Gemeenteraad Den Helder – Burgerspreekrecht + Agendapunt 6 + Ronald Boutkan – Live: extra raad ontruiming Rob Scholte Museum

Burgerspreekrecht

Gepubliceerd op 23 apr. 2018

Marc Nihot heeft ingesproken op persoonlijke titel.
Benno Friedberg (Friedberg & Mahn advocaten) sprak in namens Rob Scholte.

Reacties:
https://youtu.be/wkwWM_TEIkU

Gemeenteraad Den Helder – Agendapunt 6

Gepubliceerd op 23 apr. 2018

Reacties:
https://youtu.be/HxERFo8-640

Live: extra raad over ontruiming Rob Scholte Museum

Wagner: vraag over uitspraak kort geding: Hof heeft dat in hoger beroep terzijde geschoven. En verder is er wel over prijzen gesproken, maar de mensen die dat deden waren niet gemandateerd.
Einde vergadering.

apr. 23
21:09

Kleine schorsing, 10 minuten.

apr. 23
21:08

Pieter Kos, Stadspartij: “Avond en weken met slechts verliezers, we hadden het graag anders gezien. De analyse is: soms krijg je niet wat je wil, hoeveel pogingen je ook doet.”

CDA, Harmen Krul: “Betreuren de ontknoping die verdrietig is voor alle partijen en vooral voor het gezin Scholte. Maar de ontruiming was rechtmatig. Iedereen heeft zich aan de wetten en regels te houden. Het CDA is geschrokken over uitingen die zijn gedaan en over hoe er over bestuurders en onze burgemeester is gesproken. Om een brug te kunnen bouwen heb je twee oevers nodig.”

apr. 23
21:03

D66, Henk Mosk: “Professionele ontwikkeling van het museum stond in ons verkiezingsprogramma. De potentie is er nooit uitgekomen. Vasthouden aan de eis het pand als enige te exploiteren was niet verstandig.”

Marije Boessenkool, GroenLinks: “Stond ook bij ons in het programma, helaas is het niet gelukt, dat vinden we heel erg jammer. Scholte, de raad en de hele stad is verliezer. Het proces is aan alle kanten zo fout gelopen dat dit de enige mogelijke uitkomst was. Opnieuw beginnen zou mooi zijn, maar of dat lukt.”

apr. 23
20:59

Michiel Wouters, Behoorlijk Bestuur: “Alles wat er vanavond is gezegd, ook van de kant van het college, zet de verhoudingen behoorlijk op scherp.” Stelt verder dat het de gemeente slecht afgaat om Den Helder te promoten. “Dit verhaal begon toen besloten werd het postkantoor niet te slopen en er geen stadhuis neer te zetten. De geest van de opdracht van de raad aan het college was: kom er met Scholte uit. Dat is behoorlijk mislukt. Alle andere besluiten zijn door het college genomen en daar is door de raad te laconiek op gereageerd.”

“Moment van uitzetten is uitermate slecht gekozen. Dit hadden we nu even niet moeten doen en ik dacht dat daar in het kader van de nieuwe politiek ook wel een meerderheid voor te vinden was. Ik neem het de verantwoordelijken kwalijk dat besloten is de ontruiming uit te voeren.”

“Ook ben ik verrast dat de eigenaar de gevel wil veranderen, terwijl de raad heeft gezegd dat mag niet gebeuren. Dat zou de zoveelste schoffering van de raad zijn.”

apr. 23
20:51

PvdA, Peter de Vrij: “Wat ons betreft distantieren we ons van de woorden van Nihot, verder moeten we onszelf serieus nemen als we in meerderheid besluiten hebben genomen. We staan voor de volle 100 procent achter de burgemeester.”

Jan Klopstra, VVD: “Den Helder is inderdaad geen bananenrepubliek. Het college geeft uitvoering aan gemaakte afspraken. De raad stelt kaders en het recht is voor een ieder gelijk. Dit dossier kent slechts verliezers.

Remco Duijnker, Seniorenpartij: “Elke vorm van geweld keuren we natuurlijk af.” Wijst naar eerdere rechtszaak waarin het vonnis meldt dat voor volledige duidelijkheid een bodemprocedure nodig is. Daarin is Scholte volgens dat vonnis niet kansloos. “Kan het huidige bestuur dit dossier nog wel zakelijk en objectief behandelen? Er moet ook duidelijkheid komen of er nu wel of niet namens de gemeente afspraken zijn gemaakt over de verkoop aan Scholte. De advocaat van Den Helder was bevoegd en handelde namens het college”, meent Duijnker.

apr. 23
20:42

Biersteker: “Opvallend in de documentaire van Andere Tijden was het verschil in perspectief van verschillende mensen over dezelfde gebeurtenissen. Dat geldt dus ook voor de kwestie Rob Scholte Museum.”

