We moeten voorkomen, dat er straks alleen op financiële gronden besloten wordt”, aldus Klaas Zwart.

Gistermiddag besloten de colleges van Heerhugowaard en Langedijk, die eerder afspraken samen het voortouw te nemen, in een brief enige duidelijkheid te verschaffen over het stationsgebied Heerhugowaard. De plannen voor hoogbouw in dit gebied – acht hoog maar ook twintig hoog – liggen menig Langedijker zwaar op de maag.

Oosterdelgebied

De colleges lieten weten, dat er op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau samenwerking tot stand wordt gebracht met als doel om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie voor het stationsgebied. In die visie wordt ook ’bijzondere aandacht’ beloofd voor het Oosterdelgebied. ’Beide colleges zoeken naar overeenstemming in de beeldkwaliteit van het silhouet van het stationsgebied gezien vanuit het Oosterdelgebied waaraan nieuwe plannen worden getoetst’, zo valt in de brief te lezen.

Alkmaarse Courant, 13 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Geen fratsen meer

Alkmaarse Courant, 6 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 6 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Minder kwetsbaar zijn

Alkmaarse Courant, 6 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 6 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alkmaar

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image