Gemeente DH – Beantwoording vragen CU over Maritiem Icoon (PDF) + Petra Bies – Een malefijt, die schijt + Hennie van Wilgenburg – Bolder + Marischka de Jager – Honderden kilo’s brons

Beantwoording raadvragen ChristenUnie over het Maritiem Icoon, Nr. RV18.0047, 11 september 2018 (PDF)

Raadvragen Nr. RV18.0047 (2018)

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie ChristenUnie betreffende het Maritiem Icoon

Aan de fractie ChristenUnie i.a.a. de leden van de Gemeenteraad

Op 28 augustus 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het Maritiem Icoon, het antwoord vindt u onder de vraag:

Naar aanleiding van de recente berichtgeving rond de financiële participatie van Zeestad in het nieuwe robuuste kunstwerk de Beting, stelt de ChristenUnie de volgende vragen:

1
Wie heeft toestemming gegeven voor de financiële participatie van Zeestad en wanneer is dat gebeurd?

De aandeelhouders van Zeestad stellen jaarlijks in het voorjaar de exploitatie van Zeestad vast. Het project Station voorplein maakt daar onderdeel vanuit. De meest recente exploitatie is 31 mei 2018 in de aandeelhoudersvergadering vastgesteld. Het besluit tot opdrachtverstrekking aan de kunstenaar heeft najaar 2017 plaatsgevonden na toestemming van de aandeelhouders.

2.
Welk bedrag heeft Zeestad bijgedragen vanuit het projectbudget?

Binnen het project Station voorplein is € 400.000 gereserveerd voor de realisatie van het kunstwerk. Door diverse ondernemers is totaal € 60.000 beschikbaar gesteld.

3.
Wie gaat er over het beeldmerk van de gemeente?

De keuze van een beeldmerk wordt gemaakt door degenen die het beeldmerk gebruiken. Zo gaat de gemeente over het eigen logo en de huisstijl van de gemeentelijke organisatie. Stichting Top van Holland heeft de bolder verwerkt in de vormgeving van haar communicatiemiddelen.

4.
Hoe past de beting in het DNA van de beide delen van Den Helder, te weten ‘Stoer en Maritiem’ als DNA van de stad en ‘Groen, kust en beleving’ als DNA van Julianadorp?

Stoer en energiek is niet bedoeld als slogan, maar geeft het gevoel weer dat we als Den Helder willen uitdragen. Het kunstwerk haakt hierop in.
Het zou kunnen, dat in het vervolg van het project Identity matching de uitingen van Julianadorp en Den Helder, bijvoorbeeld in slogans, verschillend worden.
Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Den Helder, 11 september 2018

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester Koen Schuiling
secretaris Robert Reus

PDF:
Gemeente Den Helder – Beantwoording raadvragen ChristenUnie over het Maritiem Icoon, Nr. RV18.0047, 11 september 2018

Een malefijt, die schijt poëtisch

Helderse Courant, 5 oktober 2018

Helderse Courant, 5 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Bolder

Hennie van Wilgenburg - Bolder, NHD, 10 november 2018

NHD, 10 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Honderden kilo’s brons op z’n plek

Marischka de Jager - Honderden kilo's brons op z'n plek, NHD, 9 november 2018

NHD, 9 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beting