“Met de wet in de hand was uitzetting mogelijk, natuurlijk respecteren we dat, maar een en ander is nog niet definitief. De informatieplicht van college aan raad is niet altijd nagekomen. Hoewel het onderwerp Nieuwe Politiek verschillende keren is besproken, vinden we de eerste signalen in deze nieuwe bestuursperiode zorgelijk. We dachten dat er sprake was van een gentleman’s agreement over niet ontruimen.”

“De insteek van deze raad was geen motie van wantrouwen of afkeuring.”

apr. 23
20:21

10 Minuten schorsing op verzoek van Biersteker.

apr. 23
20:21

“Scholte heeft alle ruimte gekregen, er lag een snelweg voor een oplossing en de gemeente heeft zich gastvrij getoond. Maar het is jammer dat het zo gelopen is. Intriest. In de afgelopen jaren hebben heel veel mensen zich voor dit dossier ingespannen, hun komt heel veel hulde toe”, aldus Schuiling.
“Dat mensen die democratisch genomen besluiten uitvoeren worden bedreigd, hoort niet, is abnormaal, zo besturen wij het land niet. Zeker niet in Den Helder, want wij zijn geen Palermo aan Zee!”
“Ik had Scholte andere adviseurs gegund en de raad een andere start. Dank aan de hulpverleners afgelopen dinsdag, die hebben voortreffelijk werk verricht.”

apr. 23
20:16

Burgemeester Koen Schuiling: “Ik heb er behoefte aan een paar opmerkingen te maken. Het beeld leeft dat de burgemeester tot ontruiming heeft besloten, dat is niet het geval. Wie veel te verbergen heeft, heeft beelden nodig, samenraapsel van verzinsels, halve waarheden , vijandbeelden. Omdat dat de aandacht kan afleiden van wat je zelf te verbergen heeft. Nog mooier als je daarbij personen noemt, dan krijgt het een gezicht, is de jacht geopend. Nog mooier om z’n persoon een kleurtje te geven van seksuele geaardheid of geloof, en dan ga je zelf in de slachtofferrol.”

Allermooiste is je te richten op iemand die zich niet kan verdedigen, zoals een burgemeester, Als die reageert, gaat wrijven in een vlek, wordt het alleen maar groter. Ontkennen wat je niet hebt gedaan is verrekte lastig, dat is het bestuurlijk dilemma waarin je dan terechtkomt.”

“De aanval kiezen? Dan zeggen ze wat jammer, die burgemeester verbindt niet.”

“Het beeld dat er iets heel ernstigs fout is, blijft hangen en dat was precies de bedoeling. Het is van alle tijden, maar in de kern een doordacht en doortrapt mechanisme, erop gericht om doelbewust te beschadigen. In de kern is het niet zuiver, maar wel explosief.”

“Wij respecteren gerechtelijke uitspraken, ook in Den Helder! We zijn geen Gallisch dorp of Palermo aan Zee. Ik lees de term corrupt, gebruikt door Scholte. Het is geen pretje. Wij zijn geen corrupt gezelschap, er is een democratisch besluit genomen, er is een gerechtelijke toets geweest en dat leidde tot ontruiming.”

“Is Scholte slachtoffer? Er is tenminste 8 jaar met hem gepraat. En het was nooit goed en het was nooit genoeg. Er zijn steeds nieuwe spelers ingebracht, maar zelfs mediation mislukte. Er zijn heel veel kosten gemaakt. Wie is hier het slachtoffer? De inwoner van Den Helder!”

“De burgemeester is niet rancuneus, daar is totaal geen aanleiding voor. Maar volgens Scholte deugt de burgemeester niet, het college niet, de pers niet en de rechters niet.”

“De gemeente Den Helder, de gemeenteraad, kan met opgeheven hoofd dit dossier sluiten.”

apr. 23
20:05

Wagner pakt er een paar punten uit, waarmee duidelijk moet worden dat de gemeente alles heeft geprobeerd om het museum te behouden voor Den Helder. Het lukte echter niet om met Scholte tot afspraken te komen, in 2016 liep het overleg definitief vast. In 2017 werd het verkooptraject opgestart.

T.a.v rechtszaken: gemeente heeft spoedeisend belang, aannemelijk dat het niet gaan om een huurovereenkomst, flinke betaalachterstand.Gerechtshof Amsterdam denkt dat de bodemprocedure geen andere uitkomst biedt.

Wij moeten het pand leeg en van asbest ontdaan opleveren, daarom de ontruiming.

apr. 23
20:00

Wethouder Odd Wagner schetst nu namens het college het doorlopen proces. Wijst op de vorige week gestuurde raadsinformatiebrief. Daarin staan de gedane pogingen om het museum voor Den Helder te behouden. “Dat is altijd de intentie geweest van college en raad, maar het heeft niet zo mogen zijn.”

apr. 23
19:58

Dan nu het onderwerp ontruiming, eerst het woord aan Tjitske Biersteker, ChristenUnie:

“2 redenen: gevraagde informatie werd niet geleverd, voor installatie deze raad gedacht aan een motie om snelle ontruiming te voorkomen.”

Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder): “BvDH ging er vanuit dat de ontruiming op het bordje van het nieuwe college zou komen, omdat het huidige college geen meerderheid meer heeft. Dit was de zoveelste actie om te splijten en niet om te binden.”

“Bent u ervan doordrongen dat u DH opzadelt met een groot financieel risico, wie gaf de opdracht, vanwaar deze haast? Kan de burgemeester ons 3 handreikingen noemen en onderbouwen in deze kwestie die hij heeft gedaan?”

apr. 23
19:46

Verklaring Jan Klopstra (VVD), als voorzitter commissie geloofsbrieven. Alles is in orde, dus dan nu de installatie van Karla van Driesten (Seniorenpartij), die in de raad komt in plaats van Ilse Kootkar.

apr. 23
19:44

Benno Friedberg, advocaat Rob Scholte: “De tijd is niet voldoende om uit te leggen hoe de situatie is. Ik wil u uitnodigen nu eens echt in gesprek te gaan, want op al mijn uitnodigingen aan college en burgemeester is niet ingegaan. Ondanks dat het college stelt dat er veel gesproken is,”

“Op basis van een voorlopige uitspraak is de gemeente overgegaan tot een ingrijpende actie, de ontruiming. Terwijl er nog bodemprocedures en een hoger beroep lopen en de nu gedane uitspraken kunnen dus nog teniet worden gedaan, die kans acht ik zeer groot.”

“Tien jaar geleden is Scholte nota bene gevraagd naar Den Helder toe te komen. Ga je zo met iemand om die je eerst uitnodigt zwaar te investeren? Ga nou eens samen met Rob kijken hoe een mooi museum kan worden gerealiseerd.”

apr. 23
19:37

Marc Nihot: “Het is zeer ongewenst dat Schuiling de rol van voorzitter op zich neemt, omdat het vanavond vooral ook over hem gaat. De ontruiming is dubieus te noemen, een politieke doodzonde omdat Schuiling dit liet doen tegen de wens van de raad in. De raad moet laten zien wie hier de baas is in deze stad.”

Over de ontruiming: “een inval met een belachelijke hoeveelheid politie. Den Helder staat er internationaal gekleurd op. Woningstichting kreeg kort hierna al toestemming het pand te betreden, een schande.”

Ook het gebiedsgebod voor Scholte en Nihot noemt hij schandalig. “Genoeg is genoeg, deze burgemeester heeft genoeg kapot gemaakt. Stuur hem terug naar Groningen!”

apr. 23
19:33

De aanvragers van de vergadering krijgen straks als eerste het woord, daarna het college en dan de rest van de raad. Maar eerst spreekrecht burgers.

apr. 23
19:32

Schuiling benadrukt dat er vanaf de publieke tribune geen geluiden van afkeuring of instemming mogen worden gemaakt.

apr. 23
19:32

We gaan beginnen. Petra Bais, Danielle Pater, Paul Houben en Kees Visser zijn afwezig.

apr. 23
19:12

Om half acht begint de extra raad naar aanleiding van de ontruiming van het Rob Scholte Museum, aangevraagd door de fracties van Beter voor Den Helder en de ChristenUnie.

Den Helder Actueel, 23 apr 18 – 19:28

Reacties:

Dick Berts
23 april 2018 at 20:48
De gebiedsverboden voor Scholte en Nihot -ze mogen niet meer in het hele stadscentrum komen- zijn compleet ondergesneeuwd in dit drama. Zelfs als je Scholte en Nihot haat, dan moet je in alle objectiviteit toch vaststellen, dat beiden geen vlieg kwaad doen. Scholte lukt dat zelfs niet vanuit zijn rolstoel. Ik hoop dan ook, dat beiden dit -in het belang van ons allemaal- tot de bodem gaan uitvechten. Bezwaarschriften commissies zijn zelden of nooit onafhankelijk, maar ik kan kan me niet voorstellen, dat de bestuursrechter in Alkmaar dit schandelijke gebiedsverbod pikt.

HZdwg
23 april 2018 at 21:24
Walgelijk hoe die gladde Schuiling in de rol van slachtoffer de emoties ging bespelen en hoe het klootjesvolk erin trapt. Kon daarbij dankbaar gebruik maken van een oerstomme zet van Scholte, die anonieme brief.

Dick Berts
23 april 2018 at 21:37
Goed nieuws! Den Helder raakt vanavond niet een, maar twee van de grootste ploerten uit zijn geschiedenis kwijt. Nu moet het verder dus wel goed gaan met onze stad….Ik stop verder met het volgen van de Helderse politiek en ik ga nooit meer stemmen. Koen Schuiling verwijt ik relatief weinig. Hij is gewoon verslaafd geraakt aan het gevoel dat hij iedereen te slim af is, dat is alles. Maar die raad, wat een domme schaapskudde. Niet te geloven gewoon. Ik sluit niet uit, dat ik hier een doodenkele keer nog wat post, maar veel last zult u van mij niet meer hebben. De velen van u die mij via de N9 of d N99 de stad uit wilden hebben moet ik teleurstellen, ik vertrek niet naar Zwolle, maar ga vanuit Julianadorp kijken hoe de boel instort. Dat zal nog wel heel even duren, maar de ineenstorting is onvermijdelijk geworden. Den Helder is niet meer te redden. Het ga u allen goed! Met gemeend hartelijke groet, Dick Berts.

Dirk
23 april 2018 at 22:53
Een goed en juist besluit Dick! Hopelijk meen je het ook echt dit keer en zal je niet zoals zoals velen politici er weer op terug komen. Geniet verder van je leven , het ga je goed.

Rasjutter
23 april 2018 at 23:45
Zucht, eindelijk en niet op je afspraak terug komen, belooft is belooft.

RB
24 april 2018 at 08:53
beetje reactie als een klein kind, als hij z’n zin niet krijgt en eens ‘nee’ te horen krijgt, loopt ie stampvoetend weg en gaat hij verderop zitten mokken…..

Boze Millenial
23 april 2018 at 22:33
Moeten we nu medelijden hebben met meneer Schuiling omdat hij zo’n zwaar leven lijdt als burgemeester? Omdat mensen hem beschuldigen en verwijten wanneer iets niet naar wens gaat in de stad waar hij de symbolische leiding voor heeft? Meneer Schuiling heeft bewust gekozen voor zijn beroep, helaas hebben de bewoners van Den Helder niet bewust gekozen voor zijn rol in ons bestuur en toch moeten wij het maar slikken en het ermee doen. Indien de kwestie van corruptie te vaak door verscheidene in Den Helder wordt benoemd zou men denken dat het een signaal afgeeft en in plaats van met voorgekauwde en ingestudeerde woorden, juist met acties het tegendeel bewijzen. Dit schandaal is maar een enkele druppel in een enorme emmer van corrupte acties vanuit de gemeente, een voor een gekocht met een mooie eindejaars bonus en een flinke fles wijn of champagne. Het moge toch ondertussen duidelijk zijn voor de heer Schuiling dat hij toch meer in actie moet gaan komen om MET de inwoners van Den Helder de stad op te knappen, luisteren naar het volk en niet naar de luxe. En als hij niet tegen de kritiek kan heeft hij helaas de verkeerde functie gekozen, de politiek kan nimmer zonder kritiek. You can either deal with it or beat it.

Sjaak
24 april 2018 at 08:36
Tijdens deze raad bleek maar weer eens dat VVD, CDA, D66 en de PvdA geen aparte partijen zijn, maar onderdeel van een allesoverheersend partijkartel die het altijd met elkaar eens is. Die zijn niet in voor verbinding of samenwerking maar alleen uit op dominantie. Net zoals in alle vorige collegeperiodes .

cammie
24 april 2018 at 09:14
Dat laatste viel mij ook het meest op, geheel verschillende partijen met exact dezelfde mening, dat zie je toch nooit?

Roel Prins
24 april 2018 at 12:08
Waarmee Schuiling maar weer eens zijn ongeschiktheid voor het leiderschap heeft aangetoond. Ik vraag me af waarom ik dat als lid van de vertrouwenscommissie niet heb gezien.

Optimist
24 april 2018 at 12:38
Daar komt Prins weer eens in de lucht. Een man die zichzelf graag hoort spreken en preken. De raadsvergaderingen waren een complete “one man show” toen hij nog in de raad zat. Gelukkig hadden we toen al de digitale vluchtweg zodat je niet het hele verhaal hoefde te volgen. Ik denk dat hij Dick Berts gaat vervangen.

https://denhelderactueel.nl/2018/04/live-extra-raad-over-ontruiming-rob-scholte-museum/